Biên bản cat ne 2016

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:42

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh Phúc BIÊN BẢN LÀM VIỆC Căn kế hoạch số 39/KH - UBND ngày 22/2/2016 UBND huyện Đại từ việc thực kế hoạch đề án quản lý đất đai năm 2016 Hôm nay, ngày 24 tháng năm 2016, UBND xã Cát huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên I THÀNH PHẦN LÀM VIỆC: Đại diện Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Đại Từ: - Ông: Trần Văn Mỳ - Chức vụ: Trưởng phòng - Bà: Đinh Thanh Hương - Chức vụ: Chuyên viên Đại diện Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Đại Từ: - Ông: Hà Thế Hùng - Chức vụ: Phó giám đốc - Ơng: Hồng Xuân Điệp - Chức vụ: Cán Đại diện UBND xã Cát Nê: - Ông(Bà): Đỗ Thanh Tâm - Chức vụ: Chủ Tịch - Ông(Bà): Vũ Trọng Tú - Chức vụ: Cơng chức địa II NỘI DUNG LÀM VIỆC: Căn vào kế hoạch số 39/KH - UBND ngày 22/2/2016 UBND huyện Đại từ việc thực kế hoạch đề án quản lý đất đai năm 2016 UBND xã Cát đo đạc đồ địa nghiệm thu đồ địa năm 2015 Để đẩy nhanh công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2016 để đạt chuẩn nông thôn vào tháng 11 năm 2016 Sau nghe báo cáo trình bày UBND xã Cát khó khăn vướng mắc nhân lực công tác cấp đổi GCNQSD đất UBND xã Cát đề nghị UBND huyện Đại từ, Phòng Tài nguyên môi trường ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để tạo điều kiện cho UBND xã đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân địa bàn xã để cán chuyên môn đảm nhiệm lúc nhiều cơng việc khơng thể hồn thành kế hoạch đạt chuẩn nông thôn Biên lập thành 02 thơng qua trí ký tên đây./ UBND XÃ CÁT Đỗ Thanh Tâm PHỊNG TÀI NGUN - MƠI TRƯỜNG Trần Văn Mỳ ...đảm nhiệm lúc nhiều cơng việc khơng thể hồn thành kế hoạch đạt chuẩn nơng thôn Biên lập thành 02 thơng qua trí ký tên đây./ UBND XÃ CÁT NÊ Đỗ Thanh Tâm PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản cat ne 2016 , Biên bản cat ne 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay