Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (270)

89 33 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:52

………… o0o………… Luận văn Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại TVT LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế thị trường việc tổ chức kinh tế xã hội dựa sở sản xuất hàng hố Thị trường ln mở hội kinh doanh mới, đồng thời chứa đựng nguy đe doạ cho doanh nghiệp Để đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt chế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp ln phải vận động, tìm tòi hướng cho phù hợp Việc đứng vững khẳng định cách hoạt động kinh doanh có hiệu Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế, tiêu chất lượng tổng hợp Đánh giá hiệu kinh doanh trình so sánh chi phí bỏ kết thu với mục đích đặt dựa sở giải vấn đề kinh tế này: sản xuất gì? sản xuất nào? sản xuất cho ai? Do việc nghiên cứu xem xét vấn đề nâng cao hiệu kinh doanh đòi hỏi tất yếu doanh nghiệp trình kinh doanh Việc nâng cao hiệu kinh doanh tốn khó đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến, vấn đề có ý nghĩa quan trọng định đến tồn phát triển doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có độ nhạy bén, linh hoạt cao qúa trình kinh doanh Vì vậy, qua q trình thực tập Cơng ty TNHH Thương mại TVT, với kiến thức tích luỹ với nhận thức tầm quan trọng vấn đề em mạnh dạn chọn đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại TVT" làm đề tài nghiên cứu Thực vấn đề có nội dung rộng chuyên đề em vào thực trạng thực nâng cao hiệu kinh doanh Công ty đưa số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu kinh doanh Nội dung chuyên đề bao gồm phần sau: Chương I: Lý luận chung hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chương II Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại TVT Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại TVT Chuyên đề hoàn thành hướng dẫn tận tình thày giáo TS Phan Trọng Phúc Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quí báu CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP I QUAN NIỆM VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO HQKD ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP Các quan điểm chất hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Các quan điểm hiệu Ngày nay, đề cập đến vấn đề hiệu người ta chưa có khái niệm thống Bởi lĩnh vực khác nhau, xem xét góc độ khác người ta có cách nhìn nhận khác vấn đề hiệu Như vậy, lĩnh vực khác người ta có khái niệm khác hiệu quả, thông thường nói đến hiệu lĩnh vực người ta gắn tên lĩnh vực liền sau hiệu Để hiểu rõ vấn đề hiệu xem xét vấn đề hiệu lĩnh vực kinh tế, trị xã hội Tương ứng với lĩnh vực phạm trù hiệu quả: hiệu kinh tế, hiệu trị hiệu xã hội * Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng nguồn lực để đạt mục tiêu kinh tế thời kỳ Nếu đứng phạm vi yếu tố riêng lẻ có phạm trù hiệu kinh tế, xem xét vấn đề hiệu phạm vi doanh nghiệp hiệu kinh tế hiệu kinh doanh doanh nghiệp Hiểu theo mục đích cuối hiệu kinh tế hệ số kết thu chi phí bỏ để đạt hiệu Trong kết thu kết phản ảnh kết kinh tế tổng hợp là: doanh thu, lợi nhuận, giá trị sản lượng công nghiệp ta xét theo yếu tố riêng lẻ hiệu kinh tế thể trình độ sử dụng yếu tố q trình sản xuất kinh doanh, phản ảnh kết kinh tế thu từ việc sử dụng yếu tố tham gia vào trình kinh doanh Cũng giống số chi tiết khác hiệu tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ lợi dụng yếu tố trình sản xuất, đồng thời phạm trù kinh tế gắn liền với sản xuất hàng hoá Sản xuất hàng hố có phát triển hay khơng nhờ đạt hiệu cao hay thấp Nói cách khác, tiêu hiệu kinh tế phản ánh mặt định lượng định tính phát triển kinh tế Nhìn tầm vi mơ doanh nghiệp riêng lẻ hiệu kinh tế biểu qua phạm trù hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh tiêu phản ánh đầy đủ mặt trình kinh doanh doanh nghiệp Cụ thể là: Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh lợi ích đạt từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sở so sánh lợi ích thu với chi phí bỏ suốt qúa trình kinh doanh doanh nghiệp Dưới giác độ xác định hiệu kinh doanh cách cụ thể phương pháp định lượng thành tiêu hiệu cụ thể từ tính tốn so sánh được, lúc phạm trù hiệu kinh doanh phạm trù cụ thể đồng biểu trực tiếp lợi nhuận, doanh thu Ngồi biểu mức độ phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực trình sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh Lúc phạm trù hiệu kinh doanh phạm trù trừu tượng phải định tính thành mức độ quan trọng vai trò lĩnh vực sản xuất kinh doanh Nói cách khác, ta hiểu hiệu kinh doanh tiêu phản ánh trình độ khả quản lý doanh nghiệp Lúc hiệu kinh doanh thống với hiệu quản lý doanh nghiệp Dưới góc độ hiệu kinh doanh phản ánh trình độ khả kết hợp yếu tố đầu vào trình sản xuất Trong thực tế hiệu kinh doanh doanh nghiệp đạt trường hợp sau: - Kết tăng, chi phí giảm - Kết qủa tăng, chi phí giảm tốc độ tăng chi phí nhỏ tốc độ tăng kết Nói tóm lại tầm vĩ mô hiệu qủa kinh doanh phản ánh đồng thời mặt trình sản xuất kinh doanh như: kết kinh doanh, trình độ sản xuất tổ chức sản xuất quản lý, trình độ sử dụng yếu tố đầu vào đồng thời yêu cầu phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu Nó thước đo ngày trở nên quan trọng tăng trưởng kinh tếv chỗ dựa để đánh giá việc thực mục tiêu kinh tế doanh nghiệp thời kỳ Sự phát triển tất yếu đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu kinh doanh, mục tiêu doanh nghiệp * Hiệu xã hội hiệu trị Hiệu xã hội phạm trù phản ánh trình độ lợi dụng nguồn lực sản xuất xã hội nhằm đạt mục tiêu xã hội định Nếu đứng phạm vi toàn xã hội kinh tế quốc dân hiệu qủa xã hội hiệu trị tiêu phản ánh ảnh hưởng hoạt động kinh doanh việc giải yêu cầu mục tiêu chung toàn kinh tế xã hội Bởi hai loại hiệu có vị trí quan trọng việc phát triển đầu nước cách toàn diện bền vững Đây tiêu đánh giá trình độ phát triển kinh tế xã hội mặt: trình độ tổ chức sản xuất, trình độ quản lý, mức sống bình quân thực tế nước tư chủ nghĩa cho thấy doanh nghiệp tư chạy theo hiệu kinh tế mà không đặt vấn đề hiệu trị xã hội kèm dẫn đến tình trạng: thất nghiệp, khủng hoảng có tính chu kỳ, ô nhiễm môi trường, chênh lệch giàu nghèo q lớn Chính Đảng Nhà nước ta có đường lối, sách cụ thể để đồng thời tăng hiệu kinh tế kèm với tăng hiệu trị xã hội Tuy nhiên, trọng cách thái đến hiệu trị hiệu xã hội học lớn từ thời kỳ chế độ bao cấp để lại cho thấy rõ điều 1.2 Bản chất hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh phạm trù phản ánh mặt chất lượng hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ lợi dụng nguồn lực sản xuất (lao động, máy móc thiết bị, nguyên liệu, tiền vốn) trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp.Bản chất hiệu kinh doanh nâng cao suất lao động xã hội tiết kiệm lao động xã hội Đây hai mặt có mối quan hệ mật thiết vấn đề hiệu kinh doanh Chính việc khan nguồn lực việc sử dụng chúng có tính chất cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu ngày tăng xã hôị, đặt yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để tiết kiệm nguồn lực Để đạt mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp buộc phải trọng điều kiện nội tại, phát huy lực, hiệu lực yếu tố sản xuất tiết kiệm chi phí Vì vậy, u cầu việc nâng cao hiệu kinh doanh phải đạt kết tối đa với chi phí tối thiểu, phải đạt kết tối đa với chi phí định ngược lại đạt kết định với chi phí tối thiểu Chi phí hiểu theo nghĩa rộng chi phí tạo nguồn lực chi phí sử dụng nguồn lực, đồng thời phải bao gồm chi phí hội Chi phí hội chi phí lựa chọn tốt bị bỏ qua, chi phí hy sinh công việc kinh doanh khác để thực hoạt động kinh doanh Chi phí hội phải bổ sung vào chi phí kế tốn phải loại khỏi lợi nhuận kế toán để thấy rõ lợi ích kinh tế thực Cách tính khuyến khích nhà kinh doanh lựa chọn phương án kinh doanh tốt nhất, mặt hàng sản xuất có hiệu Sự cần thiết việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp chế thị trường Trong trình kinh doanh doanh nghiệp phải ln gắn với thị trường, chế thị trường đặt doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt lẫn Do để tồn chế thị trường cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạt động cách có hiệu Các nguồn lực sản xuất xã hội phạm trù khan hiếm: ngày người ta sử dụng nhiều nhu cầu khác người Trong nguồn lực sản xuất xã hội ngày giảm nhu cầu người lại ngàu đa dạng Điều phản ánh qui luật khan Qui luật khan bắt buộc doanh nghiệp phải trả lời xác ba câu hỏi: sản xuất gì? sản xuất nào? sản xuất cho ai? Vì thị trường chấp nhận sản xuất loại sản phẩm với số lượng chất lượng phù hợp Để thấy cần thiết việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường trước hết phải nghiên cứu chế thị trường hoạt động doanh nghiệp chế thị trường Thị trường nơi diễn trình trao đổi hàng hố Nó tồn cách khách quan không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan Bởi thị trường đời phát triển gắn liền với lịch sử phát triển sản xuất hàng hố Ngồi thị trường có vai trò quan trọng việc điều tiết lưu thơng hàng hố Thơng qua doanh nghiệp nhận biết phân phối nguồn lực thông qua hệ thống giá thị trường Trên thị trường tồn qui luật vận động hàng hoá, giá cả, tiền tệ Như qui luật giá trị, qui luật thặng dư, qui luật giá cả, qui luật cạnh tranh Các qui luật tạo thành hệ thống thống hệ thống chế thị trường Như chế thị trường hình thành tác động tổng hợp sản xuất lưu thơng hàng hố thị trường Thông qua quan hệ mua bán hàng hố, dịch vụ thị trường tác động đến việc điều tiết sản xuất, tiêu dùng, đầu tư từ làm thay đổi cấu sản phẩm, cấu ngành Nói cách khác chế thị trường điều tiết trình phân phối lại nguồn lực sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội cách tối ưu Tóm lại, với vận động đa dạng, phức tạp chế thị trường dẫn đến cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tiến doanh nghiệp chiều rộng lẫn chiều sâu Tuy nhiên để tạo tồn phát triển doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định cho phương thức hoạt động riêng, xây dựng chiến lược, phương án kinh doanh cách phù hợp có hiệu Như chế thị trường việc nâng cao hiệu kinh doanh vơ quan trọng, thể thông qua: Thứ nhất: nâng cao hiệu kinh doanh sở để đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Sự tồn doanh nghiệp xác định có mặt doanh nghiệp thị trường, mà hiệu kinh doanh lại nhân tố trực tiếp đảm bảo tồn này, đồng thời mục tiêu doanh nghiệp tồn phát triển cách vững Do việc nâng cao hiệu kinh doanh đòi hỏi tất yếu khách quan tất doanh nghiệp hoạt động chế thị trường Do yêu cầu tồn phát triển doanh nghiệp đòi hỏi nguồn thu nhập doanh nghiệp phải khơng ngừng tăng lên Nhưng điều kiện nguồn vốn yếu tố kỹ thuật yếu tố khác trình sản xuất thay đổi khn khổ định để tăng lợi nhuận đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu kinh doanh Như vậy, hiệu kinh doanh điều kiện quan trọng việc đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Một cách nhìn khác tồn doanh nghiệp xác định tạo hàng hoá, cải vật chất dịch vụ phục vụ cho nhu cầu xã hội, đồng thời tạo tích luỹ cho xã hội Để doanh nghiệp phải vươn lên để đảm bảo thu nhập đủ bù đắp chi phí bỏ có lãi qúa trình hoạt động kinh doanh Có đáp ứng nhu cầu tái sản xuất kinh tế Và buộc phải nâng cao hiệu kinh doanh cách liên tục khâu trình hoạt động kinh doanh yêu cầu tất yếu Tuy nhiên, tồn yêu cầu mang tính chất giản đơn phát triển mở rộng doanh nghiệp yêu cầu quan trọng Bởi tồn doanh nghiệp ln phải kèm với phát triển mở rộng doanh nghiệp, đòi hỏi phải có tích luỹ đảm bảo cho trình tái sản xuất mở rộng theo qui luật phát triển Như để phát triển mở rộng doanh nghiệp mục tiêu lúc khơng đủ bù đắp chi phí bỏ để phát triển trình tái sản xuất giản đơn mà phải đảm bảo có tích luỹ đáp ứng nhu cầu tái sản xuất mở rộng, phù hợp với qui luật khách quan lần nâng cao hiệu kinh doanh nhấn mạnh Thứ hai, nâng cao hiệu kinh doanh nhân tố thúc đẩy cạnh tranh tiến kinh doanh Chính việc thúc đẩycạnh tranh yêu cầu doanh nghiệp phải tự tìm tòi, đầu tư tạo nên tiến kinh doanh Chấp nhận chế thị trường chấp nhận cạnh tranh Trong thị trường ngày phát triển cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt khốc liệt Sự cạnh tranh lúc khơng cạnh tranh mặt hàng mà cạnh tranh chất lượng, giá yếu tố khác Trong mục tiêu chung doanh nghiệp phát triển cạnh tranh yếu tố làm doanh nghiệp mạnh lên ngược lại doanh nghiệp khơng tồn thị trường Để đạt mục tiêu tồn phát triển mở rộng doanh nghiệp phải chiến thắng cạnh tranh thị trường Do doanh nghiệp phải có hàng hố dịch vụ chất lượng tốt, giá hợp lý Mặt khác hiệu kinh doanh đồng nghĩa với việc giảm giá thành tăng khối lượng hàng hoá bán, chất lượng không ngừng cải thiện nâng cao Thứ ba, mục tiêu bao trùm, lâu dài doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận Để thực mục tiêu này, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo sản phẩm cung cấp cho thị trường Muốn vậy, doanh nghiệp phải sử dụng nguồn lực sản xuất xã hội định Doanh nghiệp tiết kiệm sử dụng nguồn lực có hội để thu nhiều lợi nhuận nhiêu Hiệu kinh doanh phạm trù phản ánh tính tương đối việc sử dụng tiết kiệm nguồn lực xã hội nên đIều kiện để thực mục tiêu bao trùm, lâu dài doanh nghiệp Hiệu kinh doanh cao phản ánh doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm nguồn lực sản xuất.Vì vậy, nâng cao hiệu kinh doanh đòi hỏi khách quan để doanh nghiệp thực mục tiêu bao trùm, lâu dài tối đa hố lợi nhuận Chính nâng cao hiệu kinh doanh đường nâng cao sức cạnh tranh khả tồn tại, phát triển doanh nghiệp II CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp yêu cầu quan trọng mục tiêu hàng đầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chính nâng cao hiệu kinh doanh việc nâng cao hiệu tất hoạt động qúa trình kinh doanh Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động nhiều nhân tố ảnh hưởng khác Để đạt hiệu qủa nâng cao đòi hỏi phải có định chiến lược sách qúa trình lựa chọn hội hấp dẫn tổ chức, quản lý điều khiển hoạt động kinh doanh cần phải nghiên cứu cách toàn diện hệ thống yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh chia thành hai nhóm nhóm nhân tố ảnh hưởng bên ngồi doanh nghiệp nhóm nhân tố ảnh hưởng bên doanh nghiệp Mục tiêu trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh nhằm mục đích lựa chọn mục đích phương án kinh doanh phù hợp Tuy nhiên việc nghiên cứu - Đào tạo cán chủ chốt Cơng ty chương trình ngắn hạn dài hạn trường đại học tổ chức Cử cán tham gia vào hội thảo nước để học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến nước - Mời chuyên gia nước ngồi nói chuyện chun đề, giảng dạy thiết kế mẫu sản phẩm thị trường giới - Tổ chức học tập nội bộ: nội qui lao động, tổ chức thi tay nghề cho CBCNV - Tổ chức thi tuyển vị trí cán quản lý, cơng nhân sản xuất theo qui trình yêu cầu công việc Nếu đề chiến lược đắn người, Công ty tận dụng sức lực, trí tuệ thành viên thực công việc biến mục tiêu phát triển, mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao hiệu kinh doanh công ty thành thực Tăng cường huy động vốn sử dụng vốn có hiệu Để tiến hành sản xuất kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng vốn định bao gồm vốn cố định, vốn lưu động vốn chuyên dùng khác Doanh nghiệp có nhiệm vụ tổ chức huy động loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh Đồng thời tiến hành phân phối, quản lý sử dụng vốn cách hợp lý, hiệu cao sở chấp hành chế độ sách quản lý tài nhà nước Một thực tế Công ty gặp khó khăn vốn Vốn góp phần quan trọng vào thành công hay thất bại mang lại lợi nhuận cao hay thấp Trong chế rõ ràng Công ty chờ vào nhà nước Hiện tỷ trọng vốn vay tổng số vốn Cơng ty cao chiếm 60% điều ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh Cơng ty Cơng ty cần phải tăng nhanh nguồn vốn chủ sở hữu lên cách hàng năm trích phần lợi nhuận vào vốn chủ sở hữu, để giảm vốn vay tiết kiệm chi phí trả lãi, làm tăng lợi nhuận Do thiếu vốn vậy, Công ty phải huy động vốn từ nguồn có biện pháp để sử dụng có hiệu Nguồn vốn mà Cơng ty huy động nguồn vốn vay trả chậm, tổ chức, đơn vị kinh tế khác cán công nhân viên Công ty.Để sử dụng vốn có hiệu quả, Cơng ty phải giải tốt công việc thu hồi nợ từ đơn vị khác Giải phóng hàng tồn kho không dự kiến cách giảm giá bán tìm kiếm khách hàng thị trường ngoại tỉnh Chống chiếm dụng vốn từ đơn vị khác, ý đầu tư chiều sâu, đầu tư vào hoạt động có khả đem lại hiệu thu hồi vốn nhanh Việc tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động có tác dụng làm giảm nhu cầu vốn, cho phép làm nhiều sản phẩm Cụ thể: - Với số vốn khơng tăng tăng doanh số hoạt động từ tạo điều kiện tăng lợi nhuận doanh nghiệp tăng tốc độ luân chuyển, xuất phát từ công thức ta có: Tổng số doanh thu = Vốn lưu động bình quân x Hệ số luân chuyển Như điều kiện vốn không đổi, tăng hệ số luân chuyển tăng tổng doanh thu - Với số vốn lưu động tăng tốc độ luân chuyển đạt doanh số cũ Ta thấy nguyên nhân ảnh hưởng tới tốc độ luân chuyển vốn nguyên nhân sau: - Tình hình thu mua, cung cấp, dự trữ nguyên vập liệu - Tiến độ sản xuất - Tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hố - Tình hình tốn cơng nợ Để tăng nhanh tốc độ ln chuyển vốn, cần áp dụng đồng biện pháp nhằm hút bớt số vốn giảm thời gian vốn lưu lại khâu giai đoạn trình kinh doanh Các biện pháp cụ thể là: đẩy nhanh tiến độ sản xuất tránh tình trạng ứ đọng vốn lãng phí q trình sản xuất cách sử dụng có hiệu nguồn lực, tiết kiệm thời gian từ đưa sản phẩm thị trường cách nhanh Sau đưa sản phẩm thị trường, cần tổ chức cách hợp lý kênh tiêu thụ,đi liền với hoạt động marketing xúc tiến bán hàng Về tình hình tốn cơng nợ cơng ty cần sử dụng biện pháp cho thu hồi khoản nợ cách nhanh nhằm tăng nguồn vốn lưu động cho cơng ty để nhanh chóng mở rộng tái sản xuất Nếu Công ty thực biện pháp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn góp phần nâng cao hiệu Cơng ty Nói tóm lại với điều kiện để huy động sử dụng có hiệu quảcác nguồn vốn Cơng ty cần phải có biện pháp huy động vốn, tăng nhanh vòng quay vốn cách giảm chi phí thu mua, cung cấp nguyên vật liệu kịp thời nhằm giảm thời gian dự trữ nguyên vật liệu, tránh tình trạng ứ đọng vốn Điều độ trình sản xuất phù hợp với tốc độ tiêu thụ sản phẩm tránh tình trạng tồn kho không dự kiến, giảm tượng ứ đọng vốn Ngồi việc sử dụng vốn có hiệu Cơng ty cần phải biết tiết kiệm chi tiêu chống lãng phí chi phí hành chính, tập trung vốn có trọng điểm Tăng cường liên kết kinh tế Liên kết kinh tế hình thức phối hợp hoạt động kinh doanh lĩnh vực nhằm mục đích khai thác tốt nhất, hiệu tiềm thé mạnh bên tham gia vào mối quan hệ liên kết Đẩy mạnh cơng tác nâng cao uy tín bên tham gia liên kết sở nâng cao chất lượng, sản lượng sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu kinh tế Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT với điểm mạnh doanh nghiệp tư nhân, linh hoạt việc định điểm yếu hạn chế vốn, khó khăn vấn đề nguyên vật liệu, nguồn nguyên vật liệu hàng năm phải nhập với số lượng lớn làm cho giá thành sản xuất tăng Do vậy, việc tăng cường liên kết giúp cho Công ty khai thác mạnh mình, đồng thời khắc phục điểm yếu Việc tăng cường liên kết kinh tế thực theo hướng sau: - Tăng cường liên kết với doanh nghiệp nước, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguồn nguyên vật liệu, doanh nghiệp có tiềm lực vốn Việc tăng cường liên kết mặt tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất nước phát triển , mặt khác tạo nguồn nguyên liệu ổn định, bảo đảm mặt chất lượng khối lượng cách lâu dài có chủ động cho Cơng ty Cơng ty cần có mối quan hệ chặt chẽ với đơn vị sản xuất nguyên vật liệu cung cấp cho Công ty Đây yếu tố quan trọng giúp cho Công ty ổn định nguồn hàng, đảm bảo ổn định sản xuất, giảm chi phí nhập nguyên vật liệu với giá cao, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Công ty - Công ty cần thực số sách marketting cho người bán Đặt mối quan hệ chữ tín lên hàng đầu Cố gắng việc toán cho đối tác mà doanh nghiệp cần có liên kết Sẵn sàng giúp đỡ đối tác phạm vi Nói tóm lại, tăng cường liên kết Cơng ty có vai trò lớn công tác khắc phục điểm yếu công ty đồng thời thực mục tiêu mở rộng phạm vi qui mô hoạt động kinh doanh công ty Tuy nhiên công tác tăng cường liên kết kinh tế cần phải thận trọng việc tìm kiếm đối tác để liên kết để hạn chế thiệt thòi, tổn thất q trình liên kết III KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO Để bảo hộ phát triển sản xuất nước, đề nghị nhà nước cần có biện pháp kiên ngăn chặn hàng nhập lậu Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa cạnh tranh bất bình đẳng giá (do nhập lậu) với sản phẩm nước Để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động linh hoạt, nhanh nhạy chế thị trường nay, đề nghị quan quản lý nhà nước cần có phối hợp chặt chẽ để ban hành sách thuế hải quan thương mại hoàn chỉnh đồng sát với thực tế Nhà nước nên thành lập hiệp hội nhà sản xuất với nhiệm vụ theo dõi sản xuất phát kịp thời khó khăn, thuận lợi để giúp đỡ doanh nghiệp sản xuất để nhà nước điều chỉnh chế sách cho phù hợp Hiệp hội chủ động doanh nghiệp nghiên cứu khai thác thị trường có mở rộng thị trường Chính phủ cần có sách hỗ trợ ngành nhựa việc tìm kiếm thị trường mới, có chế hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh với thị trường quốc tế để hạn chế rủi ro biến động thị trường tránh phụ thuộc vào thị trường trọng điểm Tóm lại, để ngành nhựa Việt Nam phát triển mạnh cần phải có hỗ trợ Nhà nước từ việc tạo sách đầu tư, vốn đến sách thị trường, hợp tác quốc tế, quảnngành Để kích thích ngành phát triển sản xuất theo định hướng Nhà nước KẾT LUẬN Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt chế thị trường doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh đứng trước khó khăn thử thách lớn việc làm để tồn phát triển trước đối thủ cạnh tranh Những khó khăn thử thách giải doanh nghiệp trọng đến việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT doanh nghiệp thành lập thời gian chuyển tiếp chế kế hoạch hoá tập trung với chế thị trường Đây thời kỳ khó khăn cho doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT nói riêng Nhưng nhận thức vai trò ý nghĩa định công tác nâng cao hiệu kinh doanh việc tồn phát triển Công ty, thời gian vừa qua Cơng ty khơng ngừng tìm tòi, phát huy nỗ lực để nâng cao hiệu kinh doanh Thực tế cho thấy Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT đứng vững phát triển điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt Điều chứng tỏ Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT doanh nghiệp có độ nhạy bén, linh hoạt cao,hoạt động cách có hiệu chế thị trường Tuy nhiên để đứng vững phát triển tương lai đòi hỏi Cơng ty phải khơng ngừng tìm tòi biện pháp quan tâm cách thích đáng cơng tác nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Với đề tài: " Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại cơng nghiệp TVT " nhằm mục đích trình bày vai trò ý nghĩa cơng tác nâng cao hiệu kinh doanh kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng Đơng thời phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty thời gian gần Những tồn tại, thành tích đạt sở phân tích vấn đề thực trạng hoạt động kinh doanh công ty Đề tài đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Tuy nhiên với thời gian kiến thức, thực tiễn có hạn viết khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong có đóng góp ý kiến thầy cơ, bạn đọc để chuyên đề hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS PHAN TRỌNG PHỨC anh, chị, cô, cán Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành chun đề MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP I Quan niệm hiệu kinh doanh cần thiết việc nâng cao hqkd doanh nghiệp Các quan điểm chất hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Các quan điểm hiệu 1.2 Bản chất hiệu kinh doanh Sự cần thiết việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp chế thị trường II Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Nhóm nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 10 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh 10 1.2 Nhân tố môi trường tự nhiên 11 1.3 Môi trường trị - pháp luật 12 1.4 Các yếu tố thuộc sở hạ tầng 13 Các nhân tố bên 13 2.1 Nhân tố vốn 14 2.2 Nhân tố người 14 2.4 Nhân tố quản trị doanh nghiệp 15 2.5 Hệ thống trao đổi xử lý thông tin 15 III Phương pháp đánh giá hiệu kinh doanh 16 Các quan điểm đánh giá hiệu kinh doanh 16 a Về mặt thời gian 16 b Về mặt không gian 16 c Về mặt định lượng 17 d Về mặt định tính 17 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp 19 2.1 Nhóm tiêu dánh giá hiệu tổng hợp 19 2.2 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng yếu tố đầu vào trình sản xuất kinh doanh 20 Nhóm tiêu xét mặt hiệu kinh tế - xã hội 24 3.1 Tăng thu ngân sách 25 3.2 Tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động 25 3.3 Nâng cao đời sống người lao động 25 3.4 Tái phân phối lợi tức xã hội 25 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TVT 26 I Những nét khái quát Công ty tnhh THƯƠNG MạI TVT 26 Quá trình hình thành phát triển 26 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật công ty 27 a Bộ máy quản lý chế điều hành Công ty 27 b Về tình hình tổ chức lao động 31 c Nguồn vốn 32 d Về qui trình cơng nghệ chế tạo sản phẩm tình hình trang bị sở vật chất kĩ thuật 32 e Về nguồn cung ứng nguyên vật liệu 33 f Về sản phẩm công ty 33 Những thuận lợi khó khăn cơng ty 35 a Thuận lợi 35 b Khó khăn 37 II Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT 38 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời gian gần 38 Phân tích hiệu kinh doanh nhân tố ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại TVT 40 2.1 Xét hiệu sử dụng lao động 40 2.2 Xét hiệu theo tiêu sử dụng vốn 45 2.3 Xét hiệu theo tiêu tổng hợp 40 2.4 Hiệu mặt kinh tế xã hội 47 IV Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT 48 Những thành tựu đạt Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT thời gian qua 48 Những tồn Công ty nguyên nhân dẫn đến tồn 49 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP TVT 52 I Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT năm tới 52 Mục tiêu kế hoạch kinh doanh Công ty năm tới 07 52 1.1 Mục tiêu 52 1.2 Kế hoạch sản xuất năm 2004 53 Định hướng phát triển Công ty 53 17 2.1 Định hướng phát triển thị trường tiêu thụ 53 2.2 Định hướng phát triển sản phẩm 54 II Một số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT 55 Thành lập phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 55 1.1 Thành lập phòng marketing 56 1.2 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 56 Xây dựng sách sản phẩm 58 Xây dựng sách giá hợp lý 59 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm 62 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 62 Tăng cường huy động vốn sử dụng vốn có hiệu 64 Tăng cường liên kết kinh tế 66 III Kiến nghị với Nhà nước cấp lãnh đạo 67 KẾT LUẬN 68 27 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế Tổ chức sản xuất doanh nghiệp PGS PTS Phạm Hữu Huy, NXB Thống Kê, năm1999 Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh PGS PTS Phạm Thị Gái, NXB Thống kê, năm 2000 Giáo trình Marketing bản, NXB Thống kê, năm1997 Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp – tập 2, trung tâm Quản trị kinh doanh tổng hợp, NXB Thống kê, năm 2001 Tạp chí cơng nghiệp số năm 1996 - 200 Định hướng phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2010 Bộ Công nghiệp Tạp chí Việt Nam Economics news số năm 2000, 2001 37 NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 47 74 Bảng 5: Hiệu sử dụng lao động Đơn vị:nghìn đồng Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2001 Năm 2002 Số tăng (giảm) tuyệt Số tăng (giảm) đối tương đối Năm 2003 02/01 03/02 02/01 03/02 Tổng doanh thu Nghìn đồng 1.934.368 2.085.373 2.228.054 151.005 142.681 7,8 6,8 Tổng chi phí tiền lương Nghìn đồng 66.000 75.400 79.248 9.400 3.848 14,24 5,1 Lợi nhuận Nghìn đồng 110.324 122.031 190.681 Người 50 52 52 Nghìn đồng 1.320 1.450 1.524 130 74 9,8 5,1 Nghìn 38.678 41.707 44.561 3.029 2.854 7,8 6,8 3,41 3,62 3,55 0,21 -0,07 6,16 -1,93 2.206,48 2.346.75 3.666,94 140,27 1320,19 6,34 56,25 Số lao động Tiền lương bình quân Năng suất lao động đồng/người Tỷ trọng tiền lương so % với doanh thu Lợi nhuận bình quân lao động 75 76 ... vực kinh tế, trị xã hội Tương ứng với lĩnh vực phạm trù hiệu quả: hiệu kinh tế, hiệu trị hiệu xã hội * Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng nguồn lực để đạt mục tiêu kinh tế thời... hiệu kinh tế, xem xét vấn đề hiệu phạm vi doanh nghiệp hiệu kinh tế hiệu kinh doanh doanh nghiệp Hiểu theo mục đích cuối hiệu kinh tế hệ số kết thu chi phí bỏ để đạt hiệu Trong kết thu kết phản... khơng gian Có hiệu kinh tế hay khơng tuỳ thuộc vào chỗ hiệu hoạt động kinh tế cụ thể đó, có ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hệ thống mà liên quan tức ngành kinh tế với ngành kinh tế khác, phận với
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (270) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (270)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay