Xác nhận nguồn gốc cát nê (nguyễn văn túi) copy

1 81 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:40

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Cát Nê, ngày tháng năm BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT hộ ông Nguyễn Văn Tú sử dụng đất xã Cát Hộ ông Nguyễn Văn Tú bà Đỗ Thị Hòa địa thường tú thị trấn Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, có đất số 326, tờ đồ số diện tích 808,5m nằm phạm vi thực dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát Trên sở hồ sơ quản lý đất đai tường trình nguồn gốc, q trình sử dụng đất hộ ơng Nguyễn Văn Tú UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, trình sử dụng đất đất hộ ơng Tú, sau: Thửa đất có nguồn gốc ông Nguyễn Minh Văn tự khai phá năm 1992 sử dụng để trồng chè ổn định đến năm 2002, ông Văn không canh tác chè Đến năm 2011 ông Văn chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên, ông Yên sử dụng đến năm 2014 chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Tú sử dụng Đến tháng 3/2015 ông Tú trồng cam đất Hiện trạng đất có chè già rải rác, cam trồng dại mọc tự nhiên Thửa đất khơng có tranh chấp, chưa cấp GCNQSD đất Bản xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất thay cho toàn xác nhận UBND xã Cát văn trước việc xác nhận nguồn gốc, trình sử dụng đất đất số 326, tờ đồ số diện tích 808,5m2 hộ ơng Nguyễn Văn Tú sử dụng đất xã Cát Bản xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất sử dụng làm để thực công tác bồi thường, giải phóng mặt cho hộ ơng Nguyễn Văn Tú Nơi nhận: - UBND huyện (B/c); - Phòng Tài nguyên&MT; - Trung tâm PTQĐ huyện; - Lưu VT ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác nhận nguồn gốc cát nê (nguyễn văn túi) copy , Xác nhận nguồn gốc cát nê (nguyễn văn túi) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay