Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (205)

45 88 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:49

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ gốc 01 BHXH Bảo hiểm xã hội 02 BHYT Bảo hiểm y tế 03 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 04 CN Công nhân 05 CCDC Công cụ dụng cụ 06 CPNVL Chi phí nguyên vật liệu 07 CPNC Chi phí nhân cơng 08 CPSXC Chi phí sản xuất chung 09 DCSX Dây chuyền sản xuất 10 ĐVT Đơn vị tính 11 GTGT Giá trị gia tăng 12 GTSPDD Giá trị sản phẩm dở dang 14 KPCĐ Kinh phí cơng đoàn 15 KH Khấu hao 17 NVL Nguyên vật liệu 18 PX Phân xưởng 19 TSCĐ Tài sản cố định 20 TK Tài khoản 22 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 24 SXKDDD Sản xuất kinh doanh dở dang DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Hạch tốn tính tốn sổ sách dựa phương thức cho trước cách ghi vào tài khoản qui định chi phí phát sinh kỳ lên cân đối tài khoản Ví dụ, phải hạch tốn chi phí tiếp tân, khoản bất thường chi vào đâu cho hợp lý vượt trội quy định 10% tổng số doanh thu chẳng hạn Cho nên balance phù hợp cho ý kết toán sau toán hợp đồng, cân đối khoản chi thu,tồn kho Hạch tốn kế tốn mơn khoa học phản ánh giám đốc mặt hoạt động kinh tế - tài tất đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội Để đáp ứng cho sản xuất xã hội ngày phát triển, kế toán phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn Là sinh viên kế toán việc học tập nghiên cứu hoạch tốn kế tốn có vai trò quan trọng thiếu Đặc biệt đợt thực tập công ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt hội cho em vận dụng , củng cố kiến thức học tập trường vào thực tế Vì thời gian thực tập trình độ hiểu biết chưa có nhiều nên báo cáo có hạn chế , kính mong góp ý bảo thầy cô giáo, anh chị cán cơng ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt để báo cáo em hồn thiện Báo cáo gồm ba phần: Phần 1: Khái quát chung công ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt Phần 2: Tình hình tổ chức kế tốn cơng ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt Phần 3: Nhận xét đánh giá công ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ LIÊN VIỆT 1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần ĐTTM DV Ơ Tơ Liên Việt Tên cơng ty: CƠNG TY CP ĐTTM Và DV Ô TÔ LIÊN VIệT - Tên tiếng Anh: LIENVIET COMMERCIAL INVESTMENT AND - CAR SERVICE JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: LIENVIET CICS , JSC Trụ sở tại: Số Lê Quang Đạo, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố - Hà Nội, Việt Nam Giám đốc: Ông Vũ Xuân Lâm đện thoại: (04) 73 088 806 | Fax: (04) 73 088 804 Website: www.lienvietauto.com Email: info.lienvietauto@gmail.com Mã số thuế: 0105769392 Tài khoản: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Lê Trọng - Tấn Số tài khoản: 33632808 Nắm bắt nhu cầu mua xe sửa chữa xe ngày cao, Công ty xây dựng công ty chuyên cung cấp phân phối phụ tùng ô tô với đầy đủ trang thiết bị tân tiến khu dịch vụ ô tô Mỹ Đình, Hà Nội Vào ngày 19 tháng 05 năm 2008 cơng ty tơ Liên Việt thức vào hoạt động, với diện tích nhà văn phòng kho hàng gần 1000 m gần 60 đội ngũ nhân viên, Công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng loại phụ tùng với giá mẫu mã khác Chức năng: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe động cho khách hàng có nhu cầu sửa chữa, bán bn, đại lý tơ xe có động khác, bán mô tô xe máy, tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại, bán phụ tùng phận phụ trợ khác ô tô, mô tô xe máy cho xưởng sửa chữa dịch vụ thời gian hàng hóa theo yêu cầu 1.2 Đặc đểm quy trình kinh doanh Với lợi cổ đông Công ty cung cấp phụ tùng ô tô lâu năm thị trường miền Bắc, Cơng ty ln có kho phụ tùng, linh kiện thay với đủ chủng loại, đáp ứng khối lượng công việc sửa chữa, đại tu lớn nhỏ - Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác - Bán buôn kim loại quặng kim loại - Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại - Đại lý, môi giới, đấu giá 1.3 Tổ chức hoạt động kinh doanh tổ chức máy quản lý 1.3.1 Tổ chức hoạt động kinh doanh Sau có đơn đặt hàng khách hàng khách hàng nội thành phận kinh doanh phối hợp với phòng kế tốn, xuất kho tiền hành cho nhân viên giao hàng tận nơi cho khách hàng hay vận chuyển cửa hàng công ty với Đối với khách hàng ngoại tỉnh hàng hóa vận chuyển với đơn hàng khác Đối với đơn hàng trị giá vài chục triệu Công ty đồng công ty cho xe công ty vận chuyển đơn hàng nhỏ lẻ cơng ty cho người giao hàng vận chuyển hàng tới bến xe để gửi tỉnh thành cho khách hàng KHO Sơ đồ 1.1: Mơ hình hoạt động sản xuất kinh doanh Các cửa hàng Công ty Các cửa hàng đại lý Người tiêu dùng Người tiêu dùng 1.3.2 Tổ chức máy quản lý Để tổ chức doanh thu tốt, máy sản xuất quản lý Công ty xếp cách gọn nhẹ hợp lý theo chế độ thủ trưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh - Giám đốc: Là người điều hành, định vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty, chịu trách nhiệm việc thực quyền nghĩa vụ giao, đại diện cho công ty trước nhà nước pháp luật - Hệ thống kinh doanh: người giúp việc cho giám đốc, điều hành, đôn đốc phận thuộc lĩnh vực kinh doanh + Phòng dự án Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành tồn dự án + Phòng maketing: Nghiên cứu tiếp thị thơng tin, tìm hiểu thật ngầm hiểu khách hàng Nghiên cứu tiếp thị thơng tin, tìm hiểu thật ngầm hiểu khách hàng - Lập hồ sơ thị trường dự báo doanh thu - Khảo sát hành vi ứng sử khách hàng tiềm - Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu - Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với thuộc tính mà thị trường mong muốn (thực trước sản xuất sản phẩm, xây dựng nhà hàng,….) - Quản trị sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm): Ra đời, phát triển, bão hòa, suy thối, đơi hồi sinh - Xây dựng thực kế hoạch chiến lược marketing 4P: sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị; C: Nhu cầu, mong muốn, tiện lợi thông tin Đây kỹ tổng hợp tồn q trình nhằm kết hợp 4P 4C + Phòng bán hàng:Thực tiêu doanh thu tháng, phân bổ tiêu cho kênh bán hàng Theo dõi thực tế bán hàng so với tiêu thực tế Thực tiêu doanh thu tháng, phân bổ tiêu cho kênh bán hàng Theo dõi thực tế bán hàng so với tiêu thực tế - Theo dõi hàng hóa xuất nhập, phối hàng tuần, tháng Lập sổ sách theo dõi số lựợng tồn ngày - Lên kế họach sọan thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho quản lý nhân viên (Nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ kế tóan, nghiệp vụ trưng bày…) - Lập kế họach cho chương trình quảng cáo khuyến thúc Đẩy việc bán hàng - Kiểm tra giám sát công việc quản lý, nhân viên - So sánh Đối chiếu doanh thu thực tế với doanh thu theo tiêu Tìm nguyên nhân tãng giảm doanh thu so với kế họach a hướng khắc phục kịp thời Tổ chức hệ thống thu thập hàng hóa: nhập xuất tồn, vận tốc bán, dự trù hàng tồn kho - Tổ chức thu thập thông tin mẫu sản phẩm mới, ý kiến khách hàng - Lập kế họach dặt hàng sản xuất Lên kế họach tuyển dụng nhân thuộc phận - Xây dựng quy chế tạo huấn luyện nhân viên thuộc phận Xây dựng quy trình cơng việc phận mối quan hệ công việc với phận khác công ty - Hệ thống chức khác: + Phòng tổ chức hành chính: Là phận tham mưu giúp cho giám đốc tổ chức lao động theo quy mơ sản xuất Phòng tổ chức hành phụ trách việc tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản mua sắm phương tiện giúp GD thực cơng việc hành như: Phòng tiêu thụ bán hàng (phòng kinh doanh): Đây phận quan trọng Cơng ty tác động trực tiếp đến khối lượng tiêu thụ, khối lượng sản phẩm sản xuất phận bán hàng đem tiêu thụ bán buôn, bán lẻ, bán đại lý… - Phòng tài vụ kế tốn- hạch tốn: Là phận quan trọng thực chức năng: - Bộ phận quảng cáo, tiếp thị, khai thác thị trường Sơ đồ 1.2: Bộ máy quản lý cơng ty Ban giám đốc Hệ thống kinh doanh Phòng dự án Hệ thống chức khác Phòng kế tốn Khối văn phòng Phòng Marketing Hệ thống kinh doanh Bộ phận bán hàng Phòng dự án Hệ thống chức khác Phòng kế tốn Khối văn phòng Hệ thống kinh doanh Phòng Marketing Phòng dự án Bộ phận bán hàng Hệ thống chức khác Phòng kế tốn Khối văn phòng Phòng Marketing Hệ thống kinh doanh Bộ phận Phòng dự bán án hàng Hệ thống kinh doanh Phòng dự án Hệ thống chức khác Phòng kế tốn Khối văn phòng Hệ thống kinh doanh Phòng Marketing Phòng dự án Bộ phận bán hàng Hệ thống chức khác Phòng kế tốn Khối văn phòng Phòng Marketing Hệ thốngbán kinhhàng doanh Bộ phận Phòng dự án Hệ thống chức khác Phòng kế tốn Khối văn phòng Phòng Marketing Bộ phận bán hàng Hệ thống chức khác Phòng kế tốn phòng 1.4 Tình hình vàKhối kếtvăn hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng Marketing Bộliệu phậnkết bán hàng hoạt động sản xuất kinh doanh Qua bảng số ta thấy Doanh thu năm 2012 giảm so với năm 2011 năm 2013 doanh thu tăng So sánh năm 2013 với năm 2011 doanh thu tăng 67.943.980 đồng tăng 1.15% năm 2013 tăng so với năm 2012 156.237.000 đồng tăng 1.43 % + Doanh thu hàng bán dịch vụ tăng theo năm: Năm 2013 so với năm 2011 tăng 65.168.577 đồng tăng 1.15 %, năm 2013 tăng so với năm 2012 là: 149.085.000 đồng tăng 1.42% Doanh thu tăng tỉ lệ thuận với tổng doanh thu + Tổng giá vốn hàng bán dịch vụ: Năm 2013 tăng so với năm 2011 57.797.279 đồng tăng 1.15% năm 2013 tăng so với năm 2011 154.901.011 đồng tương đương tăng 1.53% giá vốn hàng bán tăng nhiều cho dịch vụ bán hàng Có thay đổi hàng hóa chiến lược kinh doanh nhiên hàng hóa bị tồn kho khơng tiêu thụ được, khơng có quay vòng vốn nên bắt buộc doanh nghiệp phải đầu tư nguồn vốn + Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ : Năm 2013 tăng so với năm 2011 : 7.371.298 đồng tăng 1.15% năm 2013 lại giảm so với năm 2012 giảm; 5.816.011đồng giảm 0.19% lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ có bất ổn định ảnh hưởng từ bán hàng cung cấp dịch vụ khơng ổn định Bảng 1.1: Tình hình sản xuất kinh doanh ĐVT: Đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 Số tiền 10 2013/201 % Số tiền Do kỳ không phát sinh tăng giảm tài sản cố định nên ta khơng có hoạch tốn cuối kỳ xem phân bổ kế toán Bảng 2.14: Sổ TK 214 2.3.4 Kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Kế tốn chi phí quảnkinh doanh : Do khơng phải vận chuyển, lưu kho nên kế tốn chi phí tính chi phí kinh doanh chi phí liên quan cộng ln vào giá thành +Chi phí quản lý cơng ty bao gốm chi phí liên quan đến tồn hoạt động cơng ty chi phí điện thoại, lương nhân viên quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định… + Chứng từ kế tốn sử dụng: Hóa đơn GTGT, phiếu chi, bảng toán lương, hợp đồng dịch vụ thuê mua + Tài khoản sử dụng TK 642 “ Chi phí quảnkinh doanh” 31 - Tài khoản 6421 “ Chi phí bán hàng” - Tài khoản 6422 “ chi phí quản lí doanh nghiệp” Căn vào phiếu chi liên quan đến chi phí bán hàng, quảnkế toán vào phiếu kế toán hoạch toán chi phí Cuối tháng kế chuyển phần mềm lên sổ chi tiết sổ tài khoản chi phí Do doanh nghiệp hoạch tốn theo định 48 nên khơng có tài khoản 641 Bảng 2.15: Sổ TK 641 2.3.5 Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 2.3.5.1 Kế toán doanh thu -Chứng từ kế tốn sử dụng: Hóa đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo nợ, giấy báo có, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, sổ chi tiết bán hàng, nhật ký chứng từ chứng từ toán khác… 32 -Tài khoản sử dụng: TK 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ”,TK 333.1 “Thuế GTGT phải nộp”, TK 338.7 “Doanh thu chưa thực hiện”, Các tài khoản liên quan khác như: 111, 112, 131… Căn vào phiếu xuất kho kế toán ghi nhận doanh thu Bảng 2.16: Hóa đơn bán hàng Kế tốn ghi nhận doanh thu 2.3.5.2 Kế toán giá vốn hàng bán TK sử dụng 632 Giá vốn hàng bán bao gồm : Giá nhập mua chi phí thu mua hạch tốn vào TK 156 Do chi phí mua hàng khơn có nhập khơng có tồn kho giá vốn hàng bán tính giá nhập hàng Cuối tháng ta có sổ chi tiết giá vốn 33 Bảng 2.17: Sổ TK 632 , TK632, TK642, TK4212… Cuối tháng xác định khoản doanh thu thuần, khoản giảm trừ doanh thu, chi phí quản lý… kế tố 2.3.5.3 Kế tốn khoản giảm doanh thu Cơng ty khơng có khoản giảm trừ doanh thu như: Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại 2.3.5.4 Kế toán xác định kết kinh doanh Tài khoản sử dụng TK 911 “ kết sản xuất kinh doanh” Các tài khoản đối ứng: TK511n kết chuyển xác định kết bán hàng 34 Kết kinh doanh cơng ty Cuối tháng kế tốn chọn kết chuyển đầu mục doanh thu, chi phí ta có sổ chi tiết tài khoản Bảng 2.18: Sổ TK 641 Bảng 2.19: Sổ TK 911 35 Dùng bút toán kết chuyển phân bổ tự động chi phí 2.3.6 Kế tốn vốn tiền cơng ty 2.3.6.1 Kế tốn tiền mặt -Tiền mặt công ty tiền Việt Nam đồng tiền ngoại tệ - Tài khoản sử dụng TK 111 “ Tiền mặt” - Gồm TK cấp 2: + Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam +Tài khoản 1112 - Ngoại tệ -Chứng từ bao gồm phiếu thu, phiếu chi hóa đơn GTGT, giấy biên nhận , giấy đề nghị toán, giấy toán tạm ứng + Phương pháp kế toán: Bảng 2.20: Phiếu thu tiền 36 2.3.6.2 Kế toán ngân hàng Chứng từ sử dụng liên quan đến tiền gửi ngân hàng bao gồm như: giấy báo Có, báo Nợ Ngân hàng kèm theo chứng từ gốc (Uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,…) -Tài khoản sử dụng : TK 112 “ Tiền gửi ngân hàng” Gồm hai tài khoản cấp 2: +TK1121- Tiền Việt Nam +TK1122- Ngoại tệ - Phương pháp kế toán: Trong tháng không phát sinh nghiệp vụ ủy nhiệm chi hay giấy báo có từ ngân hàng 2.3.7 Kế tốn tốn cơng ty 2.3.7.1 Kế tốn phải thu khách hàng + Chứng từ hạch tốn: Hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường, phiếu xuất kho, sổ chi tiết theo dõi khách hàng, phiếu thu… Tài khoản sử dụng: TK 131 “ Phải thu khách hàng” 37 Cuối tháng kế tốn cơng nợ lên sổ chi tiết cơng nợ khách hàng đối chiếu Sau lập sổ cơng nợ Bảng 2.21: Lên sổ chi tiết công nợ khách hàng Bảng 2.22: Sổ chi tiết công nợ khách hàng Huyndai Hà Tĩnh 38 2.3.7.2 Kế toán phải trả khách hàng + Chứng từ hạch tốn: Hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường, phiếu nhập kho, sổ chi tiết theo dõi khách hàng, phiếu chi… Tài khoản sử dụng: TK 331 “ Phải trả khách hàng” Ngày tháng 12 năm nhập kho mặt gương Civic Honda Mỹ Đình kế toán kho vào phân hệ nhập mua nhập mua ghi nợ cho Honda Mỹ Đình Cuối tháng kế toán vào sổ Cuối tháng kế toán nhà cung cấp gửi cơng nợ kế tốn cơng nợ cơng ty lên sổ chi tiết công nợ nhà cung cấp đối chiếu Sau lập sổ cơng nợ Bảng 2.23: Cơng nợ phải trả khách hàng Honda Mỹ Đình 39 Bảng 2.24: Sổ TK 331 40 PHẦN 3: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 3.1 Một số nhận xét công tác kế tốn cơng ty CP ĐTTM DV Ơ Tô Liên Việt 3.1.1 Ưu điểm - Bộ máy kế tốn cơng ty gọn nhẹ có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc Các nhân viên phòng kế tốn phân cơng cơng việc cách cụ thể, khoa học, không bị chồng chéo công việc với nhau, đảm bảo tính độc lập khả phối kết hợp kế toán viên Bên cạnh đó, việc phân cơng lao động kế tốn phù hợp với trình độ chun mơn lực cá nhân, tận dụng kinh nghiệm kế toán viên lâu năm động, sáng tạo lớp trẻ - Việc áp dụng phần mềm kế tốn vi tính bước đầu có tác dụng việc quản lý tài sản, theo dõi cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời cho kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, cho cơng tác kế tốn Nhờ vậy, 41 phòng ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, cung cấp thơng tin xác kịp thời giúp lãnh đạo công ty đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh kỳ - Hệ thống chứng từ mà công ty sử dụng phù hợp với biểu mẫu Bộ Tài Chính ban hành Trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ lập với số lượng cần thiết, đảm bảo tính hợp lý hợp pháp Quy trình luân chuyển chứng từ cơng ty kiểm sốt chặt chẽ, giúp cho ban giám đốc trưởng phòng kế tốn theo dõi sát nghiệp vụ kinh tế phát sinh Các chứng từ lưu trữ theo phần hành kế toán đơn vị thực kế toán thủ công mà chứng từ lưu trữ cặp chứng từ tập hợp theo quý - Hệ thống tài khoản công ty mở chi tiết đến tài khoản cấp 3, đáp ứng cơng tác hạch tốn chi tiết tài sản nguồn vốn cơng ty xí nghiệp Hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty mở ghi chép cách linh hoạt so với chế độ kế toán Các báo cáo toán lập theo nguyên tắc thời gian quy định 3.1.2 Một số tồn Một là: Mặc dù, Công ty sử dụng phần mềm kế tốn cơng tác hạch tốn kế tốn, song phần mềm nhiều bất cập Chẳng hạn phần mềm không đặt định khoản trước tài khoản theo chi tiết mang tính chất ngành phát sinh thường xun, điều làm giảm tốc độ cập nhật sai sót q trình hạch tốn Điều làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc nhân viên công ty * Hai là: Khi phát sinh khoản chiết khấu thương mại, số tiền chiết khấu cho khách hàng ghi hóa đơn, nghĩa số tiền mà kế toán phản ánh vào sổ sách số tiền trừ chiết khấu khơng hạch tốn riêng khoản chiết khấu Hạch toán phản ánh rõ rang chiết khấu giá thành thực làm ảnh hưởng đến việc theo dõi doanh thu, khoản giảm trừ 42 doanh thu kỳ Công ty, tiêu doanh thu thiếu xác 3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao cơng tác kế tốn cơng ty CP ĐTTM DV Ơ Tơ Liên Việt * Một là: Cơng ty nên kết hợp với công ty phần mềm Fast để nâng cấp phần mềm fast kế toán đại hơn, phù hợp với công ty đảm bảo giảm bớt khối lượng cơng việc nhân viên kế tốn suất làm việc hiệu * Hai là: Cơng ty nên hạch tốn riêng khoản chiết khấu bán hàng bảng chi tiết phát sinh TK 521 - Khi phát sinh khoản chiết khấu thương mại, kế toán ghi: Nợ TK 521: Số chiết khấu thương mại Nợ TK 3331 (33311): Số thuế GTGT số chiết khấu thương mại Có TK 111, 112, 131…: Tổng số toán - Cuối tháng, kết chuyển để tính doanh thu thuần: Nợ TK 511 Có TK 521: Số chiết khấu thương mại Ba là: Do doanh nghiệp chưa có hỗ trợ bảo hiểm cho nhiều cán cơng nhân nên nhiều ảnh hưởng tới tinh thần làm việc, công tác cán công ty Các khoản trích lập bảo hiểm làm ảnh hưởng tới việc đăng kí khai đối việc kế tốn bảo hiểm lương cho cán nhân viên công ty 43 KẾT LUẬN Trên toàn nội dung khóa thực tập tốt nghiệp Qua việc nghiên cứu báo cáo, nắm bắt thực tiễn cơng tác kế tốn Công ty giúp em nắm vững thêm kiến thức công tác quảnkinh doanh công tác kế toán doanh nghiệp hai mặt lý luận thực tiễn Trong thời gian thực tập Cơng ty, sở sâu tìm hiểu đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm, quảnkinh doanh cơng tác kế tốn Em đánh giá mặt ưu điểm nhược điểm nội dung cơng tác kế tốn Thơng qua chế độ kế toán, kết hợp với thực tế, em mạnh dạn đưa số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện 44 Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy tồn thể chú, anh chị phòng Kế tốn - tài Phòng ban khác có liên quan Công ty tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành báo cáo Tuy nhiên, trình độ chun mơn hạn chế, thời gian thực tập chưa nhiều, kiến thức thực tế nên báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô nhân viên phòng Kế tốn - tài Cơng ty để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Sinh viên MỤC LỤC 45 năm 2014 ... kế toán Kế toán Kế toán cơng n Kế phải tốn thucơng nợ phảiKếtrảtốn ngân hàng Kế toán toán Kế toán khoKế toán quỹ tiền mặt K toỏn cụng n phI thu Công nợ phảI trảCụng n phI tr K toỏn ngõn hng Kế. .. mềm kế toán Fast Accouting Nghiệp vụ kinh tế phát sinh Lập chứng từ Nhập chứng từ vào phân hệ nghiệp vụ sang sổ Tệp sổ Lên báo cáo Chứng từ kế toán Các tệp nhật ký Chuyển Sổ sách kế toán báo cáo. .. sách thực tế, nộp PKT-TV - Nộp chứng từ báo cáo kế toán theo qui định + Kế toán toán lương: Thực việc toán lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên Công ty 13 Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (205) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (205) , PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT, PHẦN 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHƯC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT, Cuối mỗi tháng kế toán lên sổ tồn kho cho các bộ phận kiểm kê hàng hóa tồn kho để phát hiện sai sót., Kế toán nhập vào phân hành kế toán tổng hợp chọn phiếu kế toán hoạch toán lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm cuối tháng kết chuyển phân bổ chi phí ta có được các sổ cái, -Chứng từ kế toán sử dụng: Hóa đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo nợ, giấy báo có, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, sổ chi tiết bán hàng, nhật ký chứng từ và các chứng từ thanh toán khác…., PHẦN 3: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay