Địa vị pháp lý của công ty cổ phần

15 43 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 11:59

BÁO CÁO Môn học: Luật kinh tế Giáo viên giảng dạy: Phí Mạnh Cường Đề tài: Địa vị pháp cơng ty Cổ phần Nhóm thực hiện: Nhóm Tên thành viên nhóm: Mssv [1] ĐỊA VỊ PHÁP CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN I Sự hình thành phát triển Công ty cổ phần Khái niệm chung Công ty cổ a) Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần phần b) Cổ đơng tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu 03 không hạn chế số lượng tối đa c) Cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp d) Cổ đơng quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định khoản Điều 119 khoản Điều 126 Luật Cơng ty cổ phần tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cơng ty cổ phần quyền phát hành cổ phần loại để huy động vốn Điều kiện chung thành lập công ty cổ phần - Điều kiện tên công ty cổ phần: tên công ty không trùng gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đăng ký trước toàn quốc gia - Tức đáp ứng điều kiện theo quy định điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp Về vấn đề tên thành lập công ty cổ phần luật sư tư vấn tra cứu sơ bộ, sau sở tra cứu đưa giải pháp cho khách hàng thành lập công ty cổ phẩn - Điều kiện trụ sở: phải trụ sở giao dịch Trụ sở cơng ty cổ phần không chung cư, khu tập thể - Điều kiện ngành nghề kinh doanh: thành lập công ty cổ phần, ngành nghề phải áp theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân Đối với ngành nghề điều kiện phải thỏa mãn điều kiện để thành lập Tùy theo yêu cầu khách hàng, luật sư tư vấn điều kiện cụ thể ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp -Điều kiện vốn điều lệ/ vốn pháp định [2] Vốn điều lệ số vốn cổ đơng góp cam kết góp thời hạn định ghi vào Điều lệ công ty Doanh ngiệp chịu trách nhiệm phần vốn điều lệ đăng ký Vốn điều lệ cơng ty liên quan đến mức thuế mơn phải đóng Luật sư tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp Vốn pháp định mức vốn tối thiểu phải theo quy định pháp luật để thành lập doanh nghiệp Vốn pháp định áp dung với số ngành nghề kinh doanh điều kiện hình thành Cơng ty cổ phần kinh tế - Do tác động quy luật giá trị - Do phát triển lực lượng sản suất - Sự phát triển phương thức sản xuất - Sự phát triển rộng rãi chế độ tíndụng tạo động lực thúc đẩy Công ty cổ phầnra đờivà phát triển Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần xuất từ đầu kỉ XVII, song phải đợi đến cuối kỷ XIX phát triển rộng rãi phổ biến giới Anh, Mỹ, Hà Lan… Ở Việt Nam, đến Đại hội Đảng lần thứ VI nước ta bắt đầu phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xuất số xí nghiệp, Cơng ty cổ phầnvới quy mơ bé, trình độ thấp, nguồn vốn xí nghiệp đóng góp giai đoạn sơ khai : Xí nghiệp vận tải biển Hải Phòng, Ngân hàng cơng thương thành phố Hồ Chí Minh… hàng loạt Cơng ty cổ phần liên doanh với nước ngồi II Đặc điểm pháp Công ty cổ phần Về thành viên công ty - Tối thiểu phải t/viên tham gia suốt q trình hoạt động, không giới hạn tối đa - Cổ đông tổ chức, cá nhân (trừ TH tổ chức cá nhân không quyền thành lập, quản doanh nghiệp quy định Điều 13 luật dân ) Về vốn - Vốn điều lệ số vốn cổ đơng góp cam kết góp thời hạn định ghi vào Điều lệ công ty [3] - Vốn điều lệ chia thành phần gọi cổ phẩn, giá trị cổ phần gọi mệnh giá cổ phần phản ánh cổ phiếu - Pháp luật khơng quy định thành viên mua tối đa cổ phần thành viên thỏa thn điều lệ cơng ty giới hạn tối đa số cổ phần mà thành viên mua nhằm chống lại việc thành viên nắm quyền kiểm sốt công ty 3.Về chế độ chịu trách nhiệm tài sản - tách bạch tài sản cơng ty cổ đông công ty, cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty, Cơng ty cổ phần chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi tài sản công ty Về chuyển nhượng cổ phần - Cổ đơng cơng ty quyền tự chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật 5.Về phát hành chứng khốn Cơng ty cổ phần quyền phát hành chứng khốn cơng chúng theo quy định pháp luật chứng khoán để huy động vốn Điều thể lợi Công ty cổ phần khả huy động vốn lớn Cơng ty cổ phầnlà doanh nghiệp tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh III Quy chế pháp vốn Công ty cổ phần Vốn loại quỹ tiền tệ đặc biệt toàn giá trị ứng ban đầu vào trình doanh nghiệp yếu tố vô quan trọng để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh 1.Tổng quan 1.1 Khái niệm - Quy chế pháp vốn Công ty cổ phần Xét mặt khách quan: Là tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình góp vốn,quản sử dụng vốn, chuyển nhượng vốn vấn đề khác liên quan đến thay đổi vốn Công ty cổ phần - Xét theo nghĩa chủ quan [4] Là tổng hợp quy tắc thể ý chí,quyền tự định đoạt nhà đầu tư vốn vấn đề liên quan đếnvốn tài sản Công ty cổ phần 1.2 Đặc điểm - Thể ý chí Nhà nước ý chí nhà đầu tư vốn - Quyđịnh quyền nghĩa vụ công ty, thành viên công ty vốn tài sản công ty - Nội dung chủ yếu quy chế pháp vốn Công ty cổ phầnđược thể chủ yếu cụ thể điều lệ công ty, bao gồm nội dung như: cấu trúc vốn, chủ thể góp vốn, huy động vốn, vấn đề chuyển nhượng cổ phần, trường hợp tăng, giảm vốn công ty 2.Cấu trúc vốn Công ty cổ phần 2.1 Vốn điều lệ: - Theo K6 Đ4 Luật doanh nghiệp, vốn điều lệ “số vốn thành viên, cổ đơng góp cam kết góp thời hạn định ghi vào điều lệ công ty” - Vốn điều lệ chia thành phần gọi cổ phần - Vốn điều lệ bao gồm nhiều loại cổ phần với tính chất pháp khác 2.2 Vốn vay Vốn vay nguồn vốn huy động từ bên hình thức khác như: vay ngân hàng; vay tổ chức, cá nhân khác phát hành trái phiếu.Vốn vay ý nghĩa quan trọng cơng ty tình trạng khó khăn tài hay cơng ty muốn thay đổi quy trìnhcơng nghệ mở rộng quy mơ sản xuất Chủ thể góp vốn - Điều 57 Hiến pháp 1992: “Cơng dân quyền tự kinh doanh theo quy định pháp luật” Trên sở đó, K1.Đ13 LUậT DOANH NGHIệP 2005 quy định: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngồi quyền thành lập quản doanh nghiệp Việt Nam theo quy địnhcủa Luật ” - K2.Đ13 quy định số đối tượng không thành lập quản doanh nghiệp nói chung Cơng ty cổ phầnnói riêng [5] - Chủ thể góp vốn vào Công ty cổ phầnsẽ trở thành cổ đông côngty Khi trở thành cổ đông công ty, họ quyền nghĩa vụ theo quy địnhcủa pháp luật Điều lệ cơng ty 4.Tài sản góp vốn - Bao gồm loại: tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác theo quy định Điều lệ công ty - Nếu tài sản góp vốn khơng phải tiền VN, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng tài sản phải thành viên, cổ đông sáng lập tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá tài sản để làm rõ giá trị góp vốn mà cá nhân góp vào tham gia cơng ty làm để khấu hao sau trình sử dụng - Tài sản góp vốn loại: ✓ Tài sản đăng ký giá trị quyền sử dụng đất: phải làm thủ tụcchuyển quyền sở hữu tàisản cho công ty ✓ Tài sản không đăng ký quyền sở hữu: việc góp vốn phải việc giao nhận xácnhận văn 5.Chuyển nhượng cổ phần 5.1 Khái niệm cổ phần - Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ công ty chia nhỏ thành phần gọi cổ phần - Cơng ty cổ phần phải cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đơng phổ thơng - Ngồi cổ phần phổ thơng, cơng ty cổ phần cổ phần ưu đãi Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi cổ đông ưu đãi Cổ phần ưu đãi gồm loại sau đây: + Cổ phần ưu đãi biểu + Cổ phần ưu đãi cổ tức + Cổ phần ưu đãi hoàn lại + Cổ phần ưu đãi khác Điều lệ công ty quy định 5.2 Chuyển nhượng cổ phần - Cổ đơng cơng ty quyền tự chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật [6] - Việc chuyển nhượng thực hợp đồng theo cách thông thường thông qua giao dịch thị trường chứng khoán Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng giấy tờ chuyển nhượng phải bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng đại diện ủy quyền họ ký Trường hợp chuyển nhượng thơng qua giao dịch thị trường chứng khốn, trình tự, thủ tục việc ghi nhận sở hữu thực theo quy định pháp luật chứng khoán - Trường hợp cổ đơng cá nhân chết người thừa kế theo di chúc theo pháp luật cổ đơng cổ đơng cơng ty - Trường hợp cổ phần cổ đông cá nhân chết mà khơng người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế bị truất quyền thừa kế số cổ phần giải theo quy định pháp luật dân - Cổ đơng quyền tặng cho phần tồn cổ phần cơng ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ Trường hợp này, người tặng cho nhận trả nợ cổ phần cổ đông công ty - Trường hợp cổ đông chuyển nhượng số cổ phần cổ phiếu cũ bị hủy bỏ cơng ty phát hành cổ phiếu ghi nhận số cổ phần chuyển nhượng số cổ phần lại IV CỔ ĐƠNG Cổ đơng cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp phần hay tồn phần vốn góp (cổ phần) cơng ty cổ phần Chứng xác nhận quyền sở hữu gọi cổ phiếu Về chất, cổ đông thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần khơng phải chủ nợ cơng ty quyền lợi nghĩa vụ họ gắn liền với kết hoạt động doanh nghiệp  Quyền cổ đông phổ thông(điều 114 luật doanh nghiệp) Cổ đơng phổ thơng quyền sau đây: a) Tham dự phát biểu Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện theo ủy quyền theo hình thức khác pháp luật, Điều lệ cơng ty quy định Mỗi cổ phần phổ thơng phiếu biểu b) Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông c) Ưu tiên mua cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông cổ đông công ty [7] d) Tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định khoản Điều 119 khoản Điều 126 Luật đ) Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin Danh sách cổ đơng quyền biểu yêu cầu sửa đổi thơng tin khơng xác e) Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ cơng ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông g) Khi công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần công ty Cổ đông nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời hạn liên tục 06 tháng tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ cơng ty quyền sau đây: a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát b) Xem xét trích lục sổ biên nghị Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm theo mẫu hệ thống kế toán Việt Nam báo cáo Ban kiểm soát c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp quy định khoản Điều d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải văn bản; phải họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thường trú, quốc tịch, số định thành lập số đăng ký doanh nghiệp cổ đông tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra đ) Các quyền khác theo quy định Luật Điều lệ công ty Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền cổ đông, nghĩa vụ người quản định vượt thẩm quyền giao [8] b) Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị vượt 06 tháng mà Hội đồng quản trị chưa bầu thay c) Trường hợp khác theo quy định Điều lệ công ty Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập văn phải họ, tên, địa thường trú, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đông tổ chức; số cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần công ty, yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải tài liệu, chứng vi phạm Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm định vượt thẩm quyền Trường hợp Điều lệ cơng ty khơng quy định khác việc đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát quy định, điểm a khoản Điều thực sau: a) Các cổ đơng phổ thơng hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt phải thơng báo việc họp nhóm cho cổ đông dự họp biết trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông b) Căn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Trường hợp số ứng cử viên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đông số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cổ đơng khác đề cử Các quyền khác theo quy định Luật Điều lệ công ty  Nghĩa vụ cổ đông phổ thông(điều 115 luật doanh nghiệp) - Thanh toán đủ thời hạn số cổ phần cam kết mua Khơng rút vốn góp cổ phần phổ thông khỏi công ty hình thức, trừ trường hợp cơng ty người khác mua lại cổ phần Trường hợp cổ đơng rút phần toàn vốn cổ phần góp trái với quy định khoản cổ đơng người lợi ích liên quan công [9] ty phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi giá trị cổ phần bị rút thiệt hại xảy - Tuân thủ Điều lệ quy chế quản nội công ty - Chấp hành nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị - Thực nghĩa vụ khác theo quy định Luật Điều lệ công ty V CỔ PHIẾU Cổ phiếu chứng công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu cổ phần cơng ty Cổ phiếu phải nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở công ty b) Số lượng cổ phần loại cổ phần c) Mệnh giá cổ phần tổng mệnh giá số cổ phần ghi cổ phiếu d) Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức đ) Tóm tắt thủ tục chuyển nhượng cổ phần e) Chữ ký người đại diện theo pháp luật dấu công ty (nếu có) g) Số đăng ký sổ đăng ký cổ đông công ty ngày phát hành cổ phiếu h) Các nội dung khác theo quy định Điều 116, 117 118 Luật cổ phiếu cổ phần ưu đãi Trường hợp sai sót nội dung hình thức cổ phiếu cơng ty phát hành quyền lợi ích người sở hữu khơng bị ảnh hưởng Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm thiệt hại sai sót gây Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng hình thức khác cổ đơng cơng ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị cổ đơng Đề nghị cổ đơng phải nội dung sau đây: [10] a) Cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng hình thức khác; trường hợp bị phải cam đoan tiến hành tìm kiếm hết mức tìm lại đem trả công ty để tiêu hủy b) Chịu trách nhiệm tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu Đối với cổ phiếu tổng mệnh giá mười triệu Đồng Việt Nam, trước tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật cơng ty u cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng hình thức khác sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo đề nghị công ty cấp cổ phiếu VI CẤU TỔ CHỨC QUẢN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN Cơng ty cổ phần quyền lựa chọn tổ chức quản hoạt động theo hai mơ hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật chứng khốn quy định khác: a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Giám đốc Tổng giám đốc Trường hợp cơng ty cổ phần 11 cổ đông cổ đông tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần cơng ty khơng bắt buộc phải Ban kiểm sốt b) Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc Trường hợp 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải thành viên độc lập Ban kiểm toán nội trực thuộc Hội đồng quản trị Các thành viên độc lập thực chức giám sát tổ chức thực kiểm soát việc quản điều hành công ty Trường hợp người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật cơng ty; trường hợp Điều lệ khơng quy định khác Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật công ty Trường hợp người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc đương nhiên người đại diện theo pháp luật công ty VII PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU Cơng ty cổ phần quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi loại trái phiếu khác theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty [11] Cơng ty khơng tốn đủ gốc lãi trái phiếu phát hành, khơng tốn tốn khơng đủ khoản nợ đến hạn 03 năm liên tiếp trước không quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật chứng khốn quy định khác Việc phát hành trái phiếu cho chủ nợ tổ chức tài lựa chọn khơng bị hạn chế quy định khoản Điều Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác Hội đồng quản trị quyền định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu thời điểm phát hành, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp gần Báo cáo phải kèm theo tài liệu hồ sơ giải trình nghị Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu Trường hợp công ty cổ phần phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thực theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định Luật quy định khác pháp luật liên quan Cơng ty thực đăng ký thay đổi vốn điều lệ thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần VIII TRẢ CỔ TỨC Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi thực theo điều kiện áp dụng riêng cho loại cổ phần ưu đãi Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông xác định vào số lợi nhuận ròng thực khoản chi trả cổ tức trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại công ty Công ty cổ phần trả cổ tức cổ phần phổ thông đủ điều kiện sau đây: a) Cơng ty hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật; b) Đã trích lập quỹ cơng ty bù đắp đủ lỗ trước theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; c) Ngay sau trả hết số cổ tức định, công ty bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn Cổ tức chi trả tiền mặt, cổ phần công ty tài sản khác quy định Điều lệ công ty Nếu chi trả tiền mặt phải thực Đồng Việt Nam chi trả séc, chuyển [12] khoản lệnh trả tiền gửi bưu điện đến địa thường trú địa liên lạc cổ đơng Cổ tức phải tốn đầy đủ thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức trả cổ phần, thời hạn hình thức trả chậm 30 ngày trước lần trả cổ tức Thông báo trả cổ tức gửi phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa đăng ký sổ đăng ký cổ đông chậm 15 ngày trước thực trả cổ tức Thông báo phải nội dung sau đây: a) Tên cơng ty địa trụ sở cơng ty b) Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, sổ Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân c) Tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức d) Số lượng cổ phần loại cổ đông; mức cổ tức cổ phần tổng số cổ tức mà cổ đơng nhận đ) Thời điểm phương thức trả cổ tức e) Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật công ty Trường hợp cổ đơng chuyển nhượng cổ phần thời gian thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đơng thời điểm trả cổ tức người chuyển nhượng người nhận cổ tức từ công ty Trường hợp chi trả cổ tức cổ phần, công ty làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định Điều 122, 123 124 Luật Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần dùng để chi trả cổ tức thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tốn cổ tức IX.ƯU-NHƯỢC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN Ưu điểm: Cơng ty cổ phần chế độ trách nhiệm trách nhiệm hữu hạn nên cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm [13] vi vốn góp nên mức độ rủi rỏ giảm thiểu rõ rệt; Quy mô hoạt động lớn khả mở rộng kinh doanh hầu hết lĩnh vực ngành nghề dễ dàng từ việc huy động vốn cổ phần; Nhà đầu tư khả điều chuyển vốn đầu tư từ nơi sang nơi khác, từ lĩnh vực sang lĩnh vực khác dễ dàng nhanh chóng thơng qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần; Việc hoạt động cơng ty đạt hiệu cao tính độc lập quản sở hữu cấu vốn công ty Cổ phần tương đối linh hoạt khả huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu – đặc điểm ưu việt, riêng cơng ty cổ phần Nhược điểm: – Mức thuế tương đối cao ngồi thuế mà công ty phải thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cổ đơng phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức lãi cổ phần theo qui định luật pháp – Chi phí cho việc thành lập công ty tốn – Khả bảo mật kinh doanh tài bị hạn chế công ty phải công khai báo cáo với cổ đông; – Khả thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh hoạt động kinh doanh không linh hoạt phải tuân thủ theo qui định Điều lệ công ty, dụ trường hợp phải Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần định – Việc quản lý, điều hành công ty cổ phần phức tạp bị ràng buộc chế độ tài chính, kế tốn theo quy định pháp luật hành – Quyền Giám đốc ( Tống giám đốc) công ty Cổ phần bị hạn chế ( khoản điều 116 Luật doanh nghiệp ) [14] [15] ... nhượng cổ phần 5.1 Khái niệm cổ phần - Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ công ty chia nhỏ thành phần gọi cổ phần - Cơng ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thơng cổ. ..ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN I Sự hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Khái niệm chung Công ty cổ a) Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần phần b) Cổ đơng tổ chức,... Ngồi cổ phần phổ thơng, cơng ty cổ phần có cổ phần ưu đãi Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi cổ đông ưu đãi Cổ phần ưu đãi gồm loại sau đây: + Cổ phần ưu đãi biểu + Cổ phần ưu đãi cổ tức + Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa vị pháp lý của công ty cổ phần , Địa vị pháp lý của công ty cổ phần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay