Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (450)

62 22 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KINH TẾ, LUẬT ISO 9001:2008 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÙNG HUỆ Người hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S: Vũ Thị Thê Trần Thị Ngọc Thương MSSV:DA1911120 Lớp: DA11KT01B Khóa: 2011 - 2015 Trà vinh – Năm 2015 LỜI CẢM ƠN  Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp gián tiếp Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ từ Q thầy cơ, gia đình bạn bè Sau thời gian thực tập Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Hùng Huệ, em học nhiều kinh nghiệm thực tế bổ ích hiểu rõ phần hành lương khoản trích theo lương công ty Mặc dù khoảng thời gian thực tập không nhiều phần giúp em nắm nhiều kiến thức thực tế, hoàn thành tốt tiểu luận Với nỗ lực thân qua kiến thức học, giúp đỡ tận tình em hồn thành xong tiểu luận tốt nghiệp lương khoản trích theo lương Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công Ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Hùng Huệ, phòng Tài Chính – Kế Tốn tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại Học Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập, suốt thời gian thực tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình ThS.Vũ Thị Thê giúp đỡ em hoàn thành thật tốt tiểu luận Ngày … tháng … năm 2015 Sinh viên thực Trần Thị Ngọc Thương i LỜI CAM ĐOAN  Em cam đoan đề tài nghiên cứu em Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp thức Công ty TNHH môt thành viên Hùng Huệ, khơng chép nguồn khác Em hồn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Ngày …… tháng …… năm 2015 Sinh viên thực Trần Thị Ngọc Thương ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Họ tên sinh viên thực tập: Trần thị Ngọc Thương MSSV: DA1911120 Lớp: DA11KT01B Khoa: Kinh tế, Luật Thời gian thực tập: Từ ngày: 05/01/2015 Đến ngày: 06/02/2015 Đơn vị thực tập: Công ty TNHH thành viên Hùng Huệ Địa chỉ: Thị Tứ Trạm Bóng-Quang Minh-Gia Lộc-Hải Dương Điện thoại:03203 768.998 Fax: 03203 768.997 Email:hunghuemoto@gmail.com Website:hunghuemoto.com Ghi chú: - Đánh giá cách đánh dấu ( ) vào cột xếp loại nội dung đánh giá bảng sau: Xếp loại Nội dung đánh giá Tốt Khá T.Bình Kém I Tinh thần kỷ luật, thái độ Thực nội quy quan Chấp hành giấc làm việc Trang phục Thái độ giao tiếp với cán công nhân viên Ý thức bảo vệ công Tích cực cơng việc Đạo đức nghề nghiệp Tinh thần học hỏi công việc II Kỹ chuyên môn nghiệp vụ Đáp ứng yêu cầu cơng việc Nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Kỹ tin học Kỹ sử dụng thiết bị nơi làm việc (máy fax, photocopy, máy in, máy vi tính…) Xử lý tình phát sinh Có ý kiến, đề xuất, động, sáng tạo công việc Kết luận: , ngày … tháng …… năm 2015 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN  iii Họ tên sinh viên thực tập: Trần Thị Ngọc Thương MSSV: DA1911120 Lớp: DA11KT01B Phần nhận xét: Về hình thức: Về nội dung: Về tinh thần thái độ làm việc: Phần chấm điểm: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Về hình thức: - Trình bày theo mẫu hướng dẫn - Lỗi tả, lỗi đánh máy khơng đáng kể Về nội dung: - Cơ sở lý luận phù hợp với đề tài - Phần giới thiệu quan thực tập rõ ràng - Nội dung phản ánh thực trạng cơng ty, có đánh giá thực trạng - Đề xuất giải pháp phù hợp với thực trạng, có khả thực thi thực tế - Phần kết luận, kiến nghị phù hợp Tinh thần, thái độ làm việc: TỔNG CỘNG ĐIỂM ĐIỂM TỐI ĐA 1 1 GVHD 1 10 Trà Vinh, ngày .tháng năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN  Họ tên sinh viên thực tập: Trần Thị Ngọc Thương MSSV: DA1911120 Lớp: DA11KT01B Phần nhận xét: Về hình thức: Về nội dung: iv Về tinh thần thái độ làm việc: Phần chấm điểm: ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Về hình thức: - Trình bày theo mẫu hướng dẫn - Lỗi tả, lỗi đánh máy không đáng kể Về nội dung: - Cơ sở lý luận phù hợp với đề tài - Phần giới thiệu quan thực tập rõ ràng - Nội dung phản ánh thực trạng cơng ty, có đánh giá thực trạng - Đề xuất giải pháp phù hợp với thực trạng, có khả thực thi thực tế - Phần kết luận, kiến nghị phù hợp Tinh thần, thái độ làm việc: TỔNG CỘNG TỐI ĐA 1 1 ĐIỂM GVPB 1 10 Trà Vinh, ngày .tháng năm 2015 GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Khái niệm, phân loại lao động- tiền lương, quỹ lương 1.2 Nguyên tắc yêu cầu tính lương, chi trả tiền lương cho người lao động 1.3 Các hình thức trả lương, phương pháp chia lương sản phẩm tập thể .4 1.4 Các phương pháp tính số thực tế phải trả, phải nộp chế độ trích BH, KPCĐ 1.5 Phân bổ chi phí tiền lương vào đối tượng sử dụng 1.6 Phương pháp hạch toán 10 1.7 Các hình thức kế toán 12 CHƯƠNG 16 v PHÂN TÍCH THỰC TRANG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG HUỆ 16 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty 16 2.2 Thực trạng kế toán thức tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 23 2.3 Đánh giá thực trạng ảnh hưởng đến kế toán tiền lương khoản trích 42 CHƯƠNG 45 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HÙNG HUỆ 45 3.1 Những giải pháp chủ yếu .45 3.2 Điều kiện thực 47 vi LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tiền lương coi sách hàng đầu kinh tế xã hội nói chung doanh nghiệp nói riêng Nó liên quan trực tiếp đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, sống người lao động thước đo quốc gia Đặc biệt với tình hình nay, mà kinh tế phát triển đầy tiềm ẩn, vật giá leo thang không ngừng, có tiền lương dường chuyển động chỗ ngày không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt người lao động, vấn đề tiền lương ngày quan tâm Đứng góc độ kế tốn doanh nghiệp, tiền lương khoản chi phí lớn, cấu thành nên giá thành sản phẩm, đòn b ẩy quan trọng thúc đẩy người lao động tích cực cống hiến Việc chi trả lương hợp lý cho người lao động tiết kiệm chi phí lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, củng cố tinh thần cho người lao động, kích thích người lao động quan tâm đến sản xuất, tạo điều kiện phát triển sản xuất doanh nghiệp toàn kinh tế quốc dân Trong chế quảnkinh tế, tiền lương vấn đề cấp hiết, với đổi chế kinh tế đòi h ỏi tiền lương khơng ng ừng đổi mới, hoàn thiện cho phù hợp để thực đòn b ẩy kinh tế mạnh mẽ doanh nghiệp Để giải vấn đề trên, đứng góc độ kế tốn doanh nghiệp phải tổ chức tốt việc tính hạch tốn tiền lương hợp lý, xác giúp cho doanh nghiệp quảntốt quỹ lương, bảo đảm việc chi trả lương trợ cấp bảo hiểm xã hội nguyên tắc, chế độ, đảm bảo quyền lợi ích đáng người lao động thực đầy đủ nghĩa v ụ họ Nhà nước Chính mà việc tính hạch tốn tiền lương doanh nghiệp vấn đề quan trọng Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung  Mục tiêu cụ thể Phạm vi nghiên cứu  Không gian Công ty TNHH thành viên Hùng Huệ  Thời gian Từ ngày 9/02/2014 đến ngày 2/4/2014  Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH thành viên Hùng Huệ Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu Tìm hiểu, tham khảo văn (quy định hình thức kế tốn, quy định tiền lương…) tài liệu (sổ sách, bảng biểu, chứng từ…) phòng tài kế tốn Cơng ty  Phương pháp phân tích số liệu Thu thập số liệu công ty 09/2014 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Khái niệm, phân loại lao động- tiền lương, quỹ lương 1.1.1 Tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ sản xuất hàng hố Nó biểu tiền phận sản xuất xã hội mà người lao động sử dụng sử dụng để bù đắp hao phí lao động q trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động 1.1.2 Phân loại tiền lương Trên phương diện hoạch toán tiền lương tiền lương cơng nhân viên gồm loại: tiền lương tiền lương phụ - Tiền lương chính: tiền lương trả cho cơng nhân viên thời gian công nhân viên thực nhiệm vụ chỉnh họ, bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc khoản phụ cấp kèm theo lương phụ cấp chức vụ - Tiền lương phụ tiền lương trả cho công nhân viên thời gian cơng nhân viên thực nhiệm vụ khác ngồi nhiệm vụ họ thời gian cơng nhân viên nghỉ theo chế độ hưởng lương nghỉ phép, họp, học… 1.1.3 Quỹ tiền lương Quỹ tiền lương tồn số tiền lương tính theo số công nhân viên doanh nghiệp trực tiếp quản lý chi trả lương 1.2 Nguyên tắc yêu cầu tính lương, chi trả tiền lương cho người lao động - Tổ chức ghi chép, phản ánh xác, kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, thời gian kết lao động - Hướng dẫn kiểm tra phận doanh nghiệp thực đầy đủ, chế độ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương Mở sổ, thẻ kế toán hạch toán lao động, tiền lương theo chế độ - Tính tốn phân bổ xác, đối tượng chi phí tiền lương khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất kinh doanh phận đơn vị sử dụng lao động - Lập báo cáo kế toán phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu tiềm lao động doanh nghiệp Công ty TNNN MTV Hùng Huệ Trạm bóng, Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương Mẫu số S03b- DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 334- Phải trả người lao động Từ ngày: 01/09/2014 đến ngày: 30/09/2014 Chứng từ Ngày TK Đ/Ư Diễn giãi Số Đvt: đồng Số phát sinh Nợ Số dư đầu kỳ Có Số phát sinh 30/09 12 Lương phận quản lý 642 30/09 12 Lương phận phận xưởng 627 30/09 12 Lương phận bán hàng 641 30/09 12 BHXH trừ vào lương 3383 30/09 12 BHYT trừ vào lương 3384 30/09 12 BHTN trừ vao lương 3383 67.781.650 42.382.685 96.653.760 16.108.880 3.020.415 2.013.610 21.142.905 Tổng phát sinh 206.818.095 185.675.19 Số dư cuối kỳ Ngày…tháng…năm… Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người ghi sổ (ký, họ tên) Bảng 2.8: Sổ TK phải trả người lao động Phương pháp ghi Sổ TK 334,338 Mục đích: Sổ sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh niên độ kế toán theo tài khoản kế toán quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh n ghiệp Mỗi tài khoản mở trang liên tiếp sổ đủ để ghi chép niên độ kế toán 41 Căn phương pháp ghi: + Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ Cụ thể ngày 30/09/2014 + Cột B,C: Ghi số hiệu ngày tháng ghi chứng từ Cụ thể số hiệu ngày tháng ghi chứng từ là: PC 112 ngày 30/09/2014 + Cột D: Tóm tắt ND nghiệp vụ phát sinh Cụ thể là: toán lương BPBH tháng 09/2014 + Cột E: Ghi số hiệu TK đối ứng Cụ thể TK 641 + Cột 1,2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ bên Có TK theo NV phát sinh Cụ thể phát sinh bên nợ là: 72.20.000đ Các dòng khác ghi tương tự Cuối tháng cộng tổng phát sinh tháng Và số dư 42 Công ty TNNN MTV Hùng Huệ Trạm bóng, Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương Mẫu số S03b- DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 338- Phải trả phải nộ khác Từ ngày: 01/09/2014 đến ngày: 30/09/2014 Chứng từ Ngày TK Đ/Ư Diễn giãi Số Đvt: đồng Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh 30/09 12 642 Hoạch tốn BHXH vào chi phí 30/09 12 627 Hoạch tốn BHXH vào chi phí 30/09 12 641 Hoạch tốn BHXH vào chi phí 30/09 12 642 Hoạch tốn BHYT vào chi phí 30/09 12 627 Hoạch tốn BHYT vào chi phí 30/09 12 641 Hoạch tốn BHYT vào chi phí 30/09 12 642 30/09 12 Hoạch toán BHTN vào chi phí Hoạch tốn BHTN vào chi phí 30/09 12 Hoạch tốn BHTN vào chi phí 30/09 12 Hoạch tốn KPCĐ vào chi phí 30/09 12 Hoạch tốn KPCĐ vào chi phí 30/09 12 Hoạch tốn KPCĐ vào chi phí 30/09 12 BHXH trừ vào lương 334 30/09 12 BHYT trừ vào lương 334 627 641 642 627 641 43 13.008.600 7.920.540 15.315.840 1.078.545 1.320.090 2.552.640 722.700 440.030 850.880 1.445.400 880.060 1.701.760 16.108.880 3.020.415 30/09 12 BHTN trừ vao lương 2.013.610 334 69.469.545 Tổng phát sinh Số dư cuối kỳ Ngày…tháng…năm… Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người ghi sổ (ký, họ tên) Bảng 2.9: Sổ TK338 phải trả người lao động Cơng ty TNNN MTV Hùng Huệ Trạm bóng, Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương Mẫu số S03b- DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TK 3382 - Kinh Phí Cơng Đồn Từ ngày:01/09/2014 đến ngày 30/09/2014 Đvt: đồng Chứng từ TK Đ/Ư Diễn giãi Ngày Số Số phát sinh Nợ Số dư đầu kỳ Có 5.137.100 Số phát sinh 30/09 12 Thanh tốn kinh phí cơng đồn quý 4/14 1111 30/09 12 Trích KPCĐ cho BP văn phòng 30/09 12 Trích KPCĐ cho BP phân xưởng 30/09 12 Nộp KPCĐ cho BP thị trường 5.137.100 1.445.400 642 880.060 627 1.701.760 641 Tổng số phát sinh 5.137.100 4.027.220 1.109.880 Số dư cuối kỳ Ngày…tháng…năm… Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người ghi sổ (ký, họ tên) 44 Bảng 2.9: Sổ chi tiết tài khoản Kinh phí cơng đồn Sổ chi tiết TK 334,338 dùng để chi tiết cho TK, Mỗi tài khoản có trang riêng, riêng Căn ghi: Căn vào bảng phân bổ tiền lương để ghi chi tiết cho phân xưởng… Phương pháp ghi: Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ Cột B,C Ghi số hiệu, ngày tháng chừng từ dùng để ghi sổ + Cột D: Ghi diễn giải toám tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh + Cột E: Dựa vào định khoản để ghi + Cột 1,2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ bên Có + Cột 3,4: Ghi số dư bên Nợ bên Có Cụ thể là: Cột A: Ngày 30/09/2014 Cột B: Phiếu chi số 12 Cột C: Ngày ghi chứng từ là: 30/09/2014 Cột D: Tiền lương tháng 09/2014 phận bán hàng + Cột E: TK đối ứng TK 3382 ghi sổ TK 42 Cột 1: số tiền = 1.445.400đ Cột dư nợ(3)= 1.445.400đ Dòng Cộng phát sinh : Cộng tổng số phát sinh Nợ phát sinh Có tháng Dòng Số dư cuối kỳ = Dư đầu kỳ + Cộng phát sinh Có kỳ - Cộng phát sinh Nợ kỳ 45 46 Công ty TNNN MTV Hùng Huệ Trạm bóng, Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương Mẫu số S03b- DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TK 3383 - Bảo hiểm xã hội Từ ngày: 01/09/2014 đến ngày:30/09/2014 Đvt: đồng Chứng từ Ngày TK Đ/Ư Diễn giãi Số Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh 30/09 12 Trích BHXH cho BP văn phòng 642 13.008.600 30/09 12 Trích BHXH cho BP phân xưởng 627 7.920.540 30/09 12 Trích BHXH cho BP thị trường 641 15.315.840 30/09 12 BHXH CNV phải nộp 3341 Tổng số phát sinh 16.108.880 Số dư cuối kỳ 39.345.260 39.345.260 Ngày…tháng…năm… Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người ghi sổ (ký, họ tên) 47 Bảng 2.10: Sổ chi tiết tài khoản BHXH, Công ty TNNN MTV Hùng Huệ Trạm bóng, Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương Mẫu số S03b- DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TK 3384 - Bảo Hiểm Y Tế Từ ngày: 01/09/2014 đến ngày:30/09/2014 Đvt: đồng Chứng từ Ngày TK Đ/Ư Diễn giãi Số Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh 31/12 207 Trích BHYT cho BP văn phòng 642 2.168.100 31/12 207 Trích BHYT cho BP phân xưởng 627 1.320.090 31/12 207 Trích BHYT cho BP thị trường 641 2.552.640 31/12 207 BHYT CNV phải nộp 3341 1.256.600 Tổng số phát sinh 5.129.330 5.129.330 Số dư cuối kỳ Ngày…tháng…năm… Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người ghi sổ (ký, họ tên) Bảng 2.11: Sổ chi tiết TK BHYT 2.3 Đánh giá thực trạng ảnh hưởng đến kế tốn tiền lương khoản trích 2.3.1 Ưu điểm - Việc công tác tổ chức máy kế tốn cơng ty nói chung đại, máy móc thiết bị sở vật chất Đặc biệt cơng ty máy tính tin học vào cơng việc kế toán Tạo điều kiện tốt cho máy kế tốn hoạt động liên tục xác - Đội ngũ kế toán trẻ hoá, nắm bắt đổi thời đại, cộng với công nghệ thơng tin tiên tiến giúp cho kế tốn tổng hợp số liệu cách nhanh chóng, xác, hoạch tốn tiền cơng, tiền lương hợp lý, kịp thời phản ánh hao phí sức 48 lao động cơng nhân Trong năm qua, vấn đề tiền lương cán CNV công nhân đặt lên hàng đầu 2.3.2 Nhược điểm: - Hiện chi phí nhân cơng trực tiếp tính hết cho sản phẩm hồn thành kỳ Điều dẫn đến tình trạng tính giá thành khơng xác, khơng phân tích kết kinh doanh loại sản phẩm cách xác Nhất trường hợp có bán thành phẩm ngoài.Việc chi trả lương cho lao động chậm - Việc sử dụng mẫu bảng cơng ty chưa đồng theo quy định Bộ Tài ban hành - Cơng tác kế tốn chưa theo kịp tiến trình sản xuất, nhiều tồn khả nghiệp vụ, chuyển sang hoạt động độc lập, tự hạch tốn cần có giải pháp hộ trợ nhằm tránh sai sót vi phạm luật - Cơng ty loại hình doanh nghiệp cổ phần, hoạt động hạch toán kinh tế độc lập Hiện cơng ty áp dụng hình thức hưởng lương theo lợi nhuận Theo hình thức trả lương cơng ty hoạt động kinh doanh có hiệu thu nhập cán công nhân viên nâng cao Nhưng việc đảm bảo mức thu nhập họ có ổn định hay khơng lại phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh phải đạt doanh số, lợi nhuận công ty đạt hay không đạt mức doanh thu nhưe kế hoạch đề thực cung thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Do cơng ty cần có sách khên thưởng hợp lý việc làm cụ thể vật chất lẫn tinh thần, để khuyến khích người lao động cơng việc phần cải thiện sống người lao động - Hình thức trả lương theo thời gian hệ số lương chưa khuyến khích người lao động chạy theo hiệu cơng việc, có tư tưởng làm cho hết giờ, chờ kỳ nhận lương Mặt khác, việc đánh giá lực thông qua hệ số lương theo thang bậc nhà nước quy định khơng phù hợp Một số người có trình độ, cấp cao khả công tác thực tế lại khơng động sáng tạo, chưa hồn thành cơng việc giao người có trình độ thấp Đây nguyên nhân tạo tâm lý ỷ lại 49 người lao động lâu năm họ có mức lương cao có khả bị hạ xuống 2.3.3 Kết thảo luận Sau thời gian tìm hiểu, tiếp cận với tình hình thực tiễn cơng tác hạch tốn nhân viên tốn Cơng ty dựa kiến thức học trường, vấn đề lý luận hạch toán kinh tế em xin mạnh dạn đưa số biện pháp kiến nghị sau: + Về công tác kế tốn nói chung, để đạt hiệu sản xuất kinh doanh vượt mức Bồi dưỡng đội ngũ cơng nhân lành nghề, phận định đến tồn phát triển công ty Công ty nên trọng đến việc trả lương nữa, tăng mức thưởng cho người lao động Công tác thống tổng hợp báo cáo thường xun trì kịp thời đáp ứng cho hạch tốn tài báo cáo số liệu phải đầy đủ, xác để phục vụ cơng tác điều hành sản xuất + Tổ chức phân loại đánh giá nguồn lao động Trong trình sản xuất kinh doanh, nguồn lao động đóng vai trò quan trọng, định đến tồn phát triển cơng ty Để sử dụng hợp lý có hiệu quả, phát huy nguồn sáng tạo người lao động, định kỳ phải phân loại lao động theo tiêu thức khác sức khoẻ, trình độ, chun mơn nghiệp vụ cao phù hợp với yêu cầu quản lý điều kiện quản lý phân biệt đánh giá nguồn lao động hợp lý có tác dụng phát huy trình độ chun mơn tay nghề mồi lao động 50 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HÙNG HUỆ 3.1 Những giải pháp chủ yếu Để tồn phát triển kinh tế doanh nghiệp phải cải tiến, phấn đấu hoàn thiện mặt từ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ đến việc tổ chức hoạt động kinh doanh nói chung máy kế tốn nói riêng Qua thời gian thực tập cơng ty, em có kiến nghị sau: 3.1.1 Về cơng tác kế tốn cơng ty Nền kinh tế thị trường diễn cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp phải tìm cách để chi phí hoạt động thấp lợi nhuận cao muốn làm việc doanh nghiệp phải cố gắng tiết kiệm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm công cụ hệ thống quảnkinh tế có chức cung cấp thơng tin, kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế doanh nghiệp kế tốn Vì hồn thiện cơng tác kế tốn ln mối ưu tiên hàng đầu doanh nghiệp Hiện cơng ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung hợp lý, phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ, dễ hạch toán, đối chiếu số liệu với sổ bảng tổng hợp chi tiết Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước để đảm bảo hợp lý xác cho hàng hóa, gía thị trường luôn biến động 3.1.2 Về tổ chức máy kế tốn - Cơng ty tổ chức cho kế tốn viên tham gia khóa học để bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ - Việc phân công cơng việc điều chỉnh lại để giảm bớt gánh nặng cho kế tốn, tránh người ơm đồn nhiều công việc 3.1.3 Về việc luân chuyển chứng từ - Để tránh tình trạng mát chứng từ qúa trình ln chuyển chứng từ phòng ban cần phải có biên giao nhận xác 51 - Việc luân chuyển chứng từ, từ kho hay phòng ban sang phòng tài vụ để xử lý chậm trễ gây nhiều khó khăn ảnh hưởng tới việc xác định giá vốn hàng bán, công việc bị dồn ứ sang tháng sau, làm ảnh hưởng khơng tốt cho cơng tác kế tốn, làm nhân viên kế tốn phải vất vả cơng việc Vì cơng ty cần có biện pháp quy định ngày luân chuyển chứng từ định tháng để việc tập hợp chứng từ thực cách đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời 3.1.4 Về khoản trích theo lương Cơng ty cần phải trích khoản trích theo lương theo quy định Nhà nước để đảm bảo quyền lợi chế độ hưởng công nhân viên, đồng thời cân đối khoản chi phí cho hợp lý Cơng ty cần có thêm lương thưởng cho phận bán hàng doanh thu bán hàng đạt cao mức quy định để khuyến khích người lao động hăng hái, nhiệt tình công việc 3.1.5 Kiến nghị khác Trong kinh tế thị trường nay, lĩnh vực hoạt động kinh doanh phải có cạnh tranh khốc liệt Do để tự khẳng định thị trường nước, Công ty nên đẩy mạnh thực mục tiêu sau: - Sắp xếp lại tổ chức kinh doanh, hình thành mơ hình Cơng ty với đơn vị kinh doanh chiến lược Đó mơ hình có mối quan hệ chặt chẽ tiến tới lợi ích thành viên mà đặc trưng có phân cơng, có hợp tác liên kết tạo tập trung đồng tiết kiệm chi phí kinh doanh - Đưa sách giá hợp lý 3.2 Điều kiện thực Việc hồn thiện cơng tác tổ chức hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương yêu cầu tất yếu Công ty TNHH thành viên Hùng Huệ nói riêng doanh nghiệp nói chung Để hồn thiện cơng tác bên cạnh quy định Nhà nước phải thường xuyên có điều chỉnh để phù hợp với lợi ích người lao động, với phát triển xã hội, doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt hồn thiện Do giải pháp đặt khơng bị phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên nên nội doanh nghiệp cần chủ động tự thay đổi mình, cần có phối hợp nhịp 52 nhàng phận, phòng ban để cơng tác tính, hạch tốn, đối chiếu, kiểm tra kế tốn nói riêng phận khác nói chung dễ dàng, thuận tiện Cấp phải thực quan tâm đến người lao động, đến lợi ích người lao động, từ có theo dõi, kiểm tra cơng tác kế tốn Đội ngũ nhân viên kế tốn cần phát huy tính động, nhanh nhẹn, cẩn thận tinh thần trách nhiệm cao công việc để tránh sai sót khơng đáng có tính tốn hạch toán, nhằm đảm bảo quyền lợi xứng đáng cho người lao động Đối với giải pháp cần kết hợp với đơn vị bên ngồi, cơng ty cần chủ động đề nghị, nhiệt tình tham gia, phối hợp để tạo biến đổi kịp thời, cần thiết phục vụ cho hoạt động công ty cách nhanh chóng, thuận tiện tốt Việc tính, hạch tốn lương khoản trích theo lương có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động Do việc hồn thiện cơng việc cần ln doanh nghiệp đề cao xây dựng thực thực thi nhằm mang lại hiệu cao cho êdoanh nghiệp, mang lại lợi ích xứng đáng đầy đủ cho người lao động Về phía Cơng ty: + Cần phải nâng cấp phần mềm kế toán để hợp với phát triển công nghệ, hỗ trợ tốt cho cơng tác hạch tốn, đáp ứng nhu cầu thiết yếu báo cáo quản trị có ảnh hưởng đến định Doanh nghiệp, cung cấp số liệu cụ thể, xác + Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho nhân viên + Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực - Về phía phận kế tốn: + Hạch toán cụ thể chặt chẽ khoản chi phí có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, tránh thất lãng phí, dùng chi phí khơng hợp lý + Nâng cao trình độ chun mơn, cập nhật Nghị định, thông tư sửa đổi bổ sung cơng tác kế tốn 53 KẾT LUẬN Hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn ln cần thiết hạch tốn kế tốn cơng cụ hữu hiệu để phục vụ quản lý doanh nghiệp với nhiệm vụ cung cấp thông tin phản ánh theo dõi chi tiết quan hệ kinh tế biểu tiền Hạch toán tiền lương vốn có quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động - nhân tố quan trọng sản xuất Tính đúng, tính đủ, đảm bảo cơng việc làm, hồn thiện cơng tác tiền lương khoản trích theo lương việc phải làm phải làm thật tốt Qua trình thực tập Cơng ty TNHH thành viên Hùng Huệ, bước quen với chứng từ sổ sách, phương pháp hạch tốn sổ sách kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương nói riêng Cơng ty Cùng với giúp đỡ anh, chị phòng kế tốn giáo viên hướng dẫn, tiểu luận em phân tích rõ thực trạng cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương đưa phương hướng, giải pháp giúp hoàn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Để cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty dần hồn thiện, em có số kiến nghị sau: - Đối với việc toán trợ cấp BHXH cho CNV nên toán qua Bảng toán lương - Phụ cấp ăn ca phải tính vào Quỹ lương cơng ty - Có quy định rõ ràng chế độ thưởng phạt toàn nhân viên công ty Em xin chân cảm ơn Ths Vũ Thị Thê anh chị phòng kế tốn Công ty giúp đỡ em thời gian em thực chuyên đề 54 55 ... 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán ngân hàng kiêm thủ quỹ Kế toán bán hàng kiêm kế tốn cơng nợ Kế tốn tổng hợp Sơ đồ 2.3: Bộ máy kế tốn cơng ty *Chức... thời thực nhiệm vụ kinh doanh đa dạng hàng hoá tổ chức kinh doanh dịch vụ kinh tế kỹ thuật nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng đối tượng thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế quốc dân, thực tốt. .. tốn lập báo cáo tài theo u cầu kế tốn trưởng * Hình thức kế tốn đơn vị Chế độ kế toán áp dụng công ty Căn vào đặc điểm kinh doanh tình hình thực tế mình, cơng ty tổ chức vận dụng Chế độ kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (450) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (450) , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, PHÂN TÍCH THỰC TRANG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG HUỆ, Quy trình luân chuyển chứng từ:, Tháng 09 năm 2014, (ký, họ tên ) (ký,họ tên), Bảng 2.8: Sổ cái TK phải trả người lao động, SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN, Bảng 2.9: Sổ chi tiết tài khoản Kinh phí công đoàn, Bảng 2.11: Sổ chi tiết TK BHYT, 2 Điều kiện thực hiện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay