Kế toán TSCĐ tại công ty TNHH taxi đại hòa phát

30 221 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 12:00

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH GVHD : Ths.Phan Lê Trang NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN I MỞ ĐẦU PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PP NGHIÊN CỨU PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHẦN IV KẾT LUẬN PHẦN I:TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sự thành công doanh nghiệp nhiều nguyên nhân, quan trọng sở vật chất kỹ thuật, trình độ cơng nghệ khoa học TSCĐ tảng góp phần thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh, phận chủ yếu sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp Cơng ty TNHH Taxi Đại Hồ Phát kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng Taxi, tại công ty kế toán TSCĐ đã được quan tâm, hạch toán đầy đủ nhiên còn nhiều hạn chế chưa quy định luật kế toán => “Kế toán TSCĐ cơng ty TNHH Taxi Đại Hồ Phát” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá sở lý luận sở thực tiễn hạch toán TSCĐ tại cơng ty dịch vụ Tìm hiểu thực trạng kế tốn TSCĐ tại cơng ty TNHH Taxi Đại Hồ Phát Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn TSCĐ tại cơng ty PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN Những vấn đề chung TSCĐ Kế toán tăng, giảm TSCĐHH Kế toán khấu hao TSCĐHH Phương pháp nghiên cứu    Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Quan sát tình hình làm việc, hạch tốn TSCĐ kế tốn, vấn kế tốn, quản lý cơng ty Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu từ sổ sách kế tốn, báo cáo tài công ty khác phục vụ cho nghiên cứu đề tài  Phương pháp phân tích số liệu  Phương pháp so sánh: So sánh tương đối tuyệt đối tiêu BCTC…để đánh giá xu hướng biến động đưa nhận xét Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng Microsoft office excel để xử lý số liệu Phương pháp mô tả: Quan sát mơ tả lại quy trình hạch tốn sổ sách kế toán   PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.2 Thực trạng công tác quản lý sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH Taxi Đại Hoà Phát 3.3 Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý sử dụng TSCĐ tại công ty 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu  3.1.1 Giới thiệu công ty  Tên công ty: CƠNG TY TNHH TAXI ĐẠI HỒ PHÁT MST: 2500513564 Trụ sở chính: SN 50 - Tổ 08 - Đường Phạm Văn Đồng – P Xuân Hoà – T.x Phúc Yên – T.Vĩnh Phúc Ngày thành lập: 17/03/2014 Vốn điều lệ: 4.898.500.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi, cho thuê xe tự lái, cho lái xe thuê đàm      3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn, kết SXKD cơng ty •Cơ cấu tài sản công ty 2014 – 2015 Cơ cấu nguồn vốn cơng ty 2014 - 2015 •Kết SXKD cơng ty 2014 – 2015 • Kết tăng TSCĐHH 2014 - 2015 3.2.1 Kế toán giảm TSCĐ Kế tốn giảm TSCĐ tại cơng ty chủ yếu lý, nhượng bán TK sử dụng: TK 211 – TSCĐ hữu hình + Và số tài khoản liên quan khác như: 111, 112, 113, 331,711,811… Bộ phận sử dụng lập tờ trình đề nghị lý TSCĐ Phòng kinh doanh: Tìm khách hàng làm thủ tục mua bán Phòng kế toán ghi giảm TSCĐ Lưu trừ chứng từ Giám đốc ký duyệt đồng ý thành lập hội đồng lý Hội đồng lý Bán lý Huỷ TS Phòng kế toán lập biên hủy, ghi giảm TSCĐ, lưu trữ chứng từ 3.2.1 Kế toán giảm TSCĐ Nghiệp vụ minh hoạ: Ngày 25/04/2015 Cơng ty TNHH Taxi Đại Hồ Phát ký hợp đồng mua bán với ông Ngô Quang Trung Theo hợp đồng, công ty bán cho ông Ngô Quang Trung ô tô Daewoo Matiz đã qua sử dụng với giá bán chưa thuế 30.000.000 Mẫu chứng từ giảm TSCĐ Mẫu chứng từ giảm TSCĐ Mẫu chứng từ giảm TSCĐ Mẫu chứng từ giảm TSCĐ Mẫu chứng từ giảm TSCĐ Mẫu sổ TSCĐ 3.2.3 Tình hình khấu hao TSCĐ 2014 - 2015 Áp dụng Theo TT45/2013/QĐ-BTC Phương pháp tính khấu hao Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng Kết khấu hao TSCĐ năm 2014, 2015 Mẫu sổ tổng hợp 3.3 Đánh giá thực trạng & đề xuất số giải pháp Ưu điểm        Về tổ chức máy kế tốn: Tổ chức theo hình thức tập trung, cơng việc kế tốn được giảm nhẹ… Về đầu tư TSCĐ: Cơng ty xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm quy trình đầu tư TSCĐ đầy đủ đảm bảo quản lý chặt chẽ Về công tác quản lý sử dụng bảo dưỡng sửa chữa TSCĐ: Phân loại TSCĐ hợp lý, TSCĐ đuợc tận dụng hầu hết vào kinh doanh phát huy tối đa cơng suất Kế tốn TSCĐ ln theo dõi, vào sổ cách thường xuyên xác Công tác quản lý TSCĐ chặt chẽ nên năm khơng có dư thừa hay thiếu hụt TSCĐ Về khấu hao TSCĐ: Sử dụng PP khấu hao theo đường thẳng PP dễ làm đơn giản quy định Nhà nước Về lý, nhượng bán TSCĐ: Hoạt động lý TSCĐ được thực đảm bảo quy định Hạn chế Giải pháp Về tổ chức chứng từ kế tốn: Quy trình ln chuyển CT chưa chặt chẽ, xếp còn lộn xộn Thiết lập lại quy trình luân chuyển CT cho chặt chẽ hợp lệ, xếp lại CT cho khoa học Về sách nhân sự: Chính sách đãi ngộ nhân viên chưa được trọng nên trách nhiệm, nhiệt tình chưa cao Cần có sách khuyến khích, động viên nguời lao động: thưởng lễ, tết… Về phương pháp tính khấu hao: Khấu theo PP đường thẳng, PP khả quay vòng vốn chậm Đổi TSCĐ, thay đổi PP KH từ KH đường thẳng sang KH nhanh để thu hồi vốn nhanh, HC giá HMVH Về đánh giá lại TSCĐ: Công ty không KK, ĐGL TSCĐ làm cho việc xác định mức khấu hao khơng xác tác động HMVH Cần ĐGL TSCĐ để xác định mức khấu hao xác hơn, đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ để có sách lý, đổi TSCĐ cho phù hợp Về trích lập dự phòng CP SC TSCĐ: Cơng ty khơng trích trước CP SCL, CP SCL phát sinh làm biến động đến SXKD Cần trích lập dự phòng CP SC chữa TSCĐ giảm rủi ro TSCĐ hỏng hóc nặng cần sửa chữa lớn Về nguồn vốn cơng ty: Nguồn vốn cơng ty còn ít, phụ thuộc lớn vào bên Chỉ cho khách hàng thân thiết, uy tín vay nợ, hàng năm trích phần trăm từ lợi nhuận để trả nợ đến hạn PHẦN IV KẾT LUẬN Đã hệ thống hóa số sở lý luận kế toán TSCĐ, vài tiêu nhằm đánh giá tình hình biến động hiệu sử dụng TSCĐ cơng ty Tìm hiểu trình bày đặc điểm tổ chức máy quản lý,bộ máy kế tốn cơng ty áp dụng, phân tích tình hình TC, KQSXKD qua năm Tìm hiểu chi tiết cơng tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ Đưa số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn TSCĐ tại cơng ty ... nguồn vốn cơng ty 2014 - 2015 •Kết SXKD công ty 2014 – 2015 3.2 Thực trạng cơng tác kế tốn TSCĐ tại cơng ty TNHH Taxi Đại Hồ Phát 3.2.1 Kế tốn tăng TSCĐ công ty - TSCĐ tại công ty tăng chủ yếu... Kế toán TSCĐ cơng ty TNHH Taxi Đại Hồ Phát Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá sở lý luận sở thực tiễn hạch toán TSCĐ tại cơng ty dịch vụ Tìm hiểu thực trạng kế tốn TSCĐ tại cơng ty TNHH. .. giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý sử dụng TSCĐ tại công ty 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu  3.1.1 Giới thiệu công ty  Tên công ty: CƠNG TY TNHH TAXI ĐẠI HỒ PHÁT MST: 2500513564 Trụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán TSCĐ tại công ty TNHH taxi đại hòa phát , Kế toán TSCĐ tại công ty TNHH taxi đại hòa phát , PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu, 2 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty TNHH Taxi Đại Hoà Phát, Mẫu chứng từ giảm TSCĐ, Mẫu sổ tổng hợp, 3 Đánh giá thực trạng & đề xuất một số giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay