Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (227)

53 45 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KINH TẾ, LUẬT ISO 9001:2008 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN Người hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS: PHAN THỊ THU MAI NGUYỄN MẠNH LỢI MSSV:DA1911101 Lớp: DA11KT01B Khóa: 2011 - 2015 Trà vinh – Năm 2015 LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm quý Thầy Cô Trường Đại học Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập, suốt thời gian thực báo cáo Em xin chân thành cảm ơn quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cô ThS Phan Thị Thu Mai tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo Ngày …… tháng ……… năm 20… Sinh viên thực Nguyễn Mạnh Lợi i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Mạnh Lợi MSSV: DA1911101 Lớp: DA11KT01B Khoa: Kinh tế, Luật Thời gian thực tập: Từ ngày: 05/01/2015 Đến ngày: 06/02/2015 Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Địa chỉ: Cao Ngạn, TX Thái Nguyên, TP Thái Nguyên Điện thoại: Fax: Email:ximangcaongan@gmail.com Website:caongan.com Ghi chú: - Đánh giá cách đánh dấu ( ) vào cột xếp loại nội dung đánh giá bảng sau: Xếp loại Nội dung đánh giá Tốt Khá T.Bình Kém I Tinh thần kỷ luật, thái độ Thực nội quy quan Chấp hành giấc làm việc Trang phục Thái độ giao tiếp với cán công nhân viên Ý thức bảo vệ cơng Tích cực công việc Đạo đức nghề nghiệp Tinh thần học hỏi công việc II Kỹ chuyên môn nghiệp vụ Đáp ứng yêu cầu công việc Nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Kỹ tin học Kỹ sử dụng thiết bị nơi làm việc (máy fax, photocopy, máy in, máy vi tính…) Xử lý tình phát sinh Có ý kiến, đề xuất, động, sáng tạo công việc Kết luận: , ngày … tháng …… năm 2015 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) ii NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN  Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Mạnh Lợi MSSV: DA1911101 Lớp: DA11KT01B Phần nhận xét: Về hình thức: Về nội dung: Về tinh thần thái độ làm việc: Phần chấm điểm: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Về hình thức: - Trình bày theo mẫu hướng dẫn - Lỗi tả, lỗi đánh máy không đáng kể Về nội dung: - Cơ sở lý luận phù hợp với đề tài - Phần giới thiệu quan thực tập rõ ràng - Nội dung phản ánh thực trạng công ty, có đánh giá thực trạng - Đề xuất giải pháp phù hợp với thực trạng, có khả thực thi thực tế - Phần kết luận, kiến nghị phù hợp Tinh thần, thái độ làm việc: TỔNG CỘNG ĐIỂM ĐIỂM TỐI ĐA 1 1 GVHD 1 10 Trà Vinh, ngày .tháng năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT  CP : Cổ Phần iii iv MỤC LỤC  LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN iii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .iii MỤC LỤC v PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN .1 1.1 Quá trình hình thành phát triển chức hoạt động công ty 1.2 Tổ chức quản lý công ty 1.3 Quy trình kinh doanh 1.4 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty 11 1.5 Đặc điểm đơn vị ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn 16 1.6 Chiến lược phương hướng phát triển công ty tương lai 18 PHẦN II 20 NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN 20 2.1 Những công việc thực công ty 20 2.2 Những công việc quan sát công ty 21 2.3 Kinh nghiệm .21 PHẦN 23 NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 23 3.1 Tính cấp thiết đề tài 23 3.2 Phương pháp nghiên cứu 24 3.3 Kết thảo luận 46 v PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN 1.1 Quá trình hình thành phát triển chức hoạt động cơng ty 1.1.1 Q trình hình thành phát triển công ty  Thông tin chung công ty: - Tên công ty: Công ty cổ phần Xi Măng Cao Ngạn Địa chỉ: Cao Ngạn, TX Thái Nguyên, TP, Thái Nguyên Vốn công ty: 14.000.000.000đ Mã số thuế: 4600346737 Số điện thoại: 0213.567.321  Quá trình đời phát triển công ty: Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 100184 ngày 15/12/1994 Ủy ban kế hoạch Tỉnh Thái Nguyên cấp (nay Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Thái Nguyên), Năm 2014 công ty mạnh dạn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tỉnh đồng thời kinh doanh thêm số mặt hàng Trong năm doanh thu Công ty 178,250 tỷ đồng, với tổng lợi nhuận đạt 44,733 tỷ đồng Năm 2011 hoạt động kinh doanh Cơng ty gặp khó khăn, ngun nhân có nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường tỉnh, mức tăng trưởng chậm có nguy suy giảm Tuy nhiên điều hành ban giám đốc với nổ lực, phấn đấu nhân viên tìm cách tiết kiệm chi phí tối đa mà khơng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, công ty bước vượt khó cụ thể doanh thu năm đạt 181,203 tỷ đồng, lợi nhuận thu 55,394 tỷ đồng 1.1.2 Chức lĩnh vực hoạt động công ty Cơng ty cổ phần xi măng Cao Ngạn có chức hoạt động kinh doanh sau: - Công nghiệp sản xuất xi măng - Kinh doanh xi măng - Xuất nhập xi măng clinker - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng - Khai thác khoáng sản, loại phụ gia cho sản xuất xi măng - Kinh doanh, đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn - Đầu tư tài ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT PHỊ NG KCS PHÒN G KĨ THUẬ T BAN THU HỒI CƠNG NỢ PHĨ GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHỊNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG PHÒNG KINH DOANH PHỊNG KẾ HOẠCH 1.2 Tổ chức quản lý cơng ty PHÂN XƯỞNG I PHÂN XƯỞNG II PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG Ghi Chú: Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức Sơ đồ 1: Tổ chức máy cơng ty Chức năng, nhiêm vụ phòng ban, phận mối quan hệ phòng ban, phận Cơng ty *Phòng KCS: giúp giám đốc quản lý mặt chất lượng sản phẩm thực thực công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp giấy chứng nhận lô hàng * Phòng Kỹ thuật - Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 văn bản, theo dõi kiểm soát việc ban hành áp dụng - Đề xuất giải khó khăn, vướng mắc q trình sản xuất - Thiết kế, giám sát, nghiệm thu hạng mục xây dựng công ty; kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng nguyên vật liệu, sản phẩm - Xây dựng kế hoạch mua sắm trang bị bảo hộ lao động, đôn đốc kiểm tra việc thực phương án an toàn lao động công ty *Ban thu hồi công nợ: Tổ chức thu toàn khoảng phải thu, trực tiếp tham gia q trình thu hồi cơng nợ khách hàng có biện pháp khơng để khoản phải thu q hạn * Phòng Hành chính: - Quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo - Quản lý hồ sơ sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, sổ BHXH, dấu, văn thư - Đề xuất mua sắm, cấp phát, quản lý trang thiết bị văn phòng - Tổ chức tiếp khách, xét giải khiếu nại, tố cáo *Phòng tổ chức lao động: Tham mưu cho giám đốc công ty công tác tổ chức lao động tiền lương nhằm đảm bảo máy sản xuất kinh doanh công ty hợp lý, gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả, xây dựng phương án bố trí quy hoạch đào tạo đội ngũ cán công nhân viên đủ lực trình độ chun mơn, lực điều hành sản xuất * Phòng kinh doanh: Giúp giám đốc tồn cơng tác mua nhập nguyên vật liệu theo kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Tổ chức cung ứng giao tồn hàng hóa vật tư, phụ tùng cho sản xuất xây dựng quản lý vốn lưu động lĩnh vực kinh tế * Phòng kế hoạch - Lập kế hoạch tốn tiền lương, thưởng - Xây dựng, điều hồ kế hoạch sản xuất kinh doanh Lập trình duyệt kế hoạch định hướng công ty - Theo dõi, lập báo cáo tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất; theo dõi việc kinh doanh tiêu thụ sản phẩm công ty - Lập kế hoạch đầu tư, tái đầu tư; theo dõi, tổ chức thực trình tự cơng tác đầu tư * Phòng Kế tốn - Ghi chép, tính tốn, phản ánh tình hình luân chuyển sử dụng tài sản, vật tư, tiền - Hạch toán ban đầu tiền lương khoản trích theo lương có ý nghĩa quan trọng hạch tốn ban đầu xác từ vào sổ sách kế tốn bảng phân bổ, bảng tổng hợp chi phí phản ánh tình hình hoạt động cơng ty giúp ban lãnh đạo nắm tình hình cơng ty - Hạch toán ban đầu tiền lương khoản trích theo lương phải phản ánh đầy đủ xác, kịp thời vào chứng từ, bảng chấm cơng, bảng tính lương, bảng tính BHXH có nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phải kiểm tra liên tục khoản chi lương, BHXH tồn cơng ty, đồng thời quy định rõ người chịu trách nhiệm ghi thơng tin kế tốn - Các chứng từ ban đầu nghiệp vụ tiền lương khoản trích theo lương + Bảng chấm cơng + Bảng tính tiền lương + Bảng trích BHXH + Bảng toán tiền lương + Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội - Sổ sách sử dụng + Sổ nhật ký chung + Sổ TK334 + Số TK3382 + Số TK3383 + Số TK3384 - T ài khoản sử dụng Tiền lương tồn cơng nhân viên cơng ty tập hợp theo dõi tài TK 334 ( phải trả người lao động ),TK338 (phải trả khác) Bao gồm tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp, phân quản lý phòng ban khoản trích theo lương Các tài khoản sử dụng + TK 334 Phải trả người lao động + TK338 Phải trả khác Phương pháp hạch toán 33  Bộ phận văn phòng Đơn giá tiền lương hệ số tháng12 năm 2014 Tổng sản lượng đạt tiêu chuẩn nhập kho tháng 12: 1.379.305 Tổng sản lượng tái chế tháng: 9.550 Trong tổng sản lượng tái chế khơng có lỗi SX: 5.375 Tổng sản lượng tính lương: 1.375.130 Định mức: 205 Tổng quỹ lương theo sản phẩm 281.901.650 đồng Phụ cấp độc hại: 130.000 Tổng quỷ lương thực tế: 282.031.650 đồng Trong số tiền th ngồi: 8.492.000 Lương cán công nhân viên: 290.523.650 đồng Tổng hệ số tồn cơng ty: 288.8 hs Đơn GTL/HS = 290.523.650 = 1.005.968 178,8 34 tấn đ/kg đ/hs đồng đồng Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Mẫu số: 02-LĐTL Cao Ngạn- Thái Nguyên (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Của Bộ trưởng BTC) Biểu 1: Bảng chấm cơng lao động thực tế BẢNG CHẤM CƠNG LAO ĐỘNG THỰC TẾ Bộ phận văn phòng Tháng 06 năm 2014 Số: 178 Ngày công tháng Họ tên 1.Nguyễn Ngọc Phương x x x x x 2.Nguyễn Đức Lý x x x x Nguyễn Lộc Huyền x x x …………… 18 Bùi Văn Hoài x 19 Phan Quốc Lương 10 11 12 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x … … … … … x x x x x x x x x x x x x x 20 Lê Văn Sơn x x x x x x 21 Trần Thị Xuân x x x x x x 22 Lê bá Trọng x x x x x 23 Vương Khả Lương x x x x x Người chấm công (Ký) 14 Tổng 15 16 17 18 19 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x … … … … … … … x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 23 24 25 26 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x … … … … … … … x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Phụ trách phận (Ký) 21 30 x x x 26 x x x x 26 x x x x … … … … x x x x x x x x x x x x x x x 31 x x x x x x x x x x x 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Ký) Đi làm: x, Nghỉ khơng phép: 0, Nghỉ có phép: P, Nghỉ ốm: ô 35 … … … 31 cộng 29 Người duyệt 28 x 26 … … x 30 30 x x 26 26 Biểu 2: Bảng tính tiền lương Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Cao Ngạn- Thái Ngun BẢNG TÍNH TIỀN LƯƠNG Bộ phận Văn Phòng Tháng 06 năm 2014 Đvt: đồng TT 10 11 12 13 14 … 23 Hệ số Ngày lương Nguyễn Ngọc Phương 6.0 Ngô Đức Lý 5,2 Nguyễn Lộc Huyền 5,2 Phan Hữu Trọng 5,2 Hà Thị Phương 4,0 Nguyễn Như Định 3,6 Nguyễn T Minh Huyền 3,2 Nguyễn Thuý Hà 2,6 Nguyễn Thị Long 2,3 Phạm Bá Tình 4,0 Nguyễn Văn Hoá 4,0 Bùi thị Thu Hương 2,6 Nguyễn Hữu Thọ 3,3 Trịnh Tiến Chiến 3,1 … … Vương Khả Lương 3,6 Cộng công 26 26 26 26 24 27 24 19 27 26 26 26 29 26 … 26 Họ Tên Lương Phụ cấp 5.328.000 4.618.000 4.618.000 4.618.000 3.279.000 3.320.000 2.623.000 1.678.000 2.121.000 3.552.000 3.552.000 2.309.000 3.269.000 2.753.000 … … 3.197.000 72.270.00 Thành tiền 5.328.000 4.618.000 4.618.000 4.618.000 3.279.000 3.320.000 2.623.000 1.678.000 2.121.000 3.552.000 3.552.000 2.309.000 3.269.000 2.753.000 … 3.197.000 72.270.000 Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Giám đốc (ký) Kế tốn trưởng (ký) 36 Ph òng TC- L ĐTL (ký) Biểu 3: Bảng toán lương văn phòng Cơng ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Cao Ngạn- Thái Nguyên Mẫu 02-LĐTL (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Của Bộ trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Bộ phận văn phòng Tháng 06 năm 2014 HS Phụ BHXH -8% Đvt: đồng Trừ vào lương lao động BHYT BHTN (1,5%) -1% Còn lại TT Họ tên lương cấp Lương NguyễnNgọcPhương 4,66 0.6 5.328.000 426.240 79.920 53.280 559.440 4.768.560 Ngô Đức Lý 4,2 0.5 4.618.000 369.440 69.270 46.180 484.890 4.133.110 Nguyễn Lộc Huyền 3,91 0.5 4.618.000 369.440 69.270 46180 484.890 4.133.110 Phan Hữu Trọng 2,65 4.618.000 369.440 69.270 46.180 484.890 4.133.110 Hà Thị Phương 2,34 3.729.000 298.320 55.935 37.290 391.545 3.337.455 Nguyễn Như Định Nguyễn Minh 2,34 3.320.000 265.600 49.800 33.200 348.600 2.971.400 Huyền 1,8 2.623.000 209.840 39.345 26.230 275.415 2.347.585 Nguyễn Thuý Hà 1,8 1.687.000 134.960 25.305 16.870 177.135 1.509.865 Nguyễn Thị Long * 2.121.000 169.680 31.815 21.210 222.705 1.898.295 10 Phạm Bá Tình 2,34 3.552.000 284.160 53.280 35.520 372.960 3.179.040 11 Nguyễn Văn Hoá 2,34 3.552.000 284.160 53.280 35.520 372.960 3.179.040 12 Bùi thị Thu Hương * 2.309.000 184.720 34.635 23.090 242.445 2.066.555 37 Cộng 13 Nguyễn Hữu Thọ 2.18 3.269.000 261.520 49.035 32.690 343.245 2.925.755 14 Trịnh Tiến Chiến 2,57 2.753.000 220.240 41.295 27.530 289.065 2.463.935 15 Nguyễn Ngọc Anh 3,05 2.753.000 220.240 41.295 27.530 289.065 2.463.935 16 Nguyễn Huy Thắng 1,67 2.753.000 220.240 41.295 27.530 289.065 2.463.935 17 Trần Quốc Hoà 4,62 2,305,000 184.400 34.575 23.050 242.025 2.062.975 18 Bùi Văn Hoài 1,55 2.562.000 204.960 38.430 25.620 269010 2.292.990 19 Phan Quốc Lương 1,6 2.647.000 211.760 39.705 26.470 277.935 2.369.065 20 Lê Văn Sơn 2,48 2.647.000 211.760 39.705 26.470 277.935 2.369.065 21 Trần Thị Xuân 1,55 2.562.000 204.960 38.430 25.620 269.010 2.292.990 22 Lê Bá Trọng 2,34 3.197.000 255.760 47.955 31.970 335.685 2.861.315 23 Vương Khả Lương 1,67 3.197.000 72.720.00 255.760 47.955 31.970 335.685 2,861,315 Tổng 54 1,6 Giám đốc Kế toán trưởng (ký)  5.817.600 1.090.800 (ký) Bộ phận thị trường (Bán hàng) 38 727.200 7.635.600 65,084,400 Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Phòng TC (ký) Biểu : Bảng tốn lương thị trường Cơng ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Mẫu 02-LĐTL Cao Ngạn- Thái Nguyên (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Của Bộ trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THỊ TRƯỜNG Tháng 06năm 2014 HS 205 CP Phụ cấp CV Lương sản lượng Đvt: đồng Trừ vào lương lao động BHYT BHTN (1,5%) -1% Còn lại bán BHXH -8% 1,85 1,8 2,34 3.000.000 2.301.250 5.000.000 240.000 184.100 400.000 45.000 34.519 75.000 30.000 23.013 50.000 315.000 241.631 525.000 2.685.000 2.059.619 4.475.000 Lê Văn Toàn 2,34 2,48 * * 2,18 2,34 * 4.578.000 2.380.000 3.500.000 901.000 1.200.000 2.000.000 2.142.750 27.003.00 366.240 190.400 280.000 72.080 96.000 160.000 171.420 68.670 35.700 52.500 13.515 18.000 30.000 32.141 45.780 23.800 35.000 9.010 12.000 20.000 21.428 480.690 249.900 367.500 94.605 126.000 210.000 224.989 4.097.310 2.130.100 3.132.500 806.395 1.074.000 1.790.000 1.917.761 Tổng 15,33 2.160.240 405.045 270.030 2.835.315 24.167.685 Tt Họ tên Nguyễn Trọng Cảnh Nguyễn Ngọc Quý 10 Quang Đặng Chí Dũng Lê Hồng Giang Trịnh Ngọc Nam Lê Trọng Nghĩa Mai Văn Quyết Trần Minh Quang Nguyễn Huy 39 Cộng Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Giám đốc Kế toán trưởng ĐTL 40 Phòng TC- L Biểu 5: Bảng tốn tiền lương th ngồi Cơng ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Mẫu số: 07 - L ĐTL Cao Ngạn- Thái Nguyên (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Của Bộ trưởng BTC) BẢNG THANH TỐN TIỀN LƯƠNG TH NGỒI Số:…………… Họ tên người thuê: Nguyễn Văn Hùng Địa chỉ: Phòng TC - L ĐTL Đvt: đồng Họ tên TT người A thuê B Địa Công việc thuê C Nhà D Trần máy Lắp Văn nước ống Tý Can nước Lộc Số Đơn Thành Tiền Thực Ký công giá tiền thuế nhận nhận E 3.492.000 3.492.00 Cộng Đề nghị Công ty cho toán số tiền:3.492.000 5=3-4 3.42.000 3.492.00 Số tiền (Viế chữ): Ba triệu bốn trăm chín mươi hai nghàn đồng chẵn (Kèm theo … chứng từ khác) Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Người đề nghị toán Kế toán truởng (ký) (ký) Biểu 6: Bảng phân bổ tiền lương BHXH 41 Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Cao Ngạn- Thái Nguyên BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng 06 năm 2014 Ghi TK 338 nợ Ghi có Tk 622 TK 627 TK 641 TK 642 TK 334 Cộng Đvt: đồng TK 334 3382(2%) 3383(1%) 41.262.000 27.494.000 27.003.000 72.270.000 501.280 257.660 199.000 719.030 250.640 128.830 99.000 359.515 839.000 1.677.630 168.029.000 1.677.260 3383(16) 3384(3% %) ) 4.010.240 2.061.280 1.594.000 5.752.240 5.026.400 18.444.480 751.920 386.490 299.0 1.078.545 1.256.600 3.772.490 Cộng 5.514.080 2.834.260 2.192.190 7.262.230 7.122.000 24.924.760 Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Người lập bảng Kế toán trưởng (ký, họ tên ) (ký, họ tên) Bảng 7: Sổ TK 334 Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Cao Ngạn- Thái Nguyên Mẫu số S03b-DNN 42 (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trờng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 334 - Phải trả ngời lao động Từ ngày: 01/06/2014 đến ngày: 30/06/2014 Nhật ký Chứng từ chung Ngày Số tiền Stt tháng Số Ngày ghi sổ hiệu tháng 30-06- PC 14 Diễn giải Trang dòn Tk sổ đ.ứng g Nợ Có 30-06- Thanh toán lương 14 tháng 06/2014 Thanh toán lương 1111 168.029.000 30-06- PC 30-06- thuê tháng 14 30-06- 14 06/2014 30-06- Hoạch toán tiền lương 1111 3.492.000 14 KT1 30-06- 14 T.6/2014 30-06- Hoạch toán tiền lương 12 6411 27.003.000 14 KT1 30-06- 14 T.6/2014 30-06- Hoạch toán tiền lương 14 6421 72.270.000 14 KT1 30-06- 14 T.6/2014 30-06- Hoạch toán tiền lương 34 6271 27.494.000 14 KT1 30-06- 14 T.6/2014 30-06- Hoạch toán lương 40 622 42.262.000 42 622 3.492.000 25 3389 14 KT2 30-0614 KT3 30-0614 KT3 14 nhân viên th ngồi Hoạch tốn khoản 30-06- trừ vào lương 14 T06/2014 Hoạch toán khoản 30-06- trừ vào lương 1.680.290 13.442.32 14 T06/2014 48 43 3383 Hoạch toán khoản 30-06- 30-06- trừ vào lương 14 KT3 14 T06/2014 53 3384 2.520.435 Tổng phát sinh nợ: 17.643.045,00 Tổng phát sinh có: 344,042,000,00 Số dư cuối kỳ: 326.398.955,00 Sổ có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01 NGỜI GHI SỔ KẾ TOÁN TRUỞNG Ngày 25 tháng 06 năm 2014 GIÁM ĐỐC 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu • Ưu điểm: Nhà máy đóng địa bàn Thái Nguyên, khu vực có ngành cơng nghiệp chiếm 90% dân số, chủ yếu công nghiệp xây dưngj, việc phân phối sản phẩm có nhiều lợi vận chuyển đến cho khu cơng trình, tăng sức cạnh tranh so với sản phẩm nhà máy khác chuyển đến - Được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Công ty công ty xây dựng lớn, giúp cho Công ty có thêm thị trường tiêu thụ, ổn định - Ngành nghề kinh doanh Cơng ty khơng có tính thời vụ số ngành khác, tiêu thụ liên tục năm, khẳng định thêm định hướng đầu tư Công ty lĩnh vực sản xuất công ty đắn, bền vững, có nhiều lợi 44 - Việc công tác tổ chức máy kế tốn cơng ty nói chung đại, máy móc thiết bị sở vật chất Đặc biệt cơng ty sử dụng hệ thống máy tính cho máy kế toán Tạo điều kiện tốt cho máy kế toán hoạt động liên tục xác - Đội ngũ kế tốn trẻ hố, nắm bắt đổi thời đại, cộng với công nghệ thông tin tiên tiến giúp cho kế tốn tổng hợp số liệu cách nhanh chóng, xác, hoạch tốn tiền cơng, tiền lương hợp lý, kịp thời phản ánh hao phí sức lao động công nhân Trong năm qua, vấn đề tiền lương cán CNV công nhân đặt lên hàng đầu • Nhược điểm: - Hiện chi phí nhân cơng trực tiếp tính hết cho sản phẩm hoàn thành kỳ Điều dẫn đến tình trạng tính giá thành khơng xác, khơng phân tích kết kinh doanh loại sản phẩm cách xác Nhất trường hợp có bán thành phẩm ngồi.Việc chi trả lương cho lao động chậm - Việc sử dụng mẫu bảng cơng ty chưa đồng theo quy định Bộ Tài ban hành - Cơng tác kế tốn chưa theo kịp tiến trình sản xuất, nhiều tồn khả nghiệp vụ, chuyển sang hoạt động độc lập, tự hạch tốn cần có giải pháp hộ trợ nhằm tránh sai sót vi phạm luật - Công ty cổ phần xi măng cao ngạn loại hình cơng ty cổ phần, hoạt động hạch tốn kinh tế độc lập Hiện cơng ty áp dụng hình thức hưởng lương theo lợi nhuận Theo hình thức trả lương cơng ty hoạt động kinh doanh có hiệu thu nhập cán công nhân viên nâng cao Nhưng việc đảm bảo mức thu nhập họ có ổn định hay khơng lại phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh phải đạt doanh số, lợi nhuận công ty đạt hay không đạt mức doanh thu nhưe kế hoạch đề thực cung thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Do cơng ty cần có sách khên thưởng hợp lý việc làm cụ thể vật chất lẫn tinh thần, để khuyến khích người lao động công việc phần cải thiện sống người lao động - Hình thức trả lương theo thời gian hệ số lương chưa khuyến khích 45 người lao động chạy theo hiệu cơng việc, có tư tưởng làm cho hết giờ, chờ kỳ nhận lương Mặt khác, việc đánh giá lực thông qua hệ số lương theo thang bậc nhà nước quy định không phù hợp Một số người có trình độ, cấp cao khả công tác thực tế lại khơng động sáng tạo, chưa hồn thành cơng việc giao người có trình độ thấp Đây nguyên nhân tạo tâm lý ỷ lại người lao động lâu năm họ có mức lương cao có khả bị hạ xuống 3.3 Kết thảo luận Sau thời gian tìm hiểu, tiếp cận với tình hình thực tiễn cơng tác hạch tốn nhân viên tốn Cơng ty cổ phần xi măng cao ngạndựa kiến thức học trường, vấn đề lý luận hạch toán kinh tế em xin mạnh dạn đưa số biện pháp kiến nghị sau: + Về cơng tác kế tốn nói chung, để đạt hiệu sản xuất kinh doanh vượt mức Bồi dưỡng đội ngũ cơng nhân lành nghề, phận định đến tồn phát triển công ty Công ty nên trọng đến việc trả lương nữa, tăng mức thưởng cho người lao động Công tác thống tổng hợp báo cáo thường xuyên trì kịp thời đáp ứng cho hạch tốn tài báo cáo số liệu phải đầy đủ, xác để phục vụ cơng tác điều hành sản xuất + Tổ chức phân loại đánh giá nguồn lao động Trong trình sản xuất kinh doanh, nguồn lao động đóng vai trò quan trọng, định đến tồn phát triển công ty Để sử dụng hợp lý có hiệu quả, phát huy nguồn sáng tạo người lao động, định kỳ phải phân loại lao động theo tiêu thức khác sức khoẻ, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cao phù hợp với yêu cầu quản lý điều kiện quản lý phân biệt đánh giá nguồn lao động hợp lý có tác dụng phát huy trình độ chun môn tay nghề mồi lao động + Giám đốc phải tăng cường công tác: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện chế độ đãi ngộ lao dộng công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phải đặc biệt ý đến tay nghề người lao động để đảm bảo cho công ty có 46 đội ngũ cán lành nghề, thực ổn định, tận tâm tận lực có tinh thần gắn bó lâu dài với cơng ty + Phải trang bị thêm máy móc thiết bị đại, có đồng hồ gắn máy giúp phản ánh chân thực số lượng sản phẩm mà công nhân làm được, thu bớt công đoạn chứng từ( phiếu xác nhận sản phẩm cơng việc hồn thành) Bám sát tiêu chuẩn, quy trình mua nguyên liệu, nguyên liệu đầu vào tốt cho sản phẩm tốt; Tiếp tục thu hút nhân viên bán hàng chuyên nghiệp làm việc bổ sung cho thị trường thiếu nhằm thúc đẩy mở rộng sản lượng theo khu vực thị trường dự kiến + Hiện cơng ty có số lao động chưa có nhà chiếm 75% quân số, lúc điều kiện để thuê mặt mua đất cho công nhân vượt qua khó khăn cơng ty Vì cơng ty nên xem xét có chủ trương đạo tạo điều kiện để giải vấn đề nhà cho người lao động Cần đẩy nhanh việc toán lương nhằm đảm bảo sống ổn định cho lao động bù đắp lại sức lao động bỏ + Ứng dụng phần mềm: Công ty có biện pháp tăng hiệu sử dụng phần mềm cách nối mạng máy phần hành kế toán để đối chiếu, so sánh thuận tiện hơn, xảy hư hỏng kỷ thuật thường nhiều thời gian cho tất người Để tránh tình trạng sử dụng phần mềm có hiệu cơng ty cần bước bồi dưỡng đào tạo cán cơng nhân viên kế tốn thích ứng với điều kiện trang thiết bị, kỹ thuật ghi chép, tính tốn xử lý thơng tin đại.Ngồi cơng ty nên mở thêm sổ chi tiết tài khoản 334, 338, 111,112 để trình theo dõi tài khoản đối chiếu số liệu dễ dàng Trên số ý kiến chủ quan thân em rút từ tình hình thực tế hạch tốn cơng ty số giải pháp mang tính khái qt với mục đích hồn thiện cơng tác kế tốn lao động tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn 47 ... tượng kế toán đảm bảo tuân theo qui định tài 15 • Hệ thống báo cáo sử dụng Công ty + Báo cáo quản trị: Hệ thống cung cấp thông tin cho nội công ty, cơng ty lập sẵn phần mềm kế tốn báo cáo dự... cáo dự tốn chi phí tháng, báo cáo bán hàng theo khu vực, + Báo cáo kết kinh doanh (mẫu số B02-DNN): Là báo cáo tổng hợp tình hình kết kỳ kinh doanh cơng ty, tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước... 15/2006/QĐ-BTC hệ thống báo cáo kế toán đầy đủ kết hợp với việc đưa hệ thống máy vi tính vào cơng tác kế tốn Với tài khoản chi tiết: Căn vào đặc điểm sản xuất kinh doanh thực tế nhu cầu quản lý chi tiết,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (227) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (227) , TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN, Hệ thống kế toán tại Công ty., + Báo cáo quản trị: Hệ thống này cung cấp thông tin cho nội bộ công ty, được công ty lập sẵn trong phần mềm kế toán như là báo cáo dự toán chi phí trong 6 tháng, báo cáo bán hàng theo khu vực,.., 2 Phương pháp nghiên cứu, Trả lương theo sản phẩm:, Có TK 338 ( 3382, 3383)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay