Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (214)

50 66 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KINH TẾ, LUẬT ISO 9001:2008 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT VÀ MƠI TRƯỜNG VIỆT NAM Người hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS: ĐOÀN THỊ NGUYỆT NGỌC ĐÀM THỊ HOA MSSV: DA1911087 Lớp: DA11KT01B Khóa: 2011 - 2015 Trà vinh – Năm 2015 LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm quý Thầy Cô Trường Đại học Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập, suốt thời gian thực báo cáo Em xin chân thành cảm ơn quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình Th.S Đồn Thị Nguyệt Ngọc tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo Ngày …… tháng ……… năm 20… Sinh viên thực Đàm Thị Hoa NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Họ tên sinh viên thực tập: Đàm Thị Hoa MSSV: DA1911087 Lớp: DA11KT01B Khoa: Kinh tế, Luật Thời gian thực tập: Từ ngày: 05/01/2015 Đến ngày: 06/02/2015 Đơn vị thực tập: Cơng ty CP hóa chất môi trường Việt Nam Địa Số 1/121 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: Fax: Email: Website: Ghi chú: - Đánh giá cách đánh dấu ( ) vào cột xếp loại nội dung đánh giá bảng sau: Nội dung đánh giá Tốt Xếp loại Khá T.Bình Kém I Tinh thần kỷ luật, thái độ Thực nội quy quan Chấp hành giấc làm việc Trang phục Thái độ giao tiếp với cán công nhân viên Ý thức bảo vệ cơng Tích cực công việc Đạo đức nghề nghiệp Tinh thần học hỏi công việc II Kỹ chuyên môn nghiệp vụ Đáp ứng yêu cầu công việc Nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Kỹ tin học Kỹ sử dụng thiết bị nơi làm việc (máy fax, photocopy, máy in, máy vi tính…) Xử lý tình phát sinh Có ý kiến, đề xuất, động, sáng tạo công việc Kết luận: … , ngày … tháng …… năm 2015 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN  Họ tên sinh viên thực tập: Đàm Thị Hoa MSSV: DA1911087 Lớp: DA11KT01B Phần nhận xét: Về hình thức: Về nội dung: Về tinh thần thái độ làm việc: Phần chấm điểm: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Về hình thức: - Trình bày theo mẫu hướng dẫn - Lỗi tả, lỗi đánh máy không đáng kể Về nội dung: - Cơ sở lý luận phù hợp với đề tài - Phần giới thiệu quan thực tập rõ ràng - Nội dung phản ánh thực trạng cơng ty, có đánh giá thực trạng - Đề xuất giải pháp phù hợp với thực trạng, có khả thực thi thực tế - Phần kết luận, kiến nghị phù hợp Tinh thần, thái độ làm việc: TỔNG CỘNG ĐIỂM ĐIỂM TỐI ĐA 1 1 GVHD 1 10 Trà Vinh, ngày .tháng năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC MỤC LỤC .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 1.1 Khái niệm 2 Yêu cầu quản lý bán hàng xác định kết bán hàng Các hình thức kế tốn 17 CHƯƠNG 19 PHÂN TÍCH THỰC TRANG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT VÀ MƠI TRƯƠNG VIỆT NAM 19 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Hóa chất mơi trường Việt Nam 19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển chức hoạt động công ty .19 Chức lĩnh vực hoạt động công ty 19 2.1.2 Tổ chức quản lý công ty .20 2.1.3 Quy trình kinh doanh 23 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 24 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty Cổ phần Hóa chất mơi trường Việt Nam 27 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 41 2.3.1 Ưu điểm 41 2.3.2 Nhược điểm 41 CHƯƠNG 43 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỚI KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT VÀ MƠI TRƯỜNG VIỆT NAM 43 3.1 Các đề xuất 43 3.2 Điều kiện thực giải pháp .45 3.2.6 Điều kiện thực giải pháp 45 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 1.1 Khái niệm - Bán hàng: trình sản phẩm doanh nghiệp sản xuất bán sản phẩm mua vào Cung cấp dịch vụ thực công việc thoả mãn thuận theo hợp đồng kỳ nhiều kỳ như: Cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động Quá trình bán hàng q trình hoạt động kinh tế bao gơm mặt: Doanh nghiệp đem bán sản phẩm , hàng hoá cung cấp dịch vụ đồng thời thu tiền có quyền thu tiền người mua Q trình bán hàng thực chất trình trao đổi quyền sở hữu người bán người mua thị trường hoạt động Thị trường hoạt động thị trường thoả mãn đông thời điều kiện + Các sản phẩm bán thị trường có tính tương đồng + Người mua người bán tìm thấy lúc + Giá công khai Khi tiến hành giao dịch doanh nghiệp với bên hoạc bên sử dụng tài sản doanh thu xác định giá trị hợp lý giá trị tài sản trao đổi hoạc giá trị khoản nợ toán cách tự nguyện bên có đầy đủ hiểu biết trao đổi ngang giá thị trường hoạt động Hàng hoá cung cấp nhằm để thoả mãn nhu cầu tổ chức kinh tế khác, cá nhân bên ngồi Cơng ty, Tổng cơng ty hoạc tập đồn sản xuất gọi bán cho bên Trong trường hợp hàng hoá cung cấp đơn vị cơng ty, Tổng cơng ty, tập đồn… gọi bán hàng nội - Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thương doanh nghiệp, góp phần vốn chủ sở hữu Doanh thu doanh nghiệp bao gồm: Tổng giá trị cao có lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu hoạc thu như: Doanh thu bán hàng: doanh thu cung cấp dịch vụ: doanh thu hoạt động tài chính, tiền lãi, quyền, tổ chức lợi nhuận chia + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: tồn bơ số tiền thu thu tri giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm , hàng hoá , cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ phí thu thêm ngồi giá bán ( có) - Các khoản trừ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ bao gồm: + Chiết khấu thương mại:là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm iết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn + Hàng bán bị trả lại: giá trị khối lượng hàng bán xác định bán hàng hoàn thành bị khách hàng trả lại từ chối toán + Giảm giá hàng bán: khoản giảm trừ cho khách hàng khách hàng hoá phẳm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu Chiết khấu tốn Các loại thuế có tính vào giá bán: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng… Yêu cầu quản lý bán hàng xác định kết bán hàng * Nắm bắt đầy đủ, kịp thời khối lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa nhập – xuất – tồn, tính tốn giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí khác nhằm xác định kết bán hàng *Kiểm tra, giám sát tiến độ thực kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, kỷ luật toán việc thực nghĩa vụ với nhà nước -Cung cấp thơng tin xác, trung thực, đầy đủ tình hình bán hàn Xác định kết phân phối kết quả, phục vụ cho việc lập báo cáo tài quản lý doanh nghiệp - Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ xác tình hình bán hàng doanh nghiệp kỳ giá trị số lượng hàng bán - Xác định xác giá mua thực tế lượng hàng xuất bán, đồng thời phân bổ phí thu mua cho hàng xuất bán nhằm xác định kết bán hàng - Tập hợp đầy đủ, xác, kịp thời khoản chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh kết chuyển (hay phân bổ) chi phí bán hàng cho hàng xuất bán làm để xác định kết kinh doanh - Tổ chức kê khai GTGT hàng tháng, báo cáo kết bán hàng theo chế độ, kịp thời theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp cấp có lien quan 1.3 Các phương thức bán hàng 1.3.1 Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp Bán hàng trực tiếp phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp kho( trực tiếp phân xưởng không qua kho) doanh nghiệp.Khi giao hàng cung cấp dịch vụ cho người mua, doanh nghiệp nhận tiền có quyền thu tiền người mua, giá trị hàng hố hồn thành, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ghi nhận 1.3.2 Kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng cho khách hàng Phương thức gửu hàng phương thức bên bán gửu hàng cho khách hàng theo điều kiện hợp đồng kinh tế ký kết Số hàng gửu thuộc quyền kiểm soát bên bán, khách hàng toán chấp nhận tốn lợi ích rủi ro chuyển giao tồn cho người mua, giá trị hàng hố thực thời điểm bên bán ghi nhận ghi nhận doanh thu bán hàng 1.3.3 Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi bán giá hưởng hoa hồng Phương thức bán hàng gửi đại lý, ký gửi bán giá hưởng hoa hông phương thức bên giao đại lý, ký gửi bên ( bên đại lý) để bán hàng cho doanh nghiệp.Bên nhận đại lý, ký gửi người bán hàng theo giá quy định hưởng thù lao hình thức hoa hồng Theo luật thuế GTGT, bên đại lý bán theo giá quy định bên giao đại lý tồn thuế GTGT đầu cho bên giao đại lý phải tính nộp NSNN, bên nhận đại lý khơng phải nộp thúê GTGT phần hoa hồng hưởng 1.3.4 Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp Bán hàng theo trả chậm, trả góp phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua tóan lần đầu thời điểm mua Số tiền lại, người mua chấp nhận trả dần kỳ phải chịu mặt tỷ lệ lãi xuất định Xét chất, hàng bán trả chậm trả góp quyền sở hữu đơn vị bán, quyền kiểm soát tái sản lợi ích kinh tế thu tài sản chuyển giao cho người mua Vì vậy, doanh nghiệp thu nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài phần lãi trả chậm tính khoản phải trả trả chậm, phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu xác nhận 1.3.5.Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng Phương thức hàng đổi hàng phương thức bán hàng doanh nghiệp đem sản phẩm, vật tư, hàng hoá để đổi lấy hàng hoá khác không tương tự giá trao đổi giá hành hàng hoá , vật tư tương ứng thị trường 1.4 Kế tốn tổng hợp q trình bán hàng theo phương thức bán 1.4.1 Các tài khoản sử dụng  TK 157: Hàng gửi bán Dùng thẻ phản ánh giá trị sản phẩm, hàng hoá gửi chuyển đến cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, trị giá lao vụ, dịch vụ cung cấp cho khách hàng chưa chấp nhận toán vàdịch nội vụ dung phản Trị giáKết hàngcấu hóa, gửi chốnh TK 157- hàng gửi bán khách hàng, đại lý, ký gửi Hàng gửiTrị giá bánhàng hoá , thành phẩm - Trị giá dịch vụ cung cấpTK cho157khách chấp nhận toán hàng chưa toán - Kết chuyển cuối kỳ trị giá hàng hố - Trị giá hàng hóa, thành phẩm dịch vụ gửi bán khách hàng chấp gửi bán bị khách hàng trả lại nhận toán ( phương pháp Kết chuyển đầu kỳ trị giá hàng hoá KKĐK) thành phẩm gửi bán chưa đươc Số dư: Trị giá hàng hoá thành phẩm khách hàng chấp nhận toán đầu gưi đi, dịch vụ cung cấp chưa kỳ ( phương pháp KKĐK ) khách hàng chấp nhận toán  TK 632- Giá vốn hàng bán Dùng để phản ánh giá vốn thực tế hàng hoá , thành phẩm, dịch vụ cung cấp, giá thành sản xuất xây lắp ( doanh nghiệp xây lắp ) bán kỳ Ngoài phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh chi phí xây dựng dơ dang vượt mức bình thường, số trích lập hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Kết cấu nội dung phản ánh TK 632- GVHB TK có thẻ có số dư bên có: Phản ánh sơ tiền nhận trước số tiền dư thu nhiều số phải thu khách hàng, nhập bảng cân đối kế toán phải lấy số dư chi tiếp đối tượng TK để ghi tiêu bên'' Tài sản'' bên nguồn vốn TK 632- Giá vốn hàng bán Trị giá vốn sản phẩm hàng hố dịch vụ - Phản ánh hồn nhập dư phòng giảm tiêu thụ kỳ giá hàng tồn kho cuối năm tài - Phản ánh chi phí nguyên vật liệu, chi phí ( 31/12) (Chênh lệch số phải nhân cơng CPSXC cố định khơng phân trích lấp dự phòng năm nhỏ bổ, khơng tính vào trị giá hàng tồn khoản lập dự phòng năm trước) kho mà tính vào GVHB kỳ kế toán - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá vốn - Phản ánh hao hụt, mắt hàng sản phẩm , dịch vụ để xác định kết tồn kho sau trừ phần bồi thường kinh doanh trách nhiệm cá nhân gây - Phản ánh chi phí xây dựng, tự chế hồn thành - Phản ánh khoảng chênh lệch số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm lớn khoản lập dự phòng năm trước 10 36 Cơng ty cổ phần hóa chất mơi trường Việt Nam Số 1/121 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội Mẫu Số: 01-VT (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC trưởng BTC) SỔ KẾ TỐN CHI TIẾT HÀNG HĨA Tháng 03 năm 2014 Tên kho:Hàng hóa Tài khoản :1561 Tên quy cách: CH3OH Chứng từ Diễn Giải Số Ngày hiệu tháng 04/N 03/X 39/X 02/03/ 10 10/03/ 10 …… … 24/03/ 10 Số dư đầu kỳ Số phát sinh Nhập kho HH Xuất kho HH ……… … Xuất kho HH Cộng tháng Số dư cuối kỳ Đơn giá Nhập Số Thành Lượn tiền g 0 26.00 26.00 …… … 26.00 2.500 520.000 000 …… … ……… … 2.500 520.000 000 Xuất Số Thành lượ tiền ng Tồn Số Thành lượ tiền ng 06 15.600.0 00 … ……… … … … … 1.2 25.200.0 00 00 175 175 ……… 455.000 000 455.000 000 Ngày 31 tháng 07 năm 2014 Kế toán trưởng Giám đốc Người ghi sổ 37 Cơng ty cổ phần hóa chất mơi trường Mẫu Số: S02a-DN (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) Việt Nam Số 1/121 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 07 năm 2014 Số 01 Số hiệu tài khoản Nợ Có Số tiền Kết chuyển từ bảng tổng hợp chứng từ 156 111 `25.200.000 gốc loại Tổng Cộng 156 331 25.200.000 2.105.362.000 Trích yếu Ghi Ngày 31 tháng 07 năm 2014 Kế toán trưởng (ký,họ tên) Người ghi sổ (ký,họ tên) 38 Cơng ty cổ phần hóa chất mơi trường Việt Nam Số 1/121 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng năm 2014 TK 511”Doanh thu bán hàng” Chứng từ Ngày Số … 10/0 Diễn giải Số dư đầu kỳ ………… …… -Xuất bán CH3OH 018998 -Xuất bán CH3OH -Xuất bán CHEMIX TKD U Số phát sinh Nợ Có 131 131 N ợ 16.200.000 … … Số Dư Có 172.180.000 188.380.000 1.670.000 190.050.000 03273 Xuất bán Cl2 lỏng Xuất bán ………… 13.100.000 131 203.150.000 11/03 9.120.300 02357 14/0 Giảm giá hàng bán Kết chuyển TK511>TK911 2.560.150.000 911 2.551.029.700 2.551.029.700 …… Cộng phát sinh Dư cuối kỳ 2.560.150.000 2.560.150.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2014 Kế toán trưởng (ký,họ tên) Kế toán ghi sổ (ký,họ tên) 39 Cơng ty cổ phần hóa chất mơi trường Việt Nam Số 1/121 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội Mẫu Số: S02c1-DN (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 03 năm 2014 Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán Ký hiệu:632 Ngày, Chứng từ Diễn giải TK Số tiền tháng ghi sổ DU Ghi sổ Số Ngày Nợ A B C D E Số dư đầu kỳ Số phát sinh 31/03 07/CT 31/03 Giá vốn hàng bán 156 2.057.438.000 GS 31/03 1/KC Người ghi sổ (ký,họ tên) 31/03 Kết chuyển Giá vốn hàng bán Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 911 Kế tốn trưởng (ký,họ tên) 40 Có 2.057.438.000 2.057.438.000 2.057.438.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2014 Giám đốc (Ký,họ tên,dấu) 41 Cơng ty cổ phần hóa chất môi trường Việt Nam Số 1/121 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành kèm theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng năm 2014 Số hiệu tài khoản: 641 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Số hiệu tài Chứng từ Số hiệu B Diễn giải Ngày khoản đối ứng tháng C Số tiền D E Số dư đầu tháng Ghi Nợ Có G Số phát sinh tháng 31/07 PC 1751 05/7 Chi tiền tiếp khách điện 111 850.000 31/07 BPBKH 18/7 Chi phí khấu hao máy tính 214 958.499 …… 31/07 PKT 31/07 Kết chuyển sang 911 911 Cộng số phát sinh tháng Số dư cuối tháng 215.245.005 215.245.005 215.245.005 Cộng luỹ kế từ đầu quý Sổ có ….trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …… Ngày mở sổ: … Ngày 31 tháng năm 2014 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 42 43 Công ty cổ phần hóa chất mơi trường Việt Nam Số 1/121 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành kèm theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng năm 2014 Số hiệu tài khoản: 642 Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Ngày Chứng từ tháng ghi sổ A Đơn vị tính: đồng Số tiền Số hiệu B Ngày Diễn giải tháng C D Ghi TKĐƯ E Số dư đầu tháng Nợ Có G Số phát sinh tháng 31/07 0062703 02/7 Chi tiền Internet 111 500.000 31/07 BPBKH 13/7 Khấu hao máy Fax 214 1.249.789 31/07 0063099 16/7 Phí bảo hành cơng trình 131 30.793.989 … … … … ……… …… 31/07 PKT 331.278.328 331.278.328 31/07 Kết chuyển sang 911 911 Cộng số phát sinh tháng Số dư cuối tháng Cộng luỹ kế từ đầu quý Sổ có … trang, đánh số từ trang số … đến trang … Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 44 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 2.3.1 Ưu điểm Công tác tổ chức kế toán Bộ máy kế toán tổ chức gọn nhẹ,quy định vai trò trách nhiệm viên,bộ phận hài hòa,linh hoạt,mỗi người kiêm nhiệm vụ người để họ hồn thành tốt nhiệm vụ giao Hạch toán tiêu thụ hàng hóa,xác định kết kinh doanh phân phối lợi nhuận kinh doanh phận kế toán khác muốn thực dễ dàng cần phải hoạch tốn nhanh chóng hay khơng dựa vào tổ chức kế tốn cơng ty.Vì cần phải hạch tốn xác doanh thu,giá vốn,và loại chi phí chứng từ gốc phản ánh đầy đủ vào sổ chi tiết,bảng kê.chứng từ ghi sổ sổ Một vấn đề không phần quan trọng công tác ghi chép sổ sách luân chuyển chứng từ ghi sổ với hình thức dễ ghi chép,dễ đối chiếu,kiểm tra thuận tiện cho việc phân cơng lao động.Bên cạnh hình thức có mặt trái là:ghi chép trùng lặp,áp dụng kế tốn thủ cơng,khơng phù hợp với chế thị trường,công việc cuối kỳ Công tác hạch tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh công ty - Công tác hạch tốn cơng ty tương đối tốt,mọi sản phẩm,hàng hóa bán ghi chép vào sổ chi tiết.Điều cho thấy loại hàng hóa tiêu thụ nhanh,loại hàng hóa tiêu thụ chậm nhằm cung cấp cho cán công ty thông tin cần thiết cho việc đưa định kinh doanh 2.3.2 Nhược điểm Về tổ chức cơng tác kế tốn máy,chứng từ sổ sách kế toán - Về tổ chức máy kế tốn doanh nghiệp áp dụng hình thức tổ chức máy kế toán tập trung phù hợp với cấu hoạt động kinh doanh yêu cầu quản lý cơng ty.Hàng ngày nhân viên kế tốn vào chứng từ gốc để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh,xử lý số liệu vào cuối kỳ vào bảng cân đối phát sinh bảng tổng hợp chi tiết để lấy lập báo cáo tài chính.Bên cạnh ưu điểm có nhược điểm áp dụng tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung hạn chế việc kiểm 45 tra,kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị phụ thuộc,luân chuyển chứng từ ghi sổ kế toán thường chậm - Về chứng từ sổ sách kế tốn cơng ty sử dụng hình thức ghi sổ để hạch tốn,khi sử dụng hình thức việc ghi chép trùng lặp,cơng việc ghi chép nhiều,công việc đối chiếu kiểm tra thường dồn vào cuối kỳ làm ảnh hưởng đến thời hạn lập-gửi báo cáo kế toán Về phương pháp xác định giá hàng hóa xuất kho Cơng ty đánh giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước,Phương pháp giúp cho tính trị giá vốn hàng xuất kho lần xuất hàng, đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép khâu cho quản lý Trị giá vốn hàng tồn kho tương đối sát với giá thị trường mặt hàng Vì tiêu hàng tồn kho báo cáo kế tốn có ý nghĩa thực tế hơn.Tuy nhiên, phương pháp có nhược điểm làm cho doanh thu không phù hợp với khoản chi phí Theo phương pháp này, doanh thu tạo giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hố có từ cách lâu Đồng thời số lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến chi phí cho việc hạch tốn khối lượng công việc tăng lên nhiều 46 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỚI KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT VÀ MƠI TRƯỜNG VIỆT NAM 3.1 Các đề xuất *Ý kiến 1: Xác định kết kinh doanh cho nhóm hàng hố: Hiện kế tốn công ty xác định kết kinh doanh chung cho tất hàng hoá, cho tất phận mà chưa xác định kết kinh doanh nhóm hàng, loại hàng : hàng hố thơng thường hàng ký gửi, phận bán lẻ, bán buôn dịch vụ - Kết cuối nhóm hàng hố xác định theo công thức: Số tiền lãi (Lỗ) = Doanh thu th̀n nhóm hàng hố - Giá vốn hàng bán nhóm hàng hố CPBH (CPQLDN) phân bổ cho nhóm hàng hố - CPBH (CPQLDN) phân bổ cho nhóm hàng hố * Xác định doanh thu thuần : Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng - Doanh thu hàng bán bị trả lại (Do Cơng ty có khoản giảm trừ hàng bán bị trả lại) - Căn vào số lượng xuất bán loại hàng hoá hoá đơn giá bán loại hàng hoá để tính doanh thu bán hàng mặt hàng từ tính doanh thu nhóm hàng hố * Ý kiến 47 Qua doanh thu tháng năm 2014 ta thấy doanh thu dịch vụ lắp đặt, phần mềm, sửa chữa 81.571.242 đồng giá vốn loại hình dịch vụ kế toán chưa phản ánh cụ thể mà phản ánh giávốn chung Theo phải mở thêm tài khoản 6322 “ Giá vốn dịch vụ “ để phân biệt thực chất lãi gộp dịch vụ Giá vốn dịch vụ lương trả cho nhân viên viết phần mềm, nhân viên sửa chữa hay th ngồi Do cuối tháng xác định xác lãi gộp so sánh , phân tích với loại hình kinh doanh khác Khi cung cấp nguyên vật liệu cho nhân viên phận phần mềm, dịch vụ sửa chữa kế toán ghi: Nợ TK 6322 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ” Có TK liên quan Cuối tháng vào sổ chi tiết tài khoản 6322 sổ chi tiết tài khoản 5113 để xác định lãi gộp phận tránh trường hợp cho sang tài khoản 641 TK642 không phản ánh chất nghiệp vụ * Ý kiến 3: Phân tích tình hình kết hoạt động bán hàng Theo tơi Cơng ty cổ phần hóa chất mơi trường Việt Nam phân tích tình hình kinh doanh phục vụ cho hội đồng quản trị chưa có thơng tin phục vụ cho kinh doanh phát triển : Về tỷ lệ lãi doanh thu cung cấp dịch vụ : phần mềm, sửa chữa, bảo trì so với bán hàng hố thơng thường Do cung cấp thơng tin cho việc kinh doanh cung cấp cho khách hàng toàn dịch vụ mình, nâng cao doanh thu lợi nhuận cho Cơng ty Mặt khác, phải có so sánh tỷ lệ doanh thu cấu sản phẩm với thị trường tin học nước xem mặt hàng có biến động tốt ngược lại Ví dụ tốc độ tăng trưởng máy tính intel Pentium IV so sánh tháng Về mặt báo cáo kế toán cần lên chi tiết khoản mục cần quan tâm theo dõi : Chi phí quản lý doanh nghiệp nói chung biến động ít, doanh thu tháng thấp thị trường hay nguyên nhân chủ quan doanh nghiệp Và dự phòng tình hình kinh doanh phải đưa vào kết cuối kỳ kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phải thu khó đòi, dự phòng rủi ro tài 48 Để thấy rõ tình hình tài kỳ kế tốn phải lên báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau Hàng tháng kế toán `phải lên báo cáo chi tiết doanh thu chi phí phận, lên công nợ phận tranh tài doanh nghiệp Mặt khác, phải thấy chu kỳ hàng hoá, tiếp cận thị trường để có biện pháp dự trữ hàng hay phải bán lỗ để tránh hàng ứ đọng Do việc tính chi phí dự phòng giảm giá yếu tố vơ quan trọng phải phân tích chi phí dự phòng, chi phí trích trước chi phí bảo hành, chi phí lãi vay ngân hàng Cơng ty có báo cáo chi phí cố định : lương, khấu hao, chi phí tiền nhà, Như phải thấy chi phí phục vụ cho phận làm việc biến dự kiến thành thực chi phí thường biến động xa Do chưa xác định kết kinh doanh phận việc phân tích đánh giá để cung cấp thông tin cho hội đồng quản trị phận quản lý bên doanh nghiệp chưa sát với thực tế việc xac định kết nhóm hàng phận điều càn phải làm công ty Trên số ý kiến tôI rút sau thời gian thực tập cơng ty chư đầy đủ hồn chỉnh xong mong q cơng ty xem xét 3.2 Điều kiện thực giải pháp 3.2.6 Điều kiện thực giải pháp * Về phía Cơng ty Để thực tốt giải pháp hoàn thiện Công ty cần phải - Theo dõi thay đổi văn pháp lý kế toán để có sửa đổi phù hợp - Tổ chức quản lý Công ty cần cải thiện để linh hoạt việc định - Tổ chức công tác đào tạo, tuyển dụng nhân tốt - Xem xét tính khả thi thử áp dụng vài giải pháp giải pháp nêu 49 - Nên đầu tư thêm sở vật chất kỹ thuật tốt cho phòng kế tốn để vận dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn hiệu * Về phía Nhà nước Nhà nước phải dựa vào văn pháp lý định hướng dẫn tổ chức kinh tế thực Trước hết hệ thống quy phạm pháp luật, hệ thống văn phải soạn thảo ban hành cách thống nhất, kịp thời, đơn giản, dễ hiểu đặc biệt phải phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp để doanh nghiệp thực theo tinh thần hướng dẫn Nhà nước Ngoài ra, doanh nghiệp mong muốn giúp đỡ tạo điều kiện từ phía Nhà nước để doanh nghiệp yên tâm hoạt động kinh doanh thực quy chế Nhà nước việc trình bày thơng tin tài Nhà nước cần tạo cơng bình đẳng doanh nghiệp việc thực sách mà ban hành Bên cạnh đó, cần tạo sách rõ ràng cho doanh nghiệp việc thực nghĩa vụ Nhà nước Song song với đó, Nhà nước phải có sách kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối tượng 50 ... phí quản lý doanh nghiệp sử dụng để tập hợp kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ kế tóan Kết cấu nội dung phản ánh TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp. .. chi phí quản lý doanh nghiệp Các chi phí quản lý doanh nghiệp - Cuối kỳ, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định thực tế phát sinh kỳ kinh doanh chờ kết TK 642- Chi phí quản lý... 1.5.3 Kế toán xác định kết bán hàng 1.5.3.1Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911 xác định kết kinh doanh 18 TK 911- Xác định kết qủa kinh doanh sử dụng để xác định toàn kết hoạt động sản xuất kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (214) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (214) , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG, 1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Hóa chất môi trường Việt Nam, Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty, 2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Hóa chất môi trường Việt Nam, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỚI KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay