Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (105)

34 24 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:38

... ghi sổ đến khâu tổng hợp, lập báo cáo kế toán, từ kế toán chi tiết đến kế tốn tổng hợp Ở phòng kế toán nhân viên kế toán đặt đạo trực tiếp kế toán trưởng Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức bố trí... chứng từ 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Bảng cân đối kế toán: Báo cáo kết kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài 2.3 Tổ chức số phần hành chủ yếu cơng ty 2.3.1 Kế tốn vốn tiền Vốn tiền TK dùng... nắm vững nghiệp vụ chuyên môn Mối quan hệ kế tốn phòng kế tốn biểu sơ đồ sau: Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ kế tốn phòng kế tốn KẾ TỐN TRƯỞNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KIÊM THỦ QUỸ KẾ TOÁN VẬT
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (105) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (105) , Tên Công ty : CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG, CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay