bai tap ve luy thua voi so mu tu nhien

2 109 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:27

Bài tập luỹ thừa với số tự nhiên Nhân, chia hai luỹ thừa số Bài Tính giá trị luỹ thừa sau: 23 , , 25 , , , 28 , 29 , 210 32 ,33 ,34 , 35 a b , 43 , 4 c 52 ,53 ,54 62 ,63 ,6 d e Bài Viết kết phép tính dạng luỹ thừa: a d 34.37 69 : b e 112.1111 c 1314 :1310 f a.a a a13 210 : 28 : 22 Bài Tính hai cách: Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia tính thương Cách 2: Chia hai luỹ thừa số tính kết a c 210 : 28 b 85 : 84 d : 43 74 : 74 abcdef Bài Viết số: 987, 3478, 20987, Bài Thu gọn tổng sau: A = + + 22 + 23 + + 22017 B = 311 + 312 + 313 + + 3101 C = + + 52 + 53 + + 5200 D = 11 + 112 + 113 + + 111000 dạng tổng luỹ thừa 10 Bài So sánh: a b c 23 34 32 và 43 A = + + 2 + 23 + + 2100 B = 2101 Bài Tìm số tự nhiên c, biết với a cn = n∈¥* ta có: b cn = Bài Tìm số tự nhiên x, biết: a c ( x − 5) 3x + + 3x + = 270 d 3x = 81 ( x + 1) = 27 e = 125 f ( x − 2) = ( x − 2) g h ( x − ) + 9 = 36 i = 310 b x = 27 ( x − 3) Bài Tìm chữ số tận 32017 x +3 + x = 36 ...Bài So sánh: a b c 23 34 32 và 43 A = + + 2 + 23 + + 2100 B = 2101 Bài Tìm số tự nhiên c, biết với
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap ve luy thua voi so mu tu nhien , bai tap ve luy thua voi so mu tu nhien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay