Đơn cấp đổi cấp lại mau 10

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:45

Mẫu số 10/ĐK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống với giấy tờ xuất trình Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: .Quyển Ngày… / … / .… Người nhận hồ sơ (Ký ghi rõ họ, tên) Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên I PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Xem hướng dẫn viết đơn trước kê khai; khơng tẩy xố, sửa chữa đơn) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.1 Tên (viết chữ in hoa): Hộ bà: TỐNG THỊ TOAN; Sinh 1979; CMTND số: 091608720; cấp ngày 09/11/2013; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên; 1.2 Địa thường trú (1): xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Giấy chứng nhận cấp đề nghị cấp lại, cấp đổi 2.1 Số vào sổ cấp GCN: CS00314; 2.2 Số phát hành GCN: CB553726; 2.3 Ngày cấp GCN: 22/9/2016 Lý đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: Thông tin đất có thay đổi đo đạc lại (kê khai theo đồ địa mới) Tờ đồ số Thửa đất số Diện tích (m2) Nội dung thay đổi khác 4.1 Thông tin đất theo GCN cấp: 4.2 Thông tin đất thay đổi: - Thửa đất số: 268; 195; - Thửa đất số: 197; - Tờ đồ số: 4; 10; - Tờ đồ số: 19; - Diện tích: 370 m - Diện tích: 431,6 m2 - Loại đất: 1L+2L - Loại đất: LUC Thông tin tài sản gắn liền với đất cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thơng tin thay đổi - có) Loại tài sản Nội dung thay đổi 5.1 Thông tin GCN cấp: - Loại tài sản: ……………….…………… ; - Diện tích XD (chiếm đất): m2; - .- 5.2 Thông tin có thay đổi: - Loại tài sản: …………………….…………; - Diện tích XD (chiếm đất): m2; - - Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;(bản gốc) - Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất (theo mẫu) Tôi cam đoan nội dung kê khai đơn thật, sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật ……………, ngày tháng … năm 2018 Người viết đơn (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấunếu có) II XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Đối với trường hợp cấp đổi GCN đo vẽ lại đồ địa chính) Thửa đất hộ gia đình bà Toan sử dụng ổn định, có ranh giới rõ ràng, khơng có tranh chấp, đủ điều kiện tặng cho theo quy định pháp luật Ngày…… tháng…… năm 2018 Cơng chức địa (Ký, ghi rõ họ, tên) Ngày…… tháng…… năm 2018 TM Uỷ ban nhân dân Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) Vũ Trọng Tú Đỗ Thanh Tâm III Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….………………………………………………………… (Nêu rõ kết kiểm tra hồ sơ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý ) Ngày…… tháng…… năm … Người kiểm tra Ngày…… tháng…… năm … Giám đốc (Ký, ghi rõ họ, tên chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) (1) Kê khai theo tên địa GCN cấp Trường hợp có thay đổi ghi thông tin trước sau thay đổi nộp giấy tờ chứng minh thay đổi kèm theo ... với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý ) Ngày…… tháng…… năm … Người kiểm tra Ngày…… tháng…… năm … Giám đốc (Ký, ghi rõ họ, tên chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) (1) Kê khai theo tên địa GCN cấp Trường... đóng dấunếu có) II XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Đối với trường hợp cấp đổi GCN đo vẽ lại đồ địa chính) Thửa đất hộ gia đình bà Toan sử dụng ổn định, có ranh giới rõ ràng, khơng... tên, đóng dấu) (1) Kê khai theo tên địa GCN cấp Trường hợp có thay đổi ghi thông tin trước sau thay đổi nộp giấy tờ chứng minh thay đổi kèm theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn cấp đổi cấp lại mau 10 , Đơn cấp đổi cấp lại mau 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay