Địa vị pháp lý của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật việt nam hiện nay

31 112 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 11:54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT KINH TẾ THẦY GIÁO: PHÍ MẠNH CƯỜNG NHĨM: 03 Đề tài: Địa vị pháp công ty cổ phần theo quy định pháp luật Việt Nam I Khái niệm & đặc điểm II Thành lập cơng ty cổ phần III Q chế pháp lí vốn công ty cổ phần IV Sự giải thể & phá sản V Thành tựu & hạn chế I  Khái niệm, đặc điểm pháp công ty cổ phần Việt Nam Khái niệm: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần; Cổ đơng tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu 03 không hạn chế số lượng tối đa; CTCP DN Cổ đơng chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp; Cổ đơng quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định khoản Điều 119 khoản Điều 126 Luật Đặc điểm pháp công ty cổ phần Việt Nam a, Tư cách pháp nhân + Cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày đc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đáp ứng đủ điều kiện pháp nhân:        Được thành lập hợp pháp cấu tổ chức chặt chẽ với điều lệ rõ ràng độc lập tài sản với doanh nghiệp khác với thành viên cơng ty người đại diện nhân danh cơng ty, lợi ích cơng ty tham gia vào quan hệ pháp luật Đặc điểm pháp công ty cổ phần Việt Nam b, cấu tổ chức quản công ty cổ phần Đặc điểm pháp công ty cổ phần Việt Nam c Các hình thức huy động vốn + Cơng ty cổ phần nhiều hình thức huy động vốn như: Chào bán cổ phần riêng le Phát hành chứng Bán cổ phần cho cổ khốn đơng cơng ty Phát hành trái phiếu Ưu, nhược điểm CTCP Ưu điểm  Chế độ trách nhiệm Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn  cấu vốn Công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện nhiều người góp vốn vào cơng ty Khẳ huy động vốn cao  Việc chuyển nhượng vốn trong Công ty cổ phần tương đối dễ dàng   Nhược điểm:  Mức thuế tương đối cao ngồi thuế mà cơng ty phải thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cổ đơng phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức lãi cổ phần theo qui định luật pháp  Quyền Giám đốc ( Tống giám đốc) công ty Cổ phần bị hạn chế Việc quản điều hành Công ty cổ phần phức tạp số lượng cổ đơng lớn Cấu trúc vốn CTCP 3.1 Vốn điều lệ  Vốn điều lệ CTCP số vốn cổ đơng góp vốn cam kết góp ghi vào điều lệ công ty  Vốn điều lệ CTCP chia thành phần gọi cổ phần Mệnh giá cổ phần công ty định phản ánh cổ phiếu  Vốn điều lệ cơng ty bao gồm nhiều loại cổ phần với tính chất pháp khác Bao gồm: Cấu trúc vốn công ty cổ phần 3.2 Vốn vay  Vốn vay nguồn vốn huy động từ bên hình thức khác như: vay ngân hàng, vay tổ chức, cá nhân khác… phát hành trái phiếu  Nguồn vốn vay hình thức trái phiếu vị trí quan trọng thể rõ ưu CTCP so với nhiều hình thức doanh nghiệp khác Cấu trúc vốn công ty cổ phần  Tóm lại, cấu trúc vốn yếu tố vô quan trọng DN nói chung CTCP nói riêng Nguồn vốn cơng ty phải đáp ứng cách đích thực cho q trình đầu tư, phát huy vai trò ý nghĩa hoạt động kinh doanh công ty III Quy chế pháp vốn công ty cổ phần Chuyển nhượng cổ phần 4.1 Chuyển nhượng cổ phần cho người khác Cổ đơng CTCP quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác trừ trường hợp sau:  Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết: cổ đông sở hữu cổ phần không quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác vậy, muốn chuyển nhượng phải đổi từ cổ phần ưu đãi biểu sang cổ phần phổ thông  Đối với cổ phần phổ thông công ty sáng lập: Chuyển nhượng cổ phần 4.2 Yêu cầu công ty mua lại cổ phần -Yêu cầu công ty mua lại cổ phần quyền quan trọng cổ đông -Căn Điều 129 LDN, cổ đông phản đối nghị tổ chức lại công ty thay đổi quyền, nghĩa vụ cổ đông quy định Điều lệ Công ty -Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông khoản điều 129 với giá thị trường giá tính theo nguyên tắc quy định Điều lệ Công ty thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu IV Tạm ngừng hoạt động, giải thể phá sản CTCP Tạm ngừng hoạt động -Khi DN gặp khó khăn chưa muốn giải thể -Thời hạn: năm tối đa lần -Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp không ký kết hợp đồng, không xuất hóa đơn hay giao dịch khác -Trong thời gian tạm ngừng hoat động kinh doanh doanh nghiệp không phải nộp thuế môn loại thuế khác… Sự phá sản CTCP -Phá sản “tình trạng doanh nghiệp khả tốn bị tòa án nhân dân định tuyên bố phá sản ” Sự giải thể CTCP Giải thể công ty quyền định chủ sở hữu doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp không thỏa mãn điều kiện tồn theo quy định pháp luật kinh doanh vi phạm pháp luật, bắt buộc doanh nghiệp phải giải thể  Các trường hợp giải thể: Theo Khoản Điều 57 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp giải thể trường hợp sau:   Kết thúc thời hạn hoạt động ghi Điều lệ công tyđịnh gia hạn;  Cơng ty khơng đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định Luật Donah nghiệp thời hạn sáu tháng liên tục;  Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Theo định chủ doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân; tất thành viên hợp danh công ty hợp danh; Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty công ty TNHH; Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần V Những thành tựu hạn chế CTCP ở VN thời gian qua  Hạn chế: o o o o o CTCP với chế độ TNHH đem lại thuận lợi cho công ty gây nhiều rủi ro cho chủ nợ Các cổ đơng hiểu biết vốn góp khác dễ nảy sinh tranh chấp phân hóa lợi ích Việc phân chia quyền lợi chức phận cho hoạt động cơng ty hiệu phức tạp Phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ góp vốn Tính cơng khai hạn chế lớn hoạt động kinh tế vốn đặc tính «kín đáo»  Cách khắc phục: o o o o Tạo hoàn hảo pháp luật, tính hiệu niềm tin pháp luật Làm cho kinh tế phát triển mạnh Nâng cao trình độ dân trí Bộ máy nhà nước phải kỷ cương phép tắc ... ty Có người đại diện nhân danh cơng ty, lợi ích cơng ty tham gia vào quan hệ pháp luật 2 Đặc điểm pháp lý công ty cổ phần Việt Nam b, Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần Đặc điểm pháp lý. .. tư vốn Quy định quy n nghĩa vụ công ty, thành viên công ty vốn tài sản công ty Nội dung chủ yếu quy chế pháp lý vốn CTCP thể chủ yếu cụ thể điều lệ công ty Cấu trúc vốn công ty cổ phần Dưới... HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT KINH TẾ THẦY GIÁO: PHÍ MẠNH CƯỜNG NHĨM: 03 Đề tài: Địa vị pháp lý công ty cổ phần theo quy định pháp luật Việt Nam I Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa vị pháp lý của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật việt nam hiện nay , Địa vị pháp lý của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật việt nam hiện nay , Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần tại Việt Nam, Ưu, nhược điểm của CTCP, III. Quy chế pháp lý về vốn trong công ty cổ phần, IV. Tạm ngừng hoạt động, sự giải thể và phá sản của CTCP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay