PL2 mabiendong kem theo thongtu so 24 ho so dia chinh

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:47

Phụ lục số 02 MÃ CỦA LOẠI HÌNH BIẾN ĐỘNG (Kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) STT Trường hợp biến động Mã Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (trừ trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế), tài sản gắn liền với đất CT 10 11 12 13 14 15 16 17 Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê, cho thuê lại đất Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất tài sản gắn liền với đất Thế chấp thay đổi nội dung chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chấp tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai Xố đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chấp tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai Chuyển đổi quyền sử dụng đất Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Xoá đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận xử lý nợ chấp Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết giải tranh chấp đất đai Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo định giải khiếu nại, tố cáo đất đai Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo án, định án, định quan thi hành án Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết đấu giá đất Hợp phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất vợ chồng thành chung hai vợ, chồng TL XT TC XC CD CN TK TA GP XV XN GT GK GA DG VC 87 STT Trường hợp biến động Mã 18 Hợp phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hộ gia đình cho thành viên hộ gia đình nhóm người sở hữu, sử dụng cho thành viên nhóm người theo thoả thuận theo quy định pháp luật TQ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trường hợp chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin giấy tờ pháp nhân, nhân thân địa Chuyển đổi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thành tổ chức kinh tế hộ gia đình cá nhân mà khơng thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư bán hộ làm thủ tục đăng ký biến động đợt đầu Xác lập thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế đất liền kề Thay đổi diện tích sạt lở tự nhiên phần đất Chuyển mục đích sử dụng đất Gia hạn sử dụng đất (kể trường hợp tiếp tục sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân) Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền lần chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất khơng thu tiền sang hình thức giao đất có thu tiền hay th đất Thay đổi thông tin tài sản gắn liền với đất ghi Giấy chứng nhận thể sở liệu Có thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Phát có sai sót, nhầm lẫn nội dung thơng tin hồ địa Giấy chứng nhận Thu hồi quyền sử dụng đất Tách hợp đất Cấp đổi cấp lại Giấy chứng nhận bị Trường hợp đo đạc lại đất mà có thay đổi diện tích, số hiệu đất, số hiệu tờ đồ Thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành theo định quan nhà nước có thẩm quyền; CP DT DC BN LK SA CM GH TG TS HC SN TH TN CL TD DH 88 ... gắn liền với đất hộ gia đình cho thành viên hộ gia đình nhóm người sở hữu, sử dụng cho thành viên nhóm người theo thoả thuận theo quy định pháp luật TQ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32... diện tích, số hiệu đất, số hiệu tờ đồ Thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành theo định quan nhà nước có thẩm quyền; CP DT DC BN LK SA CM GH TG TS HC SN TH TN CL TD DH 88
- Xem thêm -

Xem thêm: PL2 mabiendong kem theo thongtu so 24 ho so dia chinh , PL2 mabiendong kem theo thongtu so 24 ho so dia chinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay