Xác nhận nguồn gốc cát nê (đặng văn hải)

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:40

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Cát Nê, ngày tháng năm BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT hộ ông Đặng Văn Hải sử dụng đất xã Cát Hộ ông Đặng Văn Hải bà Hoàng Thị Nga địa thường tú thị trấn Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, có đất số 2, tờ đồ số diện tích 2.453,5m nằm phạm vi thực dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát Trên sở hồ sơ quản lý đất đai tường trình nguồn gốc, q trình sử dụng đất hộ ơng Đặng Văn Hải UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, trình sử dụng đất đất hộ ơng Hải, sau: Thửa đất có nguồn gốc ông Trần Thời Đại khai phá trước năm 1993 sử dụng để trồng lâu năm, sử dụng ổn định vào mục đích trồng lâu năm đến năm 2011 chuyển nhượng cho ơng Trần Văn Giang Ơng Giang chuyển sang làm nhà năm 2011 trồng lâu năm, sử dụng ổn định, đến tháng 1/2014 ông Giang chuyển nhượng cho ông Lâm Hồng Thái, ông Thái sử dụng đến tháng 5/2014 chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Hải tiếp tục sử dụng ổn định đến thời điểm thông báo thu hồi Thửa đất không tranh chấp, chưa cấp GCNQSD đất Hiện trạng đất có nhà cơng trình phụ, diện tích xây dựng 120m2 Bản xác nhận nguồn gốc q trình sử dụng đất thay cho tồn xác nhận UBND xã Cát văn trước việc xác nhận nguồn gốc, trình sử dụng đất đất số 2, tờ đồ số diện tích 2.453,5m2 hộ ông Đặng Văn Hải sử dụng đất xã Cát Bản xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất sử dụng làm để thực công tác bồi thường, giải phóng mặt cho hộ ơng Đặng Văn Hải Nơi nhận: - UBND huyện (B/c); - Phòng Tài nguyên&MT; - Trung tâm PTQĐ huyện; - Lưu VT ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác nhận nguồn gốc cát nê (đặng văn hải) , Xác nhận nguồn gốc cát nê (đặng văn hải)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay