Biện pháp nâng cao năng suất lao động

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 18:04

Theo báo cáo toàn cầu “Thế giới việc làm 2014” Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) công bố nhận định Ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO “suất lao động lực cạnh tranh thấp thách thức lớn Việt Nam” Đặc biệt theo số liệu điều tra việc làm “năng suất lao động Việt Nam thấp Singapore gần 15 lần, Nhật Bản 11 lần, Hàn Quốc 10 lần Ngay so với nước ASEAN có mức thu nhập trung bình, suất lao động Việt Nam 1/5 Malaysia 2/5 Thái Lan” Câu hỏi đặt cho nguyên nhân mà suất lao động Việt Nam thấp đến ? giải pháp để nâng cao? -Thứ nhất, cần đảm bảo phân bổ nguồn lực phù hợp, trọng đến nguồn lực đất đai vốn Để cải thiện suất lao động, Chính phủ ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư cho giáo dục đào tạo nhằm cải thiện trình độ kỹ lao động, giúp người lao động Thực tế cho thấy, nguyên nhân quan trọng dẫn đến suất lao động Việt Nam thấp chất lượng giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, cấu đào tạo chưa hợp lý, thiếu lao động Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Cần đầu tư yếu tố vốn-khoa học công nghệ-con người” Để tăng chất lượng, suất doanh nghiệp cần thiết lập mục tiêu như: Tập trung đầu tư chất xám vào ngành kinh tế mũi nhọn, nhiều lợi để tạo tác dụng lan toả sâu rộng đến ngành liên quan khác Bộ khoa học công nghệ tiếp tục hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên gia để giúp doanh nghiệp phát triển văn hoá cải tiến suất, nâng cao ý thức lao động công nghiệp Ngoài nhà nước nên tăng cường tuyên truyền, khích lệ tinh thần sáng tạo, cải tiến thiết bị, loại bỏ thiết bị lạc hậu, … Để giải cho yếu tố suất, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh với kinh tế khu vực giới Doanh nghiệp nên xây dựng lộ trình nâng cao suất theo năm cho cơng ty Thêm vào doanh nghiệp phải có đầu ổn định, hàng hố làm mà khơng bán giá trị tăng thêm khơng cao Nên việc doanh nghiệp nước ta tham gia vào chuỗi cung ứng tập đoàn tiếng giới cách để nâng cao suất, tạo động lực cho doanh nghiệp tăng trưởng ổn định -Thứ hai cải cách thể chế pháp luật, nâng cao lực quản trị nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí giao dịch cho kinh tế -Thứ ba nhóm giải pháp đổi vai trò, chức nâng cao hiệu hoạt động Chính phủ tinh thần Chính phủ kiến tạo, đó, nhấn mạnh vai trò kiến tạo để tăng suất, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng, giúp kinh tế vượt qua bẫy thu nhập trung bình Theo đó, cần cải cách máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng phủ điện tử, nâng cao hiệu hoạt động Chính phủ Vai trò kiến tạo phải thể rõ hiệu khía cạnh phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi sáng tạo doanh nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác hội cách mạnh cơng nghiệp 4.0 -Thứ tư, khuyến khích cộng đồng DN, đặc biệt DN nhỏ vừa đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ chuyển dịch cấu từ hoạt động có giá trị gia tăng thấp sang hoạt động có giá trị gia tăng cao, cách tăng cường nguồn vốn người tăng chi tiêu cho nghiên cứu phát triển Khuyến khích DN đầu tư cho khoa học công nghệ, yếu tố quan trọng để nâng cao suất, chất lượng sản phẩm… Đồng thời, nghiên cứu thành lập ủy ban tư vấn kỹ thuật bao gồm chuyên gia công nghiệp, nhà quản lý đại diện DN Việt Nam để xác định DN Việt Nam so với DN tuyến đầu công nghệ biện pháp hỗ trợ mặt thể chế Ủy ban thường xuyên thẩm định mục tiêu sách so với mục tiêu đuổi kịp nhảy vọt cơng nghệ thị trường có thông qua liên kết thị trường cách sáng tạo -Thứ năm, chủ động hội nhập quốc tế, khai thác có hiệu hội từ hiệp định thương mại tự (FTA), FTA hệ Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) -Thứ sáu nhóm giải pháp tăng suất nội ngành, nâng cấp chuỗi giá trị phát triển ngành ba ngành, nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, từ thúc đẩy suất nội ngành Các sách cơng nghiệp cần phải kết hợp, điều phối cách chặt chẽ đồng để có hiệu cao đạt mục tiêu cụ thể nâng cấp chuỗi giá trị ngành Trong đó, trọng biện pháp khuyến khích hỗ trợ ứng dụng tiến khoa học công nghệ, thúc đẩy liên kết ngành liên kết vùng Cuối cùng, tiền đề nhóm giải pháp Chính phủ cần có biện pháp củng cố tảng kinh tế vĩ mô ổn định thuận lợi cho tăng suất Các giải pháp sách thuộc nhóm bao gồm cấu lại ngân sách nhà nước tập trung quản lý nợ cơng theo hướng bảo đảm an tồn, bền vững; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài - ngân sách nhà nước; củng cố phát triển hệ thống tài tín dụng lành mạnh, tập trung xử lý có hiệu tổ chức tín dụng yếu kém, tiếp tục cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu kinh tế cách triệt để, phát triển thị trường tài cách cân hơn; điều hành chủ động, linh hoạt phối hợp tốt sách tiền tệ, sách tài khóa sách khác, sách điều chỉnh loại giá, phí nhà nước quản lý  Liên hệ *Nhật Bản Chính phủ Nhật Bản trọng ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật Mỹ châu Âu cách nhập công nghệ, mua phát minh, sáng chế Giai đoạn từ năm 1950 đến 1971, Nhật nhập tới 15.289 công nghệ phát minh, sáng chế Nhờ cải tạo tài sản cố định tăng suất lao động trung bình năm Nhật Bản thời kỳ 1955-1965 9,4% -Dù vậy, Chính phủ Nhật Bản quản lý chặt nhập công nghệ, quy định doanh nghiệp tư nhân phải tự túc vốn nhập công nghệ, mua phát minh, sáng chế Họ thống kê toàn nội dung liên quan đến nhập cơng nghệ, chí chi tiết thời gian, lĩnh vực, loại công nghệ, giá thành Từ 1950 - 1968, tổng giá trị phát minh mà Nhật Bản mua nước khoảng tỷ USD Ở Nhật Bản có ngân hàng dành riêng cho doanh nghiệp tư nhân ưu tiên lãi suất nhập cơng nghệ Chính phủ Việt Nam làm điều lập quỹ hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp tư nhân nhập công nghệ phát minh, sáng chế Biện pháp tạo điều kiện tăng nhanh số vốn chuyển vào sản xuất, kinh doanh ... chuỗi cung ứng tập đoàn tiếng giới cách để nâng cao suất, tạo động lực cho doanh nghiệp tăng trưởng ổn định -Thứ hai cải cách thể chế pháp luật, nâng cao lực quản trị nhà nước, cải thiện mơi trường... dịch cho kinh tế -Thứ ba nhóm giải pháp đổi vai trò, chức nâng cao hiệu hoạt động Chính phủ tinh thần Chính phủ kiến tạo, đó, nhấn mạnh vai trò kiến tạo để tăng suất, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng,... ngành liên kết vùng Cuối cùng, tiền đề nhóm giải pháp Chính phủ cần có biện pháp củng cố tảng kinh tế vĩ mô ổn định thuận lợi cho tăng suất Các giải pháp sách thuộc nhóm bao gồm cấu lại ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao năng suất lao động , Biện pháp nâng cao năng suất lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay