Giáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổi

97 47 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 21:55

Giáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổiGiáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổiGiáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổiGiáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổiGiáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổiGiáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổiGiáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổiGiáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổi ... nối 11 HĐ trẻ Trẻ suy nghĩ trả lời câu hỏi cô -Trẻ ý đọc cô Trẻ trả lời câu hỏi Trẻ đọc Trẻ tham gia trò chơi Trẻ hát Trẻ tích cực tham gia trò chơi - Trẻ chơi khuyến khích đv,khen ngợi trẻ chơi... -Cơ giới thiệu với trẻ thẻ số 15 Trẻ tìm Trẻ xếp Trẻ trả lời Nhiều Ít Trẻ trả lời Bằng - Trẻ đếm Trẻ đọc -Trẻ đọc lần số - Cho trẻ tìm nhóm đồ dùng lớp có số lượng - Cơ cho trẻ đếm cất dần nhóm... khích trẻ ,nhắc nhở thiếu xót để sau trẻ thực tốt hơn.Kiểm tra sĩ số cho trẻ mang đồ dùng nơi quy định HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ Trẻ trò chuyện Trẻ qs - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời trẻ lắng nghe - Trẻ ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổi, Giáo án phát triển tình cảm thẩm mỹ trẻ 3 tuổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay