CÔNG cụ THUẾ QUAN TRONG CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG của VIỆT NAM

38 106 2
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 11:54

CƠNG CỤ THUẾ QUAN TRONG CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM Lớp: Kinh tế quốc tế (217)_1 Nhóm C1 Chương I: Tổng quan sách ngoại thương cơng cụ thuế quan 1.1 Chính sách ngoại thương 1.1.1 Khái niệm vai trò 1.1.1.1 Khái niệm Chính sách ngoại thương hệ thống nguyên tắc, biện pháp kinh tế, hành pháp luật dùng để thực mục tiêu xác định lĩnh vực ngoại thương nước thời kỳ định Chính sách ngoại thương phận quan trọng sách kinh tế nước, góp phần thúc đẩy thực mục tiêu kinh tế đất nước thời kỳ Mục tiêu phát triển kinh tế đất nước thời kỳ có khác nhau, đường lối sách ngoại thương phải thay đổi để đạt mục tiêu cụ thể sách kinh tế Khơng có sách ngoại thương áp dụng cho thời kỳ phát triển kinh tế Tuy nhiên, sách ngoại thương có tác dụng bảo vệ sản xuất nước, chống lại cạnh tranh từ bên ngoài, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nước phát triển bành trướng bên 1.1.1.2 Vai trò Khơng có sách ngoại thương áp dụng cho thời kỳ phát triển kinh tế Tuy nhiên, sách ngoại thương có tác dụng bảo vệ sản xuất nước, chống lại cạnh tranh từ bên ngoài, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nước phát triển bành trướng bên Bên cạnh có vai trò sau : - Chính sách ngoại thương cầu nối liên kết kinh tế nước với kinh tế giới, tạo hội cho quốc gia hội nhập kinh tế với nước khu vực giơi theo bước có hiệu - Chính sach ngoại thương có nhiệm vụ cân cán cân toác thu chi Các hoạt động ngoại thương không đơn tác động đến phát triern cân đối kinh tế nước mà có nhiệm vu đặc thù cân 1.1.2 cán cân tốn quốc tế Các kiểu sách ngoại thương điển hình Mỗi nước có sách ngoại thương riêng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế riêng nước, thời kỳ phát triển Tuy nhiên, sách phát triển ngoại thương nước phân loại theo hai tiêu thức sau: - Phân loại theo mức độ tham gia Nhà nước điều tiết hoạt động ngoại thương - Phân loại theo mức độ tiếp cận kinh tế quốc gia với kinh tế giới 1.1.2.1 Phân loại mức độ tham gia Nhà nước điều tiết hoạt động ngoại Chính sách mậu thương dịch tự do: - Quá trình sản xuất, xuất nhập tiến hành cách tự do, phủ khơng sử dụng cơng cụ thuế quan, hạn ngạch để hạn chế xuất nhập - Quy luật cạnh tranh điều tiết hoạt động sản xuất, tài thương mại Chính sách nước bảo hộ mậu dịch - Chính phủ áp dụng biện pháp thuế phi thuế thuế nội địa, giấy phép, hạn ngạch, biện pháp kỹ thuật để hạn chế hàng hóa nhập -Chính phủ nâng đỡ nhà xuất nội địa cách cắt, giảm miễn thuế xuất khẩu, doanh thu, lợi tức Trợ cấp xuất mặt hàng khuyến khích để cơng ty có lợi cạnh tranh Hiện nay, không nước thi hành sách hay sách khác cách tuyệt đối mà tùy trường hợp, số ngành hàng, sản phẩm thấy áp dụng sách tự phát triển tốt hơn, phủ để mậu dịch tự Còn số ngành ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn an ninh cộng đồng phủ quản lý việc thi hành sách bảo hộ mậu dịch 1.1.2.2 Phân loại theo mức độ tiếp cận kinh tế quốc gia với giới Chính sách hướng nội ( Invard Oriented Trade Policies) - Kinh tế phát triển tự lực cánh sinh dựa tài nguyên sẵn có quốc gia, phủ điều hành hoạt động kinh tế nhằm sử dụng tối đa nguồn lực, tài nguyên, tạo sản phẩm hàng hóa phục vụ cho người dân nước Chính phủ điều hành can thiệp tuyệt đối vào hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối ngoại thương - Cố gắng hình thành ngành cơng nghiệp riêng nước mình, sản xuất hàng hóa phục vụ cho nhu cầu nội địa, hướng thực chiến lược cơng nghiệp hóa thay hàng nhập khẩu, - Khơng khuyến khích có quan hệ với thị trường giới Chính sách hướng xuất (Qutward Oriented Trade Policies) - Tham gia vào trình phân công khu vực quốc tế, hướng thị trường, thực chun mơn hóa đễ cạnh tranh - Nền kinh tế lấy xuất làm động lực phát triển, phát triển công nghiệp ưu tiên cho xuất - Theo quốc gia, hướng xuất dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, gia công sản phẩm hay dựa vào lợi so sánh 1.1.3 Các công cụ chủ yếu 1.1.3.1 Công cụ thuế quan : loại thuế đánh vào đơn vị hàng hóa xuất hay nhập quốc gia hàng cảnh 1.1.3.2 Công cụ phi thuế quan : Trong khuôn khổ WTo, khái niệm phi thuế quan coi :” Biện pháp phi thuế quan biện pháp thuế quan , liên quan ảnh hưởng đến ln chuyển hàng hóa nước”, :” Hàng rào phi thuế quan biện pháp phi thuế quan mang tinh cản trợ thương mại mà không dựa sở pháp lý, khoa học bình đẳng ” 1.2 Thuế quan 1.2.1 Khái niệm, phân loại vai trò 1.2.1.1 Khái niệm Thuế quan hay thuế xuất nhập tên gọi chung để gọi hai loại thuế lĩnh vực thương mại quốc tế đánh vào đơn vị hàng hóa xuất hay nhập quốc gia Thuế quan có loại thuế nhập thuế xuất Thuế nhập thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu, thuế xuất thuế đánh vào hàng hóa xuất Thuế quan biết đến hình thức lâu dài sách mậu dịch công cụ truyền thống để làm tăng thu ngân sách nhà nước 1.2.1.2 Phân loại Thuế quan chia làm nhiều loại khác theo phương thức khác nhau: Theo phương thức tính thuế: Thuế quan theo đơn giá hàng: tỷ lệ phần trăm mặt hàng, chẳng hạn 10% giá CÌ hàng nhập hay 5% FOB hàng xuất khẩu, gọi thuế suất Thuế quan theo trọng lượng: tính theo trọng lượng mặt hàng, chẳng hạn 5$ kiểu tính gây khó khăn việc định số lượng tiền nộp thuế thay đổi thường xuyên thị trường hay lạm phát,… Thuế quan hỗn hợp: loại thuế quy định bược người nhập phải trả hai loại thuế quan theo đơn giá hàng thuế quan theo trọng lượng ( ví dụ: 5% 5$ tấn) Theo mục đích đánh thuế Thuế quan tăng thu ngân sách: tập hợp mức thuế suất đưa mà mục đích làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mục đích bảo hộ cho sản xuất nước thứ yếu ví dụ quốc gia khơng trồng lúa gạo chế biến lúa gạo mà nhập thuế nhập đánh vào lúa gạo với mục đích tăng thu cho ngân sách Thuế quan bảo hộ: đưa với mục đích làm tăng giá mật cách nhaanh tạo hàng hóa nhập nhằm bảo hộ cho sản xuất nước trước cạnh tranh từ nước khác Ví dụ nước Nam Mỹ có thuế nhập cao cản trở việc nhập ô tô nguyên Nói chung thuế quan bảo hộ đưa người ta cho mức thuế suất thấp sản xuất nước gặp phải cạnh tranh liệt từ mặt hàng nhập khẩu, thị phần nước bị Thuế quan cấm đoán: thuế quan đưa với thuế xuất cao, gần khơng nhà nhập dám nhập mặt hàng 1.2.1.3 Vai trò Thuế quan có vai trò quan trong việc thu ngân sách nhà nước, tạo thêm công ăn việc Thuế quan đóng vai trò quan trọng việc bảo hộ ngành công nghiệp non trẻ nước, chưa đủ sức cạnh tranh trường quốc tế Thuế nhập Giảm nhập cách làm cho chúng trở nên đắt so với mặt hàng thay có nước điều làm giảm thâm hụt cán cân thương mại chống lại hàng vi phá giá cách tăng giá hàng nhập mặt hàng phá giá lên tới giá chung thị trường Trả đũa trước hành vi dựng hàng rào thuế quan quốc gia khác đánh thuế hàng hóa xuất mình, chiến tranh thương mại Bảo hộ cho lĩnh vực sản xuất then chốt, chẳng hạn nơng nghiệp có sách thuế quan Liên minh châu Âu thực Chính sách nông nghiệp chung họ Bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ chúng đủ vững mạnh để cạnh tranh cơng thị trường quốc tế Thuế xuất khẩu: Giảm xuất nhà nước khơng khuyến kích xuất mặt hàng sử dụng nguồn tài nguyên khan bị cạn kiệt hay mặt hàng mà tính chất quan trọng an tồn lương thực hay an ninh quốc gia đặt lên hàng đầu Thuế xuất dùng để tăng thu ngân sách cho nhà nước Tùy nhu cầu mà hay vài mujch đích nói đề cao Khi bị xác định có mục đích bảo hộ mậu dịch, thuế nhập khẩ trở thành đối tượng bị nước ngồi đòi cắt giảm Tuy nhiên, sử dụng sách thuế quan mang lại tác động tiêu cực thuế sử dụng vào mục đích bảo vệ có tác động tiêu cực tới sản xuất tiêu dùng: khuyến khích khong hiệu nước, tăng giá khiến người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu, mua sắm, gián tiếp tạo môi trường cho buôn lậu tệ nam tham nhũng quan thuế Khuyến khích mặt hàng có hiệu sản xuất nước nhà nước bảo hộ cho mặt hàng tức khuyến khích phát triển mà mặt hàng thuế cao thường mặt hàng khơng có lợi so sánh Nhà nước thêm tiềm cho mặt hàng hiệu dẫn đến giảm tổng lợi nhuận thu Giá tăng cao làm gia tăng lạm phát đồng thời người dẫn cắt giảm tiêu dùng cá nhân 1.2.2 Quá trình phát triển thuế quan giới Trong thời cổ đại trung cổ, thuế xuất-nhập quyền địa phương thu, điều thơng thường nhà nước giao cho tổ chức nhà nước chuyên trách thuế xuất-nhập hải quan thực cơng việc kiểm tra, tính thu thuế Về mặt nguyên tắc, thuế xuất nhập phải nộp trước thông quan để người xuất giao hàng hóa cho người chuyên chở hay người nhập đưa mặt hàng nhập vào lưu thông nội địa, trừ có sách ân hạn thuế hay có bảo lãnh nộp thuế, nên chúng coi loại thuế dễ thu nhất, chi phí để thu thuế xuất-nhập nhỏ Trong thời đại ngày nay, sách thương mại, thuế thuế quan thường xếp ảnh hưởng chung chúng sách cơng nghiệp, sách nơng nghiệp sách đầu tư Các khối thương mại nhóm quốc gia liên minh thỏa thuận giảm thiểu hay loại trừ thuế quan thương mại khối, khả áp đặt thuế quan có hiệu lên hàng nhập từ khối hay hàng xuất khối Liên minh hải quan khối thường có biểu thuế quan chung, theo quy định thỏa thuận quốc gia thành viên chia sẻ khoản thu nhập từ thuế quan hàng hóa nhập vào khối Chương II: Cơng cụ thuế quan sách ngoại thương Việt Nam từ Đổi đến 2.1 Thực trạng áp dụng thuế quan giai đoạn 2.1.1 Giai đoạn 1986- 2000 Luật thuế xuất, nhập Việt Nam đời vào tháng 12 năm 1987 để quản lý hoạt động xuất nhập thay cho chế độ thu bù chênh lệch ngoại thương trước Sau thời gian áp dụng, Luật thuế xuất nhập sửa đổi lần thứ vào năm 1991, lần thứ hai vào năm 1993 lần gần ngày 20/05/1998 Trong vấn đề mà thường xuyên thương gia nhà nước quan tâm nhiều biểu thuế suất hàng xuất nhập Đối với thuế xuất : Trong giai đoạn thực chiến lược hướng xuất nên nhà nước ta chủ chương đánh thuế thấp mặt hàng xuất Năm 1991 biểu thuế xuất có 11 mức đánh vào 60 mặt hàng Đặc biệt mặt hàng gạo mặt hàng mạnh Việt Nam, năm giảm thuế suất từ 10% xuống 1% BIỂU THUẾ THUẾ XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 67/1999/QĐ-BTC ngày 24 tháng năm 1999 Bộ trưởng Bộ Tài ) Mã số Mơ tả nhóm mặt hàng Nhóm Phân nhóm Thuế suất (%) 0801 Dừa, hạch Brazil, hạt đào lộn hột (hạt điều), tươi khơ, hoặcchưa bóc vỏ lột vỏ Riêng: 0801 31 00 Hạt đào lộn hột (hạt điều) chưa bóc vỏ 0901 00 Cà phê 0902 00 Chè loại 0904 00 Hạt tiêu 1006 00 Gạo loại 2701 10 than 010 Dầu thô 20 Cao su 2709 00 4001 Nhìn vào biểu thuế xuất ta thấy Việt Nam chủ yếu xuất sản phẩm thô, sơ chế Tuy nhiên, điều có tác động khơng tốt nguồn tài ngun quốc gia gây cạn kiệt tài nguyên Đối với thuế nhập : Nhìn chung giai đoạn sách thuế nhập nhà nước hầu hết nhằm tăng cường bảo hộ cho sản xuất nước nên mức thuế suất tương đối cao BIỂU THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 1991 Mã số Mơ tả nhóm mặt hàng Thuế suất (%) Nhóm 220400 Rượu vang làm từ nha tươi kể vang cao độ 100 220100 Các loại nước khoáng tự nhiên, nước khoáng nhân tạo nước có ga 70 230300 Bia sản xuất từ Malt 100 240110 Thuốc chưa tước cọng 15 24012010 Thuốc lá chưa tước cọng 30 240200 Xì gà, xì gà nhá 120 Nhìn vào bảng ta thấy mặt hàng đánh thuế cao thuốc rượu hai mặt hàng có hại cho sức khỏe nên hạn chế nhập khẩu, ô tô nhằm bảo hộ sản xuất nước - Ngày 29/4/1998 Bộ tài định việc ban hành giá mua tối thiểu để tính thuế nhập làm xác định giá tính thuế nhập Bảng giá mua tối thiểu với số mặt hàng: Nhìn chung quy định cần thiết góp phần hạn chế tình trạng người mua người bán thông đồng với ghi giá hàng thấp Đồng thời giúp cho việc tính thuế nhanh hạn chế việc bán phá giá; nhằm đẩy mạnh việc nhập hàng hoá vào nước Thuế doanh thu: Giai đoạn 1996-1998 giai đoạn cuối thực thuế doanh thu Trong giai đoạn nhà nước thực thuế doanh thu với hàng xuất hiệu đạt không cao Thuế VAT : Tháng 5/1997, Quốc hội khóa IX thơng qua Luật thuế giá trị gia tăng thay cho thuế doanh thu Thuế giá trị gia tăng bao quát hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, thu hàng hoá khâu nhập khẩu, tạo nguồn thu lớn, ổn định kịp thời cho ngân sách Nhà nước.Trong giai đoạn đầu tác động khủng hoảng nên điều chỉnh thuế VAT xuống từ 20% xuống 10 % tư liệu sản xuất để kích thích sản xuất nước.Cũng để khuyến khích xuất số hàng hóa dịch vụ áp thuế 0% số ngành sửa chữa máy móc điện tử, xuất lao động để doanh nghiệp khấu trừ hoàn thuế đầu vào -Sự tải hệ thống quảnthuế không cho thấy gia tăng quy mơ tính phức tạp hệ thống thuế mà lạc hậu mơ hình quảnthuế khơng theo kịp với phát triên nhanh chóng kinh tế 2.2.2.2 Nguyên nhân -Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập Việt Nam sửa đổi nhiều lần chưa đồng bộ, nội dung chưa bao quat hết đối tượng nguồn thu Thuế nhập nước ta vừa đánh theo tính chất hàng hóa, vừa đánh theo mục đích sử dụng dễ tạo sơ hở, bất hợp lý đối tượng bất triệt để lợi dụng So với nước khác, biểu thuế Việt Nam nhiều phức tạp -Vấn đề nợ thuế kéo dài, chế quản lý hàng tạm nhập tái xuất, hoàn thuế VAT thủ tục lập, giải thể công ty lỏng lẻo,… sơ hở để đối tượng xấu triệt để khai thác trốn thuế Đặc biệt sách ân hạn thời gian nộp thuế khơng có chế tài ràng buộc làm cho chây ỳ, chiến đoạt tiền thuế xuất nhập -Trình độ nhận thức thái độ chấp hành người nộp thuế xuất nhập Người nộp thuế đối tượng trực tiếp thực sách, luật lệ thuế xuất nhập Vì trình độ nhận thức hái độ chấp hành nghĩa vụ thuế họ dóng vai trò định việc thu thuế chống thất thu thuế Chương III: Định hướng số giải pháp nhằm tiếp tục hồn thiện việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian tới 3.1 Định hướng mục tiêu việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian tới 3.1.1 Chiến lược xuất nhập sách ngoại thương giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến 2030 (Theo định 2471-QD-TTg phê duyệt chiến lược xuất nhập hàng hóa) 3.1.1.1 Quan điểm chiến lược xuất nhập Phát triển sản xuất để tăng nhanh xuất khẩu, đồng thời đáp ứng nhu cầu nước; khai thác tốt lợi so sánh kinh tế, nâng cao hiệu quả, lực cạnh tranh xuất nhập chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, giải việc làm tiến tới cân cán cân thương mại Xây dựng, củng cố đối tác hợp tác chiến lược để phát triển thị trường bền vững; kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài quốc gia, lợi ích kinh tế lợi ích trị - đối ngoại, chủ động độc lập tự chủ hội nhập kinh tế quốc tế Đa dạng hóa thị trường xuất nhập Tích cực chủ động tham gia vào mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu; trọng xây dựng phát triển hàng hóa có giá trị gia tăng cao, có thương hiệu thị trường nước 3.1.1.2 Mục tiêu phát triển 3.1.1.2.1 Mục tiêu tổng quát Tổng kim ngạch xuất hàng hóa đến năm 2020 tăng gấp lần năm 2010, bình quân đầu người đạt 2.000 USD, cán cân thương mại cân 3.1.1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 11%/năm Duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10% thời kỳ 2021 – 2030 - Tốc độ tăng trưởng nhập thấp tăng trưởng xuất khẩu; tốc độ tăng trưởng nhập hàng hóa bình qn 10 – 11%/năm thời kỳ 2011 – 2020 - Giảm dần thâm hụt thương mại, trì thặng dư thương mại thời kỳ 2016 – 2030 3.1.1.3 Định hướng xuất 3.1.1.3.1 Định hướng chung - Phát triển xuất theo mơ hình tăng trưởng bền vững hợp lý chiều rộng chiều sâu, vừa mở rộng quy mô xuất khẩu, vừa trọng nâng cao giá trị gia tăng xuất - Chuyển dịch cấu hàng hóa xuất cách hợp lý theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, tập trung nâng nhanh tỷ trọng sản phẩm xuất có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với mơi trường cấu hàng hóa xuất 3.1.1.3.2 Định hướng phát triển ngành hàng - Nhóm hàng nhiên liệu, khống sản (là nhóm hàng có lợi tài nguyên bị giới hạn nguồn cung): Có lộ trình giảm dần xuất khống sản thơ; đầu tư công nghệ để tăng xuất sản phẩm chế biến, tận dụng hội thuận lợi thị trường giá để tăng giá trị xuất Định hướng tỷ trọng nhóm hàng cấu hàng hóa xuất từ 11,2% năm 2010 xuống 4,4% vào năm 2020 - Nhóm hàng nơng, lâm, thủy sản (là nhóm hàng có lợi lực cạnh tranh dài hạn giá trị gia tăng thấp): Nâng cao suất, chất lượng giá trị gia tăng; chuyển dịch cấu hàng hóa xuất hướng mạnh vào chế biến sâu, phát triển sản phẩm xuất có ứng dụng khoa học cơng nghệ tiên tiến Định hướng tỷ trọng nhóm hàng cấu hàng hóa xuất từ 21,2% năm 2010 xuống 13,5% vào năm 2020 - Nhóm hàng cơng nghiệp chế biến, chế tạo (là nhóm hàng có tiềm phát triển thị trường giới có nhu cầu): Phát triển sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ chất xám cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ giá trị nước, giảm phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập Định hướng tỷ trọng nhóm hàng cấu hàng hóa xuất từ 40,1% năm 2010 tăng lên 62,9% vào năm 2020 - Nhóm hàng (nằm nhóm hàng hóa khác): Rà sốt mặt hàng có kim ngạch thấp có tiềm tăng trưởng cao thời gian tới để có sách khuyến khích phát triển, tạo đột phá xuất Định hướng tỷ trọng cấu hàng hóa xuất từ 12% năm 2010 tăng lên 19,2% vào năm 2020 3.1.1.3.2 Định hướng phát triển thị trường - Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; củng cố mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam thị trường truyền thống; tạo bước đột phá mở rộng thị trường xuất có tiềm - Phát huy vai trò, vị Việt Nam tổ chức quốc tế, khu vực tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế để mở rộng thị trường xuất khẩu; phát triển hệ thống quan xúc tiến thương mại khu vực thị trường lớn tiềm năng; tăng cường bảo vệ hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam thị trường khu vực giới - Tận dụng tốt hội mở cửa thị trường nước ngồi lộ trình cắt giảm thuế quan để đẩy mạnh xuất nâng cao hiệu xuất hàng hóa Việt Nam sang thị trường ký FTA - Tổ chức xây dựng bước phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam thị trường nước - Định hướng cấu thị trường đến năm 2020: châu Á chiếm tỷ trọng khoảng 46%, châu Âu khoảng 20%, châu Mỹ khoảng 25%, châu Đại Dương khoảng 4% châu Phi khoảng 5% 3.1.1.4 Định hướng nhập - Chủ động điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng nhập hàng hóa, đồng thời phát triển sản xuất nguyên, nhiên, phụ liệu phục vụ ngành hàng xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu nước phát triển công nghiệp hỗ trợ, kiểm sốt chặt việc nhập mặt hàng khơng khuyến khích nhập khẩu, góp phần giảm nhập siêu dài hạn - Đáp ứng yêu cầu nhập nhóm hàng máy móc thiết bị cơng nghệ cao phù hợp với nguồn lực, trình độ sản xuất nước tiết kiệm lượng, vật tư; định hướng nhập ổn định cho ngành sản xuất sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu mà khai thác, sản xuất nước hiệu có tác động xấu đến mơi trường - Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, cải thiện thâm hụt thương mại với thị trường Việt Nam nhập siêu 3.1.1.5 Giải pháp thực chiến lược 3.1.1.5.1 Phát triển sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế - Phát triển sản xuất công nghiệp: + Tiếp tục đổi công nghệ, nâng cao suất lao động ngành sản xuất có tỷ trọng kim ngạch xuất lớn khí, đồ gỗ, dệt may, da giày; phát triển sản xuất mặt hàng xuất có tiềm năng, có tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng cao vật liệu xây dựng, sản phẩm hóa dầu, sản phẩm cao su, sản phẩm cơng nghệ cao + Thực sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu nước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành khí chế tạo, điện tử - tin học, linh kiện ô tô, dệt may, da giày cơng nghệ cao + Khuyến khích phát triển trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu đầu mối cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, sản phẩm nhựa, điện tử, khí + Có sách hỗ trợ doanh nghiệp xử lý môi trường sản xuất phù hợp với cam kết quốc tế - Phát triển sản xuất nơng nghiệp: + Tiếp tục hồn chỉnh quy hoạch phát triển ngành nơng nghiệp có lợi cạnh tranh để định hướng cho doanh nghiệp tập trung đầu tư vào ngành hàng + Ban hành sách, biện pháp nhằm tổ chức lại sản xuất nông lâm ngư nghiệp theo hướng liên kết lực lượng, tư liệu sản xuất để tạo điều kiện đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, giống vào sản xuất Giảm khâu trung gian việc cung ứng vật tư, thiết bị cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm + Xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu xuất bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam + Ban hành chế, sách nhằm khuyến khích gắn kết việc phát triển vùng nguyên liệu với sản xuất, chế biến xuất nông, lâm, thủy sản Triển khai chương trình hợp tác, liên kết địa phương nước để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu; liên kết sản xuất, chế biến chỗ phục vụ xuất + Chủ động có đối sách phù hợp với sách bảo hộ mậu dịch hình thức nói chung hàng nơng, lâm, thủy sản Việt Nam nói riêng 3.1.1.5.2 Phát triển thị trường - Đẩy mạnh hoạt động đàm phán song phương, đa phương nhằm mở rộng thị trường phân phối hàng hóa Việt Nam; rà sốt chế, sách cam kết quốc tế để bảo đảm đồng trình thực cam kết - Tiến hành rà soát, đàm phán, ký bổ sung hiệp định ký phù hợp công nhận lẫn chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, ổn định cho hàng hóa xuất - Tổ chức hiệu quả, đồng hoạt động thông tin, dự báo tình hình thị trường hàng hóa nước giới, luật pháp, sách tập qn bn bán thị trường để giúp doanh nghiệp nâng cao khả cạnh tranh, thâm nhập thị trường hiệu - Đổi mơ hình tổ chức, tăng cường hoạt động thương vụ, quan xúc tiến thương mại nước ngoài; đồng thời nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng tập trung phát triển sản phẩm xuất có lợi cạnh tranh, không bị hạn chế thị trường vào thị trường nhiều tiềm năng; đẩy mạnh hoạt động xây dựng bảo vệ thương hiệu ngành hàng, sản phẩm xuất thị trường xuất trọng điểm - Khuyến khích hoạt động cộng đồng người Việt Nam nước tổ chức phân phối hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối nước nhập - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại khu vực cửa biên giới; cung cấp, cập nhật thơng tin thị trường, chế, sách biên mậu nước láng giềng; hướng doanh nghiệp xuất nhập qua cửa quốc tế, cửa để đảm bảo ổn định phòng tránh rủi ro hoạt động thương mại biên giới 3.1.1.5.3 Chính sách tài chính, tín dụng đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất - Tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ - Rà sốt, điều chỉnh sách thu hút đầu tư nhằm thu hút mạnh đầu tư nước nước vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất - Đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất nhằm bảo hiểm rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu; tạo thuận lợi việc vay từ tổ chức tín dụng để tăng lượng hàng hóa xuất khẩu, tăng khả tiếp cận thị trường quốc tế - Điều hành sách tiền tệ, quảnngoại hối linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mơ, cân đối hài hòa u cầu xuất nhu cầu nhập 3.1.1.5.4 Đầu tư phát triển sở hạ tầng giao nhận kho vận đẩy nhanh xã hội hóa hoạt động dịch vụ logistics - Rà soát đầu tư, nâng cấp sở hạ tầng giao thông vận tải, luồng lạch, kho tàng bến bãi cảng biển địa điểm thông quan hàng hóa xuất nhập - Xây dựng sách phát triển dịch vụ logistics; thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cho dịch vụ logistics lực thực dịch vụ 3.1.1.5.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Đổi hệ thống đào tạo nguồn nhân lực theo hướng: Đào tạo gắn với yêu cầu, mục tiêu phát triển ngành hàng có chất lượng, tay nghề cao, trước hết sản xuất hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, sản phẩm nhựa, điện tử, khí - Đa dạng hóa mở rộng hình thức hợp tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết sở đào tạo với doanh nghiệp, bước thực đào tạo theo yêu cầu định hướng cộng đồng doanh nghiệp - Bổ sung chế, sách hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đầu tư, tham gia vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành hàng sản xuất, xuất 3.1.1.5.6 Kiểm soát nhập - Nâng cao hiệu đầu tư sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam; có sách khuyến khích việc đầu tư sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu nước, hạn chế đầu tư vào khu vực phi sản xuất; đẩy mạnh đầu tư sản xuất mặt hàng Việt Nam có lợi cạnh tranh - Đàm phán, thỏa thuận trao đổi thương mại cấp Chính phủ nhằm cải thiện cán cân thương mại với đối tác thương mại cách hợp lý, phù hợp với nhu cầu, trình độ sản xuất nước cam kết quốc tế - Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nước nhằm tạo hội kết nối doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu với doanh nghiệp sử dụng loại máy móc, thiết bị hàng hóa này; có chế bổ sung việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất nước đấu thầu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật hàng hóa phù hợp với cam kết quốc tế để kiểm soát nhập hàng hóa chất lượng, ảnh hưởng đến mơi trường, sức khỏe người dân - Tăng cường biện pháp quản lý nhập phù hợp cam kết quốc tế nguyên tắc Tổ chức Thương mại giới (WTO) 3.1.1.5.7 Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp vai trò hiệp hội ngành hàng - Tập trung nguồn lực đổi công nghệ, cải tiến mẫu mã đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lượng, tạo sản phẩm có chất lượng quốc tế, hướng mạnh vào xuất khẩu, đồng thời trọng sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu nước - Triển khai áp dụng mơ hình quản trị doanh nghiệp, mơ hình quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh chất lượng sản phẩm - Thực phương châm liên kết hợp tác để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh thị trường - Đa dạng hóa thị trường xuất nhằm tránh rủi ro kinh doanh khai thác tiềm thị trường Đa dạng hóa đồng tiền tốn phòng ngừa rủi ro tỷ giá hoạt động xuất nhập - Tổ chức lại hoạt động thông tin ngành hàng, xúc tiến thương mại hiệp hội ngành hàng Đề cao vai trò liên kết hội viên, đại diện bảo vệ lợi ích hội viên thương mại quốc tế; thực có hiệu nhiệm vụ quan quản lý nhà nước giao theo luật định 3.1.1.2 Chính sách ngoại thương Bước vào năm 2018, thời điểm số sách có hiệu lực, liên quan có tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập (XNK), sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp (DN); đó, tiêu biểu Luật Quảnngoại thương Nghị định 125/2017/NĐ-CP 3.1.1.2.1 Nội dung luật quảnngoại thương: 3.1.1.2.1.1 Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Luật Quảnngoại thương điều chỉnh chủ yếu công tác quản lý nhà nước ngoại thương bao gồm: biện pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương có liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế; không điều chỉnh, can thiệp vào hoạt động cụ thể thương nhân, thương nhân với nhau; điều chỉnh đối tượng hàng hóa, không điều chỉnh đối tượng dịch vụ 3.1.1.2.1.2 Về nguyên tắc quản lý nhà nước ngoại thương, quyền tự kinh doanh xuất khẩu, nhập trách nhiệm quản lý nhà nước ngoại thương Nguyên tắc chủ yếu - Nhà nước quảnngoại thương theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên - Bảo đảm minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, thương nhân thuộc thành phần kinh tế; thúc đẩy phát triển sản xuất nước xuất khẩu, gắn với quản lý nhập Trong bối cảnh, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, lần đầu tiên, Luật khẳng định quyền tự kinh doanh xuất khẩu, nhập thương nhân bị hạn chế thuộc trường hợp mà Luật quy định biện pháp cấm, tạm ngừng hạn chế xuất khẩu, nhập - Về trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực ngoại thương, Luật quy định nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực ngoại thương theo giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Bộ Cơng Thương, bộ, quyền địa phương phù hợp với biện pháp quản lý quy định Luật theo nguyên tắc "một biện pháp quan đầu mối phụ trách" 3.1.2 Định hướng mục tiêu việc áp dụng thuế quan thời gian tới • 3.1.2.1 Định hướng việc áp dụng thuế quan thời gian tới Triển khai thực Luật Thuế Xuất Nhập 2016 Ngày 06/4/2016, Quốc Hội thông qua dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập (sửa đổi) Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016 Một nội dung sửa đổi Luật Thuế xuất nhập sửa đổi nhóm vấn đề khuyến khích phát triển bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh nước phù hợp định hướng phát triển Đảng, Nhà nước cam kết quốc tế ký kết, cụ thể gồm: + Bổ sung số nội dung quy định thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ để góp phần bảo vệ sản xuất nước điều kiện hội nhập quốc tế sở kế thừa, nâng cấp số quy định Pháp lệnh liên quan + Sửa đổi nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất + Sửa đổi thẩm quyền ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khung thuế suất Luật thuế xuất nhập sửa đổi quy định: UBTVQH ban hành mức thuế suất tối thiểu cho phân nhóm hàng thuộc danh mục nhóm hàng chịu thuế xuất khẩu; Thủ tướng Chính phủ vào nguyên tắc nêu dự thảo Luật mức thuế suất tối thiểu UBTVHQ ban hành để quy định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập mặt hàng; định áp dụng mặt hàng mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập hạn ngạch thuế quan, mặt hàng trường hợp cần thiết Như vậy, kể từ 01/9/2016, hệ thống văn pháp luật quy định thuế xuấtnhập ưu đãi Việt Nam (MFN) dạng Nghị định Chính phủ Tương tự với Biểu thuế xuất-nhập ưu đãi Việt Nam, thời gian tới, thuế nhập xuất ưu đãi đặc biệt thực cam kết Việt Nam FTA nêu quy định Nghị định Chính phủ Bên cạnh Nghị định Chính phủ quy định lượng hạn ngạch ô tô theo cam kết Việt Nam TPP (Bộ Công Thương đơn vị chủ trì xây dựng) • Phát huy vai trò Ủy ban thực thi Hiệp định • Tiếp tục đàm phán Hiệp định nâng cấp Hiệp định có • Rà sốt theo dõi phân tích diễn biến xuất nhập • Sử dụng cơng cụ phòng vệ thương mại • Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa hàng hóa XNK; phát huy vai trò Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả (Ban 389) • Điều chỉnh sách thu nước, tăng cường vai trò nguồn thu nội địa 3.1.2.2 Mục tiêu việc áp dụng thuế quan thời gian tới 3.1.2.2.1 Mục tiêu Các tiêu quan trọng kinh tế đặt gồm: + Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD + Bội chi NSNN khoảng 4% GDP + Phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN GDP giai đoạn 2016-2020 bình quân khoảng 20-21% GDP Trong từ thuế, phí khoảng 19-20% GDP + Quy mô thu NSNN giai đoạn 2016-2020 khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, nâng dần tỷ trọng thu nội địa đến năm 2020 đạt 80% tổng thu NSNN 3.1.2.2.2 Giải pháp thực Trong thời gian tới cần tiếp tục hồn thiện hệ thống sách thuế, phí lệ phí phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Tạo thuận lợi bảo vệ lợi ích quốc gia việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất; Tăng khả cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ sản xuất nước; Khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích thu hút đầu tư đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng bền vững, góp phần ổn định nâng cao đời sống nhân dân, góp phần tăng thu NSNN Muốn vậy, cần mở rộng sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát nguồn thu phát sinh cấu lại theo hướng tăng nguồn thu nội địa; đảm bảo cơng bằng, bình đẳng thuế đối tượng nộp thuế; tạo điều kiện cho người nộp thuế tăng tích tụ, phù hợp với thơng lệ quốc tế Thực đơn giản hóa hệ thống sách ưu đãi thuế, việc thiết kế tổ chức thực sách ưu đãi thuế gắn chặt với định hướng ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực địa bàn theo yêu cầu trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý thuế, chống thất thoát, gian lận thuế; Tăng cường hiệu công tác chống chuyển giá; Tiếp tục rà sốt, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi sách thuế hành (thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ mơi trường Tiếp tục hồn thiện sách thu phí lệ phí, sách thu NSNN như: thu tiền sử dụng đất, thu tiền th đất… Chủ động tính tốn phương án bảo đảm nguồn thu cân đối ngân sách giá dầu có biến động giảm lớn; giảm thuế nhập để thực cam kết FTA; kiểm sốt chặt chẽ việc hồn thuế, đảm bảo hồn thuế đối tượng, sách pháp luật thuế Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 3.2 Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian tới - Đối với thuế xuất khẩu: Để đảm bảo khuyến khích tối đa hoạt động xuất khẩu, thực thu thuế xuất mặt hàng xuất mà VN có thị trường ổn định nguyên liệu thô cần cho sản xuất nước quặng thô, phế liệu kim loại Cần điều chỉnh theo hướng giảm tiến tới bỏ thuế xuất số mặt hàng may mặc, da giày, nông sản chế biến để khuyến khích xuất - Thuế nhập khẩu: + Giảm bớt số mức thuế nhập mức thuế cao nhất: nước ta có 18 mức thuế nhập khẩu, mức thuế cao 60% Để phù hợp với yêu cầu hội nhập ta phải giảm dần mức thuế cao giảm số lượng mức thuế Về lâu dài, mức thuế phù hợp với yêu cầu AFTA - 5%, trước mắt ta phải giảm dần, song mặt hàng mà nước ta khơng có tiềm lợi chưa có khả sản xuất năm tới, mặt hàng nguyên liệu vật tư quan trọng chủ yếu cho sản xuất ngành mạnh cạnh tranh xuất cần xây dựng mức thuế nhập thấp mức bảo hộ cấp I Trong tương lai, biểu thuế nhập hoàn thiện mức 0%, 3%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40% 50% Đồng thời mức thuế cao 60% giảm xuống 50% + Cần xác định rõ mức thuế nhập tạm thời cho loại hàng hóa đặc biệt: luật thuế hành chưa có quy định mức thuế tạm thời số loại hàng nhập mà giá bán nước xuất thấp so với giá thành hàng hóa nhằm gây rối có tính chất đe dọa phát triển sản xuất nước Vì cần phải có quy định thuế suất tạm thời nhằm chống lại tình trạng bán phá giá, hộ giá để nhằm cạnh tranh không lành mạnh * Trên sở cụ thể hóa phương hướng trên, giải pháp hoàn thiện việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian tới bao gồm: • Thứ nhất, hồn thiện hệ thống văn pháp lý liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: – Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế xuất khẩu, nhập văn hướng dẫn khác; – Hệ thống hóa pháp luật theo lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu; phân tích, so sánh đối chiếu với hệ thống văn quy phạm pháp luật hành, loại bỏ văn hết hiệu lực, bãi bỏ văn mâu thuẫn, chồng chéo; xây dựng văn quy phạm pháp • luật điều chỉnh thuế xuất nhập Thứ hai, nâng cao lực đội ngũ cán quản lý điều hành công tác thuế xuất khẩu, nhập khẩu: – Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ quản lý nhà nước, trình độ chun mơn cách: cập nhật kiến thức pháp luật, hiểu đầy đủ hệ thống văn quy phạm có liên quan, nắm vững thông lệ thương mại quốc tế…đặc biệt cam kết Việt Nam thuế xuất nhập khẩu; – Chú trọng khâu tuyển dụng đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực quản lý, điều hành thuế xuất khẩu, nhập nhằm mục đích thu hút cán có trình độ chun mơn, có lực, có phẩm chất đạo đức tốt; – Tập trung đầu tư hệ thống trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng với nhu cầu giải công việc, đảm bảo việc cập nhật thông tin, kiến thức, tin học hóa cơng tác quản lý nhà nước… • Thứ ba, hồn thiện hệ thống quan nhà nước tham gia quản lý, điều hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: – Giảm thiểu biện pháp quản lý mang tính chất hành chính; – Tổ chức kênh đối thoại xây dựng thể chế Bộ quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp để ban hành văn pháp luật phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; – Hình thành quan đầu mối giải vấn đề có liên quan đến việc nhận diện áp dụng biện pháp tự vệ hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu; – Xây dựng chế phối hợp quan tham gia quản lý, điều hành hoạt động xuất khẩu nhằm mục đích giải kịp thời vấn đề vướng mắc phát • sinh thực tiễn Thứ tư, nâng cao ý thức pháp luật cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu: – Tăng cường thơng tin cho doanh nghiệp sách, pháp luật, đặc biệt lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết quốc tế Việt Nam – Tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, nhập kèm với biện pháp xử lý nghiêm khắc kịp thời hành vi vi phạm pháp luật xuất khẩu, nhập Tài liệu tham khảo: https://baomoi.com/tu-01-01-2018-luat-quan-ly-ngoai-thuong-chinh-thuc-cohieu-luc/c/22746952.epi http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2018-0101/chinh-sach-moi-ve-xuat-nhap-khau-co-hieu-luc-tu-1-1-2018-52174.aspx http://daotaomof.vn/bvct/chi-tiet/402/chuyen-de-7-chinh-sach-thue-xuatnhap-khau-giai-doan-2016-2018-trong-cac-fta.html http://trungtamwto.vn/tin-tuc/nhung-thay-doi-ve-chinh-sach-thue-trong-boicanh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te http://goldtrans.com.vn/file-excel-bieu-thue-nhap-khau-2018 http://www.baohaiquan.vn/Pages/Tags.aspx?tag=bi%E1%BB%83u+thu %E1%BA%BF+XNK+n%C4%83m+2012 https://123doc.org/document/274717-thue-thue-quan-chinh-sach-va-tinhhinh-thue-quan-o-viet-nam.htm https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-193-2012-TTBTC-Bieu-thue-xuat-khau-Bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-153145.aspx https://baomoi.com/bieu-thue-xuat-nhap-khau-uu-dai-nam-2012-co-nhieuthay-doi/c/7408622.epi https://www.dncustoms.gov.vn/van-ban/bieu-thue-xuat-khau-bieu-thue-nhapkhau-uu-dai-danh-muc-hang-hoa-va-muc-thue-tuyet-doi-thue-hon-hop-thuenhap-khau-ngoai-han-41578.html ... áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian tới 3.1 Định hướng mục tiêu việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian tới 3.1.1 Chiến lược xuất nhập sách ngoại thương. .. thuế hải quan 2.2 Đánh giá chung việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam Xét góc độ quốc gia đánh thuế thuế quan mang lại cho nước ta nguồn thu nhập Nhưng đứng giác độ tồn kinh tế thuế. .. hải quan khối thường có biểu thuế quan chung, theo quy định thỏa thuận quốc gia thành viên chia sẻ khoản thu nhập từ thuế quan hàng hóa nhập vào khối Chương II: Công cụ thuế quan sách ngoại thương
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG cụ THUẾ QUAN TRONG CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG của VIỆT NAM , CÔNG cụ THUẾ QUAN TRONG CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG của VIỆT NAM , Chương I: Tổng quan về chính sách ngoại thương và công cụ thuế quan, Chương II: Công cụ thuế quan trong chính sách ngoại thương Việt Nam từ Đổi mới đến nay, Chương III: Định hướng và một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng thuế quan trong chính sách ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới, + Phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN trên GDP giai đoạn 2016-2020 bình quân khoảng 20-21% GDP. Trong đó từ thuế, phí khoảng 19-20% GDP., Trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Tạo thuận lợi và bảo vệ lợi ích quốc gia trong việc tham gia hội nhập kinh tế quốc t

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay