Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (202)

53 89 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:49

DANH MụC CáC Từ VIếT TắT STT Từ viết tắt Tõ gèc 01 BHXH B¶o hiĨm x· héi 02 BHYT B¶o hiĨm y tÕ 03 BHTN B¶o hiĨm thÊt nghiƯp 04 CN Công nhân 05 CCDC Công cụ dụng cụ 06 CPNVL Chi phÝ nguyªn vËt liƯu 07 CPNC Chi phí nhân công 08 CPSXC Chi phí sản xuất chung 09 DCSX Dây chuyền sản xuất 10 ĐVT Đơn vị tính 11 GTGT Giá trị gia tăng 12 GTSPDD Giá trị sản phẩm dở dang 14 KPCĐ Kinh phí công đoàn 15 KH Khấu hao 17 NVL Nguyên vật liệu 18 PX Phân xởng 19 TSCĐ Tài sản cố định 20 TK Tài khoản 22 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 24 SXKDDD S¶n xuÊt kinh doanh dë dang LêI Mở ĐầU Hạch toán tính toán sổ sách dựa phơng thức cho trớc cách ghi vào tài khoản qui định chi phí phát sinh kỳ lên cân đối tài khoản Ví dụ, phải hạch toán chi phí tiếp tân, khoản bất thờng chi vào đâu cho hợp lý nh vợt trội quy định 10% tổng số doanh thu chẳng hạn Cho nên balance phù hợp cho ý kết toán sau toán hợp đồng, cân đối khoản chi thu,tồn kho Hạch toán kế toán môn khoa học phản ánh giám đốc mặt hoạt động kinh tế - tài tất đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội Để đáp ứng cho sản xuất xã hội ngày phát triển, kế toán phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho đối tợng sử dụng thông tin kế toán Là sinh viên kế toán việc học tập nghiên cứu hoạch toán kế toán có vai trò quan trọng thiếu Đặc biệt đợt thực tập công ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ Ô Tô Liên Việt hội cho em vận dụng , củng cố kiến thức đợc học tập trờng vào thực tế Vì thời gian thực tập trình độ hiểu biết cha có nhiều nên báo cáo có hạn chế , kính mong đợc góp ý bảo thầy cô giáo, anh chị cán công ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ Ô Tô Liên Việt để báo cáo em đợc hoàn thiện Báo cáo gồm ba phần: Phần 1: Khái quát chung công ty Phần 2: Tình hình tổ chức kế toán công ty Phần 3: Nhận xét đánh giá công ty PHầN KHáI QUáT CHUNG Về CÔNG TY Cổ PHầN ĐTTM Và DịCH Vụ Ô TÔ LIÊN VIệT 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần ĐTTM DV Ô Tô Liên Việt Tên công ty: CÔNG TY CP ĐTTM Và DV Ô TÔ LIÊN VIệT Tên tiếng Anh: LIENVIET COMMERCIAL INVESTMENT AND CAR SERVICE JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: LIENVIET CICS , JSC Trụ sở tại: Số Lê Quang Đạo, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Giám đốc: Ông Vũ Xuân Lâm ện thoại: (04) 73 088 806 | Fax: (04) 73 088 804 Website: www.lienvietauto.com Email: info.lienvietauto@gmail.com M· sè thuÕ: 0105769392 Tài khoản: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vợng Chi nhánh Lê Trọng Tấn Số tài khoản: 33632808 Nắm bắt đợc nhu cầu mua xe sửa chữa xe ngày cao, Công ty xây dựng công ty chuyên cung cấp phân phối phụ tùng ô tô với đầy đủ trang thiết bị tân tiến khu dịch vụ ô tô Mỹ Đình, Hà Nội Vào ngày 19 tháng 05 năm 2008 công ty ô tô Liên Việt thức vào hoạt động, với diện tích nhà văn phòng kho hàng gần 1000 m2 gần 60 đội ngũ nhân viên, Công ty đáp ứng đợc nhu cầu khách hàng loại phụ tùng với giá mẫu mã khác Chức năng: : Bảo dỡng, sửa chữa ô tô xe động cho khách hàng có nhu cầu sửa chữa, bán buôn, đại lý ô tô xe có động khác, bán mô tô xe máy, tổ chức giới thiệu xúc tiến thơng mại, bán phụ tùng phận phụ trợ khác ô tô, mô tô xe máy cho xởng sửa chữa dịch vụ thời gian hàng hóa theo yêu cầu 1.2 Đặc ểm quy trình kinh doanh Với lợi cổ đông Công ty cung cấp phụ tùng ô tô lâu năm thị trờng miền Bắc, Công ty có kho phụ tùng, linh kiện thay với đủ chủng loại, đáp ứng đợc khối lợng công việc sửa chữa, đại tu lớn nhỏ -Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác -Bán buôn kim loại quặng kim loại -Gia công khí; xử lý tráng phủ kim loại - Đại lý, môi giới, đấu giá 1.3 Tổ chức hoạt ộng kinh doanh tổ chức máy quản lý 1.3.1 Tổ chức hoạt động kinh doanh Sau có đơn đặt hàng khách hàng khách hàng nội thành phận kinh doanh phối hợp với phòng kế toán, xuất kho tiền hành cho nhân viên giao hàng tận nơi cho khách hàng hay vận chuyển cửa hàng công ty với Đối với khách hàng ngoại tỉnh hàng hóa đợc vận chuyển với đơn hàng khác Đối với đơn hàng trị giá vài chục triệu đồng công ty cho xe công ty vận chuyển đơn hàng nhỏ lẻ công ty cho ngêi giao hµng vËn chun hµng tíi bÕn xe để gửi tỉnh thành cho khách hàng Công ty KHO Các cửa hàng đại lý Cỏc ca hng Cụng ty Ngườiưtiêuưdùng Ngườiưtiêuưdùng 1.3.2 Tổ chức máy quản lý Để tổ chức doanh thu tốt, máy sản xuất quản lý Công ty đợc xếp cách gọn nhẹ hợp lý theo chế độ thủ trởng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh - Giám đốc: Là ngời điều hành, định vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty, chịu trách nhiệm việc thực quyền nghĩa vụ đợc giao, đại diện cho công ty trớc nhà nớc pháp luật - Hệ thống kinh doanh : ngời giúp việc cho giám đốc, điều hành, đôn đốc phận thuộc lĩnh vực kinh doanh + Phòng dự án Tham mu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành toàn dự án + Phòng maketing: Nghiên cứu tiếp thị thông tin, tìm hiểu thật ngầm hiểu khách hàng Nghiên cứu tiếp thị thông tin, tìm hiểu thật ngầm hiểu khách hàng - Lập hồ sơ thị trờng dự báo doanh thu - Khảo sát hành vi ứng sử khách hàng tiềm - Phân khúc thị trờng, xác định mục tiêu, định vị thơng hiệu - Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với thuộc tính mà thị trờng mong muốn (thực trớc sản xuất sản phẩm, xây dựng nhà hàng,.) - Quản trị sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm): Ra đời, phát triển, bão hòa, suy thoái, hồi sinh - Xây dựng thực kế hoạch chiến lợc marketing nh 4P: sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị; C: Nhu cầu, mong muốn, tiện lợi thông tin Đây kỹ tổng hợp toàn trình nhằm kết hợp 4P 4C + Phòng bán hàng:Thực tiêu doanh thu tháng, phân bổ tiêu cho kênh bán hàng Theo dõi thực tế bán hàng so với chØ tiªu thùcThùc hiƯn chØ tiªu doanh thu tháng, phân bổ tiêu cho kênh bán hàng Theo dõi thực tế bán hàng so với tiêu thực tế Theo dõi hàng hóa xuất nhập, ều phối hàng tuần, tháng Lập sổ sách theo dõi số lợng tồn ngày Lên kế họach sọan thảo tài liệu hớng dẫn nghiệp vụ công tác cho quản lý nhân viên (Nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ kế tóan, nghiệp vụ trýng bày) Lập kế họach cho chơng trình quảng cáo khuyến thúc Đẩy việc bán hàng - Kiểm tra giám sát công việc quản lý, nhân viên So sánh Đối chiếu doanh thu thực tế với doanh thu theo tiêu Tìm nguyên nhân tãng giảm doanh thu so víi kÕ häach a híng kh¾c phơc kÞp thêi Tỉ chøc hƯ thèng thu thËp vỊ hàng hóa: nhập xuất tồn, vận tốc bán, dự trù hàng tồn kho Tổ chức thu thập thông tin mẫu sản phẩm mới, ý kiến khách hàng - Lập kế họach dặt hàng sản xuất Lên kế họach tuyển dụng nhân thuộc phận Xây dựng quy chế tạo huấn luyện nhân viên thuộc phận Xây dựng quy trình công việc phận mối quan hệ công việc với phận khác công ty - Hệ thống chức khác: + Phòng tổ chức hành chính: Là phận tham mu giúp cho giám đốc tổ chức lao động theo quy mô sản xuất Phòng tổ chức hành phụ trách việc tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản mua sắm phơng tiện giúp GD thực công việc hành nh: Phòng tiêu thụ bán hàng (phòng kinh doanh): Đây phận quan trọng Công ty tác động trực tiếp đến khối lợng tiêu thụ, khối lợng sản phẩm sản xuất đợc phận bán hàng đem tiêu thụ nh bán buôn, bán lẻ, bán đại lý - Phòng tài vụ kế toán- hạch toán: Là phận quan trọng thực chức năng: - Bộ phận quảng cáo, tiếp thị, khai thác thị trờng Banưgiámưđốc Hệ thống kinh doanh Hệ thống chức khác Phòng kế toán Phòng dự án Phòng Marketing bán hàng Bộ phận Khối văn phòng 10 Dùng bút toán kết chuyển phân bổ tự động chi phí 2.3.6 Kế toán vốn tiền công ty 2.3.6.1 Kế toán tiền mặt -Tiền mặt công ty tiền Việt Nam đồng tiền ngoại tệ - Tài khoản sử dụng TK 111 Tiền mặt - Gồm TK cấp 2: + Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam +Tài khoản 1112 - Ngo¹i tƯ 39 -Chøng tõ bao gåm phiÕu thu, phiÕu chi hóa đơn GTGT, giấy biên nhận , giấy đề nghị toán, giấy toán tạm ứng + Phơng pháp kế toán: 2.3.6.2 Kế toán ngân hàng Chứng từ sử dụng liên quan đến tiền gửi ngân hàng bao gồm nh : giấy báo Có, báo Nợ Ngân hàng kèm theo chứng tõ gèc ( nhiƯm chi, ủ nhiƯm thu, s§c chun khoản, sĐc bảo chi,) -Tài khoản sử dụng : TK 112 Tiền gửi ngân hàng 40 Gồm hai tài khoản cấp 2: +TK1121- Tiền Việt Nam +TK1122- Ngoại tệ - Phơng pháp kế toán: Trong tháng không phát sinh nghiƯp vơ đy nhiƯm chi hay giÊy b¸o cã tõ ngân hàng 2.3.7 Kế toán toán công ty 2.3.7.1 Kế toán phải thu khách hàng + Chứng từ hạch toán: Hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thờng, phiếu xuất kho, sổ chi tiết theo dõi khách hàng, phiếu thu Tài khoản sử dụng: TK 131 Phải thu khách hàng Cuối tháng kế toán công nợ lên sổ chi tiết công nợ khách hàng đối chiếu Sau lập sổ công nợ 41 42 2.3.7.2 Kế toán phải trả khách hàng + Chứng từ hạch toán: Hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thờng, phiếu nhập kho, sổ chi tiết theo dõi khách hàng, phiếu chi Tài khoản sử dụng: TK 331 Phải trả khách hàng Ngày tháng 12 năm nhập kho mặt gơng Civic Honda Mỹ Đình kế toán kho vào phân hệ nhập mua nhập mua ghi nợ cho Honda Mỹ Đình Cuối tháng kế toán vào sổ 43 Cuối tháng kế toán nhà cung cấp gửi công nợ kế toán công nợ công ty lên sổ chi tiết công nợ nhà cung cấp đối chiếu Sau lập sổ công nợ 44 45 PHầN THU HOạCH Và NHậN XéT 3.1 Thu hoạch Qua thời gian 02 tháng thực tập Công ty CP ĐTTM DV Ô Tô Liên Việt giúp có đợc hệ thống kiến thức chuyên sâu nghề kế toán Nắm bắt hiểu rỏ nguyên tắc hoạch toán nghiệp vụ kế toán Phân biệt xác tài khoản đợc sử dụng cho tình kế toán phát sinh khác nhau; Các rủi ro thờng gặp biƯn ph¸p xư lý tr¸nh rđi ro thÊt tho¸t cho công ty.Quy trình bớc lập cách kiểm soát tính xác báo cáo tài so với sổ sách kế toán Bên cạnh đó, thông qua trình thực tập, giúp biết đợc thêm kiến thức thiếu sót, kiến thức cách thức mà áp dụng kiến thức từ lý luận đến thực tiễn Bài học kinh nghiệm - Là ngời kế toán cần có ý thức trách nhiệm, hết lòng, cần cẩn thận chắn - Trong cách thức giải công việc nên có tinh thần cầu tiến Phải khiêm tốn, có tinh thần học hỏi không ngừng để nâng cao kiến thức công việc sống Phải hòa đồng, chan hòa giúp đỡ ngời xung quanh 46 - Cần linh hoạt việc áp dụng kiến thức, không áp dụng cách máy móc kiến thức đợc học trờng vào thực tế phụ thuộc vào tình hình cụ thể địa phơng, quan, ngành - Cần thiết phải tìm hiểu, cập nhật quy định tài để áp dụng sách kế toán 3.2 Một số nhận xét công tác kế toán công ty CP ĐTTM DV Ô Tô Liên Việt 3.2.1 Ưu điểm - Bộ máy kế toán công ty gọn nhẹ nhng có hiệu quả, đáp ứng đợc yêu cầu công việc Các nhân viên phòng kế toán đợc phân công công việc cách cụ thể, khoa học, không bị chồng chéo công việc với nhau, đảm bảo tính độc lập nh khả phối kết hợp kế toán viên Bên cạnh đó, việc phân công lao động kế toán phù hợp với trình độ chuyên môn lực cá nhân, tận dụng đợc kinh nghiệm kế toán viên lâu năm nh động, sáng tạo lớp trẻ - Việc áp dụng phần mềm kế toán vi tính bớc đầu có tác dụng việc quản lý tài sản, theo dõi cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, cho công tác kế toán Nhờ vậy, phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, cung cấp thông tin xác kịp thời giúp lãnh đạo công ty đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh kỳ 47 - Hệ thống chứng từ mà công ty sử dụng phù hợp với biểu mẫu Bộ Tài Chính ban hành Trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ đợc lập với số lợng cần thiết, đảm bảo tính hợp lý hợp pháp Quy trình luân chuyển chứng từ công ty đợc kiểm soát chặt chẽ, giúp cho ban giám đốc trởng phòng kế toán theo dõi sát nghiệp vụ kinh tế phát sinh Các chứng từ lu trữ theo phần hành kế toán nh đơn vị thực kế toán thủ công mà chứng từ đợc lu trữ cặp chứng từ đợc tập hợp theo quý - Hệ thống tài khoản công ty đợc mở chi tiết đến tài khoản cấp 3, đáp ứng đợc công tác hạch toán chi tiết tài sản nguồn vốn công ty xí nghiệp Hệ thống sổ sách kế toán công ty đợc mở ghi chép cách linh hoạt so với chế độ kế toán Các báo cáo toán đợc lập theo nguyên tắc thời gian quy định 3.2.2 Một số tồn Một là: Mặc dù, Công ty sử dụng phần mềm kế toán công tác hạch toán kế toán, song phần mềm nhiều bất cập Chẳng hạn nh phần mềm không đặt định khoản trớc tài khoản theo chi tiết mang tính chất ngành phát sinh thờng xuyên, điều làm giảm tốc độ cập nhật sai sót trình hạch toán Điều làm ảnh hởng tới tiến độ công việc nhân viên công ty * Hai là: Khi phát sinh khoản chiết khấu thơng mại, số tiền chiết khấu cho khách hàng đợc ghi hóa đơn, nghĩa số tiền mà kế toán phản ánh vào sổ sách số tiền trừ chiết 48 khấu không hạch toán riêng khoản chiết khấu Hạch toán nh phản ánh đợc rõ rang chiết khấu giá thành thực làm ảnh hởng đến việc theo dõi doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu kỳ Công ty, tiêu doanh thu thiếu xác 3.3 Một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao công tác kế toán công ty CP ĐTTM DV Ô Tô Liên Việt * Một là: Công ty nên kết hợp với công ty phần mềm Fast để nâng cấp phần mềm fast kế toán đại hơn, phù hợp với công ty đảm bảo giảm bớt khối lợng công việc nhân viên kế toán suất làm việc đợc hiệu * Hai là: Công ty nên hạch toán riêng khoản chiết khấu bán hàng bảng chi tiết phát sinh TK 521 - Khi phát sinh khoản chiết khấu thơng mại, kế toán ghi: Nợ TK 521: Số chiết khấu thơng mại Nợ TK 3331 (33311): Số thuế GTGT số chiết khấu thơng mại Có TK 111, 112, 131: Tổng số toán - Cuối tháng, kết chuyển để tính doanh thu thuần: Nợ TK 511 Có TK 521: Số chiết khấu thơng mại Ba là: Do doanh nghiệp cha có hỗ trợ bảo hiểm cho nhiều cán công nhân nên nhiều ảnh hởng tới tinh thần làm việc, công tác cán công ty 49 Các khoản trích lập bảo hiểm làm ảnh hởng tới việc đăng kí khai đối việc kế toán bảo hiểm lơng cho cán nhân viên công ty KếT LUậN 50 Trên toàn nội dung khóa thực tập tốt nghiệp Qua việc nghiên cứu báo cáo, nắm bắt thực tiễn công tác kế toán Công ty giúp em nắm vững thêm kiến thức công tác quảnkinh doanh công tác kế toán doanh nghiệp hai mặt lý luận thực tiễn Trong thời gian thực tập Công ty, sở sâu tìm hiểu đặc ®iĨm tỉ chøc s¶n xt s¶n phÈm, qu¶n lý kinh doanh công tác kế toán Em đánh giá mặt u điểm nhợc điểm nội dung công tác kế toán Thông qua chế độ kế toán, kết hợp với thực tế, em mạnh dạn đa số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy cô toàn thể cô chú, anh chị phòng Kế toán - tài Phòng ban khác có liên quan Công ty tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Tuy nhiên, trình độ chuyên môn hạn chế, thời gian thực tập cha nhiều, kiến thức thực tế nên báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong nhận đợc đóng góp ý kiến thầy cô nhân viên phòng Kế toán - tài Công ty để báo cáo em đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 51 SINH VIÊN MụC LụC DANH MụC CáC Từ VIếT TắT LờI Mở ĐầU PHầN KHáI QUáT CHUNG Về CÔNG TY Cổ PHầN ĐTTM Và DịCH Vụ Ô TÔ LIÊN VIệT 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần ĐTTM DV Ô Tô Liên Việt 1.2 Đặc ểm quy trình kinh doanh 1.3 Tæ chøc hoạt ộng kinh doanh tổ chức máy quản 1.3.1 Tỉ chøc ho¹t ®éng kinh doanh 1.3.2 Tổ chức máy quản 1.4 Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh PHầN TìNH HìNH THựC Tế Tổ CHƯC CÔNG TáC Kế TOáN Và Bộ MáY Kế TOáN TạI CÔNG TY Cổ PHầN ĐTTM Và DịCH Vụ Ô TÔ LIÊN VIệT 11 2.1 Tổ chức kế toán công ty cổ phần ĐTTM DV Ô Tô Liên Việt .11 2.2 Các sách áp dụng công ty CP ĐTTM DV Ô Tô Liên Việt 13 2.3 Tổ chức công tác kế toán phần hành kế toán công ty CP ĐTTM DV Ô Tô Liªn ViƯt 15 2.3.1 KÕ to¸n hµng hãa 15 2.3.2 Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty 26 2.3.3 Kế toán tài sản cố định c«ng ty .31 2.3.4 Kế toán chi phí tính giá thành sản phÈm 33 2.3.5 KÕ toán bán hàng xác định kết kinh doanh .35 Dïng bót to¸n kÕt chun phân bổ tự động chi phí .39 2.3.6 Kế toán vốn tiền công ty 39 52 Trong tháng không phát sinh nghiệp vụ ủy nhiệm chi hay giấy báo có từ ngân hàng 41 2.3.7 KÕ to¸n to¸n công ty 41 PHầN 45 THU HOạCH Và NHậN XéT45 3.1 Thu ho¹ch 45 3.2 Mét sè nhận xét công tác kế toán công ty CP ĐTTM DV Ô Tô Liên Việt .46 3.2.1 Ưu điểm 46 3.2.2 Mét sè tån t¹i 47 3.3 Mét sè ý kiến đóng góp nhằm nâng cao công tác kế toán công ty CP ĐTTM DV Ô Tô Liên ViÖt 47 KÕT LUËN 53 49 ... hởng từ bán hàng cung cấp dịch vụ không ổn định 11 Kế toán Kế toán công nợ phảI thu Công nợ phảI trả Kế toán ngân hàng Kế toán toán Kế toán kho Kế toán quỹ tiền mặt 2.2 Các sách áp dụng công ty CP... ngày phát triển, kế toán phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho đối tợng sử dụng thông tin kế toán Là sinh viên kế toán việc học tập nghiên cứu hoạch toán kế toán có vai trò... hớng dẫn nghiệp vụ công tác cho quản lý nhân viên (Nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ kế tóan, nghiệp vụ trýng bày) Lập kế họach cho chơng trình quảng cáo khuyến thúc Đẩy việc bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (202) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (202) , KHáI QUáT CHUNG Về CÔNG TY Cổ PHầN ĐTTM Và DịCH Vụ Ô TÔ LIÊN VIệT, 1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần ĐTTM và DV Ô Tô Liên Việt, PHầN 2 TìNH HìNH THựC Tế Tổ CHƯC CÔNG TáC Kế TOáN Và Bộ MáY Kế TOáN TạI CÔNG TY Cổ PHầN ĐTTM Và DịCH Vụ Ô TÔ LIÊN VIệT, Cuối mỗi tháng kế toán lên sổ tồn kho cho các bộ phận kiểm kê hàng hóa tồn kho để phát hiện sai sót., Kế toán nhập vào phân hành kế toán tổng hợp chọn phiếu kế toán hoạch toán lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm cuối tháng kết chuyển phân bổ chi phí ta có được các sổ cái, Kế toán ghi nhận doanh thu., Ngày 1 tháng 12 năm nhập kho mặt gương Civic của Honda Mỹ Đình kế toán kho vào phân hệ nhập mua nhập mua và ghi nợ cho Honda Mỹ Đình ., THU HOạCH Và NHậN XéT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay