GA lop 3 tuan 32

14 335 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:27

. cầu BT. -Bài toán cho biết gì? -3 HS lên giải bài tập. 3 152 73 02 5091 27 03 0 4 18842 28 4710 04 02 2 4 36 0 83 00 9020 08 03 3 -HS nộp VBT. -HS nhắc lại -2. của học sinh 1’ 5’ 31 ’ 1’ 30 ’ 1/Ổn đònh: 2/ KTBC: Luyện tập -Gọi HS lên bảng làm BT 2/165 -Thu vở BT 1 tổ. -Chấm, ghi điểm - Nhận xét 3/ Bài mới: a. Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: GA lop 3 tuan 32, GA lop 3 tuan 32, GA lop 3 tuan 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn