Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (346)

96 24 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:56

Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta muốn tồn xã hội ngày nay,chúng ta phải lao động,nói đến lao động trước hết phải nói đến kết hoạt động tiêu thụ hàng hóa,trong vấn đề cần quan tâm hiệu kinh tế,đây so sánh toàn chi phí bỏ kết thu lại được.Muốn làm điều đòi hỏi phải có tri thức hoạt động sản xuất quản lý Tiêu thụ hàng hóa khâu cuối hoạt động sản xuât kết tiêu thụ hàng hóa,nó có vị trí đặc biệt quan trọng doanh nghiệp,nó góp phần to lớn đến tồn phát triển doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường khâu tiêu thụ hàng hóa q trình sản xuât kết tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp gắn liền với thi trường,luôn vận động phát triển theo phức tạp doanh nghiệp Chính vây,cơng tác hạch tốn tiêu thụ hàng hóa ln ln nghiên cứu tìm tòi,bổ sung để hoàn thiện lý luận lẫn thực tiễn nhằm mục đích khơng ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa,hiệu sản xuất,hiệu quản lý Trong năm gần đây,thị trường nước vấn đề trội cần quan tâm doanh nghiệp sản xt hàng hóa.Từ thực sách mở cửa Việt Nam thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác thương mại với nhiều nước giới.Ngược lại hàng hóa nước tràn vào Việt Nam với khối lượng lớn nên cơng tác hạch tốn tiêu thụ hàng hóa cần hồn thiện Xây dựng tổ chức hạch toán khoa học hợp lý sở quan trọng cung cấp thông tin quan trọng cho việc định đạo,điều hành sản xuất,bởi bổ sung hoàn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn hàng hóa tiêu thụ nói riêng ln mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng cơng tác hạch tốn tiêu thụ hàng hóa,trong thời gian thực tập cơng ty TNHH Sản xuất- Thương Mại-Dịch Vụ Viễn Đông em sâu tìm hiểu nghiên cứu lý luận cơng tác kế tốn tiêu thụ hàng hóa cơng ty đa dạng phong phú với số kiến thực học ghê nhà trường,em mạnh dạn chon đề tài “KẾ TỐN TIÊU THỤ HÀNG HĨA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ VIỄN ĐƠNG” Nội dung đề tài gồm phần Phần 1:Cơ sở lý luận tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh Phần 2:Thực trạng cơng tác kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh công ty TNHH Sản xuất- Thương Mại-Dịch Vụ Viễn Đơng Phần 3:Hồn thiện kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh công ty TNHH Sản xuất- Thương Mại-Dịch Vụ Viễn Đông Trần Khánh Toàn Trang : Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Vì thời gian thực tập ngắn thân em hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót.Em mong nhận góp ý ,chỉ đạo chân tình giáo để đề tài em hoàn thiện Để làm đề tài em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận Cô giáo Phạm Thị Nhung Anh,chị,Cô,chú công ty TNHH Sản xuất- Thương MạiDịch Vụ Viễn Đông giúp đỡ bảo em suốt trình em thực chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Đà nẵng ngày 26 tháng 06 năm 2011 Sinh viên Trần Khánh Toàn Trần Khánh Toàn Trang : Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN HÀNG HĨA,TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Hàng hóa: Hàng hóa loại vật tư,sản phẩm doanh nghiệp mua với mục đích để bán(bán buôn,bán lẻ)nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng xuất 1.2.Các khoản giảm trừ doanh thu: 1.1.2.1.Chiết khấu toán Chiết khấu thương mại khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho người mua hàng việc người mua hàng(sản phẩm,hàng hóa),dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua,bán hàng 1.2.2.Giảm giá hàng bán Giảm giá hàng bán khoản giảm trừ doanh nghiệp(bên bán)chấp nhận cách đặc biệt giá thỏa thuận hóa đơn,vì lý mua hàng bán bị phẩm chất,khơng quy cách không thời hạn ghi hợp đồng 1.1.2.3.Hàng bán bị trả lại Hàng bán bị trả lại giá trị sản phẩm,hàng hóa mà doanh nghiệp xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại vi phạm điều kiện cam kết hợp đồng kinh tế như: hàng phẩm chất, không chủng loại, quy cách.Khi doanh nghiệp ghi nhận giá trị hàng bán bị trả lại đồng thời cần ghi giảm tương ứng trị giá vốn hàng bán kỳ 1.1.2.4.thuế tiêu thụ đặc biệt,thuế xuất khẩu,thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp: khoản thuế xác định trực tiếp doanh thu bán hàng theo quy định hành loại thuế tùy thuộc vào loại mặt hàng khác 1.1.3.Giá vốn hàng bán doanh thu  Giá vốn hàng bán giá thực tế xuất kho số sản phẩm bán được(hoặc gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán kỳ - doanh nghiệp thương mại),hoặc giá thành thực tế lao vụ dịch hoàn thành,đã xác định tiêu thụ khoản khác tính vào giá vốn để xác định kết kinh doanh kỳ  Doanh thu khoản doanh thu bán hàng sau trừ khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại,giảm giá hàng bán,hàng bán bị trả lại,thuế tiêu thu đặc biệt,thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp 1.1.4.Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm,hàng hóa,dịch vụ kỳ như:tiền lương cho nhân viên bán hàng,các khoản trích bảo hiểm nhân viên phận bán hàng,chi phí vận chuyển sản phẩm,hàng hóa tiêu thụ,hoa hồng chi trả cho đại lý bán hàng,chi phí bảo hành sản phẩm chi phí khác tiền 1.1.5.Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí có liên quan đến hoạt động quảnkinh doanh,quản lý hành quản lý điều hành chung toàn doanh nghiệp.Bao gồm: chi phí nhân viên,chi phí vật liệu,chi phí dụng cụ,đồ dùng,chi phí khấu hao TSCĐ,thuế,phí,lệ phí,chi phí dự phòng,chi phí dịch vụ mua ngồi,chi phí tiền khác 1.2.KẾ TỐN HÀNG HĨA Trần Khánh Tồn Trang : Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung 1.2.1.Phương pháp xác định giá nhập kho,xuất kho hàng hóa 1.2.1.1.Phương pháp xác định giá nhập Giá nhập kho thực hàng hóa bao gồm:giá mua ghi hóa đơn có giảm giá sau mua hưởng giảm giá mua nợ phải trả cho nhà cung cấp.Giá hóa đơn ghi vào nhập hàng hóa mua giá tốn có thuế tiêu thụ đặc biệt,thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp giá khơng có thuế GTGT đầu vào trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT Trị giá vốn Thực tế hàng Hóa mua vào trị giá mua thuế chi phí = ghi + khơng + phát hóa đơn hồn lại sinh khoản giảm trừ Các khoản thuế khơng hỗn lại bao gồm:thuế GTGT(doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp),thuế nhập thuế tiêu thụ đặc biệt  Chi phí phát sinh bao gồm:chi phí vận chuyển,chi phí bốc xếp hàng hóa,bảo hiểm,thuê kho,thuê bãi…  Các khoản giảm trừ bao gồm:chiết khấu thương mại,giảm giá hàng mua,hàng mua bị trả lại 1.2.1.2.Phương pháp xác định giá xuất Giá thực tế hàng hóa xuất kho xác định phương pháp sau:  Tính theo giá thực tế đích danh:theo phương pháp giá thực tế hàng hóa xuất kho thuộc lơ hàng tính theo giá nhập thực tế lơ hàng  Tính theo giá nhập trước xuất trước:theo phương pháp xuất kho tính theo đơn giá hàng tồn kho đầu kỳ,sau đến đơn giá lần nhập trước sau tính giá lần nhập sau.Do đơn giá hàng hóa kho đơn giá hàng hóa nhập lần cuối  Tính theo giá nhập sau xuất trước:theo phương pháp xuất kho tính theo đơn giá hàng hóa tồn kho đầu kỳ,sau lấy đến giá thực tế lần nhập trước đó.Do đơn giá hàng hóa kho cuối kỳ đơn giá những lần nhập đơn giá hàng hóa tồn kho đầu kỳ  Tính theo giá thực tế bình qn gia quyền:  Giá thực tế hàng = số lượng hàng hóa * đơn giá Hóa xuất kỳ xuất dùng kỳ bình quân Phương pháp đơn giá bình quân tính theo: Đơn giá bình qn = Đầu kỳ Trần Khánh Toàn Giá trị tồn đâug kỳ số lượng tồn đầu kỳ Trang : Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Đơn giá bình quân Giá trị hàng hóa tồn kho thời điểm i Sau lần nhập = số lượng hàng hóa tồn kho thời điểm i (tại thời điểm i) Đơn giá bình quân Cả kỳ dự trữ = Giá trị hàng hóa tồn đầu kỳ + giá trị hàng hóa nhập kỳ số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ + số lượng hàng hóa nhập Kỳ 1.2.2.Tài khoản sử dụng - chứng từ sử dụng:Hóa đơn GTGT,phiếu nhập kho,phiếu chi,chứng từ ghi sổ,sổ cái…… -Tài khoản sử dụng:  Tài khoản 156”hàng hóa”tài khoản hạch tốn chi tiết theo kho, theo loại hàng thứ hàng,kho quản lý….Tài khoản 156 chi tiết thành tài khoản: +1561”giá mua hàng hóa” +1562”chi phí mua hàng hóa” +1567’hàng hóa bất động sản’ Tài khoản 156”hàng hóa” SDĐK:Trị giá vốn hàng hóa tồn đầu kỳ -Trị giá vốn hàng mua,nhập kho hàng -Trị giá vốn xuất kho hàng hóa gồm: hóa kỳ(theo phương pháp khai xuất bán,xuất đại lý,xuất thuê chế biến,xuất thường xuyên) góp liên doanh,xuất sử dụng(theo phương -Trị giá hàng hóa th gia cơng,chế biến pháp khai thường xuyên) nhập kho(theo phương pháp khai -Trị giá vốn hàng xuất trả lại người bán thường xuyên) (theo phương pháp khai thường xuyên) -Chi phí thu mua hàng hóa(theo phương -Trị giá vốn hàng hóa thiếu hụt coi xuất Pháp khai thường xuyên) (theo phương pháp khai thường xuyên) -Trị giá hàng tồn cuối kỳ ghi nhận (theo phương pháp kiểm định kỳ -Trị giá vốn hàng hóa tồn kho đầu kỳ kết chuyển hết(theo phương pháp khai định kỳ) Tổng số phát sinh nợ Trần Khánh Toàn Trang : Tổng số phát sinh có Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung SDCK:Trị giá hàng tồn cuối kỳ  Tk 611 “Mua hàng”Tài khoản sử dụng để hạch tốn biến động hàng hóa(nhâp,xuất)trong trường hợp đơn vị sử dụng phương pháp kiểm định kỳ hạch toán hàng tồn kho Tài khoản 611”Mua hàng ” -Trị giá vốn hàng hóa nhập mua -Trị giá vốn hàng hóa tồn cuối kỳ Nhập khác kỳ (tồn kho,tồn quầy,tồn gửi bán) -Trị giá vốn hàng hóa tồn đầu kỳ kết chuyển(tồn kho,tồn quầy,tồn gửi –Trị giá vốn hàng xuất bán xuất bán khách hàng,tồn đơn vị bán,tồn khác kỳ(ghi ngày cuối kỳ theo kết đại lý……… kiểm kê) -Giảm giá hàng tồn kho mua vào chiết khấu thương mại hưởng Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có Tài khoản 611 khơng có số dư cuối kỳ chi tiết thành tài khoản sau: +6111 “Mua nguyên vật liệu” +6112 “Mua hàng hóa”  Tài khoản 151”Hàng mua đường”tài khoản dùng để phản ánh loại Hàng mua thuộc sỡ hữu doanh nghiệp chưa kiểm nhận kho theo nơi quy định Tài khoản 151”Hàng mua đường SDĐK:Trị giá hàng mua Đường đầu kỳ -Trị giá hàng mua đường phát -Trị giá hàng mua đường Sinh tăng nhập kho -Kết chuyển trị giá thực tế hàng -Kết chuyển trị giá thực tế hàng hóa hóa mua đường cuối kỳ mua đường đầu kỳ(theo phương (theo phương pháp kiểm định kỳ) pháp kiểm định kỳ) Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có SDCK:Trị giá hàng hóa mua đường cuối kỳ Trần Khánh Tồn Trang : Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung  Tài khoản 157”Hàng gửi bán” tài khoản dùng để phản ánh trị giá hàng hóa,sản phẩm ký gửi chuyển đến cho khách hàng,hàng hóa sản phẩm gửi bán đại lý,ký gửi,trị giá dịch vụ hoàn thành,bàn giao cho người đặt hàng chưa chấp nhận toán Tài khoản 157”Hàng gửi bán” SDĐK:Giá trị hàng hóa gửi bán đầu Kỳ chưa xác định -Trị giá hàng hóa gửi chuyển -Trị giá hàng hóa,dịch vụ khách cho khách hàng ký gửi đại lý,ký hàng toán chấp nhận gửi toán -Trị giá dịch vụ bàn giao cho khách hàng chưa chấp nhận tốn -Trị giá hàng hóa gửi cho khách bị khách hàng trả lại -Kết chuyển trị giá hàng hóa gửi bán chưa chấp nhận toán vào cuối kỳ(phương pháp kiểm định kỳ) -Kết chuyển trị giá hàng hóa gửi bán chưa khách hàng chấp nhận toán vào đầu kỳ(phương pháp kiểm định kỳ Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có SDCK:Trị giá hàng hóa gửi bán trị giá dịch vụ cung cấp chưa khách hàng chấp nhận toán cuối kỳ 1.2.3.Phương pháp hạch toán 1.2.3.1.Theo phương pháp khai thường xuyên  Hàng mua chứng từ mua hàng kế toán ghị: Nợ TK 1561 : Giá trị hàng hóa thực tế nhập kho Nợ TK 157 : Giá trị hàng hóa gửi bán(gửi đại lý) Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán(giao thẳng trực tiếp) Nợ TK 133 : Thuế GTGT khấu trừ Có TK 111 : Tổng giá trị tốn tiền mặt Có TK 112 : Tổng giá trị tốn TGNH Có TK 311 : Tổng giá trị toán vay ngắn hạn Có TK 331 ; Tổng giá trị chưa tốn cho người bán  Chi phí mua nhập kho kế toán ghi: Nợ TK 1562 : Tổng giá trị chi phí mua Nợ TK 133 : Thuế GTGT khấu trừ Trần Khánh Toàn Trang : Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Có TK 111 : Tổng giá trị tốn tiền mặt Có TK 112 : Tổng giá trị toán TGNH Có TK 311 : Tổng giá trị tốn vay ngắn hạn Có TK 331 : Tổng giá trị chưa toán cho người bán  Hàng chứng từ chưa về: - Kế toán tiến hành thủ tục kiểm nhận hàng,tạm thời ghi hàng nhập theo giá tạm tính: Nợ TK 1561 : Hàng hóa nhập kho theo giá tạm tính Có TK 331 : Ghi giá tạm tính,giá chưa có thuế - Khi nhận chứng từ lơ hàng nhập,kế tốn xóa bút tốn tạm tính Nợ TK 1561 : (Ghi giá tạm tính) Có TK 331 : Đồng thời phản ánh theo giá thực tế ghi chứng từ: Nợ TK 1561 : Tổng giá trị hàng hóa nhập kho Nợ TK 133 : Thuế GTGT khấu trừ Có TK 111 : Tổng giá trị tốn tiền mặt Có TK 112 : Tổng giá trị tốn TGNH Có TK 311 : Tổng giá trị toán vay ngắn hạn Có TK 331 : Tổng giá trị chưa toán cho người bán  Trường hợp chứng từ mua hàng trước kế toán lưu chứng từ vào tập “hồ sơ chưa có hàng”cuối kỳ chưa nhập hàng hóa mua kế tốn ghi bút tốn: - Khi hàng hóa đường Nợ TK 151 : Tổng giá trị hàng mua Nợ TK 133 : Thuế GTGT khấu trừ Có TK 111 : Tổng giá trị tốn tiền mặt Có TK 112 : Tổng giá trị toán TGNH Có TK 311 : Tổng giá trị tốn vay ngắn hạn Có TK 331 Tổng giá trị chưa toán cho người bán - Sau hàng kiểm nhận thực tế kế toán ghi: Nợ TK 1561 : Giá trị hàng hóa thực tế nhập kho Nợ TK 157 : Giá trị hàng gửi bán(gửi đại lý) Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán(giao bán thẳng trực tiếp) Có TK 151 : hàng mua đường(hàng về) ` Trường hợp nhận hàng mua thiếu so với hóa đơn vào nguyên nhân kế toán ghi: Nợ TK 1561 : Tổng giá hàng hóa thực nhập kho Nợ TK 133 : Thuế GTGT khấu trừ Nợ TK 1381 : Trị giá hàng hóa thiếu chờ xử lý Có TK 331 : Tổng giá trị chưa toán cho người bán Khi có kết xử lý: - - Nếu lỗi bên bán giao thiếu bên bán giao thêm số hàng thiếu,kế toán trị giá hàng để ghi: Nợ TK 1561 Có TK 1381 Nếu lỗi người áp tải bắt bồi thường ghi: Nợ TK 1388 Trần Khánh Toàn Trang : Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Có TK 1381 Nếu khoản thiếu doanh nghiệp phải chịu coi khoản tổn thất hạch tốn vào giá vốn hàng bán; Nợ TK 632 Có TK 1381  Trường hợp nhận hàng mua thừa so với hóa đơn:  Trường hợp 1: Chỉ nhập kho theo số lượng ghi hóa đơn,phần thừa giữ hộ người bán: -Căn vào hóa đơn,phiếu nhập kho kế toán ghi: Nợ TK 1561 : Tổng giá trị hàng hóa mua vào Nợ TK 133 : Thuế GTGT khấu trừ Có TK 331 : Tổng giá trị chưa toán cho người bán -Đồng thời biên kiểm nghiệm hóa đơn phản ánh trị giá hàng hóa nhận giữ hộ: Nợ TK 002 - Khi Xuất trả lại bên bán Có TK 002  Trường hợp 2: Nhập kho toàn - Căn vào hóa đơn,phiếu nhập kho,biên kiểm nghiệm kế tốn ghi: Nợ TK 1561 : Tổng giá trị hàng hóa thực nhập kho Nợ TK 133 : Thuế GTGT khấu trừ Có TK 331 : Tổng giá trị chưa tốn cho người bán Có TK 3381 : Trị giá hàng thừa chờ xử lý - Khi bên bán nhận biên giao hàng thừa đồng ý bán số hàng giao thừa.Căn vào háo đơn bên bán lập bổ sung cho số hàng thừa,kế toán ghi: Nợ TK 3381 : Trị giá hàng thừa chờ xử lý Nợ TK 133 : Thuế GTGT khấu trừ Có TK 331 : Tổng giá trị chưa toán cho người bán - Trường hợp bên bán không đồng ý bán mà ghi nhận số hàng giao thừa,doanh nghiệp xuất kho trả lại bên bán,căn phiếu xuất,kế toán ghi: Nợ TK 3381 : Trị giá hàng thừa chờ xử lý Có TK 1561  Trường hợp mua hưởng khoản giảm trừ: Nợ TK 331 : Phải trả cho nhà cung cấp Nợ TK 111,112 : Thanh toán trực tiếp tiền mặt,TGNH Có TK 156 : Giảm giá trị hàng mua Có TK 133 : Giảm thuế đầu vào  Trường hợp hưởng chiêt khấu toán Nợ TK 331 : Phải trả nhà cung cấp Nợ TK 111,112 : Thanh tốn trực tiếp tiền mặt,TGNH Có TK 515 : Doanh thu tài  Bán bn qua kho theo hình thức gửi bán,khi xuất hàng hóa gửi cho khách gửi đâị lý: Nợ TK 157 : Hàng gửi bán Có TK 1561 :Hàng hóa  Trường hợp giao đại lý không bán nhập lại kho - Trần Khánh Toàn Trang : Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Nợ TK 1561 : Hàng hóa gửi bán nhập lại kho Có TK 157 : Hàng gửi bán 1.2.3.2 Theo Phương pháp kiểm định kỳ 156 6112(61121) (1a) 1561 (5a) 151 151 (1b) (5b) 157 157 ( 1c) (5c) 111,112,331 111,112,331 (2b) (6) (2a) 133 632 3333 (3) 1562 (7a) 6112(61122) (1d) (7b) 133 111,112,331 1562 (4a) Trần Khánh Toàn Trang : 10 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Đơn vị: Công ty THHH XD-TM-DV Viễn Đông Mẫu Số: S02c1-DN Địa chỉ: 242-Ơng Ích Khiêm,TP Đà nẵng (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 03 năm 2010 Tên tài khoản:Doanh thu hoạt động tài Ký hiệu: 515 Ngày, Chứng từ Diễn giải TK Số tiền tháng ghi sổ DU Ghi sổ Số Ngày Nợ Có A B C D E Số dư đầu kỳ Số Phát sinh 31/03 10/CT 31/03 K/C từ CTGS số 112 5.200.000 GS 10 31/03 4/KC 31/03 Kết chuyển Doanh thu tài Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 911 5.200.000 5.200.000 5.200.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Giám đốc (Ký,họ tên,dấu) Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký,họ tên) (ký,họ tên) 2.2.3.2.Chi phí hoạt động tài 2.2.3.2.1.Nội dung: Chi phí hoạt động tài chi phí liên quan đến hoạt động tài chủ yếu doanh nghiệp lãi vay vốn,tất khoản chi phí phản ánh vào tài khoản 635 2.2.3.2.2.Sổ sách chứng từ Khi phát sinh khoản chi phí tài chính,kế toán vào chứng từ ghi sổ,cuối kỳ kết chuyển vào tài khoản 911”Xác định kết kinh doanh” lập sổ TK635 2.2.3.2.3.Tài khoản sử dụng TK 635 “Chi phí hoạt động tài chính” 2.2.3.2.4.Trình tự hạch tốn:  Kết cấu tài khoản: Tài khoản 635”Chi phí hoạt động tài chính” -Các chi phí hoạt động tài - -Cuối kỳ kết chuyển tồn chi phí tài tài khoản lỗ phát sinh kỳ để xác định kết hoạt động kinh doanh Tổng số phát sinh nợ Trần Khánh Toàn Tổng số phát sinh có Trang : 82 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Trong tháng 03 năm 2010,công ty TNHH sản xuất,thương mại dịch vụ Viễn Đông không phát sinh khoản chi phí tài nên khơng hạch tốn 2.2.4.KẾ TỐN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC 2.2.4.1.Kế toán thu nhập khác 2.2.4.1.1.Nội dung: Thu nhập khác khoản thu mà doanh nghiệp khơng tự tính trước có dự tính đến có khả thực khoản thu khơng mang tính thường xuyên như:thu hồi lý,nhượng bán TSCĐ,thu tiền phạt vi phạm hợp đồng,thu nhập quà biếu tặng từ tổ chức,cá nhân… 2.2.4.1.2.Sổ sách chứng từ Khi phát sinh khoản thu nhập khác,kế toán vào chứng từ ghi sổ,cuối kỳ kết chuyển vào TK 911”Xác định kết kinh doanh” lập sổ TK 711 2.2.4.1.3.Tài khoản sử dụng Tài khoản 711”Thu nhập khác”  Kết cấu tài khoản: Tài khoản 711”Thu nhập khác” -Các khoản thu nhập khác phát sinh kỳ -Cuối kỳ kết chuyển thu nhập khác sang TK 911 đểxác đinh kết kinh doanh Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 2.2.4.1.4.Trình tự hạch tốn: Ví dụ 1:Ngày 15 tháng 03 công ty thu tiền môi giới bán hàng theo hóa đơn số 03273 13.750.000 đồng Định khoản: Nợ TK 111 :13.750.000 Có TK 7111: 12.500.000 Có TK 3331: 1.250.000 Đơn vị :Công ty THHH XD-TM-DV Viễn Đơng Mẫu Số: 02-TT Địa : 242 Ơng ích Khiêm, Đà Nẵng (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày 15 tháng 03 năm 2010 Họ tên người nộp :Phạm văn Tiến Địa chỉ: Doanh nghiệp tư nhân Minh Sâm Lý nộp: Thu tiền môi giới Số tiền:13.750.000VNĐ(viết chữ):Mười ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn Ngày 15 tháng 03 năm 2010 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký,họ tên,dấu) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Trần Khánh Toàn Trang : 83 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung  Căn vào chứng từ kế toán lên chứng từ ghi sổ: Đơn vị: Công ty THHH XD-TM-DV Viễn Đông Mẫu Số: S02a-DN Địa chỉ: 242-Ơng Ích Khiêm,TP Đà nẵng (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Số 11 Số hiệu tài khoản Nợ Có Trích yếu Thu tiền môi giới Thu tiền điện nước Tổng Cộng 111 111 711 711 Số tiền Ghi 12.500.000 11.000.000 23.500.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Kế toán trưởng (ký,họ tên) Người ghi sổ (ký,họ tên)  Cuối kỳ,kế tốn vào sổ Đơn vị: Cơng ty THHH XD-TM-DV Viễn Đông Mẫu Số: S02c1-DN Địa chỉ: 242-Ơng Ích Khiêm,TP Đà nẵng (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 03 năm 2010 Tên tài khoản:Thu nhập khác Ký hiệu: 711 Ngày, Chứng từ Diễn giải TK Số tiền tháng ghi sổ DU Ghi sổ Số Ngày Nợ Có A B C D E Số dư đầu kỳ Số Phát sinh 31/03 11/CT 31/03 K/C từ CTGS11 111 23.500.000 GS 31/03 5/KC 31/03 Kết chuyển Thu nhập khác Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 911 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký,họ tên) (ký,họ tên) 2.2.4.2.Kế tốn chi phí khác Trần Khánh Tồn Trang : 84 23.500.000 23.500.000 23.500.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Giám đốc (Ký,họ tên,dấu) Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung 2.2.4.2.1.Nội dung: Chi phí khác khoản chi phí hoạt động ngồi hoạt động sản xuất kinh doanh tạo doanh thu doanh nghiệp như:chi phí nhượng bán,thanh lý TSCĐ,chỉ phí vi phạm hợp đồng kinh tế 2.2.4.1.2.Sổ sách chứng từ Khi phát sinh khoản chi phí khác,kế tốn vào chứng từ ghi sổ,cuối kỳ kết chuyển vào TK 911”Xác định kết kinh doanh” lập sổ TK 811 2.2.4.1.3.Tài khoản sử dụng Tài khoản 811”Chi phí khác  Kết cấu tài khoản: Tài khoản 811”Chi Phí khác” -Các khoản chi phí khác phát sinh -Cuối kỳ kết chuyển tồn chi phí sinh kỳ khác phát sinh kỳ vào TK 911 “xác định kết kinh doanh” Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 2.2.4.2.4.Trình tự hạch tốn: Trong tháng 03 năm 2010 không phát sinh khoản thu nhập khác nên khơng hạch tốn 2.2.5.KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  Tài khoản 911”Xác định kết kinh doanh”  Tài khoản 421”Lợi nhuận chưa phân phối” Tài khoản dùng để xác định toàn kết hoạt động kinh doanh công ty kỳ kế tốn 2.2.5.2.Trình tự hạch tốn  Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu : Nợ TK 511 : 9.120.300 Có TK 532 : 9.120.300  Kết chuyển doanh thu : Nợ TK 511 : 2.551.029.700 Có TK 911 : 2.551.029.700  Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 911 : 2.057.438.000 Có TK 632 : 2.057.438.000  Kết chuyển chi phí bán hàng : Nợ TK 911 : 49.210.800 Có TK 641 : 49.210.800  Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 911 :56.159.500 Có TK 642 : 56.159.500  Kết chuyển doanh thu tài : Nợ TK 515 : 5.200.000 Có TK 911 : 5.200.000  Kết chuyển thu nhập khác : Trần Khánh Toàn Trang : 85 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Nợ TK 711 : 23.500.000 Có TK 911 : 23.500.000 Tổng bên Có tài khoản 911 :=2.551.029.700 +5.200.000 +23.500.000= 2.579.729.700 Tổng bên Nợ tài khoản 911 :=2.057.438.000 + 49.210.800 + 56.159.500= 2.162.808.300 Vậy LNTT = Có TK 911- Nợ TK 911 = 2.579.729.700- 2.162.808.300 = 416.921.400 Thuế TNDN phải nộp = 416.921.400* 25% = 104.230.350 Nợ TK 821 : 104.230.350 Có TK 3334 : 104.230.350 Kết chuyển thuế TNDN để Xác định kết kinh doanh: Nợ TK 911 :104.230.350 Có TK 821 :104.230.350 Kết chuyển lãi : LNST = 416.921.400- 104.230.350= 312.691.050 Nợ TK 911 : 312.691.050 Có TK 421 :312.691.050  Căn vào chứng từ gốc,kế toán lên chứng từ ghi sổ: Đơn vị: Công ty THHH XD-TM-DV Viễn Đông Mẫu Số: S02a-DN Địa chỉ: 242-Ơng Ích Khiêm,TP Đà nẵng (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Số 14 Trích yếu Thuế TNDN phải nộp Số hiệu tài khoản Nợ Có 821 3334 Số tiền Ghi 104.230.350 104.230.350 Tổng Cộng Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Kế toán trưởng (ký,họ tên) Người ghi sổ (ký,họ tên)  Căn vào chứng từ ghi sổ kế toán lên sổ cái: Trần Khánh Toàn Trang : 86 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Đơn vị: Công ty THHH XD-TM-DV Viễn Đơng Mẫu Số: S02c1-DN Địa chỉ: 242-Ơng Ích Khiêm,TP Đà nẵng (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) SỔ CÁI Ngày, tháng Ghi sổ A 31/03 31/03 Tháng 03 năm 2010 Tên tài khoản:Chi phí thuế TNDN Chứng từ Diễn giải TKD ghi sổ U Số Ngày B C D E Số dư đầu kỳ Số Phát sinh 14/CT 31/03 Kết chuyển từ 3334 GS CTGS số 15 15/CT GS 31/03 K/C chi phí Thuế để xác định kết kinh doanh Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (ký,họ tên) Ký hiệu: 821 Số tiền Nợ Có 104.230.350 911 104.230.350 104.230.350 104.230.350 Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Giám đốc (Ký,họ tên,dấu) Kế toán trưởng (ký,họ tên)  Căn vào bút toán kết chuyển để xác định kết kinh doanh,kế toán lên chứng từ ghi sổ: Đơn vị: Công ty THHH XD-TM-DV Viễn Đông Mẫu Số: S02a-DN Địa chỉ: 242-Ơng Ích Khiêm,TP Đà nẵng (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Số 13 Số hiệu tài khoản Nợ Có Trích yếu K/C DT để xác định KQKD K/C DTTC để xác định KQKD K/C TNK để xác định KQKD Tổng Cộng 511 515 711 Ghi 2.551.029.700 5.200.000 23.500.000 2.579.729.700 Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Kế toán trưởng (ký,họ tên) Người ghi sổ (ký,họ tên) Trần Khánh Toàn 911 911 911 Số tiền Trang : 87 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Đơn vị: Công ty THHH XD-TM-DV Viễn Đông Mẫu Số: S02a-DN Địa chỉ: 242-Ơng Ích Khiêm,TP Đà nẵng (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Số 15 Số hiệu tài khoản Nợ Có Trích yếu K/C GVHB để xác định KQKD K/C CPBH để xác định KQKD K/C CPQLDN để xác định KQKD K/C CP Thuế TNDN để xác định KQKD K/C Lợi nhuận chưa phân phối 911 911 911 911 632 641 642 821 2.057.438.000 49.210.800 56.159.500 104.230.350 911 421 312.691.050 Ghi 2.579.729.700 Tổng Cộng Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Kế toán trưởng (ký,họ tên) Người ghi sổ (ký,họ tên)  Số tiền Căn vào chứng từ ghi sổ kế toán lên sổ cái: Trần Khánh Toàn Trang : 88 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Đơn vị: Công ty THHH XD-TM-DV Viễn Đơng Mẫu Số: S02c1-DN Địa chỉ: 242-Ơng Ích Khiêm,TP Đà nẵng (ban hành theo Q/Đ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 03 năm 2010 Tên tài khoản:Xác định kết kinh doanh Ngày, Chứng từ Diễn giải TK tháng ghi sổ DU Ghi sổ Số Ngày A B C D E Số dư đầu kỳ Số Phát sinh 31/03 13/CT 31/03 K/C từ CTGS số 511 GS 13 515 711 31/03 15/CT GS 31/03 Kết chuyển từ CTGS số 15 632 641 642 821 421 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (ký,họ tên) Kế toán trưởng (ký,họ tên) Ký hiệu: 911 Số tiền Nợ Có 2.551.029.700 5.200.000 23.500.000 2.057.438.000 49.210.800 56.159.500 104.230.350 312.691.050 2.579.729.700 2.579.729.700 Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Giám đốc (Ký,họ tên,dấu) 2.2 5.3.Lập báo cáo kết sản xuất kinh doanh: Trần Khánh Toàn Trang : 89 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Đơn vị: Công ty TNHH SX-TM-DV Viễn Đông Mẫu số B 02 – DA Địa chỉ: 242 Ơng Ích Khiêm (Ban hành theo QĐ số 15/ 2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/của Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý.I Năm 2010 CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) Mã số Thuyết minh Kỳ Trước Đơn vị tính:.Đồng Kỳ Báo Cáo 01 VI.25 02 10 11 20 VI.27 21 22 23 24 25 30 VI.26 VI.28 9.120.300 2.551.029.7 00 2.057.438.000 493.591.700 5.200.000 49.210.800 56.159.500 393.421.400 31 32 40 50 51 52 60 2.560.150.000 23.500.000 23.500.000 416.921.400 VI.30 VI.30 104.230.350 312.691.050 70 Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2010 Người lập biểu ( Ký, họ tên) Trần Khánh Tồn Kế tốn trưởng ( Ký, họ tên) Trang : 90 Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TỐN HÀNG HĨA,TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐƠNG 3.1.BIỆN PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN HÀNG HÓA TIỆU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY 3.1.1.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN HÀNG HÓA TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY 3.1.1.1.Đánh giá chung cơng tác kế toán - Qua thời gian học hỏi thực tế cơng ty,mặc dù cơng ty nhiều khó khăn thách thức nhìn chung dạt số kết đáng kể - Nhìn chung q I năm 2010 cơng ty hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh đạt lợi nhuận cao - Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức gọn nhẹ phù hợp với yêu cầu công việc,phù hợp với chuyên nghành người - Năng cao chất lượng công tác quản lý vốn,từng bước hạ thấp chi phí quản lý tổn thất lãng phí gây - Với đội ngũ kế tốn nhiệm vụ đặt nặng nề phòng kế tốn thực tốt cơng tác kế tốn phù hợp với quy mô phạm vi hoạt động - Hiện doanh nghiệp sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ để hạch tốn,cơng việc ghi chép đơn giản,rõ rang,dễ hiểu.Nhưng bên cạnh có bất tiện việc ghi vào bảng chứng từ nên cần hoàn thiện 3.1.1.1.Đánh giá kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh cơng ty  Cơng tác tổ chức kế tốn Bộ máy kế tốn tổ chức gọn nhẹ,quy định vai trò trách nhiệm viên,bộ phận hài hòa,linh hoạt,mỗi người kiêm nhiệm vụ người để họ hồn thành tốt nhiệm vụ giao Hạch tốn tiêu thụ hàng hóa,xác định kết kinh doanh phân phối lợi nhuận kinh doanh phận kế toán khác muốn thực dễ dàng cần phải hoạch tốn nhanh chóng hay khơng dựa vào tổ chức kế tốn cơng ty.Vì cần phải hạch tốn xác doanh thu,giá vốn,và loại chi phí chứng từ gốc phản ánh đầy đủ vào sổ chi tiết,bảng kê.chứng từ ghi sổ sổ Một vấn đề không phần quan trọng công tác ghi chép sổ sách luân chuyển chứng từ ghi sổ với hình thức dễ ghi chép,dễ đối chiếu,kiểm tra thuận tiện cho việc phân công lao động.Bên cạnh hình thức có mặt trái là:ghi chép trùng lặp,áp dụng kế tốn thủ công,không phù hợp với chế thị trường,công việc cuối kỳ  Cơng tác hạch tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh công ty - Cơng tác hạch tốn cơng ty tương đối tốt,mọi sản phẩm,hàng hóa bán ghi chép vào sổ chi tiết.Điều cho thấy loại hàng hóa tiêu thụ nhanh,loại hàng hóa tiêu thụ chậm nhằm cung cấp cho cán công ty thông tin cần thiết cho việc đưa định kinh doanh 3.1.1.3.Những điểm tồn kế hoạch tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty 3.1.1.3.1.Về tổ chức cơng tác kế tốn máy,chứng từ sổ sách kế tốn Trần Khánh Tồn Trang : 91 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung Về tổ chức máy kế toán doanh nghiệp áp dụng hình thức tổ chức máy kế tốn tập trung phù hợp với cấu hoạt động kinh doanh yêu cầu quản lý công ty.Hàng ngày nhân viên kế toán vào chứng từ gốc để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh,xử lý số liệu vào cuối kỳ vào bảng cân đối phát sinh bảng tổng hợp chi tiết để lấy lập báo cáo tài chính.Bên cạnh ưu điểm có nhược điểm áp dụng tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung hạn chế việc kiểm tra,kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị phụ thuộc,luân chuyển chứng từ ghi sổ kế toán thường chậm Về chứng từ sổ sách kế tốn cơng ty sử dụng hình thức ghi sổ để hạch tốn,khi sử dụng hình thức việc ghi chép trùng lặp,công việc ghi chép nhiều,công việc đối chiếu kiểm tra thường dồn vào cuối kỳ làm ảnh hưởng đến thời hạn lập-gửi báo cáo kế toán 3.1.1.3.2.Về phương pháp xác định giá hàng hóa xuất kho Cơng ty đánh giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước,Phương pháp giúp cho tính trị giá vốn hàng xuất kho lần xuất hàng, đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép khâu cho quảnTrị giá vốn hàng tồn kho tương đối sát với giá thị trường mặt hàng Vì tiêu hàng tồn kho báo cáo kế tốn có ý nghĩa thực tế Tuy nhiên, phương pháp có nhược điểm làm cho doanh thu không phù hợp với khoản chi phí Theo phương pháp này, doanh thu tạo giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hố có từ cách lâu Đồng thời số lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến chi phí cho việc hạch tốn khối lượng công việc tăng lên nhiều 3.1.1.3.3.Về phương pháp hạch tốn hàng hóa,tiêu thụ xác định kết kinh doanh.Biện pháp nâng cao lợi nhuận Về việc hạch tốn chi phí mua hàng qua việc trình bày tình hình thực tế kế tốn hàng hóa,tiêu thụ xác định kết kinh doanh cho em thấy cơng ty khơng sử dụng tài khoản 1562”chi phí mua hàng”để tập hợp chi phí liên quan đến mua hàng mà tập hợp chúng vào tài khoản 641”chi phí bán hàng” Về vấn đề lập hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho:một số mặt hàng cơng ty bị giảm giá thời gian tồn kho va chạm,do tác dụng nhiệt,do lỗi thời…để đề phòng rủi ro xảy phản ánh sát thực tế hàng tồn kho có,cơng ty cần thực trích lập giảm giá hàng tồn kho Trong q trình hoạt động kinh doanh có rủi ro mà công ty lường trước được.Cụ thể có khoản phải thu khách hàng đến hạn toán mà khách hàng chưa tốn cho cơng ty,có thể ngun nhân khác tạo nên.Để đề phòng tổn thất bất ngờ nợ phải thu khó đòi,để tính đột biến q trình hoạt động kinh doanh cơng ty,trong kinh tế thị trường công ty nên lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 3.1.2.CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN HÀNG HĨA,TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY Để thu hút khách hàng,để tìm kiếm doanh thu cơng ty nên sử dụng hình thức chiết khấu thương mại khách hàng mua thường xuyên mua với số lượng lớn.Mặc dù công ty áp dụng chiết khấu thương mại theo em thi công ty cần thay đổi mức chiết khấu từ ban đầu là: Trần Khánh Toàn Trang : 92 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp STT 01 GVHH:Phạm Thị Nhung BẢNG CHIẾT KHẤU ĐVT % chiết khấu/ Số lượng 15-20 21-30 Trên 30 Chiếc 1% 2% 4% Tên hàng hóa Bộ đàm ICV80 02 …… … … …… …… Đến mức chiết khấu sau: STT 01 Tên hàng hóa Bộ đàm ICV80 02 …… BẢNG CHIẾT KHẤU ĐVT % chiết khấu/Số lượng 15-20 21-30 Trên 30 Chiếc 1,5% 3% 6% … … …… …… Công ty cần trọng phương thức bán hàng qua đại lý hình thức gửi hàng nhằm tăng doanh thu,ngồi theo em cơng ty nên áp dụng phương thức bán hàng giao thẳng.Như cơng ty tiết kiệm khoản chi phí quảng cáo,vận chuyển cơng ty tiết kiệm khoản chi phí Cơng ty cần trang bị đội ngũ nhân viên bán hàng đầy đủ kiến thức,linh hoạt xử lý tình nhằm tạo niềm tin cho khách hàng Chất lượng hàng hóa ln phải phận kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng trước giao cho khách hàng,tránh lòng tin khách hàng Vì điều kiện kinh tế nước ta phát triển,Cơng ty có nhiều đối tượng tiêu dung nên công ty nên đặc biệt ý đến giá sách cho phù hợp với đối tượng tiêu dùng Trong cách hạch tốn cơng ty em thấy chi phí liên quan đến hàng mua vào mà cơng ty lại tập hợp tồn đưa vào tài khoản 641”chi phí bán hàng khơng đưa vào tài khoản 1562 Theo em thấy hạch toán sau phù hợp Khi phát sinh chi phí mua hàng kế toán tập hợp vào tài khoản 1562 Chi phí mua hàng liên quan đến hàng tồn kho cuối kỳ hàng bán kỳ nên cần phải tính tốn,phân bổ chi phí mua hàng cho hàng tồn cuối kỳ,và hàng bán kỳ theo tiêu thức thích hợp để xác định kết kinh doanh kỳ.Theo em cơng ty nên chọn tiêu thức phân bổ giá vốn hàng bán kỳ Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng = bán kỳ CP mua hàng tồn ĐK + CP mua hàng PS kỳ Giá trị hàng tồn CK + Giá Trị mua vào Trong kỳ * Giá vốn hàng bán kỳ Trần Khánh Toàn Trang : 93 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp - GVHH:Phạm Thị Nhung Sau tính tốn kế tốn định khoản: Nợ TK 632 :Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán kỳ Có TK 1562 : CP mua hàng phân bổ cho = hàng tồn cuối kỳ CP mua hàng tồn + đầu kỳ CP mua hàng CP mua hàng phân Phát sinh - bổ cho hàng bán Kỳ - Cơng ty cần phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cơng thức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau(lập vào cuối năm): Mức lập dự phòng = SL hàng tồn kho * (Giá gốc hàng tồn kho - Giá thị trường) Sau tính tốn kế tốn định khoản sau: Nợ TK 632 : Mức lập dự phòng Có TK 159 :  Vào thời điểm cuối niên độ kế toán,nếu khoản dự phòng phải lập cuối kỳ kế tốn năm lớn khoản dự phòng lập cuối kỳ kế tốn năm trước số chênh lệch lập bổ sung,kế toán ghi: Nợ TK 632 : Phần chênh lệch Có TK 159 :  Ngược lại,nếu khoản dự phòng phải lập cuối kỳ kế tốn năm nhỏ khoản dự phòng lập cuối kỳ kế tốn năm trước hồn nhập khoản dự phòng ,kế tốn ghi: Nợ TK 159 : Trị giá khoản hồn nhập dự phòng Có TK 632 : Để đề phòng tổn thất bất ngờ nợ phải thu khó đòi cơng ty nên lập dự phòng nợ phải thu khó đòi  Xác định số lập dự phòng phải lập vào cuối niên độ kế tốn(năm N) Nợ TK 642 Có TK 159  Trong niên độ kế toán tiếp theo(Năm N+1) Khi phát sinh nợ khó đòi khoog đòi được,Căn vào định xóa nợ: Nợ TK 139 : Nếu lập dự phòng Nợ TK 642 : Nếu chưa lập dự phòng Có TK 131,138 Đồng thời ghi : Nợ TK 004 :Nợ khó đòi xử lý  Trích lập dự phòng năm N+1: - Nếu số dự phòng phải lập lớn số dự phòng lập kế tốn trích lập bổ sung số dự phòng chênh lệch: Nợ TK 642 Có TK 139 Trần Khánh Tồn Trang : 94 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung - Nếu số dự phòng phải lập nhỏ số dự phòng lập kế tốn hồn nhập số dự phòng chênh lệch: Nợ TK 139 Có TK 642 3.2.Kết luận kiến nghị 3.2.1.Kết luận Việc hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh khâu quan trọng,hầu hết doanh nghiệp,công ty quan tâm.Do việc hạch tốn phù hợp với ngun tắc chế độ kế tốn tình hình thực tiễn cơng ty,đảm bảo phát huy vai trò hạch tốn điều kiện nâng cao hiệu kinh doanh.Các số liệu thu thập đòi hỏi phải xác,kịp thời,đầy đủ.Các thơng tin chế độ hạch toán kế toán phải cần thiết trách nhiệm cơng ty Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Sản Xuất,Thương Mại Dịch Vụ Viễn Đông,em thấy hoạt động kinh doanh công ty ngày phát triển,Đội ngũ nhân viên làm việc nhiệt tình,chu đáo tạo nên hiệu làm việc cao.Các anh chị công ty tạo điều kiện thuận lợi để em thực nghiệp vụ,được hướng dẫn hoạt động giúp em có them kiến thức bổ ích Nhờ giảng dạy dẫn nhiệt tình thầy,cơ nên em có hướng thời gian học tập Bản than em nhận thấy trang bị lý thuyết vững vàng hành trang thiếu với chúng em trường làm việc.Tuy nhiên để vận dụng lý thuyết vào thực tế có hiệu phụ thuộc vào khả mình.Và điều quan trọng khơng kế tốn viên cẩn thận,chính xác,và trung thực học để em bước vào tương lai Cuối cùng,qua báo cáo em xin cảm ơn đến anh chị công ty giúp đỡ em có them kiến thức để em hồn thành tốt báo cáo Em xin cảm ơn cô,đặc biệt cô Phạm Thị Nhung giảng dạy cho em nhiều điều bổ ích em ngồi ghế nhà trường hành trang đầy đủ cho tương lai em sau 3.2.2.Kiến nghị: 3.2.2.1.Đối với cơng ty: Cơng ty gặp khó khăn sở vật chất nhờ vào kinh nghiệm kinh doanh nhà lãnh đạo giúp công ty phát triển mạnh Đối với kinh tế thị trường nay,việc cạnh tranh gay gắt cơng ty nên sử dụng hình thức chiết khấu như: giảm giá,khuyến cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng để làm tăng doanh thu 3.2.2.2.Đối với nhà trường: Mặc dù thời gian đào tạo ngắn suốt thời gian theo học em rút nhiều kinh nghiệm cho than kiến thức bổ ích mà thầy dạy trường.Bên cạnh nhà trường nên không ngừng đổi cách thức giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học Nên tăng cường học thực hành tổ chức cho sinh viên thực tế giúp làm quen với môi trường làm việc để thực tập làm sinh viên bỡ ngỡ lý thuyết thực tế Cần có giảng tiết học minh họa phù hợp cho sinh viên tiếp cận nhiều để học thêm sinh động tiếp thu nhanh Trần Khánh Toàn Trang : 95 Lớp :08CDKT2A Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHH:Phạm Thị Nhung KẾT LUẬN Tình hình kinh tế nước ta chuyển sang chế thị trường,nhiều doanh nghiệp khơng thích ứng làm ăn thua lỗ.Nhưng Công ty TNHH Sản Xuất,Thương Mại Dịch Vụ Viễn Đông tạo cân tốt.Điều chứng tỏ Công Ty biện pháp quảnkinh tế thích hợp Trong thời gian học trường nay,em phần hiểu chuyên nghành kế toán,lại trải qua thời gian thực tập Công ty TNHH Sản Xuất,Thương Mại Dịch Vụ Viễn Đông,tuy ngắn giúp em hiểu biết đầy đủ hơn,chính xác kiến thức tiếp thu trường Với tinh thần cố gắng tìm tòi,học hỏi,em hồn thành chun đề thực tập với giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn anh chị kế tốn Cơng ty TNHH Sản Xuất,Thương Mại Dịch Vụ Viễn Đông.Do kiến thức hạn chế nên báo cáo em khơng tránh khỏi thiếu sót,nhầm lẫn ngồi ý muốn.Vậy em kính mong,các thầy cơ,các anh chị góp ý kiến để chuyên đề thực tập em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn q thầy kế tốn trường Đại Học Đơng Á,Cảm ơn Phạm Thị Nhung tận tình hướng dẫn,cảm ơn Ban Giám Đốc tất cán phòng kế tốn cơng ty quan tâm giúp đỡ,cung cấp thông tin,tạo điều kiện giúp em hoàn thành chuyên đề Đà nẵng ngày 15 tháng 06 năm 2011 Sinh viên thực Trần Khánh Toàn Trần Khánh Toàn Trang : 96 Lớp :08CDKT2A ... nhập doanh nghiệp hành Có TK 911 : Xác định kết kinh doanh 1.6.2 .Kế toán xác định kết kinh doanh 1.6.2.1.Tài khoản sử dụng  Để xác định kết kinh doanh ,kế toán sử dụng TK 911”Xác định kết kinh doanh”... Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911 : Xác định kết kinh doanh Có TK 642 : kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 1.4.KẾ TỐN... Tổng giá trị tốn TGNH Có TK 311 : Tổng giá trị tốn vay ngắn hạn Có TK 331 Tổng giá trị chưa toán cho người bán - Sau hàng kiểm nhận thực tế kế toán ghi: Nợ TK 1561 : Giá trị hàng hóa thực tế nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (346) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (346) , 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay