cv trừ rầy xanh hại chè 2018 và hiện tượng vàng lá lúa

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:47

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ Số: /UBND-NN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cát Nê, ngày 16 tháng năm 2018 “V/v thông báo tượng vàng lúa hướng dẫn phòng trừ rầy xanh hại chè” Kính gửi: Các ơng, bà trưởng xóm Hiện lúa xuân giai đoạn đứng - làm đòng, chè kinh doanh phát triển búp Qua kết kiểm tra đồng ruộng xóm Đồng Mương, Tân Phú, Đồng Gốc, Trung Nhang, La Lang,… cho thấy số ruộng lúa bị vàng lá: Nguyên nhân lúa thiếu dinh dưỡng, thiếu nước điều kiện thời tiết thay đổi bất thường; Rầy xanh phát sinh gây hại, tỷ lệ hại trung bình 6-7%, nơi cao 10- 12% búp bị hại, chủ yếu rầy tuổi 2-3 Do điều kiện thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho rầy xanh tiếp tục phát triển Để xử lý tượng vàng lúa, hạn chế phát sinh, phát triển rầy xanh hại chè, UBND xã đề nghị ơng (bà) trưởng xóm thông báo cho nhân dân biết để chủ động kiểm tra, phát phòng trừ biện pháp kỹ thuật sau: Đối với tượng vàng lúa: - Khơng phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bệnh vàng lúa - Áp dụng biện pháp chăm sóc cho lúa phục hồi như: Đối với ruộng thiếu dinh dưỡng cần bổ sung phân cho (bón thêm phân chuồng mục, phân ka ly, phun phân bón qua ) bổ sung thêm nước chân ruộng cạn Đối với rầy xanh hại chè: - Tỉa bớt che bóng, làm cỏ dại, phát cành la tạo cho nương chè thông thoáng, hạn chế rầy xanh phát sinh, phát triển gây hại - Bón phân NPK cân đối phân hữu đầy đủ để tạo cho chè khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả chống chịu sâu bệnh - Thường xuyên kiểm tra nương chè để sớm phát rầy xanh phát sinh phòng trừ kịp thời trước rầy gây hại Nếu thấy rầy xanh nở có mật độ cao, tiến hành phòng trừ cách: + Hái chạy rầy nương chè có búp thu hoạch + Sử dụng thuốc hóa học với nương chè búp nhỏ Có thể sử dụng số loại thuốc như: Oshin 100SL ( o sin); Trebon 10EC (trê bon), Butyl 10WP( bu tin) để phun trừ * Chú ý: Đọc kỹ hướng dẫn nhãn bao bì nơng dược trước sử dụng Sau phun từ – ngày kiểm tra lại nương chè thấy mật độ rầy xanh cao phải phun lại lần phải đảm bảo thời gian cách ly thuốc Trên công văn UBND xã, u cầu ơng (bà) trưởng xóm thông báo loa phát 2-3 lần/ngày (sáng, trưa, chiều tối) để bà biết thực hiện./ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Trạm KN; - Như kính gửi; - Lưu VP Vũ Ngọc Chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: cv trừ rầy xanh hại chè 2018 và hiện tượng vàng lá lúa , cv trừ rầy xanh hại chè 2018 và hiện tượng vàng lá lúa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay