KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư PHÁT TRIỂN và THƯƠNG mại CAO PHONG

27 18 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 12:00

BÁO CÁO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CAO PHONG  MỞ ĐẦU Hoạt động tiêu thụ khâu cuối vô quan trọng trình kinh doanh Cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh tạo điều kiện cung cấp thơng tin xác kịp thời cho nhà quản lý để họ đưa chiến lược kinh doanh hợp lý Cơng tác kế tốn Công ty bao gồm nhiều phần hành chi tiết quan trọng quy trình bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty số vấn đề bất cập “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Cao Phong” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Hệ thống hóa sở lý luận kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Phản ánh phân tích thực trạng kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Cao Phong Đề xuất số giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thu thập số liệu • Số liệu thứ cấp: Báo cáo tài (20132015), số liệu bán hàng xác định kết kinh doanh (chủ yếu năm 2015) Xử lý số liệu • Xử lý số bảng tính Excel Phân tích số liệu • Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG TY GIỚI THIỆU CÔNG TY Địa chỉ: Số 5/6, ngõ 15, An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dòng rượi vang nhập từ Chi Lê TÀI SẢN – NGUỒN VỐN Đồ thị Tài sản nguồn vốn Công ty năm 2013 – 2015 KẾT QUẢ KINH DOANH Đồ thị 2: Kết sản xuất kinh doanh Công ty 2013-2015 KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY ĐẶC ĐIỂM CHUNG Sản phẩm: dòng rượu vang Chi Lê chủ yếu Indomita & J.Bouchon Lực lượng bán hàng: Kế toán nhân viên kinh doanh Phương thức bán hàng: Bán bn, bán lẻ trực tiếp qua kho Hình thức toán: Thanh toán ngay, trả chậm, trả trước 10 CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ HÀNG HĨA Bán bn Bán lẻ Mua với số lượng lớn ,sẽ tiến hành lập hợp đồng kinh tế giá trị đơn hàng lớn 20 triệu Chủ yếu để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa QUY TRÌNH LN CHUYỂN CHỨNG TỪ BÁN LẺ CHỨNG TỪ THEO QUY TRÌNH CHỨNG TỪ THEO QUY TRÌNH CHỨNG TỪ THEO QUY TRÌNH CHỨNG TỪ THEO QUY TRÌNH KẾ TỐN DOANH THU BÁN HÀNG KẾ TỐN GIÁ VỐN HÀNG BÁN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP ƯU ĐIỂM HẠN CHẾ GIẢI PHÁP Hạn Hạn chế chế Giải Giải pháp pháp Không làm tốt công tác theo dõi chi tiết công nợ đối tượng đôn đốc khách hàng Việc lập kế hoạch cho công tác thu mua, sử dụng dự trữ phải tiến hành cách chủ động toán hạn Nhân viên kế tốn kiêm nhiệm nhiều việc Trao đổi cơng việc nhân viên kinh doanh kế toán HẠN CHẾ GIẢI PHÁP Chưa áp dụng nhiều sách chiết khấu tốn , sách hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng Xây dựng thêm sách chiết khấu tốn, hỗ trợ vận chuyển khuyến khích khách hàng KẾT LUẬN Thứ nhất: Hiệu hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Thứ hai Từ việc xây dựng sở lý luận làm cứ, viết phản ánh phân tích vấn đề Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Phát Triển Thương Mại Cao Phong Thứ ba Đề xuất số giải pháp thực tế cho việc hồn thiện Kế tóan bán hàng xác định kết kinh doanh đơn vị thực tập 26 Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy lắng nghe ... trạng kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Cao Phong Đề xuất số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty. .. đề Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Cao Phong Thứ ba Đề xuất số giải pháp thực tế cho việc hồn thiện Kế tóan bán hàng xác định kết kinh doanh. .. xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Cao Phong MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Hệ thống hóa sở lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Phản
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư PHÁT TRIỂN và THƯƠNG mại CAO PHONG , KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư PHÁT TRIỂN và THƯƠNG mại CAO PHONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay