cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ

14 47 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 11:54

MỤC LỤC I.Mở đầu 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Phạm vi nghiên cứu 4.Đối tượng nghiên cứu II.Một số khái niệm khuyến nông, quy định khuyến nông 1.Một số khái niệm khuyến nơng 2.Các ngun tắc thực mơ hình III.Thực Trạng IV.Những Tồn Tại , Hạn Chế, Bất Cập V Giải Pháp Đề Xuất 1.Giải pháp 2.Đề xuất KẾT LUẬN ~1~ I.Mở đầu 1.Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất chủ yếu kinh tế cung cấp sản phẩm thiết yếu lương thực ,thực phẩm cho người tồn Vì vậy, để nơng nghiệp thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế thị trường vấn đề quan trọng , nông nghiệp tảng vững để phát triển ngành khác Việt Nam nước sản xuất nơng nghiệp , với cấu ngành nông nghiệp chiếm 20,23% , khoảng 70% dân số sống nông thôn , 60% dân số làm nghề nơng.Vì , sản xuất nơng nghiệp chiếm vị chí quan trọng cần trọng quan tâm để phát kinh tế nhà nước Trước tình hình quan tâm Đảng Nhà nước hệ thống khuyến nơng nhà nước Việt Nam thức thành lập theo nghị định Ngày 01/3/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/NĐ-CP Khuyến nông, Hệ thống khuyến nơng thức hình thành phát triển Khuyến nơng q trình , hệ thống hoạt động nhằm truyền bá kiến thức huấn luyện tay nghề cho nông dân đưa đến cho họ hiểu biết ,để họ có khả tự giải vấn đề gặp phải nhằm nâng cao hoạt động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, nâng cao dân chí cộng đồng nơng thơn Từ điểm tỉnh nhận thấy Phú Thọ tỉnh trung du miền núi có diện tích đất nơng nghiệp lớn (282.178 ha), diện tích đất đồi, rừng 178,723ha Đây điều kiện thuận lợi để Phú Thọ phát triển chăn nuôi trâu, Để phát huy tiềm mạnh đó, từ nhiều năm tỉnh Phú Thọ có chủ trương, sách thích hợp nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển đàn số lượng chất lượng Một mơ hình khuyến nơng hiệu phát triển đàn trâu,bò mơ hinh: "cải tạo chất lượng đàn địa phương ~2~ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo thịt nông hộ" thực xã xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ Để đánh tình hình thức sách khuyến nơng xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ Nên chúng em tìm hiểu mơ hình: "cải tạo chất lượng đàn địa phương kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo thịt nơng hộ" 2.Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu điều tra thực trạng hoạt động khuyến nơng : Mơ hình cải tạo chất lượng đàn địa phương kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo thịt nơng hộ Tìm hiểu tồn ,hạn chế ,bất cập thực mơ hình địa bàn tỉnh 3.Phạm vi nghiên cứu Trên địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ 4.Đối tượng nghiên cứu Mơ hình cải tạo chất lượng đàn địa phương kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo thịt nông hộ ~3~ II.Một số khái niệm khuyến nông, quy định khuyến nông 1.Một số khái niệm khuyến nông Khuyến nông hệ thống biện pháp giáo dục nông dân nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp , nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, xây dựng phát triển nông thôn Theo tổ chức lương thực nông nghiệp liên hợp quốc đúc kết sở hoạt động khuyến nông Việt Nam ta định nghĩa khuyến nơng sau: Khuyến nông cách đào tạo rèn luyện tay nghề cho nông dân , đồng thời giúp cho họ hiểu chủ trương , sách nơng nghệp, kiến thực kĩ thuật, kinh nghiệm quản lý kinh tế, thôn tin thị trường để họ đủ khả giải vấn đề gia đình cộng đồng nhằm đẩy mạnh sản xuất , cải thiện đời sống , nâng cao dân trí, góp phần xây dựng phát triển nơng thơn Khuyến nông, hiểu theo nghĩa rộng khái niệm chung để tất hoạt động hỗ chợ nghiệp xây dựng phát triển nông thôn Khuyến nông chăn ni: nhằm thơng tin, giáo dục cho ngưòi dân nắm bắt kỹ thuật chăn nuôi mới, quy trình chăn ni gia súc, gia cầm cho suất cao, giống gia súc, gia cầm nuôi mau lớn, nắm phương pháp phòng bệnh cho gia súc, gia cầm biết đầu tư mực để cuối chăn nuôi đem lại hiệu kinh tế cao 2.Các ngun tắc thực mơ hình - Xuất phát từ nhu cầu nông dân yêu cầu phát triển nông nghiệp Nhà nước - Phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia tự nguyện nông dân hoạt động thực mơ hình -Khơng áp đặt mệnh lệnh -Khơng bao cấp -Làm dân,khơng làm thay cho dân -Cần có nhịp cầu thông tin hai chiều ~4~ ~5~ III.Thực Trạng Huyện Cẩm Khê nằm phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ, 13 đơn vị hành tỉnh Phú Thọ Với địa hình bán sơn địa, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, miền đất hiền hòa hình thành hai vùng rõ rệt: vùng đồi núi ven sông Với tổng diện tích tự nhiên 23.425ha, chiều dài huyện 45km, chiều rộng trung bình km, Cẩm Khê tiếp giáp với huyện Thanh Ba phía đơng với danh giới dòng sơng Thao quanh năm nước đỏ phù sa; giáp huyện Yên Lập phía Tây, ranh giới dãy núi vòng cung thuộc dãy Hồng Liên Sơn chạy dọc từ Tây Bắc xuống Đông Nam; phía Nam giáp huyện Tam Nơng, ranh giới dòng sông Bứa chảy từ Tây sang Đông đổ sông Thao; phía Bắc tiếp giáp với huyện Hạ Hòa, ranh giới ngòi Giành - chi lưu nhỏ dòng sơng Thao Để phát huy tiềm mạnh đó, từ nhiều năm tỉnh Phú Thọ có chủ trương, sách thích hợp nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển đàn số lượng chất lượng Tuy nhiên, tập quán chăn nuôi bà nơng dân theo thói quen truyền thống, chăn thả bầy đàn, tận dụng chủ yếu nên chưa phát huy hết tiềm mạnh mang lại hiệu kinh tế cao Năm 2015, hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ triển khai dự án "Xây dựng mơ hình cải tạo chất lượng đàn địa phương kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo thịt nơng hộ" địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn với quy mô 154 con, 60 hộ tham gia mơ hình Trước triển khai mơ hình, Trung tâm Khuyến nơng phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện, lãnh đạo cán khuyến nông địa phương rà soát, lựa chọn địa điểm, chọn hộ tham gia mơ hình để tiến hành ni vỗ béo Đồng thời Trung tâm tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức cho bà nơng dân thực mơ hình như: Kỹ thuật làm chuồng nuôi; Phương pháp trồng chế biến số loại thức ăn ni bò; Kỹ thuật vỗ béo theo ~6~ giai đoạn; Kỹ thuật phòng trị số bệnh thường gặp bò; Quản lý đàn cách tính hiệu kinh tế Thơng qua hộ nắm quy trình ni vỗ béo thịt, nâng cao nhận thức người dân lợi ích việc ni vỗ béohộ quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng mơ hình Tham gia lớp tập huấn có 37 học viên hộ dân có tiềm chăn ni trâu, thuộc xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ Lớp tập huấn cung cấp cho học viên thông tin thực trạng định hướng phát triển chăn nuôi thịt nước ta Đồng thời giảng viên trang bị kiến thức chuẩn bị chuồng trại; công tác lựa chọn đối tượng vỗ béo; kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng; kỹ thuật trồng, chế biến bảo quản thức ăn chăn nuôi; công tác vệ sinh thú y chăn nuôi Đặc biệt, giảng viên hướng dẫn cho học viên công thức phối trộn thức ăn từ nguồn nguyên liệu sẵn có địa phương, nhằm giảm giá thành sản phẩm nâng cao hiệu vỗ béo thịt Đây yếu tố quan trọng giúp cho thành cơng mơ hình Sau tẩy loại sinh trùng, tháng năm 2015 đàn mơ hình bắt đầu thực ni theo quy trình vỗ béo với định mức hỗ trợ vật tư cho là: thuốc tẩy nội, ngoại sinh trùng 270 kg thức ăn hỗn hợp tháng Trong trình triển khai cán kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hộ thực theo quy trình ni vỗ béo hướng dẫn Kết sau tháng triển khai mơ hình, tăng trọng bình qn từ 25 - 30 kg/con/tháng Tính riêng đối tượng đưa vào vỗ béo cho thấy, với già, loại thải tăng trọng bình quân 28-32 kg/con/tháng; cao so với đực 18 tháng tuổi (tăng trọng bình quân 23-28 kg/con/tháng) Như vậy, sau trừ chi phí dự tính sau tháng vỗ béo, cho lãi từ 2,5 - 3,5 triệu đồng; Nếu tính mơ hình cho thu lãi từ 300 - 500 triệu đồng ~7~ Ông Phan Trọng Uy, khu Đồn Điền xã Đồng Lương hộ tham gia mơ hình cho biết: Trước ơng ni vỗ béo chủ yếu chăn thả tự bổ sung thêm bột ngô, bột sắn nên tăng trọng 10-15 kg/con/tháng Từ tham gia mơ hình, thơng qua lớp tập huấn Trung tâm Khuyến nông ông nhận biết cần thiết việc tẩy giun sán cho trước đưa vào nuôi vỗ béo nắm quy trình ni vỗ béo để áp dụng Gia đình ông nuôi vỗ béo, sau theo dõi trọng lượng hàng tháng, ơng thấy trọng lượng tăng cao hẳn ơng ni theo phương pháp truyền thống Thực theo quy trình vỗ béo, tháng nhà ơng tăng trọng từ 23-28 kg/con, có tăng 33 kg/tháng Với kết bước đầu cho thấy, dự án "Xây dựng mơ hình cải tạo chất lượng đàn địa phương kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo thịt nông hộ" triển khai xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ mang lại hiệu kinh tế thiết thực, tăng thu nhập mà giúp người dân, thay đổi nhận thức, tập quán chăn ni, dần hình thành vùng sản xuất chăn ni tập trung, mang tính hàng hóa Dự án góp phần thực chủ trương Đảng Nhà nước chuyển dịch cấu sản xuất nơng lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, xây dựng nơng thôn ~8~ IV.Những Tồn Tại , Hạn Chế, Bất Cập -Nội dung phương pháp đào tạo ,tập huấn chưa phù hợp với nhu cầu thực tế đòi hỏi ngày cao người dân -Trình độ học vấn nhận thức người dân địa bàn xã chưa đồng đều, nhận thức chưa cao -Ngồn nhân lực thiếu hạn chế lực -Hoạt động khuyến nông chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng nhóm đối tượng nơng dân khác Hoạt động khuyến nông tập trung vào xây dựng mô hình để chuyển giao tiến kỹ thuật, chưa có nhiều mơ hình tổng hợp, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, tổ chức quản lý sản xuất, xúc tiến thị trường -Chính sách khung pháp lý chưa cập nhật thường xuyên -Công tác thơng tin tun chuyền chậm đổi chất lượng , nội dung tính thời - Hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông chưa phát triển chưa có chế sách phù hợp để động viên, khuyến khích cán khuyến nơng tổ chức thực hoạt động tư vấn, dịch vụ phù hợp hiệu đáp ứng nhu cầu đa dạng nông dân -Hệ thống giám sát đánh giá hoạt động khuyến nơng thiếu hoạt động yếu -Thiếu chế cụ thể cung cấp dịch vụ khuyến nông - Liên kết hệ thống khuyến nơng Nhà nước tổ chức khuyến nơng ngồi nhà nước chưa mạnh, phối hợp hệ thống khuyến nông với quan nghiên cứu, đào tạo chưa chặt chẽ ~9~ V Giải Pháp Đề Xuất 1.Giải pháp + Tăng cường đạo chặt chẽ, thường xuyên cấp tỉnh, quyền địa phương phối hợp nhịp nhàng cán khuyến nông xã nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp công tác khuyến nông + Xác định rõ vai trò chức năng, nhiệm vụ cấp khác hệ thống khuyến nông thực cần thiết, đặc biệt bối cảnh hoàn thiện cấu tổ chức phân cấp công tác khuyến nông địa phương + Xây dựng đội ngũ cán khuyến nơng từ tỉnh xuống địa phương có đủ trình độ chun mơn kỹ thuật, có lực tổ chức, quản lý điều hành hoạt động khuyến nông Đặc biệt cần đào tạo nâng cao lực cho đội ngũ cán khuyến nông sở để họ tồn tâm, tồn ý với cơng việc gắn với nghiệp khuyến nơng + Tùy theo nhóm đối tượng người dân lĩnh vực sản xuất để tổ chức hoạt động khuyến nông phù hợp có hiệu Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ dân trí người dân để họ thực tham gia chủ động hiệu vào công tác khuyến nông, bảo vệ quyền lợi người nông dân Thường xuyên nắm bắt nhu cầu nguyện vọng người dân, có phương pháp tiếp cận phù hợp để xây dựng triển khai có hiệu hoạt động khuyến nơng + Quan tâm nhiều đến phát triển nguồn nhân lực ~ 10 ~ 2.Đề xuất Một tiếp tục kết hợp hài hòa phương pháp tiếp cận khuyến nông xuất phát từ nhu cầu nông dân với phương pháp tiếp cận theo chương trình, dự án khuyến nơng trọng điểm Hai tích cực đổi nội dung phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu công tác khuyến nông Nội dung hoạt động khuyến nông cần cụ thể, thường xuyên cập nhật tiến khoa học công nghệ tiến bộ, kinh nghiệm, điển hình tiên tiến, bám sát nhu cầu nông dân thực tiễn sản xuất địa phương, thời gian, cần tránh hai khuynh hướng không tốt là: bảo thủ, ngại tiếp cận chuyển giao công nghệ nóng vội chủ quan chuyển giao công nghệ, kỹ thuật dẫn đến gây thiệt hại cho nông dân Bên cạnh công tác phổ biến, chuyển giao khoa học, công nghệ, hoạt động khuyến nông cần tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý nông trại, kiến thức kinh doanh, cung cấp thông tin, tăng cường kết nối đối tác chuỗi giá trị hàng hóa nơng sản để giúp nơng dân chủ động tham gia vào thị trường công nghệ, vật tư nông sản để nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh Đa dạng hóa phương pháp phương tiện khuyến nông, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số vào hoạt động tuyên truyền, đào tạo khuyến nông để tăng khả tiếp cập nông dân với kênh thông tin khuyến nông Tiếp tục mở rộng mơ hình hoạt động dịch vụ, tư vấn khuyến nông trực tiếp diễn dàn, câu lạc khuyến nông phương tiện truyền thông, điên thoại, internet để đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng nông dân Ba tiếp tục đề xuất bổ sung, điều chỉnh chế, sách,mơ hình khuyến nơng cho phù hợp với xu hướng phát triển chung sản xuất nông nghiệp (đặc biệt chăn nuôi )và nhu cầu nông dân địa phương Bốn tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán khuyến nông địa phương Mặc dù có tổ khuyến nơng chất lượng hoạt động, tính chuyên nghiệp đội ngũ cán khuyến nơng nhiều hạn chế Điều kiện làm việc vất vả chế độ đãi ngộ thấp nên khó động viên thu hút cán giỏi tham gia hoạt động khuyến nông ~ 11 ~ Trong năm tới địa phương, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chất lượng cho đội ngũ cán khuyến nơng yếu tố có ý nghĩa định để nâng cao hiệu công tác khuyến nông Trong đào tạo, bối dưỡng cần coi trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ thuật phương pháp, kỹ hoạt động khuyến nông, ứng dụng phương pháp khuyến nông tiên tiến để nâng cao tính chuyên nghiệp đội ngũ cán khuyến nông ~ 12 ~ KẾT LUẬN Việc thực mô hình : "cải tạo chất lượng đàn địa phương kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo thịt nơng hộ" gặp nhiều khó khăn chưa sâu rộng nhìn chung việc thực mơ hình địa bàn xã xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ.Đã đạt nhiều kết tăng thu nhập cho hộ chăn ni trâu ,bò ỏ địa bàn thực hiện.Từ điều mở hướng phát tiềm địa bàn cách hiệu quả, người dân địa phương phát triển kinh tế cải thiện đời sống thơng qua chăn ni trâu ,bò Những để đạt hiệu tối ưu,và người dân tiếp cận tham gia công nghệ quy trình chăn ni hiệu cán khuyến nơng,chính quyền địa phương phải tun chuyền nâng cao nhận thức người dân làm cho người dân khuyến nông người bạn gần gũi, tin cậy nhà nông, đồng hành với nông dân sản xuất đời sống Thì Khuyến nơng giúp nơng dân nâng cao trình độ dân trí, trình độ kỹ thuật kỹ tổ chức, quản lý sản xuất để tăng thu nhập, tạo sống tinh thần vật chất ngày tốt ~ 13 ~ Tài liệu tham khảo http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/du-lieu-khuyen-nong/du-ankhuyen-nong-tw/hoat-dong-du-an/phu-tho-hieu-qua-du-an-xay-dungmo-hinh-cai-tao-chat-luong-dan-bo-dia-phuong-bang-ky-thuat-thutinh-nhan-tao-va-vo-beo-bo-thit-trong-nong-ho_t114c24n12812 http://www.khuyennongvn.gov.vn/du-lieu-khuyen-nong/du-an-khuyennong-tw/hoat-dong-du-an_t113c24 http://luanvan.net.vn/luan-van/tieu-luan-kinh-te-khuyen-nong-tai-vietnam-21910/ Báo cáo Tổng kết 20 năm hoạt động Khuyến nông Việt Nam ~ 14 ~ ... "cải tạo chất lượng đàn bò địa phương kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo bò thịt nông hộ" 2.Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu điều tra thực trạng hoạt động khuyến nơng : Mơ hình cải tạo chất. .. hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo bò thịt nơng hộ ~3~ II.Một số khái niệm khuyến nông, quy định khuyến nông 1.Một số khái niệm khuyến nông Khuyến nông. .. tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ triển khai dự án "Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vỗ béo bò thịt nông hộ" địa bàn xã Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ , cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay