TOAN6 DE8 HK2

5 47 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Trường THCS Quang Trung GV:Võ Ngũ Tho ĐỀ TOÁN LỚP (ĐỀ 2) Bài 1: (3 điểm) Thực phép tính: a) 7   12 18 15 c) �5 7 �  �  � 11 �6 � b) 15 25 2 18 :  d) 5� � 6 � 11  9, 25 � :8 6 � 20 � Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, biết: a) 3  x 12 b) �1 �1  2x �  � �4 �5 c) x   16 x 1 Bài 3:(2,5điểm): Bác Sáu thu hoạch 50kg khoai lang Bác bán số khoai với giá 10 ngàn đồng kilogam a) Hỏi bác Sáu thu tiền ? b) Vì số khoai lại khơng đạt chất lượng nên bác Sáu bán với giá với giá ban đầu Hỏi bác Sáu thuđược tiền sau đợt bán � Bài 4:(2 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O, vẽ tia Oz cho zOy = 400 � a/ Tính xOz so � b/ Trên nữa mặt phẳng bờ xy không chứa tia Oz vẽ tia Ot cho zOt = 1300 Chứng tỏ Ot � tia phân giác của xOy HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ Bài Nội dung hướng dẫn chấm (3đ) a) 7 29 193      12 18 15 36 15 180 15 25 2 18 4 1  :    b) 10 (2,5đ) c) �5 7 � 11 1  �  �     11 �6 � 11 12 10 d) 5� � 6 � 11  9, 25 � :8 6 � 20 � 41 25 1025 2065   :    6 18 3  x 12 a) x  12 4 x : x �1 �1  2x �  � �4 �5 b) 13 31 11  2x  : 5 31 13 2 x   11 21 21 x : (2)  44 88 Điểm phần 0.5 +0.25 0.5 + 0.25 0.25+0.25+0.25 0.25+0.25+0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 x   16 x 1 c)  x  1 x (2,5đ) 0.25  64 1�  x  1  � �� �8 � 1 x 1  x 1  hay 0.25 0.25 +0.25 hay x = 7/8 Số tiền bác Sáu thu sau bán 3/5 số khoai : 3/5 x50 x10000 = 300000 (đồng) 1đ Số tiền bác Sáu thu sau bán đợt hai 2/5 x 50 x 10000 x 4/5 = 160000 (đồng) 1đ Số tiền bác Sáu thu cả đợt : (2đ) 300000 + 160000 = 460000 (đồng) 0.5 � � Vì xOz yOz hai góc kề bù nên: 0.25 � � yOz + xOz =1800 � xOz 0.5 0.25 = 1400 b) Vì tia Oy nằm giữa tia Oz Ot (Oy bờ của 0.25 nữa mặt phẳng đối nhau) nên : � � zOy yOt  1300 � yOt  1300  400  900 0.25 � � Vì xOt , tOy góc kề bù nên : 0.25 �  tOy �  1800 xOt �  1800  900  900 xOt �  tOy �  xOy � xOt nên Ot tia phân giác góc xOy 0.25
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN6 DE8 HK2 , TOAN6 DE8 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay