Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (491)

61 19 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:02

Danh mục viết tắt BH : Bán hàng KQKD: Kết kinh doanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY NTHH ĐÔNG HẢI 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng Cơng ty NTHH ĐƠNG HẢI 1.1.1 Danh mục hàng bán Cơng ty NTHH ĐƠNG HẢI 1.1.2 Thị trường cơng ty NTHH ĐƠNG HẢI 1.1.3 Phương thức bán hàng cơng ty NTHH ĐƠNG HẢI 1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng cơng ty NTHH ĐƠNG HẢI .8 1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu & xác định kết kinh doanh cơng ty NTHH ĐƠNG HẢI CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI 14 2.1 Kế tốn doanh thu cơng ty 14 2.12 Kế toán chi tiết doanh thu 15 2.12 Kế toán tổng hợp doanh thu 20 2.2 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty 30 2.2.1 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán .30 2.2.2 Kế tốn chi phí bán hàng 50 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 53 2.2.4 Kế toán xác định kết kinh doanh 57 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI 60 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế tốn cơng ty phương hướng hoàn thiện .60 3.1.1 Ưu điểm 60 3.1.2 Nhược điểm 61 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 62 3.2 Câc giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng & xác định kết kinh doanh công ty TNHH Đông Hải .64 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế việt nam năm gần có phát triển mạnh mẽ chiều rộng chiều sâu mở nhiều ngành nghề, đa dạng hoá nhiều ngành sản xuất đường tham dự WTO doanh nghiệp cần phải nỗ lực để tạo sản phẩm có chất lượng cao nhằm giới thiệu sang nước bạn đồng thời để cạnh tranh với sản phẩm nhập ngoại Trong trình tổ chức sản xuất-kinh doanh doanh nghiệp, kế toán xem cơng cụ quản lý cần thiết, cung cấp thông tin cho giám đốc doanh nghiệp Nhờ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động, lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu Trong doanh nghiệp thương mại, bán hàng khâu quan trọng bán hàng nhằm mục đích thực giá trị hàng hố thoả mãn nhu cầu khách hàng Nói cách khác, có bán hàng doanh nghiệp thị trường chấp nhận, có vị trí thị trường thực tốt trình doanh nghiệp có điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đầu tư phát triển nâng cao đời sống cho người lao động Trong trình thực tập công ty TNHH Đông Hải, em tiếp xúc với nhiều phần hành kế toán hiểu tầm quan trọng vấn đề nên em lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết kinh doanh công ty TNHH Đông Hải ” để trình bày chuyên dề thực tập gồm chương: doanh công ty TNHH Đông Hải CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI I.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐƠNG HẢI BH nhằm mục đích thực giá trị hàng hố thơng qua trao đổi, làm cho trình tái sản xuất thực hiện, giúp cho sản xuất tái sản xuất phát triển trình diễn thoả mãn mục đích kinh tế xã hội phục vụ tiêu dùng, phục vụ nhu cầu thị trường Trong trình trao đổi, mua bán hàng hoá, mặt doanh nghiệp chuyển nhượng cho người mua sản phẩm hàng hoá, mặt khác doanh nghiệp thu người mua lượng giá trị hàng hố Qua q trình mua bán, trao đổi doanh nghiệp thu hồi vốn bỏ ra, bù đắp chi phí có nguồn tích luỹ để mở rộng kinh doanh BH bốn khâu q trình tái sản xuất xã hội Đó trình lao động kỹ thuật nghiệp vụ phức tạp doanh nghiệp nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho xã hội Chỉ có thơng qua BH hữu ích hàng hoá thực hiện, tạo điều kiện để tái sản xuất xã hội Việc thúc đẩy trình BH doanh nghiệp sở để thúc đẩy sản xuất tiêu thụ doanh nghiệp khác kinh tế quốc dân BH có vai trò quan trọng việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Thông qua BH đơn vị kinh doanh dự đốn nhu cầu tiêu dùng xã hội loại hàng hố, từ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm đạt hiệu cao Cũng qua doanh nghiệp góp phần điều hồ giũa cung cầu kinh tế BH giai đoạn cuối q trình tuần hồn vốn sở để xác định KQKD.Với doanh nghiệp, BH có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ có lãi Xác định xác doanh thu BH sở để đánh giá tiêu Kinh tế - Tài chính, trình độ hoạt động đơn vị thực nghĩa vụ ngân sách Nhà nước Quá trình BH ảnh hưởng đến quan hệ cân đối ngành, doanh nghiệp với nhau, tác động đến quan hệ cung cầu thị trường Công tác BH doanh nghiệp tổ chức tốt, thông suốt tác động đến hoạt động mua hàng, sản xuất, dự trữ, tạo điều kiện thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh tiến hành nhanh chóng, luân chuyển vốn nhanh Kinh doanh có lãi doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý đời sống cán công nhân viên doanh nghiệp, tạo nguồn tích luỹ quan trọng kinh tế quốc dân - KQKD tốt thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp lên Còn KQKD ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khiến doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh, chí phá sản BH sở để xác định kết kinh doanh, xác định kết bán hàng quan trọng để doanh nghiệp đưa chiến lược kinh doanh đắn có hiệu Như vậy, BH xác định KQKD có mối quan hệ mật thiết với KQKD mục đích cuối doanh nghiệp, cồn BH “phương tiện” để đạt mục đích Biểu số 1.1 STT Danh mục hàng bán của Công ty TNHH Đơng Hải Hàng Hố Quy cách Pomina 01 Thép cuộn Ø6 CT3 11986 02 Thép cuộn Ø8 CT3 11933 03 Thép cuộn Ø10 CT3 04 Thép D10_SD295 11m7 05 Thép D12-> D32 SD295 11m7 06 Thép D10_SD390 11m7 11912 07 Thép D12-> D32 SD390 11m7 11.880 08 Lưới thép Ф ô 50x50 09 Lưới thép Ф ô 150x150 10 Lưới thép Ф ô 150x150 11 Lưới thép Ф ô 200x200 12 Lưới thép Ф ô 150x150 13 Lưới thép Ф ô 150x150 14 Lưới thép Ф 12 ô 100x100 15 Lưới thép Ф 10 ô 100x100 16 Lưới thép Ф ô 100x100 17 Lưới thép Ф ô 150x150 18 Lưới thép Ф 11 ô 150x150 19 Lưới thép Ф ô 100x100 20 Gạch đinh G04 1.1.2 Thị trường của Công ty TNHH Đông Hải Công ty thường xuyên xúc tiến giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hố, tỉnh Quảng Nình, Hưng n, Hà Nội… ngày khẳng định vị thương trường khách hàng đánh giá cao lực chất lượng dịch vụ sản phẩm chất lượng sản phẩm hàng hoá phong cách phục vụ Cơng ty làm đòn bẩy uy tín cơng ty với khách hàng Với tư cách pháp nhân cơng ty đứng vay vốn ngân hàng, ký kết hợp đồng kinh tế mua bán ký gửi hàng hoá nhập Tơn, sắt thép Cơng ty có kho bãi rộng thuê làm chỗ lưu trữ hàng hố, mặt hàng Tơn, sắt, thép nhập từ Trung Quốc, Nhật Bản, Khi qua cửa cơng ty làm thủ tục thông quan vận chuyển bến bãi công ty Nguyên vật liệu bán cho cá nhân, Công ty tư nhân Công ty nhà nước, chủ đầu tư xây dựng phần công ty sử dụng để xây dựng cơng trình nhà xưởng phục vụ nhu cầu khách hàng nước Bên cạnh mặt hàng gạch, ngói Cơng ty mua từ chủ lò (thợ đốt gạch ngói từ địa phương) sau vận chuyển kho bãi để kinh doanh bán hàng với phương châm uy tín chất lượng 1.1.3 Các phương thức bán hàng của Công ty TNHH Đông Hải - Phương thức bán buôn: Bán bn hàng hố việc bán hàng cho đơn vị thương mại khác bán cho đơn vị sản xuất tiếp tục sản xuất Đặc điểm phương thức bán bn: hàng hố chưa đến tay người tiêu dùng, giá trị giá trị sử dụng hàng hoá chưa thực đầy đủ (hàng hoá nằm lĩnh vực lưu thông) Các phương thức bán bn: Bán bn qua kho: Hàng hố nhập vào kho doanh nghiệp xuất bán Bán buôn qua kho có hai hình thức: bán trực tiếp gửi bán hàng hố Bán bn vận chuyển thẳng: Là trường hợp hàng hoá bán cho bên mua giao thẳng từ kho bên cung cấp giao thẳng từ bến cảng nhà ga không qua kho công ty Bên mua ký hợp đồng với doanh nghiệp, doanh nghiệp vào hợp đồng chuyển hàng đến giao cho người mua theo địa điểm quy định trước hợp đồng Hàng hoá gửi thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Khi bên mua nhận hàng chấp nhận toán doanh nghiệp ghi nhận doanh thu Bán bn vận chuyển thẳng có hai hình thức: vận chuyển thẳng có tham gia tốn vận chuyển thảng khơng tham gia toán - Phương thức bán lẻ: Bán lẻ giai đoạn cuối vận động hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Phương thức bán hàng có đặc điểm hàng hố khỏi lĩnh vực lưu thông bắt đầu vào tiêu dùng Phương thức bán lẻ chủ yếu bán hàng thu tiền mặt, thường hàng hoá xuất giao cho khách hàng thu tiền thời điểm Vì thời điểm tiêu thụ khâu bán lẻ xác định hàng hoá giao cho khách hàng Hiện việc bán lẻ thường tiến hành chủ yếu theo phương thức sau: Phương thức BH thu tiền trực tiếp: Nhân viên BH trực tiếp thu tiền giao hàng cho khách hàng Cuối ca cuối ngày nhân viên BH kiểm hàng, kiểm tiền lập báo cáo BH, báo cáo thu ngân nộp cho kế toán bán lẻ để ghi sổ kế toán Xác định số lượng hàng bán ca, ngày mặt hàng cơng thức: Lượng HH Lượng bán hàng = ca, ngày đầu ca, ngày Lượng hàng + nhận Lượng hàng - cuối ca, ngày ca, ngày Và lập báo cáo bán hàng Tổng doanh số bán = Tổng lượng bán x Giá bán Ngồi ra, bán lẻ có hình thức bán lẻ tự phục vụ, bán hàng tự động…Chứng từ sử dụng để ghi chép doanh thu bán lẻ bao gồm: - Báo cáo BH - Giấy nộp tiền BH Phương thức BH thu tiền tập trung: Phương pháp tách rời nghiệp vụ BH nghiệp vụ thu tiền Cuối ca cuối ngày, nhân viên thu ngân tổng hợp tiền, kiểm tiền xác định doanh số bán hàng Nhân viên BH vào số hàng giao theo hoá đơn lập báo cáo BH, đối chiếu với số hàng hố để xác định thừa, thiếu - BH theo phương thức gửi hàng (BH thông qua đại lý, ký gửi): BH đại lý, ký gửi phương thức mà bên chủ hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi để bán Bên đại lý hưởng hoa hồng Kế toán biên giao hàng đại lý toán số hàng bán - Bán hàng trả góp: BH trả góp phương thức BH thu tiền nhiều lần Người mua toán lần đầu thời điểm mua Số tiền lại người mua chấp nhận trả dần kỳ chịu tỷ lệ lãi xuất định Thông thường số tiền trả kỳ nhau, bao gồm phần doanh thu gộp phần lãi suất trả chậm Theo phương thức trả góp, mặt hạch tốn giao hàng cho người mua lượng hàng chuyển giao coi tiêu thụ - BH theo phương thức đặt hàng: Phương thức BH ngày áp dụng phổ biến nhu cầu tiêu dùng ngày phong phú khách hàng Theo phương thức doanh nghiệp cử người mang hàng đến tận nhà khách hàng chi phí khách hàng tự chi trả 1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của cơng ty TNHH Đơng Hải - Phòng kinh dóanh: Là phòng tham mưu cho giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh tìm kiếm nghiên cứu triển khai mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm mục đích sinh lời cho cơng ty.Nắm bắt Ký tên, đóng dấu ( ghi rõ họ tên chức vụ) 2.2.2 Kế tốn chi phí bán hàng Chi phí bán hàng chi phí thực tế phát sinh q trình bán sản phẩm, hàng hoá… bao gồm khoản chi phí chào hàng giới thiệu sản phẩm, chi phí hội nghị khách hàng, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển sản phẩm, khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động bán hàng… TK sử dụng: TK 6421 – Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng công ty mở chi tiết theo nội dung sau: TK 6421.1 – Chi phí nhân viên TK 6421.2 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng TK 6421.4 – Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 6421.7 – Chi phí dịch vụ mua ngồi TK 6421.8 – Chi phí tiền khác Hạch tốn nghiệp vụ tập hợp chi phí bán hàng tháng VD tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày 10/03 chi mua thùng chở hàng 3.000.000đ Nợ TK 64213 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng: 3.000.000 Có TK 111- Tiền mặt: 3.000.000 Ngày 25/03 chi mua thẻ điện thoại cho nhân viên bán hàng, hoá đơn AA/2007T số 005633 số tiền 1.650.000 (thuế GTGT 10%) Nợ TK 64217 – Chi phí dịch vụ mua ngồi: 1.500.000 Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ : 150.000 Có TK 111 - Tiền mặt: 1.650.000 Căn vào chứng từ phát sinh phiếu chi, hoá đơn GTGT, hoá đơn GTTT kế toán định khoản tiến hành theo dõi chi phí bán hàng doanh nghiệp Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 6421-Chi phí bán hàng Ngồi cuối tháng kế tốn tiến hành trích lương nhân viên bán hàng, trích hao mòn TSCĐ, phân bổ CCDC dùng cho hoạt động bán hàng Sau kết chuyển chi phí bán hàng Công ty TNHH Đông Hải Địa chi: Cầu chạ mạo khê- Quảng Ninh Mẫu số S03b-DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) SỔ CHI PHÍ BÁN HÀNG Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng Tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ NT ghi sổ 05/03 07/03 07/03 10/03 25/03 Chứng từ SH NT 138 141 142 145 150 05/03 07/03 07/03 10/03 25/03 Diễn giải Nộp tiền điện Nộp tiền điện thoại Mua VPP Mua thùng chở hàng Mua thẻ điện thoại Trích lương tháng 03/07 Trích BHXH, BHYT Khấu hao TSCĐ Phân bổ CCDC Tổng cộng TK ĐƯ 111 111 111 111 111 334 338 214 142 Tổng số 6.350.000 2.500.000 1.120.000 3.000.000 1.500.000 99.550.000 3.194.500 15.750.000 3.000.000 135.964.500 Ghi nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Chia 6421.1 6421.3 6421.4 6421.7 6.350.000 3.500.000 1.150.000 3.000.000 1.500.000 99.550.000 3.194.500 15.750.000 102.744.500 3.000.000 6.000.000 15.750.000 11.500.000 6421.8 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản sử dụng: TK 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp công ty mở chi tiết theo nội dung sau: TK 6422.1 - chi phí nhân viên quản lý TK 6422.3 - Chi phí đồ dùng văn phòng TK 6422.4 - Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6422- Thuế , phí lệ phí TK 6422.7 -Chi phí dịch vụ mua ngồi TK 6422.8 - Chi phí tiền khác Hạch tốn tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh tháng VD: Trong tháng doanh nghiệpnghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày 07/03 chi mua bàn làm việc cho phận quản lý: 1.500.000đ Nợ TK 6422.3 - Chi phí đồ dùng văn phòng: 1.500.000 Có TK 111- Tiền mặt : 1.500.000 Ngày 25/03 Thanh toán tiền mua thẻ điện thoại dùng cho phận quản lý 1.980.000đ (thuế GTGT 10%) Nợ TK 6422.7 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: 1.800.000 Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ: 180.000 Có TK 111 - Tiền mặt: 1.980.000 Căn vào chứng từ phát sinh phiếu chi, hoá đơn GTGT, hoá đơn GTTT kế toán định khoản tiến hành theo dõi chi phí bán hàng doanh nghiệp Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp Cuối tháng kế tốn tiến hành trích lương nhân viên quản lý, trích hao mòn TSCĐ, phân bổ CCDC dùng cho hoạt động quản lý Sau kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang tài khoản 911 để xác định kết kinh doanh SỔ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ NT ghi sổ 05/03 07/03 07/03 10/03 25/03 Chứng từ SH NT 139 140 143 145 150 05/03 07/03 07/03 10/03 25/03 Diễn giải Mua văn phòng phẩm Mua bàn làm việc Nộp tiền điện, nước Nộp tiền điện thoại Mua thẻ điện thoại Trích lương tháng 03/07 Trích BHXH, BHYT Khấu hao TSCĐ Phân bổ CCDC Tổng cộng TK ĐƯ 111 111 111 111 111 334 338 214 153 Tổng số 1.250.000 3.500.000 5.300.000 4.500.000 300.000 236.200.000 5.178.000 23.750.000 5.800.000 285.778.000 Ghi nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Chia 6422.1 6422.3 6422.4 6422.5 6412.7 1.250.000 3.500.000 5.300.000 4.500.000 300.000 236.200.000 5.178.000 23.750.000 241.378.000 5.800.000 10.550.000 23.750.000 10.100.000 2.2 Kế toán Xác định kết kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Kết hạt động sản xuất - kinh doanh, kết hoạt động tài kết hoạt động khác Tài khoản sử dụng: TK 911- Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế toán vào số liệu sổ theo dõi doanh thu bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính… để kết chuyển vào tài khoản 911 - Xác định kết kinh doanh Kết chuyển doanh thu bán hàng Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 4.869.832.800 Có TK 911- Xác định kết kinh doanh: 4.869.832.800 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài Nợ TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính: 400.215.364 Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh: 400.215.364 Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh: 4.637.936.000 Có TK 632 - Giá vốn hàng bán: 4.637.936.000 Kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh: 135.964.500 Có TK 6421- Chi phí bán hàng: 135.964.500 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh: 285.778.000 Có TK 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: 285.778.000 Kết chuyển chi phí hoạt động tài Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh: 62.500.000 Có TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính: 62.500.000 Xác định KQKD = Doanh thu – GVHB – (CPQLDN+ CPBH) + ( DT HĐTC – CP HĐTC) KQKD = 4.869.832.800 - 4.637.936.000- (285.778.000+ 135.964.500) + ( 400.215.364- 62.500.000) = 147.869.664>0 Lãi Cuối kỳ kế tốn kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh kỳ: Thuế TNDN = Lãi KD x Thuế suất Thuế TNDN = 147.869.664x 28% = 41.403.506 Định khoản: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh: 41.403.506 Có TK 821 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 41.403.506 Kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh: 106.466.158 Có TK 421.2 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: 106.466.158 Công ty TNHH Đông Hải Địa chi: Cầu chạ mạo khê- Quảng Ninh Mẫu số S03b-DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ NT Chứng từ ghi sổ TK Diễn giải Số hiệu 31/03 31/03 31/03 31/03 01 02 03 04 31/03 31/03 31/03 31/03 05 06 07 08 31/03 31/03 31/03 31/03 Ghi Nợ K/c Doanh thu K/c DT hoạt động TC K/c giá vốn hàng bán K/c chi phí bán hàng 511 515 632 6421 4.637.936.000 135.964.500 K/c chi phí QLDN K/c chi phí tài K/c thuê TNDN K/c lợi nhuận sau thuế 6422 635 821 4212 285.778.000 62.500.000 41.403.506 106.466.158 Tổng cộng Số dư ĐƯ Ngày tháng 31/03 31/03 31/03 31/03 Số phát sinh Có Nợ 4.869.832.800 400.215.364 Có 4.869.832.800 5.270.048.164 4.773.900.500 5.059.678.500 5.122.178.500 5.163.582.006 5.270.048.164 5.270.048.164 5.270.048.164 CHƯƠNG III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế tốn cơng ty TNHH Đông Hải và phương hướng hoàn thiện 3.1.1 Những ưu điểm đạt Mặc dù phần kế toán bán hàng gồm nhiều khâu công việc với khối lượng lớn, kế tốn thể trình độ nghiệp vụ vững vàng trách nhiệm cao công việc Cụ thể: - Về việc hệ thống chứng từ kế toán: Nhìn chung hệ thống chứng từ kế tốn bán đầu Công ty đáp ứng yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Các chứng từ bắt buộc sử dụng theo mẫu quy định Bộ Tài Việc lập, ghi chép yếu tố chứng từ kế tốn đầy đủ, xác, đảm bảo tính pháp lý chứng từ kế tốn Ngồi ra, Cơng ty phân loại, hệ thống hố chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế, theo thời gian phát sinh đóng thành tập theo tháng niên độ, kế tốn thuận lợi cho việc tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu cần thiết - Về hệ thống tài khoản kế tốn: Hệ thống tài khoản mà Cơng ty sử dụng q trình hạch tốn nghiệp vụ kinh tế xảy nói chung trình bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng đầy đủ, phản ánh xác nghiệp vụ kinh tế xảy - Về phương pháp kế toán: Phương pháp kế toán sử dụng Công ty phương pháp khai thường xuyên Phương pháp tương đối phù hợp với đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý Công ty Nó cho phép phản ánh cách xác, kịp thời thường xuyên vận động hàng hoá Phương pháp giúp quản lý chặt chẽ hàng hố có biện pháp xử lý kịp thời có biến động thị trường, tạo thuận lợi cho công tác bán hàng nâng cao hiệu bán hàng - Về hình thức sổ kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung Đây hình thức đơn giản phù hợp với khả năng, trình độ đội ngũ cán kế tốn, với đặc điểm kinh doanh loại hình hoạt động Cơng ty Nhìn chung, sổ kế tốn hạch toán bán hàng xác định kết kinh doanh đáp ứng yêu cầu công tác hạch toán tổng hợp hạch toán chi tiết - Về máy kế tốn: Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với tình hình thực tế trình độ chun mơn kế toán viên Đội ngũ nhân viên người trẻ trung, động, có nghiệp vụ chun mơn quan trọng có tinh thần trách nhiệm với cơng việc giao Cơng tác kế tốn phân công cách rõ ràng, người phân cơng cơng việc cụ thể Từ phát huy tinh chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm thành thục công việc người - Ngồi ra, q trình hoạt động kinh doanh: Công ty chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng, tổ chức hợp lý trình tiêu thụ hàng hoá thuận lợi, coi trọng chất lượng phục vụ, kể khâu bán buôn bán lẻ để nâng cao uy tín Cơng ty thị trường 3.1.2 Những tồn Mặc dù có nhiều cố gắng năm qua, công tác tổ chức máy kế tốn nói chung cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty khơng tránh khỏi hạn chế Vì Cơng ty cần nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, hiệu cơng tác kế tốn Thứ nhất: Về chiết khấu bán hàng: Hiện Công ty sử dụng mức chiết khấu với khách hàng từ 1% - 3% tháng từ khách hàng mua hàng Công ty thực phần ý nghĩa việc chiết khấu, khuyến khích khách hàng mua Cơng ty (Tỷ lệ chiết khấu Công ty thực khách hàng đến ký hợp đồng kinh tế với Công ty Công ty xác định mức chiết khấu theo doanh số mua hàng khách hàng) mà khơng khuyến khích khách hàng toán nhanh Thứ hai: Về kế toán doanh thu bán hàng: Hiện Công ty không hạch toán thẳng doanh thu thu tiền mà hạch toán qua hai bút toán: Bút toán 1: Bút toán 2: Nợ TK 131 Nợ TK 111,112 Có TK 3331 Có TK 131 Có TK 511 Việc kế tốn chưa hợp lý, gây rườm rà cho công tác kế toán Thứ ba: Về kế toán giảm trừ doanh thu: Thực tế, phát sinh khoản giảm giá hàng bán thường kéo theo nhiều thủ tục chứng từ liên quan đảm bảo cơng tác hạch tốn theo quy định Do đó, cơng ty khơng sử dụng tài khoản liên quan đến giảm giá hàng bán (TK 532) mà sử dụng TK 511 với bút toán đỏ để phản ánh số tiền doanh nghiệp ghi giảm doanh thu Điều phản ánh khơng xác khơng với chất khoản mục kế tốn Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh gay gắt việc giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại việc tất yếu để thu hút khách hàng nên cơng việc kế tốn mảng phải thực nghiêm chỉnh từ đầu 3.2 Câc giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng & xác định kết kinh doanh công Ty TNHH Đông Hải Qua thời gian thực tập văn công ty TNHH Đông Hải với tinh thần mong muốn tiếp xúc với thực tế để học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế sở lý thuyết thực hành, em xin đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế toán xác định kết kinh doanh công ty TNHH Đông Hải Thứ nhất: Về kế tốn doanh thu bán hàng: Hình thức kế tốn doanh thu bán hàng qua hai bút toán Cơng ty chưa hợp lý Vì Cơng ty nên áp dụng hình thức kế tốn thẳng doanh thu thu tiền qua bút toán: Nợ TK 111,112: Tổng số tiền tốn Có TK 3331: Có TK 511: Thuế GTGT đầu vào Doanh thu bán hàng Hình thức giúp cơng tác kế tốn hồn thiện xác hơn, Cơng ty nên xem xét để thay đổi phương pháp kế toán cho phù hợp Thứ hai: Về kế toán giảm trừ doanh thu: Công ty thực theo chuẩn kế toán tức phản ánh trung thực chất nghiệp vụ: giảm giá hàng bán hay chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại Bút toán đỏ sử dụng có sai sót hạch tốn mà không phép làm số ghi nên khơng thể lạm dụng phương pháp Kế tốn định khoản: Nợ TK 532 Nợ TK 33311 Có TK 131 Cuối kỳ, kết chuyển TK 532 sang TK 511 để xác định doanh thu Nợ TK 511 Có TK 532 Công ty ngày mở rộng hợp tác làm ăn kinh doanh với nhiều nước giới theo dõi tình hình cơng nợ phải thu phải trả phải xác kịp thời cơng ty cần phải mở thêm tài khoản ngoại tệ khác EUR, JPY để thuận tiện việc nhập hàng hố hệ thống sổ sách theo dõi kế tốn nhiều lên, đòi hỏi nhân viên cần có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc theo dõi xác Trong thời gian tới công ty nên cài đặt hệ thống phần mềm kế toán để hoạch toán theo hệ thống kế toán máy việc theo dõi sổ sách nhanh chóng xác, cung cấp thơng tin kịp thời cần thiết có cần nối mạng internet cho tất máy tính để nhân viên kế tốn cập nhật thơng tư, qut định sách thuế, luật kế tốn cách nhanh bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho người công việc xử lý tình nhanh gọn xác KẾT LUẬN Qua q trình thực tập cơng ty TNHH Đơng Hải, em có nhìn tổng quan Cơng ty Từ thấy điểm mạnh, điểm yếu, hướng phát triển Công ty để đề kế hoạch, chiến lược kinh doanh có hiệu Tận dụng hội thị trường, phát huy tối đa nguồn lực, mạnh mình, từ đẩy mạnh hiệu sản xuất kinh doanh Bằng tinh thần nhiệt tình học hỏi xây dựng nghiêm túc, em có đưa số nhận xét đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Đơng Hải Tuy nhiên, thiếu kinh nghiệm thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực tế khơng nhiều nên đề xuất mà em đưa phát chắn có nhiều hạn chế, thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung thầy cô giáo bạn sinh viên để giúp em hiểu biết cách sâu sắc cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Em xin trân trọng cảm ơn giáoTh.s Đồn Thị Nguyệt Ngọc –cùng phòng tài kế tốn cơng ty TNHH Đơng Hải tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu để em hồn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên TÀI LIỆU THAM KHẢO Hạch Toán Kế Toán Trong Các Doanh Nghiệp PGS.TS Võ Thị Đông NXB Thống - Năm 2006 Lý thuyết thực hành kế toán tài PGS.TS Nguyễn Văn Cơng NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân- Năm 2006 3.Website ngành thuế : www.gdt.gov.vn 4.Các mẫu chứng từ, mẫu sổ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Đông Hải ... kết kinh doanh cơng ty 30 2.2.1 Kế tốn chi tiết giá vốn hàng bán .30 2.2.2 Kế tốn chi phí bán hàng 50 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 53 2.2.4 Kế toán xác định kết kinh. .. xuất kinh doanh bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết hoạt động tài kết... sản xuất -kinh doanh doanh nghiệp, kế toán xem cơng cụ quản lý cần thiết, cung cấp thơng tin cho giám đốc doanh nghiệp Nhờ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động, lựa chọn phương án kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (491) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (491) , - KQKD tốt sẽ thúc đẩy các hoạt động của doanh nghiệp đi lên. Còn nếu KQKD thì ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể khiến doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh, thậm chí có thể phá sản., Hàng ngày căn cứ vào hoá đơn bán hàng, bảng kê bán lẻ hàng hoá - dịch vụ kế toán vào sổ chi tiết theo dõi doanh thu bán hàng chưa có thuế GTGT. Đồng thời kế toán cũng tiến hành ghi chép theo dõi doanh thu cho từng loại mặt hàng trên sổ kế toán chi tiết th, Qua thời gian thực tập ở văn công ty TNHH Đông Hải với tinh thần mong muốn được tiếp xúc với thực tế để học hỏi thêm những kinh nghiệm thực tế trên cơ sở lý thuyết và thực hành, em xin đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán và xác định k

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay