biên bản

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:43

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc: Xác định diện tích bị ảnh hưởng hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Sơn xóm Thậm Thình, xã Cát Nê Dự án: Chống tải lưới điện khu vực lân cận Sam Sung địa bàn thành phố Thái Nguyên (đợt 2) Hạng mục: ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3 xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ Hôm ngày 20/01/2017 thực địa đất hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Sơn xóm Thậm Thình xã Cát Nê Thành phần gồm có: Đại diện UBND xã Cát Nê: - Ông Đỗ Thanh Tâm – Chủ tịch UBND - Ơng Vũ Trọng Tú – Cán Địa - Ơng Lê Văn Seo – Trưởng xóm Thậm Thình Đại diện Trung tâm PTQĐ - Ông Triệu Quang Long – Cán Đại diện Trung tâm kỹ thuật TN&MT - Ơng Vũ Quang Kiên – Phó giám đốc - Ông Mai Thanh Tùng – Cán Đại diện chủ đầu tư: - Ơng Trần Quốc Đơng – Phó phòng Kỹ thuật Điện lực Đại Từ NỘI DUNG Căn đồ địa xã Cát Nê năm 2014; Căn trạng sử dụng đất gia đình ơng Nguyễn Văn Sơn xóm Thậm Thình, xã Cát Nê Căn biên xác định diện tích ảnh hưởng đường điện ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3 xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ, ngày 18/01/2017 Chúng xác định diện tích đất ảnh hưởng hành lang đường điện chiếm dụng theo đề nghị gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, kêt sau: - Diện tích đất ơng Nguyễn Văn Sơn đề nghị xác định thuộc tờ đồ địa số 45 đo năm 2014, có diện tích 147,6 m2 - Diện tích đất 147,6 m2 gia đình ơng Nguyễn Văn Sơn năm 2014 nhà nước đo đồ địa đo bao vào đất hành lang giao thông chưa xác - Thực tế đất gia đình ơng Sơn tự khai phá trước năm 1993 để trồng lâu năm, sử dụng ổn đinh từ đến khơng có tranh chấp Chúng tơi lập lập biên để xác nhận nguồn gốc, loại đất, ranh giới đất để tách phần diện tích 147,6 m trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ phục vụ công tác bồi thường GPMB theo quy định Biên lập xong hồi 10 30’ ngày thông qua cho thành phần tham gia nghe, trí, ký tên./ CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH TRUNG TÂM PTQĐ TM.UBND XÃ CHỦ DỰ ÁN TRUNG TÂM KT TN&MT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc: Xác định diện tích bị ảnh hưởng hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm Thình, xã Cát Nê Dự án: Chống tải lưới điện khu vực lân cận Sam Sung địa bàn thành phố Thái Nguyên (đợt 2) Hạng mục: ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3 xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ Hôm nay, hồi 00, ngày 20/01/2017 thực địa đất hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm Thình xã Cát Nê Thành phần gồm có: Đại diện UBND xã Cát Nê: - Ông Đỗ Thanh Tâm – Chủ tịch UBND - Ơng Vũ Trọng Tú – Cán Địa - Ơng Lê Văn Seo – Trưởng xóm Thậm Thình Đại diện Trung tâm PTQĐ - Ông Triệu Quang Long – Cán Đại diện Trung tâm kỹ thuật TN&MT - Ơng Vũ Quang Kiên – Phó giám đốc - Ông Mai Thanh Tùng – Cán Đại diện chủ đầu tư: - Ơng Trần Quốc Đơng – Phó phòng Kỹ thuật Điện lực Đại Từ NỘI DUNG Căn đồ địa xã Cát Nê năm 2014; Căn trạng sử dụng đất gia đình ơng Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm Thình, xã Cát Nê Căn biên xác định diện tích ảnh hưởng đường điện ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3 xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ, ngày 18/01/2017 Chúng xác định diện tích đất ảnh hưởng hành lang đường điện chiếm dụng theo đề nghị gia đình ông Nguyễn Văn Ý, kêt sau: - Diện tích đất ơng Nguyễn Văn Ý đề nghị xác định thuộc tờ đồ địa số 45, đo năm 2014, có diện tích 72 m2 - Diện tích đất 72 m2 này, năm 2014 nhà nước đo đồ địa đo bao vào đất hành lang giao thơng chưa xác - Thực tế đất gia đình ơng Ý tự khai phá trước năm 1993 để trồng lâu năm, sử dụng ổn đinh từ đến khơng có tranh chấp Chúng lập lập biên để xác nhận nguồn gốc, loại đất, ranh giới đất để tách phần diện tích 72 m trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ phục vụ công tác bồi thường GPMB theo quy định Biên lập xong hồi 10 30’ ngày thông qua cho thành phần tham gia nghe, trí, ký tên./ CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH TRUNG TÂM PTQĐ TM.UBND XÃ CHỦ DỰ ÁN TRUNG TÂM KT TN&MT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc: Xác định diện tích bị ảnh hưởng hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Lợi xóm Thậm Thình, xã Cát Nê Dự án: Chống tải lưới điện khu vực lân cận Sam Sung địa bàn thành phố Thái Nguyên (đợt 2) Hạng mục: ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3 xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ Hôm ngày 20/01/2017 thực địa đất hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Lợi xóm Thậm Thình xã Cát Nê Thành phần gồm có: Đại diện UBND xã Cát Nê: - Ông Đỗ Thanh Tâm – Chủ tịch UBND - Ơng Vũ Trọng Tú – Cán Địa - Ơng Lê Văn Seo – Trưởng xóm Thậm Thình Đại diện Trung tâm PTQĐ - Ông Triệu Quang Long – Cán Đại diện Trung tâm kỹ thuật TN&MT - Ơng Vũ Quang Kiên – Phó giám đốc - Ông Mai Thanh Tùng – Cán Đại diện chủ đầu tư: - Ơng Trần Quốc Đơng – Phó phòng Kỹ thuật Điện lực Đại Từ NỘI DUNG Căn đồ địa xã Cát Nê năm 2014; Căn trạng sử dụng đất gia đình ơng Nguyễn Văn Lợi xóm Thậm Thình, xã Cát Nê Căn biên xác định diện tích ảnh hưởng đường điện ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3 xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ, ngày 18/01/2017 Chúng xác định diện tích đất ảnh hưởng hành lang đường điện chiếm dụng theo đề nghị gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, kêt sau: - Diện tích đất ơng Nguyễn Văn Lợi đề nghị xác định thuộc tờ đồ địa số 58 đo năm 2014, có diện tích 8,44 m2 - Diện tích đất 8,44 m2 gia đình ơng Nguyễn Văn Lợi năm 2014 nhà nước đo đồ địa đo bao vào đất NTS chưa xác - Thực tế đất bố mẹ ông Lợi tự khai phá trước năm 1993 để trồng lâu năm, sử dụng ổn đinh từ đến khơng có tranh chấp Chúng tơi lập lập biên để xác nhận nguồn gốc, loại đất, ranh giới đất để tách phần diện tích 8,44 m2 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ phục vụ công tác bồi thường GPMB theo quy định Biên lập xong hồi 10 30’ ngày thông qua cho thành phần tham gia nghe, trí, ký tên./ CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH TRUNG TÂM PTQĐ TM.UBND XÃ CHỦ DỰ ÁN TRUNG TÂM KT TN&MT ... Chúng lập lập biên để xác nhận nguồn gốc, loại đất, ranh giới đất để tách phần diện tích 147,6 m trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ phục vụ cơng tác bồi thường GPMB theo quy định Biên lập xong... TM.UBND XÃ CHỦ DỰ ÁN TRUNG TÂM KT TN&MT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc: Xác định diện tích bị ảnh hưởng hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm... Chúng tơi lập lập biên để xác nhận nguồn gốc, loại đất, ranh giới đất để tách phần diện tích 72 m trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ phục vụ công tác bồi thường GPMB theo quy định Biên lập xong
- Xem thêm -

Xem thêm: biên bản , biên bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay