Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (606)

47 22 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KINH TẾ, LUẬT ISO 9001:2008 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ GIANG Người hướng dẫn: TS: PHAN THỊ THU MAI Sinh viên thực hiện: PHẠM TỐ NHI MSSV:DA1911107 Lớp: DA11KT01B Khóa: 2011 – 2015 Trà vinh – Năm 2015 LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm quý Thầy Cô Trường Đại học Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập, suốt thời gian thực báo cáo Em xin chân thành cảm ơn quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình TS Phan Thị Thu Mai tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo Ngày 13 tháng 01 năm 2015 Sinh viên thực i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Họ tên sinh viên thực tập: Phạm Tố Nhi MSSV: DA1911107 Lớp: DA11KT01B Khoa: Kinh tế, Luật Thời gian thực tập: Từ ngày: 05/01/2015 Đến ngày: 06/02/2015 Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần in Hà Giang Địa chỉ: Tổ 5- phường Nguyễn Trãi- Thành phố Hà Giang-Tỉnh Hà Giang Điện thoại: Fax: Email: Website: Ghi chú: - Đánh giá cách đánh dấu ( ) vào cột xếp loại nội dung đánh giá bảng sau: Xếp loại Nội dung đánh giá Tốt Khá T.Bình Kém I Tinh thần kỷ luật, thái độ Thực nội quy quan Chấp hành giấc làm việc Trang phục Thái độ giao tiếp với cán công nhân viên Ý thức bảo vệ cơng Tích cực công việc Đạo đức nghề nghiệp Tinh thần học hỏi công việc II Kỹ chuyên môn nghiệp vụ Đáp ứng yêu cầu công việc Nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Kỹ tin học Kỹ sử dụng thiết bị nơi làm việc (máy fax, photocopy, máy in, máy vi tính…) Xử lý tình phát sinh Có ý kiến, đề xuất, động, sáng tạo công việc Kết luận: , ngày … tháng …… năm 2015 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) ii NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN  Họ tên sinh viên thực tập: Phạm Tố Nhi MSSV: DA1911107 Lớp: DA11KT01B Phần nhận xét: Về hình thức: Về nội dung: Về tinh thần thái độ làm việc: Phần chấm điểm: ĐIỂM ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TỐI ĐA GVHD Về hình thức: - Trình bày theo mẫu hướng dẫn - Lỗi tả, lỗi đánh máy khơng đáng kể Về nội dung: - Cơ sở lý luận phù hợp với đề tài - Phần giới thiệu quan thực tập rõ ràng - Nội dung phản ánh thực trạng công ty, có đánh giá thực trạng - Đề xuất giải pháp phù hợp với thực trạng, có khả thực thi thực tế - Phần kết luận, kiến nghị phù hợp Tinh thần, thái độ làm việc: TỔNG CỘNG 10 Trà Vinh, ngày .tháng năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii MỤC LỤC  LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ii NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN iii MỤC LỤC .iv PHẦN GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ GIANG 1.1 Quá trình hình thành phát triển chức hoạt động công ty 1.2 Tổ chức quản lý công ty 1.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất 1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty 1.5 Đặc điểm đơn vị ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn 13 1.6 Chiến lược phương hướng phát triển công ty tương lai 13 PHẦN 15 NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ GIANG 15 2.1 Những công việc thực công ty 15 2.2 Những công việc quan sát công ty 17 2.3 Bài học kinh nghiệm 18 PHẦN 21 NỘI DUNG ĐỀ TÀI .21 3.1 Đặt vấn đề 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3 Kết thảo luận 35 iv PHẦN GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ GIANG 1.1 Quá trình hình thành phát triển chức hoạt động cơng ty 1.1.1 Q trình hình thành phát triển công ty - Tên công ty: Công ty cổ phần in Hà Giang - Tên gọi tắt: Công ty cổ phần in Hà Giang - Tên tiếng anh: Nhan Dan Ha Giang Printing company limited - Tên viết tắt: Nhan Dan Ha Giang printing co.,ltd - Địa trụ sở chính: Tổ 5- phường Nguyễn Trãi- Thành phố Hà Giang-Tỉnh Hà Giang - Điện thoại: (02193) 861831 - 3866589 ; - Fax: 02193 868960 - Email: baohagiang@gmail.com - Website: http://www.baohagiang.vn Xí nghiệp In Hà Giang thành lập theo định số 1441/QĐ-UB ngày 04/12/1991 Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hà Giang cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0104009336 ngày 01/02/2001992 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hà Giang cấp Vốn điều lệ đơn vị theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 51.088.974.175 đồng 05/04/2005 theo quy định Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang định cổ phần hóa Cơng ty In Hà Giang Năm 2010, thực Luật Doanh Nghiệp, công ty chuyển đổi sang loại hình cơng tyTNHH thành viên từ tháng 05/2006 mang tên Công ty cổ phần in Hà Giang (tên giao dịchtiếng việt Công ty cổ phần in Hà Giang) - Trong suốt 23 năm hoạt động cống hiến công ty, Nhà nước khen t ặng - Tập thể CBCNV Công ty Huân chương Lao động hạng Nhì (1995), Huân chương Lao động hạng Nhất(năm 1997), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2000), …Từ nhiều năm nay, Đảng Cơng ty liên tụcđược công nhận Đảng TSVM; hai năm gần đây, Cơng đồn Cơng ty cơng nhận đơn vịcó hoạt động Cơng đồn xuất sắc Thành phố Hà Giang Đối với cá nhân CBCNV hệ, Nhà nước trao tặng (hoặc truy tặng) 01 Huân chương Độc lập hạng Ba, 01 Huân chương Lao độnghạng Nhất, 04 Huân chương Lao động hạng Nhì, 04 Huân chương Lao động hạng Ba; … số SởBan, Ngành tổ chức trị xã hội tặng Kỷ niệm chương cho 237 CBCNV hệ 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động công ty In ấn hàng ngày ấn phẩm khác, văn kiện trị Đảng Tỉnh Hà Giang, tin nội bộ, cung cấp tài liệu phục vụ tuyên truyền thông tin Nghị Hội đồng Nhân dân Tỉnh, tài liệu phục vụ Đại hội Đảng, bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp, tài liệu học tập, huấn luyện nghiệp vụ, biểu mẫu, tài liệu tuyên truyền địa phương, sản phẩm in ấn phục vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ngồi Tỉnh In sách giáo khoa, sổ sách giấy học sinh hoạt động in theo mã số, thương mại dịch vụ in địa bàn Tỉnh Hà Giang Tỉnh lân cận, … - In ấn kinh doanh liên quan đến ngành in: + In sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, lịch, ấn phẩm quảng cáo, tài liệu hội thảo, hội nghị, giấy tờ quảnlý, loại bao bì, nhãn hàng ấn phẩm khác; + Chế bản, gia cơng sản phẩm sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, lịch, ấn phẩm quảng cáo, tài liệuhội thảo, hội nghị, giấy tờ quản lý, lại bao bì, nhãn hàng ẩn phẩm khác + Kinh doanh loại vật tư, phụ tùng thay thiết bị ngành in; + Sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm loại; - Dịch vụ liên quan đến ngành in: + Dịch vụ tư vấn lập dự án kinh tế, kỹ thuật ngành in; + Dịch vụ tư vấn lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị ngành in; + Dịch vụ đào tạo chuyên viên kỹ thuật quản trị viên ngành in; + Xuất nhập mặt hàng mà công ty kinh doanh 1.2 Tổ chức quản lý công ty Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần in Hà Giang có phòg bann sau: Phòng Giám đốc, Phó Giám đốc, Phòng Tổng hợp, Phòng Kế tốn tài chính, Phòng Kỹ thuật, Phòng Bảo hộ lao động phân xưởng Sau sơ đồ máy công ty: HDQT Giám đốc Phó giám đốc Phòng TC -HC Phòng kế tốn tài vụ Phòng kế hoạch vật tư Bảo vệ Sơ đồ 1: Tổ chức máy công ty Phân xưởng phân màu Phân xưởng sách xưởng Chức năng, nhiêm vụ từngPhân phòng ban, in phận mối quan hệ phòng ban, phận Cơng ty Ban Lãnh đạo gồm: - Một giám đốc - Một phó giám đốc Giám đốc xí nghiệp người đứng đầu quản lý máy nhà in Ngoài việc uỷ quyền trách nhiệm cho Phó giám đốc, Giám đốc xí nghiệp trực tiếp quản lý thơng qua trưởng phòng: Tổ chức hành chính, Kế hoạch Vật tư, Kế tốn tài vụ Phó giám đốc điều hành phòng chức Các phòng chức tổ chức theo yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh, chịu đạo trực tiếp giúp việc cho Ban giám đốc, đảm bảo lãnh đạo sản xuất kinh doanh hoạt động thống Bên cạnh phòng ban quyền đề xuất với ban giám đốc ý kiến vướng mắc trình thực định quản lý Các phòng ban bao gồm: + Phòng tổ chức hành + Phòng kế tốn tài vụ + Phòng kế hoạch vật tư Các phận sản xuất gồm phân xưởng: + Phân xưởng vi tính (phân mầu) + Phân xưởng in + Phân xưởng sách Nhiệm vụ của phòng ban: + Phòng kế tốn tài vụ: có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Tài liệu cầnsởinđó tính tốn hiệu sản xuất, lập báo cáo tài chính, làm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước + Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ duyệt quản lý quỹ tiền lương, tiền Đánh Phân màu thưởng máy chấp hành chế độ sách cán công nhân viên chức tuyển vi tính (ảnh phim) dụng, đào tạo, thừa lệnh giám đốc điều hành cơng việc hành chính, phối hợp với cơng đồn tổ chức khác để giải khiếu nại, tranh chấp lao động, tổng hợp mặt hoạt động xí nghiệp.Bình + Phòng kế hoạch Vật tư: có nhiệm vụ tổ chức cơng nghệ sản xuất, kiểm tra dây truyền sản xuất, quản lý máy móc thiết bị Nhận ảnh từ soạn chuyển tới, lập kế hoạch sản xuất vào giao thời gian sản xuất, hồn thành cơng việc cung cấp vật tư cho Phơi phân xưởng phận để tiến hành sảnbản xuất Thực điều hành trình sản xuất đến kết thúc cơng việc + Bộ phận Bảo vệ: có nhiệm vụ bảo vệ xí nghiệp quản lý loại vật tư tài sản xí nghiệp In 1.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất Quy trình cơng nghệ sản xuất Cơng ty cổ phần in Hà Giang thể qua Kiểm tra chất lượng công đoạn: Dỗ Cắt Gấp Soạn Nhập kho thành phẩm Khâu Vào bìa Nhân dân 8-9-14 20113 8trA2(4/1+1/1) 30 Nhân dân 30-9-14 20234 8trA2(4/1+1/1) 14 14 406 Tổng lên khuôn : 445 39 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN TH NGỒI GIA CƠNG LỒNG SẢN PHẨM THÀNH STT TÊN SP Lao động thủ đô Tin nhanh Đời sống pháp luật Thời … Quảng cáo trang 20 nhân dân Tổng cộng Số tiền số SỐ LƯỢNG TIỀN CHÚ 50.575 1.274.717 171.714 3.949.422 78.576 1.807.248 102.620 5.831.000 36.016 Số tiền chữ máy 828.368 29.807.458 29.807.458 đ Hai mươi chín triệu, tám trăm lẻ bảy ngàn, bốn trăm năm mươi tám đồng chẵn Ngày 30 tháng 09 năm 2014 Quản đốc PX Người đề nghị GHI TP Marketing 28 Kế Giảm toán đốc BÁO CÁO QUYẾT TỐN CƠNG VIỆC CHẾ CTP CỦA TỔ CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ THÁNG I Thời điểm toán II Từ hợp đồng xí nghiệp STT TÊN SP Báo nhân dân hàng ngày Phụ trương nhân dân Nhân dân cuối tuần Đời sống pháp luật Thời Thể thao hàng ngày GD&TD … … 19 văn nghệ Cộng BẢN CHUẨN BẢN THAY 306 12 48 96 180 240 120 … 39 16 22 1 … 56 2852 112 Hà Giang, Ngày 30 tháng năm 2014 Người lập báo cáo Xác nhận phòng Marketing- DĐSX Số lượng CTP chế cho báo sản phẩm khác công ty giao cho tổ CBDT tháng mục II 29 BÁO CÁO QUYẾT TỐN CƠNG VIỆC CHẾ BẢN CỦA TỔ CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ THÁNG I Thời điểm tốn 30/9/2014 II Doanh thu hợp đồng xí nghiệp Báo giáo dục thời đại Truyền báo GD& TĐ SG: 200.000 đ/số x 14 số = 2.800.000đ Truyền báo GD& TĐ ĐN: 100.000đ/số x14 số = 1.400.000đ Quét chỉnh sửa ấn phẩm báo ND ( Theo thống trung bình hàng tháng): 1.400.000cm2 x 50đ/cm2 = 70.000.000đ Cộng: 74.200.000 đồng III Doanh thu hợp đồng tổ CBĐT Thể qua phần tồn chứng từ thu tiền tháng 9: 6.207.360 đồng IV Phần doanh thu tính lương cho tổ ( II+III): 80.407.360 đồng Ngày 30 tháng 09 năm 2014 Người lập báo cáo Xác nhân phòng tài kế tốn : Doanh thu hợp đồng CBĐT theo chứng từ thu tiền tháng 6.207.360 đồng mục III Kế tốn 30 Cơng ty cổ phần in Hà Giang Tổ 5- P.Nguyễn Trãi- TP.Hà Giang Mẫu số 02-TT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Quyển số: 08 Ngày 20 tháng 09 năm 2014 Số: pc01012 Nợ TK 3341 : 57.400.000 Có TK 111 : 57.400.000 Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý chi: Số tiền: ( Viết Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên công ty Chi tạm ứng lương kỳ tháng 57.400.000 đ chữ): Năm mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 20 tháng 09 năm 2014 Kế toán Giám đốc trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu) (Ký,họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết Thủ quỹ (Ký, họ tên) chữ): Năm mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: Công ty cổ phần in Hà Giang 31 Tổ 5- P.Nguyễn Trãi- TP.Hà Giang Mẫu số: S02a – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 01456 Ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính: đồng Số hiệu tài khoản Trích yếu Số tiền Ghi Nợ Có A B C D Lương phải trả người lao động 57.400.000 622 334 (145, 30/09) Thanh toán tiền lương cho người 57.400.000 334 111 lao động (148, 30/09) … … … … Cộng x x 1.957.872.254 x Kèm theo … chứng từ gốc Ngày 30 tháng 04 năm 2014 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn : Phòng Kế Tốn ) 32 Cơng ty cổ phần in Hà Giang Tổ 5- P.Nguyễn Trãi- TP.Hà Giang Mẫu số: S02a – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 09 Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày 01795 10/09 01456 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày Số tiền 57.400.000 20/09 1.570.030.241 01756 30/09 - Cộng tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý 1.957.872.254 - Cộng tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Số có ………… trang, đánh số trang từ 01 đến trang …………… - Ngày mở sổ: ………… Người ghi sổ (Ký, họ tên) Ngày 30 tháng 09 năm 2014 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Công ty cổ phần in Hà Giang Mẫu số 03b-DN 33 Tổ 5- P.Nguyễn Trãi- TP.Hà Giang (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 334- Phải trả người lao động Từ ngày: 01/09/2014 đến ngày: 30/9/2014 Đvt: đồng Chứng từ Ngày TK Đ/Ư Diễn giãi Số Số phát sinh Nợ Số dư đầu kỳ Có 137.757.000 Số phát sinh 57.400.000 20/9 12 Chi tạm ứng lương T9 30/9 12 Lương phận văn phòng 642 72.270.000 30/9 12 Lương phận phận xưởng 627 27.494.000 30/9 12 Lương CN SXTT 622 41.262.000 … … ………… …… 30/9 12 Lương cơng nhân thu ngồi 622 30/9 12 BHXH trừ vào lương 3383 5.026.400 30/9 12 BHYT trừ vào lương 3384 1.256.600 30/9 12 BHTN trừ vao lương 3383 839.000 Tổng phát sinh … ……… 3.492.000 67.122.000 Số dư cuối kỳ 271.521.000 204.399.000 Ngày…tháng…năm… Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người ghi sổ (ký, họ tên) 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu  Ưu điểm 34 Về tổ chức máy kế tốn xếp cơng việc: cơng việc kế tốn cho cơng ty phân công nhiệm vụ cho thành viên rõ ràng, tạo chun mơn hóa phần hành kế toán tạo nên phối hợp, tương trợ lẫn cơng việc, giúp cho việc cập nhập, tính tốn số liệu cung cấp thơng tin cách nhanh chóng, kịp thời xác Về hệ thống chứng từ luân chuyển chứng từ: hệ thống chứng từ tương đối đầy đủ, đảm bảo theo dõi tồn q trình làm việc khối lượng cơng việc hoàn thành Việc luân chuyển chứng từ tuần tự, hợp lý xác theo trình tự kế tốn tạo thuận tiện cho việc tính lương nhanh chóng, đầy đủ Về sổ sách kế toán: tương đối đầy đủ, kết cấu sổ tương đối hợp lý, phù hợp với đặc điểm sản xuất doanh nghiệp, đảm bảo theo dõi chi tiết phát sinh kỳ sản xuất kinh doanh Về hạch toán: nhờ trợ giúp hệ thống máy tính phần mềm máy tính mà việc ghi chép, tính tốn, phản ánh cơng việc kế tốn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, xác tình hình có s ự biến động tiền lương khoản trích theo lương Về hình thức trả lương: cơng ty áp dụng chế độ chia lương khoán sản phẩm, làm cho người lao động quan tâm đến khối lượng công việc, chất lượng sản phẩm, có động lực thúc đẩy hồn thành khối lượng lao động, nâng cao suất lao động Về công tác chi trả lương: công ty áp dụng việc tạm ứng lương lần kỳ toán lương vào đầu tháng sau hợp lý, vừa kiểm sốt lượng tiền mặt lưu thơng cơng ty, vừa giúp người lao động quản lý tiền lương họ chi tiêu cách hợp lý Hiện tại, công ty thực chi trả lương cho toàn phân xưởng, phòng ban phòng ban tự chia lương cho thành viên nộp lại số liệu lương cho phòng kế tốn làm giảm nhẹ cơng tác kế tốn cho nhân viên phòng kế tốn Về việc tn thủ pháp luật: Công ty tuâ n thủ, thực tốt quy định sách, khoản phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm chế độ tài hành, đồng thời có vận dụng linh hoạt lý luận thực tiễn song đảm bảo tính pháp lý; cập nhật đầy đủ áp dụng kịp thời, xác thay đổi 35 nhà nước vào tình hình thực tiễn cơng ty  Nhược điểm Về tài khoản sử dụng: nhìn chung, công ty sử dụng tài khoản hợp lý, song có TK sử dụng chưa theo quy định việc sử dụng vận dụng sáng tạo, linh động: cơng ty hạch tốn toàn khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào tài khoản 3383 Về hạch tốn: nói trên, cơng ty chưa hạch tốn khoản trích theo lương theo chế độ quy định Về sổ sách sử dụng: hệ thống sổ sách chưa h ợp lý: công ty sử dụng sổ chi tiết Sổ chi tiết Sổ chứng từ có kết cấu nội dung tương đối giống nhau, vừa tạo trùng lặp không cần thiết, vừa gây phức tạp việc theo dõi phát sinh tháng Do đó, nên trì sử dụng sổ chi tiết Về cơng tác chi trả lương: việc trả lương cho tồn phân xưởng, phòng ban phòng tự chia lương cho thành viên, thống số tiền lương cách thức chi trả tất thành viên việc trả lương gây cản trở thụ động cho phòng kế tốn việc tính lương người, lại làm tăng khối lượng cơng tác kế tốn, phải đợi phòng ban chép tay, gửi lại sổ lương Hơn nữa, với hình thức trả lương này, cơng ty lương tiền mặt cho phân xưởng, phòng ban, tạo nên di chuyển tiền mặt công ty tương đối lớn, lại phải rút tiền mặt từ ngân hàng công ty xuất quỹ trả tiền lương chia lương cho người Vì vậy, xét tình hình với định hướng, kiểm sốt lượng tiền lưu thơng kinh tế nhà nước, công ty nên chọn phương án khác thay cho việc trả tiền tiền mặt áp dụng, mà sâu xa cách thức trả lương Việc toán với quan bảo hiểm xã hội: nay, việc nộp khoản tiền bảo hiểm cho quan bảo hiểm phòng kế tốn thực hiện, cụ thể thủ quỹ, việc so sánh đối chiếu việc toán với quan bảo hiểm xã hội phòng Tổ chức-Hành thực Tuy nhiên, phòng chưa có phối hợp chặt chẽ, thơng tin đơi chưa cập nhật cách kịp thời, ảnh hưởng khơng 36 nhỏ đến việc tính lương chế độ, trích bảo hiểm cho người lao động tính chi phí lương doanh nghiệp Về hệ thống máy tính việc thực cơng tác kế tốn: cơng ty sử dụng hệ thống máy tính cũ mà khối lượng cơng tác tập hợp, tính lương phân xưởng, phòng ban phức tạp, nên đơi chưa đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho phận kế toán 3.3 Kết thảo luận Tiền lương phạm trù kinh tế quan trọng phức tạp, có mối quan hệ tác động qua lại với yếu tố: kinh tế, trị- xã hội quốc gia giai đoạn phát triển Đối với doanh nghiệp: mục tiêu doanh nghiệp ln tìm kiếm lợi nhuận, mà vấn đề cụ thể doanh nghiệp quan tâm làm để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao suất lao động Tiền lương khoản trích theo lương khoản chi chủ yếu lớn nhiều doanh nghiệp, yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm liên quan trực tiếp đến chi phí kinh doanh Đối với người lao động, tiền lương động chủ yếu để họ định làm việc cho doanh nghiệp Tiền lương nguồn lợi kinh tế chủ yếu người lao động Nhu cầu sống ngày cao lợi ích kinh tế tiền lương lớn Với người lao động tiền lương nhận thoả đáng động lực kích thích lực sáng tạo, tạo gắn kết cộng đồng người lao động với mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp Ngược lại doanh nghiệp trả lương khơng hợp lý mục tiêu lợi nhuận thuần tuý mà không ý đến lợi ích cuả người lao động nguồn nhân lực cạn kiệt, giảm sút chất lượng, làm hạn chế động cung ứng sức lao động Đối với xã hội, tiền lương hay thu nhập, mức sống người lao động sở đánh giá mức phát triển người xã hội, xã hội Đối với nhà nước, kế tốn lương xác giúp nhà nước thu khoản thu đầy đủ BHXH, BHYT, KPCĐ, giúp người lao động hưởng lợi ích kịp thời, đáng, khích kệ tinh thần cho người lao động họ gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật, thai nghén Chính việc bố trí, xếp lao động, chọn mức lương, hình thức trả lương, tính tốn, hạch tốn lương cho người lao động cách thoả đáng, hợp lý xác góp phần nâng cao lực sản xuất, tiết kiệm chi phí lao động từ mang lại hiệu lớn cho doanh nghiệp, đảm bảo cho trình sản xuất diễn 37 tốt hiệu quả, mang lại lợi ích xứng đáng cho người lao động, thúc đầy mang lại tinh thần nhân văn cho xã hội phát triển Với tình hình kinh tế, chế quản lý chế độ, thể lệ kế tốn đòi h ỏi việc hồn thiện kế tốn lương khoản trích theo lương đáp ứng yêu cầu nguyên tắc sau: - Hồn thiện kế tốn lương khoản trích theo lương phải dựa có khoa học nghiệp vụ kế toán, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể doanh nghiệp đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn - Việc hồn thiện kế tốn lương khoản trích theo lương phải phù hợp với chế quản lý kinh tế, sách kinh tế, quy định tiền lương, hạch toán kế toán mà Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội ban hành - Các giải pháp nhằm hoàn thiện phải đạt mục đích yêu cầu độ xác, tính hợp lý, đầy đủ, dễ hiểu, rõ ràng, đ ảm bảo cho việc luân chuyển chừng từ, đối chiếu số liệu dễ dàng, tiện cho việc theo dõi, kiểm tra cấp người lao động - Việc hoàn thiện phải đảm bảo cung cấp thơng tin cách hữu ích với thời gian chi phí kế tốn tiết kiện nhất, giảm phần việc không cần thiết, đồng thời khơng gây ảnh hưởng tạo điều kiện cho việc giới hóa kế tốn Việc hồn thiện kế tốn lương khoản trích theo lương dựa vào yêu cầu nguyên tắc đảm bảo cho kế toán hợp lý, khoa học, đem lại hiệu thiết thực cho doanh nghiệp việc tính hạch tốn lương, phục vụ tốt cho quản trị doanh nghiệp Theo nguyên tắc, trích bảo hiểm y tế, kế toán phải hạch toán vào tài khoản 3384, bảo hiểm thất nghiệp hạch toán vào tài khoản 3389, cơng ty hạch tốn khoản vào tài khoản 3383 Do đó, để theo dõi thuận tiện hạch toán theo quy định chế độ kế tốn Khi trích BHYT, kế tốn ghi: Nợ TK 334 Nợ TK 622 Nợ TK 6421 38 Có TK 3383 Khi trích BHTN, kế tốn ghi: Nợ TK 334 Nợ TK 622 Nợ TK 6421 Có TK 3389 Sự chủ động việc tính lương giúp kế tốn thuận tiện cơng tác chi trả lương thông qua hệ thống ngân hàng (trả lương qua thẻ), giảm thiểu đáng kể khối lượng lớn tiền mặt thường xuyên lưu thông đơn vị, giảm thiểu cơng việc kế tốn khơng cần thiết, tiết kiệm thời gian nguồn nhân lực Để khắc phục nhược điểm trên, phận nên có bảng chấm công, để biết số ngày thực tế làm việc công nhân, hệ số cấp bậc, phụ cấp, BHXH, lương khác mà người hưởng phải có nghiã vụ nộp Từ phận kế tốn chủ động tạo nên tính khách quan việc tính lương, khấu trừ lương (BHXH, BHYT, BHTN), trả lương cho người lao động (trả qua thẻ), thực dễ dàng nghĩa v ụ nhà nước, nhà nước thực sách đề (kiểm sốt lượng tiền mặt lưu thơng kinh tế, kiểm sốt số tiền lương thực tế công dân kiểm tra nghĩa vụ công dân ) Giải pháp việc hồn thiện hệ thống sổ sách sử dụng Cơng ty linh hoạt chủ động việc xây dựng hệ thống sổ sách cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hạch tốn công ty, nhiên việc sử dụng Sổ chứng từ Sổ chi tiết cho tài khoản khơng cần thiết, mang tính chất sổ chi tiết cho tài khoản Để thuận tiện cho việc theo dõi, ta cẩn sử dụng sổ chi tiết Sổ chi tiết mà không sử dụng Sổ chứng từ dùng 39 Sau mẫu Sổ chi tiết mà cơng ty tham khảo sử dụng: Cơng ty cổ phần in Hà Giang SỔ CÁI CHI TIẾT Dư có (nợ) đầu kỳ: Tài khoản Từ ngày đến ngày Chứng từ Ngày tháng Số A B Phát sinh nợ: Phát sinh có: Dư có (nợ) cuối kỳ: Phát sinh Diễn giải TK đối ứng Nợ Có D E NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG Do thay đổi nhược điểm nói phần trên, Công ty cổ phần in Hà Giang công ty thiết kế phần mềm kế tốn cần có trao đổi để có ứng dụng mới, bổ sung, hỗ trợ, chỉnh sửa để thực thay đổi hệ thống sổ sách, cách tính tốn tạo dễ dàng xác việc tính lương phân xưởng, thành viên cơng ty tính chi phí đơn vị Hơn nữa, cơng ty cần trang bị cho máy kế toán hệ thống máy tính thay 40 cho hệ thống máy tính cũ nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt cho khối lượng cơng việc mà kế tốn phải thực hiện, tăng hiệu suất lao động cho đội ngũ kế tốn viên nói riêng, cho tồn cơng ty nói chung KẾT LUẬN Trong q trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nào, đặc biệt kinh tế hàng hố nhiều thành phần Việt Nam, tiền lương - lao động ln tồn song song có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau, mối quan hệ tương hỗ, qua lại Do đó, hạch tốn xác, đầy đủ tiền lương khoản trích theo lương tiền đề, sở để xác định chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty, xác định thu nhập phúc lợi mà người lao động hưởng, đồng thời tạo điều kiện để thu nhập công nhân viên ngày ổn định tăng thêm Sau thời gian thực tập Công ty cổ phần in Hà Giang, em thấy kế tốn lương khoản trích theo lương công ty thực đầy đủ xác chế sách Nhà nước, đáp ứng cách tương đối thực tế tình hình kinh tế Việc hạch toán, quản lý, tương đối rõ ràng, chặt chẽ đảm bảo cho việc theo dõi, kiểm tra tình hình lương, thu nhập người lao động chi phí cơng ty Báo cáo thực tập em trình bày kiến thức học tập trường kinh nghiệm tập vừa qua Những phân tích, đề xuất với góc nhìn sinh viên thực tập công ty mà hoạt động kinh doanh mang tính chất đặc thù, kiến thức học với thực tiễn có khoảng cách, vậy, viết em không tránh khỏi thiếu sót chưa trọn vẹn, em mong bảo, đóng góp giúp đỡ sửa chữa thầy cô để viết em thêm hoàn thiện 41 Để hoàn thành báo cáo thực tập này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS Phan Thị Thu Mai cô chú, anh chị Công ty cổ phần in Hà Giang bảo, giúp đỡ em trình thực tập cơng ty, tận tình hướng dẫn để em hồn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! 42 ... (kiêm kế toán thành phẩm) Kế tốn theo dõi tình hình nhập - xuất -tồn kho thành phẩm Hàng tháng lên báo cáo nhập- xuất -tồn cuối quý lên sổ tổng hợp toán, lên báo cáo kết kinh doanh + Bộ phận kế toán. .. ● Báo cáo tài doanh nghiệp bao gồm: - Bảng cân đối kế toán : Mẫu số B01-DN - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 –DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03- DN - Bản thuyết minh báo. .. tiếp tập trung nên mơ hình tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần in Hà Giang tập trung theo cấp Tồn cơng tác kế tốn xí nghiệp (ghi sổ kế tốn tổng hợp, chi tiết, lập báo cáo kế toán, kiểm tra kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (606) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (606) , GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN, Hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ, NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ GIANG, + Các khoản khác: Tiền ăn ca, tiền ăn trưa, tiền thưởng từ quỹ khen thưởng , phúc lợi, hoặc bảo hiểm xã hội trả thay lương. Nó làm số tiền trả cho người lao động không thuộc quỹ lương., * Tỷ lệ trích, (ký, họ tên) (ký, họ tên), 3 Kết quả thảo luận

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay