bienbank kiem tra hien trang cac thua dat

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:43

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự Hạnh phúc Biên kiểm tra trạng đất Vào hồi phút, ngày 10 tháng 01 năm 2018 Tại đất số: 104 Tờ đồ số 35, địa Thm Thỡnh, xó Cỏt Nờ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên * Thành phần gồm: I Đại diện uỷ ban nhân dân xã Cát Nê Ông: Đỗ Thanh Tâm - Chức v: Ch tch UBND xó Ông: V Trng Tỳ - Chc v: Cụng chc a chớnh II, Đại diện chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Ông (bà): chức vụ: CB III Đại diện chủ sử dụng đất 1,Ông(bà): Lờ Vn Huõn - Ch h Các thành phần có tên đến thực địa kiểm tra trạng đất, đối chiếu giấy tờ liên quan đến đất thống nội dung sau: Về hồ sơ, nguồn gốc đất đợc kiểm tra: - Về hồ sơ: - n nghị cấplai, cấp đổi GCN(mẫu 10/ĐK) - VÒ nguån gèc sư dơng ®Êt: Do nhận tạng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất VÞ trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng: - Vị trí đất: Thửa đất số: 104; Tờ ®å sè: 35; - DiƯn tÝch: 400m2 Lo¹i ®Êt: PNN; - Mục đích sử dụng: ONT Về trạng sử dụng đất: Sau xem xét đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất hộ gia đình ông Lê Văn Huân, xóm Thậm Thình, xã Cát Nê Chúng kiểm tra thực địa thống nh sau: Theo giấy chứng nhận QSD đất mang tên hộ ông(bà) Lê Thành Hoa bà Phạm Thị Huệ UBND huyện Đại Từ cấp GCNQSD đất số H908, số seri AE105713 cấp ngày 05/06/2006 có đất tự khai diện tích 400m2 đối chiếu BĐ ĐC 104 tờ 35 tổng diện tích 1508,3m2 Nay thống chỉnh lý diện tích theo giấy chứng nhận cấp 400m2 đất ONT 104 tờ đồ số 35; diện tích đất CLN 1108,3m2 thửa…….gia đình xin cấp GCNQSD đất lần đầu vào đợt sau Nay gia đình ơng Lê Thành Hoa bà Phạm Thị Huệ khơng có nhu cầu sử dụng sau thống xin tặng cho tồn diện tích 400m2 đất 104, tờ đồ 35 nêu cho vợ chồng ông Lê Văn Huân bà Nguyễn Thị Hằng, xã Cát Nê toàn quyền quản lý sử dụng Hiện trạng đất có ranh giới rõ rang, khơng có tranh chấp, khơng thay đổi từ cấp GCN đến (có sơ đồ đất kốm theo) 7.Tài sản đất Đất ở: Trên đất có nhà xây cấp IV cơng trình phụ, với diện tích xây dựng 120m2, xõy dng nm 2001 Kết luận: Đề nghị Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực cấp đổi GCN QSD đất theo quy định Biên lập xong hồi 10 30 phút ngày thông qua cho bên nghe, công nhận trí ký tên dới đây./ Ubnd X CT Nấ đ.d vp đkqsd đất Cán địa đ.d chủ sử dụng đất (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) ... nghị cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất hộ gia đình ông Lê Văn Huân, xóm Thậm Thình, xã Cát Nê Chúng kiểm tra thực địa thống nh sau: Theo giy chứng nhận QSD đất mang tên hộ ông(bà) Lê Thành Hoa bà Phạm... Nguyễn Thị Hằng, xã Cát Nê toàn quyền quản lý sử dụng Hiện trạng đất có ranh giới rõ rang, khơng có tranh chấp, khơng thay đổi từ cấp GCN đến (có sơ đồ đất kèm theo) ……………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: bienbank kiem tra hien trang cac thua dat , bienbank kiem tra hien trang cac thua dat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay