Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (81)

61 67 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:37

LỜI NÓI ĐẦU Vốn tiền sở, tiền đề cho doanh nghiệp hình thành tồn tại, điều kiện để doanh nghiệp hồn thành thực q trình sản xuất kinh doanh Trong điều kiện phạm vi hoạt động doanh nghiệp khơng bị giới hạn nước mà mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước giới Do đó, quy mơ kết cấu vốn tiền lớn phức tạp, việc sử dụng quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, kế tốn cơng cụ để điều hành quản lý hoạt động tính tốn kinh tế kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong cơng tác kế tốn doanh nghiệp chia làm nhiều khâu, nhiều phân ngành chúng có mối quan hệ hữu gắn bó tạo thành hệ thống quản lý thực có hiệu cao Thơng tin kế tốn thơng tin tính hai mặt tượng, trình: vốn nguồn, tăng giảm Mỗi thơng tin thu kết q trình có tính hai mặt: thơng tin kiểm tra Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn tiền nhằm đưa thơng tin đầy đủ nhất, xác thực trạng cấu vốn tiền, nguồn thu chi tiêu chúng trình kinh doanh để nhà quản lý nắm bắt thông tin kinh tế cần thiết, đưa định tối ưu đầu tư, tiêu tương lai Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra chứng từ, sổ sách tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua biết hiệu kinh tế đơn vị Thực tế nước ta thời gian qua cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước, hiệu sử dụng vốn đầu tư nói chung vốn tiền nói riêng thấp, chưa khai thác hết hiệu tiềm sử dụng chúng kinh tế thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh, cơng tác hạch tốn bị buông lỏng kéo dài Xuất phát từ vấn đề thông qua thời gian thực tập em xin chon đề tài: “Kế toán vốn tiền khoản tốn Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO” để sâu vào nghiên cứu viết báo cáo Do kiến thức thân hạn chế thời gian thực tập Cơng ty ngắn nên Báo cáo nhiều thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, giáo để em hồn thành tốt Báo cáo thực tập Em xin chân thành cám ơn! DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình tổ chức máy quản lý Sơ đồ1.2: Tổ chức máy kế tốn cơng ty: 10 Sơ đồ 1.3: Hình thức theo Nhật ký chung 12 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Phiếu chi số PC03/12 .15 Biểu 2.2: Phiếu thu số S12.2014/01 .16 Biểu 2.3: Phiếu chi số PC09/12 .17 Biểu 2.4: Phiếu thu số S12.2014/10 18 Biểu 2.5: Giấy nộp tiền 20 Biểu 2.6: Giấy báo 20 Biểu 2.7: Ủy nhiệm chi 21 Biểu 2.8: Giấy báo nợ 22 Biểu 2.9: Giấy báo 23 Bảng 3.1: Bảng phân tích tình hình tài Cơng ty 51 Bảng 3.2: Bảng phân tích tình hình tài Cơng ty 53 Bảng 3.3: Bảng phân tích tình hình kinh doanh Cơng ty .55 Bảng 34: Bảng phân tích tình hình kinh doanh Cơng ty 56 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC SƠ ĐỒ .2 DANH MỤC BẢNG BIỂU MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEI-MO 1.1 Tìm hiểu chung Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 1.1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 1.1.1.1 Giới thiệu chung công ty 1.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 1.1.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh quy mô sản xuất công ty 1.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 1.1.2.1 Chức 1.1.2.2 Nhiệm vụ 1.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức máy sản xuất .7 1.1.3.2 Tổ chức máy quản lý công ty 1.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 1.1.4.1 Chế độ phương pháp kế tốn cơng ty 1.1.4.2 Cơ cấu tổ chức máy kế toán chức năng, nhiệm vụ kế toán viên .9 1.1.4.3 Hình thức kế tốn áp dụng cơng ty 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEIMO 13 2.1 Kế toán vốn tiền Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEIMO 13 2.1.1 Nguyên tắc kế tốn vốn tiền cơng ty 13 2.1.2 Kế tốn tiền mặt cơng ty 14 2.1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng 18 2.2 Kế toán khoản tốn Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 23 2.2.1 Kế tốn phải thu khách hàng cơng ty .24 2.2.2 Kế toán vay ngắn hạn công ty 34 2.2.3 Kế tốn phải trả người bán cơng ty 39 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEI- MO 51 3.1 Phân tích Báo cáo tài Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 51 3.1.1 Phân tích tình tài cơng ty .51 3.1.2 Phân tích tình hình kinh doanh công ty 55 3.2 Đánh giá đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền khoản tốn Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 58 3.2.1 Một số nhận xét đánh giá công tác kế toán vốn tiền khoản toán công ty 58 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền khoản tốn cơng ty 59 KẾT LUẬN CHUNG 60 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEI-MO 1.1 Tìm hiểu chung Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 1.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 1.1.1.1 Giới thiệu chung công ty Tên công ty viết tiếng Việt: Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO - Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi: Tên cơng ty viết tắt: Cơng ty WEI-MO Địa trụ sở chính: 6/4A khu CN Biên Hòa II-TP Biên Hòa, Tỉnh Biên Hòa SĐT: (061)383.488 Mã số thuế: 472043000502 1.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO cơng ty có hai thành viên, hoạt động theo Luật doanh nghiệp quy định hành khác nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Tây cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 030 200 0670 ngày 24 tháng 10 năm 2003 Có giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây dựng địa bàn nước Trong điều kiện đất nước phát triển đóng góp cơng ty việc xây dựng cơng trình phục vụ cho móng cơng nghiệp hố đại hố cho nước nhà Trong năm qua Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO làm cơng trình huyện thành phố Hà Nội, phần thúc đẩy nên kinh tế miền bắc phát triển Những cơng trình cơng ty mang ý nghĩa lịch sử lớn lao Trong trình từ thành lập đến Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO khơng ngừng phát triển lớn mạnh mặt, bên cạnh cơng ty không ngừng mở rộng mua sắm trang thiết bị máy móc, phục vụ cho sản xuất kinh doanh Vấn đề an tồn lao động đặt lên hàng đầu, cơng nhân trang bị bảo hiểm an toàn lao động suốt q trình lao động cơng ty khơng để xảy vụ an toàn lao động Cơng ty có máy quản lý có lực, có đội ngũ cơng nhân lành nghề nhiều kinh nghiệm tinh thần cao trình làm việc Đầu năm 2004, công ty ngừng hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm chuyển qua hoạt động sản xuất đồ nhựa Số lượng nhân tăng từ người lên 20 người Đầu năm 2006, công ty tiếp tục mở rộng sản xuất sang lĩnh vực sản xuất đồ nhựa văn phòng Số lượng nhân tăng 50 người Hiện nay, công ty hoạt động ngành nghề chủ yếu sản xuất đồ nhựa - Đồ nhựa gia dụng : Ca nhưạ, chậu nhựa, thùng đựng rác, xơ nhựa,… - Đồ dùng văn phòng : Cặp đựng tài liệu, ghế nhựa, hộp đựng tài liệu… 1.1.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh quy mô sản xuất công ty Từ thành lập đến công ty giữ tên Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO công ty kinh doanh lĩnh vực chủ yếu sau: - Sản xuất vật liệu xây dựng - Xây dựng cơng trình dân dụng , cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi - Đóng đồ mộc dân dụng - Trang trí nội ngoại thất - San lấp mặt Sắp tới công ty tiến hành kinh doanh thêm lĩnh vực vận tải hàng hoá, hành khách đường Do đặc điểm cơng ty khơng có đơn vị thành viên lại đa số làm công trình huyện địa bàn tỉnh Hà Tây cũ, kho bãi chứa nguyên vật liệu có giá trị không lớn Trong năm gần công ty liên tục tăng vốn đầu tư vào xây dựng chủ yếu trường học quan làm việc Vì nói sở hạ tầng cơng ty tương đối hồn chỉnh phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Vốn điều lệ: Tại thời điểm thành lập là: 200.000.000 đồng Tới năm 2005 vốn điều lệ công ty tăng lên 3.000.000.000 đồng Năm 2006 vốn điều lệ tăng lên 7.000.000.000 đồng Tổng số nhân lực công ty 115 người Trong có 35 kĩ sư, 11 người có cao đẳng, 23 người có trung học, 46 cơng nhân Nhân lực cơng ty bố chí sếp theo tổ Mỗi tổ có chức năng, nhiệm vụ riêng, chúng có mối quan hệ hợp tác với để làm cơng trình hồn thiện 1.1.2 Chức nhiệm vụ công ty GIÁM ĐỐC 1.1.2.1 Chức 1.1.2.2 Nhiệm vụ 1.1.3 Cơ cấu tổ chức Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO cấu tổ chức máy sản xuất PGĐ 1.1.3.1 KINH Cơ DOANH PGĐ KỸ THUẬT 1.1.3.2 Tổ chức máy quản lý công ty Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức máy quản lý PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG KINH DOANH TIẾP THỊ PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHỊNG KINH TẾ KỸ THUẬT Các tổ, đội sản xuất * Giám đốc: Với tư cách người lãnh đạo cao công ty, Giám đốc có chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, giao nhiệm vụ cho phòng ban thực cơng việc cụ thể Đồng thời Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động cơng ty * Phó giám đốc: - Phó giám đốc kỹ thuật người có trình độ tay nghề cao, nắm vững kiến thức chuyên ngành, người tư vấn cho giám đốc kỹ thuật, đồng thời giám sát , kiểm tra chất lượng cơng trình nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt - Phó giám đốc kinh doanh người có kiến thức kinh tế, nhạy cảm việc nắm bắt tìm kiếm thị trường, tư vấn cho giám đốc việc kinh doanh cho đem lại lợi ích kinh tế cao Với máy tổ chức nay, hai phó giám đốc thực cánh tay đắc lực giám đốc, làm cho máy quản lý thực có hiệu * Phòng tổ chức hành chính: Phòng có chức chủ yếu là: Tổ chức sếp bố trí cán lao động tiền lương Với chức phòng tham mưu cho giám đốc công tác quản lý cán bộ, quản lý lao động, tiền lương, lập kế hoạch đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ, nâng bậc thợ, tăng lương, tham mưu cho giám đốc giải chế độ, sách liên quan đến người lao động * Phòng kinh tế kỹ thuật: Phòng có chức tham gia đấu thầu, kiểm tra chất lượng cơng trình Phụ trách an toàn lao động chịu trách nghiệm trước giám đốc kỹ thuật, chất lượng cơng trình thi cơng, có trách nhiệm quản lý tồn máy móc thiết bị phục vụ cho q trình thi cơng sản xuất cơng ty * Phòng kinh doanh: Chức phòng hàng tháng, quý vào kế hoạch sản xuất thi cơng cơng ty để có kế hoạch mua sắm vật tư cung ứng cho cơng trình dây chuyền sản xuất Lập báo cáo tình hình sử dụng vật tư cơng trình, dây chuyền Tham mưu cho giám đốc vật tư, ngồi phòng đảm nhiệm cho th cốt pha * Phòng kế tốn - tài vụ: Chức hạch tốn, tập hợp số liệu, thơng tin theo hạng mục cơng trình để hạch tốn lỗ lãi quản lý vốn, bảo tồn vốn Phòng có chức giúp giám đốc đạo kịp thời tình hình hoạt động tài cơng ty Tổ chức kế hoạch thu chi cách toàn diện sử dụng hiệu nguồn vốn, tổ chức điều hoà vốn cách chắn để vừa đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu nộp ngân sách, hay thực kỷ luật tín dụng * Các tổ đội sản xuất: Thực thi cơng cơng trình tập hợp số liệu theo hạng mục cơng trình để phục vụ cho phận quản lý trực tiếp 1.1.4 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 1.1.4.1 Chế độ phương pháp kế tốn cơng ty - Chế độ kế tốn áp dụng: Cơng ty áp dụng chế độ kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ theo định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Chính - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: khai thường xuyên + Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định sở giá gốc + Phương pháp tính giá hàng xuất kho kỳ: Nhập trước – Xuất trước - Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ - Kỳ kế toán: Từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014 - Đơn vị tiền tệ sử dụng kế tốn: Việt Nam đồng - Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng 1.1.4.2 Cơ cấu tổ chức máy kế toán chức năng, nhiệm vụ kế toán viên Phòng kế tốn có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhiệm vụ thu thập, phản ánh đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ kinh tế, phải chiu trách nhiệm xây dựng kế hoạch giá thành giám sát việc thực hiện, kế hoạch đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranh cho công ty Ngồi ra, phòng kế tốn phải có nhiệm vụ lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ công ty cách đầy đủ hợp lý Cơ cấu tổ chức phân cơng lao động phòng kế tốn đóng vai trò vơ quan trọng, định đến chất lượng cơng tác kế tốn Dựa vào đặc điểm sản xuất yêu cầu quản lý cơng ty, máy kế tốn tổ chức theo hình thức tập trung có quy mơ tổ chức sau: Sơ đồ1.2: Tổ chức máy kế toán cơng ty: Kế tốn trưởng Thủ Quỹ Kế tốn vật tư Kế toán tài sản cố định Kế toán tốn Bộ phận kế tốn xí nghiệp Kế tốn ngân hàng Kế toán tổng hợp Bộ phận kế toán đội Bộ máy kế toán chịu đạo, quản lý trực tiếp giám đốc Trong đó: + Kế toán trưởng: Là người đạo, hướng dẫn kiểm tra tồn cơng tác kế táon cơng ty, giúp giám dốc công ty tập hợp số liệu kinh tế, tổ chức cơng tác phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phát khả tiềm tàng thúc đẩy việc thi hành chế độ hạch tốn kinh tế cơng ty nhằm đảm bảo cho hoạt động công ty thu hiệu 10 Kế toán tiền lương + thưởng SỐ TIỀN BẰNG CHỮ 70.021.000 Đơn vị trả tiền Kế toán Chủ tài khoản Ngân hàng A Ghi sổ ngày… Ngân hàng B Ghi sổ ngày… Kế tốn Trưởng phòng kế tốn Kế tốn Trưởng phòng kế tốn Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO XÃ HẠ BẰNG,HUYỆN THẠCH THẤT,TP HÀ NỘI GIẤY BÁO NỢ Số: S12.2012/03 Ngày: 19/12/2014 Tài khoản: 1121 Người nhận tiền: Cty CP ĐT & PT Thương mại Thành Nam Địa chỉ: xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội Lý toán: Chi toán dầu Thành Nam Số tiền: 70.021.000 Loại tiền: VND Số tiền chữ: Bảy mươi triệu không trăm hai mốt nghìn đồng chẵn Diễn giải Thanh tốn tiền xăng dầu Số tiền nguyên tệ (VND) Số tiền (VND) 70.000.000 Phí chuyển chuyển tiền 21.000 Ghi nợ 70.000.000 331THANH 1121 21.000 6422 Tỷ giá qui đổi: Giám đốc Kế toán trưởng (Ký,ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) 47 Ghi có 1121 Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO XÃ HẠ BẰNG,HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI Mẫu số 02 – TT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2009 Bộ Trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày: 31/12/2014 Số: PC12/13 Ghi nợ: 331-38 Ghi có: 1111 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Thu Địa chỉ: Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO Lý chi: Trả nợ cho công ty cổ phần Sài Sơn Số tiền: 13.585.010 VND Viết chữ: Mười ba triệu năm trăm tám lăm nghìn khơng trăm mười đông chẵn Kèm theo chứng từ gốc: Ngày… tháng……năm 20… Giám đốc Kế toán trưởng (Ký,ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Thủ quỹ Người lập phiếu (Ký,ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ): Mười bảy triệu khơng trăm năm mươi nghìn ba trăm bảy mươi lăm đồng chẵn 48 Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO XÃ HẠ BẰNG,HUYỆN THẠCH THẤT,TP HÀ NỘI Mẫu số 02 – TT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 Bộ Trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày: 31/12/2014 Số: PC11/12 Ghi nợ: 3312 Ghi có: 1111 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thu Thơm Địa chỉ: Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO Lý chi: Mua gạch lát cho cơng trình Số tiền: 5.331.818 VND Viết chữ: Năm triệu ba trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm mười tám đồng Kèm theo chứng từ gốc Ngày… tháng… năm 20… Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu (Ký,ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ): Mười chín triệu bảy trăm mười hai nghin đồng chẵn CÔNG TY CP ĐT & PT Thương mại Thành Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014 - Căn vào biên giao nhận hàng hóa - Căn vào thỏa thuận hai bên Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Tại văn phòng cơng ty CP ĐT & PT Thương mại Thành Nam gồm có: Bên A (bên mua): Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 49 - Địa : Hạ Bằng – Thạch Thất – Hà Nội - Điện thoại : 0433595488 Fax: 0433595488 - Đại diện: Ông Đỗ Đức Ngạn Chức vụ: Trưởng phòng Bên B (bên bán): CÔNG TY CP ĐT & PT Thương mại Thành Nam - Địa : Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội - Điện thoại : 0433555564 Fax: 0433555564 - Đại diện: Ông Phùng Văn Phong Chức vụ: Trưởng phòng Cùng đối chiếu thống cơng nợ từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014 cụ thể sau: Công nợ đầu kỳ: 76.861.862 đồng Số phát sinh kỳ (Phải thu bên A) STT Tên sản phẩm Đơn Số vị tính lượng Đơn giá Thành tiền DO l 6440 22.697,74 146.173.446 Dầu động l 117 69.930,07 8.181.818 Xăng A92 l 143 23.653,21 3.382.409 Thuế VAT 15.773.767 Tổng cộng 173.511.540 Số tiền Bên A toán: 70.000.000 đồng Kết luận: Tính đến hết ngày 31/12/2014 Bên A phải tốn cho Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO số tiền là: Một trăm tám mươi triệu ba trăm bảy mươi ba nghìn bốn trăm linh hai đồng - Biên lập thành 02 có giá trị Mỗi bên giữ 01 làm sở cho việc toán sau hai bên Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận biên đối chiếu công nợ mà Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO không nhận phản hồi từ Quý công ty cơng nợ coi chấp nhận ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ (Ký tên, đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ (Ký tên, đóng dấu) 50 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEI- MO 3.1 Phân tích Báo cáo tài Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 3.1.1 Phân tích tình tài cơng ty * Lấy số liệu bảng Cân đối kế tốn cơng ty ta lập bảng phân tích tình hình tài cơng ty sau (phân tích ngang) Bảng 3.1: Bảng phân tích tình hình tài Cơng ty BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO NĂM 2012 – 2014 ĐVT: Đồng So sánh % tỷ Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2012 Sô tiền trọng TÀI SẢN 51 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 17,312,829,450 20,949,987,944 I Tiền khoản tương đương tiền 6,925,680,650 6,505,317,729 II Đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 1,986,471,223 1,348,595,390 IV Hàng tồn kho 8,400,677,372 13,085,139,075 V Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Tài sản cố định II Bất động sản đầu tư III Các khoản đầu tư tài dài hạn IV Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 6,276,296,813 6,276,296,813 10,935,750 7,069,148,789 7,069,148,789 -3,637,158,494 -17% 420,362,921 6% 637,875,833 -4,684,461,703 47% -36% -10,935,750 100% -792,851,976 -11% -792,851,976 -11% 23,589,126,058 28,019,136,733 -4,430,010,675 -16% 16,495,257,247 20,970,800,817 -4,475,543,570 -21% I Nợ ngắn hạn 16,495,257,247 20,970,800,817 -4,475,543,570 -21% II Nợ dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU 7,093,868,811 7,048,335,916 45,532,895 1% I Vốn chủ sở hữu 7,093,868,811 7,048,335,916 45,532,895 1% TỔNG NGUỒN VỐN 23,589,126,058 28,019,136,733 -4,430,010,675 -16% Nhận xét: Dựa vào bảng phân tích ta thấy tiêu năm 2014 so với năm 2012 biến đổi sau Phần tài sản: - Tài sản ngắn hạn năm 2014 giảm 17% tương ứng 3,637,158,494 đ so với năm 2012 Nguyên nhân chủ yếu tiêu hàng tồn kho giảm đến 36% tương ứng với 4,684,461,703 đ Còn lại tiêu tài sản lưu động khác tiền khoản tương đương tiền tăng 6% tương ứng với 420,362,921 đ, khoản phải thu tăng 47% tương ứng với 637,875,833 đ Chứng tỏ cơng ty hồn thành bàn giao nhiều cơng trình hạng mục cơng trình - Tài sản dài hạn giảm 792,581,976 (11%) toàn tiêu TSCĐ Điều chứng tỏ năm 2014 công ty không trọng đầu tư vào mở rộng sản xuất kinh doanh 52 Phần nguồn vốn - Ta thấy tiêu nợ phải trả giảm đáng kể 21% tương ứng với 4,475,543,570 đ toàn tiêu nợ ngắn hạn giảm nợ dài hạn không phát sinh năm Điều cho thấy khả toán công ty tăng - Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng 1% tương ứng với 45,532,895 tiêu lợi nhuận chưa phân phối tăng Điều chứng tỏ kết kinh doanh năm 2014 đem lại hiệu - Tổng thể ta thấy tổng tài sản (tổng nguồn vốn) giảm 4,430,010,675 tương ứng với giảm 16% * Để phân tích tỷ trọng tiêu so với tổng tài sản (tổng nguồn vồn) ta có bảng phân tích dọc sau: Bảng 3.2: Bảng phân tích tình hình tài Cơng ty BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO NĂM 2012 – 2014 ĐVT: Đồng Năm 2014 Chỉ tiêu Số tiền TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Tài sản cố định II Bất động sản đầu tư III Các khoản đầu tư tài dài hạn IV Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU Năm 2012 Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Chên h lệch 17,312,829,450 73% 20,949,987,944 75% -2% 6,925,680,650 29% 6,505,317,729 23% 6% 1,986,471,223 8,400,677,372 8% 36% 27% 27% 5% 47% 0% 25% 25% 3% -11% 6,276,296,813 6,276,296,813 1,348,595,390 13,085,139,075 10,935,750 7,069,148,789 7,069,148,789 23,589,126,058 100% 28,019,136,733 100 % 16,495,257,247 16,495,257,247 70% 70% 20,970,800,817 20,970,800,817 75% 75% -5% -5% 7,093,868,811 30% 7,048,335,916 25% 5% 53 2% 2% I Vốn chủ sở hữu TỔNG NGUỒN VỐN 7,093,868,811 30% 7,048,335,916 23,589,126,058 100% 28,019,136,733 25% 100 % Nhìn bảng phân tích số liệu năm 2014 so với năm 2012 ta có vài nhận xét sau: Phần tài sản: Do có biến động tài sản khác nên tỷ trọng loại tài sản tổng tài sản có biến đổi cụ thể: - Tài sản ngắn hạn có tỷ trọng giảm 2% (từ 75% năm 2012 giảm 73% năm 2014) chủ yếu giảm tỷ trọng hàng tồn kho (giảm đến 11%) Chỉ tiêu tiền khoản tương đương tiền tăng 6% đạt tỷ trọng cao 29% tổng tài sản điều làm cho cơng ty có khả tốn cao lượng tiền mặt tồn quỹ nhiều không sử dụng, không tạo lợi nhuận cho thấy công ty sử dụng tiền mặt không hiệu Chỉ tiêu khoản phải thu ngắn hạn tăng 3% Tuy tiêu tăng chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản (8%) điều thấy công tác bán hàng, thu hồi nợ công ty tốt, bị chiếm dụng vốn - Tỷ trọng tài sản cố định tăng 2% (từ 25% lên 27%) Tuy giá trị tuyệt đối giảm tỷ trọng lại tăng lên với tỷ trọng chiếm 27% tổng tài sản không nhỏ tạo điều kiện tốt để sản xuất tăng sức cạnh tranh Phần nguồn vốn: - Tỷ trọng tiêu nợ phải trả giảm 5% (từ 75% 70%) cho thấy độ phụ thuộc tài cơng ty giảm Với tỷ trọng ta thấy mức độ làm chủ vốn công ty thấp Chỉ tiêu chiếm 70% tổng nguốn vốn tồn nợ ngắn hạn cho thấy công ty vay nợ nhiều đồng thời phản ánh công ty chiếm dụng vốn tốt tạo lợi nhuận cho công ty - Tỷ trọng vốn chủ sở hữu tăng 5% so với năm 2012 Đây tín hiệu tốt chứng tỏ cơng ty làm ăn có lãi, lực sản xuất kinh doanh tăng Nhìn chung ta thấy vốn chủ sở hữu năm < tài sản sử dụng (tài sản – nợ phải thu) chứng tỏ cơng ty phụ thuộc vốn vào bên ngồi Nợ phải thu < nợ phải trả chứng tỏ công ty chiếm dụng vốn tốt * Phân tích hệ số toán - Tỷ số toán hành = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn + Tỷ số toán hành năm 2012 = 20,949,987,944 / 20,970,800,817 = 0.999 + Tỷ số toán hành năm 2014 = 17,312,829,245 / 16,495,257,247 = 1.05 Ta thấy tỷ số toán hành năm 2014 tăng so với năm 2012 điều cho thấy khả tốn cơng ty tốt 54 5% Tỷ số tốn hành năm 2014 = 1.05 có nghĩa đồng nợ ngắn hạn công ty đảm bảo 1.05 đồng tài sản ngắn hạn Cơng ty cần trì tỷ số để đảm bảo tin tưởng chủ nợ - Tỷ số toán nhanh = (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn Tỷ số toán nhanh năm 2012 = (20,949,987,944 – 13,085,139,075) / 20,970,800,817 = 0.376 Tỷ số toán nhanh năm 2014 = (17,312,829,245 – 8,400,677,372) / 16,495,257,247 = 0.54 Nhận xét: Ta thấy tỷ số toán nhanh năm 2014 tăng so với năm 2012 Nghĩa năm 2014 cơng ty có 0.54 đồng có khả khoản cho đồng nợ đến hạn tăng so với năm 2012 có 0.375 đồng có khả khoản cho đồng nợ đến hạn, tín hiệu tốt - Mặt khác xét lượng tiền mặt tồn quỹ tăng chiếm tỷ trọng lớn đảm bảo khả toán cho khoản nợ đến hạn Tuy nhiên, điều cho thấy công ty sử dụng tiền mặt không hiệu quả, khơng đem lại lợi nhuận 3.1.2 Phân tích tình hình kinh doanh cơng ty * Lấy số liệu Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh ta lập bảng phân tích tình hình kinh doanh năm 2012-2014 sau (phân tích ngang) Bảng 3.3: Bảng phân tích tình hình kinh doanh Cơng ty BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO NĂM 2012 – 2014 ĐVT: Đồng So sánh % tỷ Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2012 Sô tiền trọng Doanh thu bán hàng cung 22,364,496,361 19,790,125,455 2,574,370,906 13% cấp dịch vu Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuấn bán hàng 22,364,496,361 19,790,125,455 2,574,370,906 13% cung cấp dịch vụ 19,458,147,415 16,444,974,884 3,013,172,531 18% Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng 2,906,348,946 3,345,150,571 -438,801,625 -13% cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài 632,306,936 1,151,796,456 -519,489,520 -45% Chi phí tài 632,306,936 1,151,796,456 -519,489,520 -45% - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,907,404,254 2,173,133,916 -265,729,662 -12% Chi phí quản lý kinh doanh 55 Lợi nhuận từ hoạt động 366,637,756 20,220,199 346,417,557 1713% kinh doanh 1,219,223 3,751,574 -2,532,351 -68% 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 1,219,223 3,751,574 -2,532,351 -68% 12 Lợi nhuận khác 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước 367,856,979 23,971,773 343,885,206 1435% thuế 14 Chi phí thuế thu nhập doanh 73,571,396 5,099,553 68,471,843 1343% nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 294,285,583 18,872,220 275,413,363 1459% doanh nghiệp Nhìn vào bảng phân tích ta có nhận xét tình hình kinh doanh năm 2014 so với năm 2012 công ty sau: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng đáng kể với mức tăng 2,574,370,906 đ tương ứng với tốc độ tăng 13% doanh thu công ty không phát sinh khoản giảm trừ doanh thu Điều hợp lý năm 2014 cơng ty có nhiều cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành bàn giao - Giá vốn hàng bán tăng 3,013,172,531 tương ứng tăng 18% gấp 1.4 lần tốc độ tăng doanh thu Giá vốn tăng lên điều hợp lý phần chi phí tăng thêm để tạo phần doanh thu tăng thêm Nhưng tốc độ tăng giá vốn lại lớn nhiều so với doanh thu điều ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Cụ thể lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ giảm 438,801,625 tương ứng giảm 13% - Chi phí tài giảm 519,489,520 đ tương ứng với giảm 45% Do năm công ty tiến hành trả nợ khoản vay đáng kể cho ngân hàng dẫn đến chi phí lãi vay giảm - Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 265,729,662 đ tương ứng giảm 12% - Từ tiêu mà lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 346,417,557 đ tương ứng tăng 1713% - Thu nhập khác giảm 2,532,351 tương ứng giảm 68% - Lợi nhuận trước thuế TNDN tăng 343,885,206 đ tương ứng với tăng 1435% chủ yếu doanh nghiệp giảm dáng kể khoản chi phí Điều đồng nghĩa với lợi nhuận sau thuế TNDN tăng khoản 275,413,363 đ tương ứng với tăng 1459% * Để phân tích tiêu so với doanh thu ta có bảng phân tích dọc tình hình kinh doanh cơng ty sau: Bảng 34: Bảng phân tích tình hình kinh doanh Cơng ty BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO NĂM 2012 – 2014 56 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vu Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuấn bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Năm 2014 Tỷ trọng Số tiền % Năm 2012 Số tiền Tỷ trọng % Chênh lệch 22,364,496,361 100.00% 19,790,125,455 100.00% 0.00% 22,364,496,361 19,458,147,415 100.00% 87.00% 19,790,125,455 16,444,974,884 100.00% 83.10% 0.00% 3.91% 2,906,348,946 13.00% 3,345,150,571 16.90% -3.91% 632,306,936 2.83% 1,151,796,456 5.82% -2.99% 632,306,936 1,907,404,254 2.83% 8.53% 1,151,796,456 2,173,133,916 366,637,756 1,219,223 1.64% 0.01% 20,220,199 3,751,574 0.10% 0.02% 1.54% -0.01% 1,219,223 0.01% 3,751,574 0.02% -0.01% 367,856,979 1.64% 23,971,773 0.12% 1.52% 73,571,396 0.33% 5,099,553 0.03% 0.30% 294,285,583 1.32% 18,872,220 0.10% 1.22% - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác 13 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5.82% -2.99% 10.98% -2.45% Từ bảng phân tích ta có nhận xét tình hình kinh doanh năm 2014 so với năm 2012 sau: - Tỷ trọng giá vốn hàng bán / doanh thu năm 2014 có quy mơ tăng 3.91% Tỷ trọng già vốn chiếm 87% doanh thu có nghĩa để có 100 đồng doanh thu cơng ty phải bỏ 87 đồng cho giá vốn - Tỷ trọng chi phí tài giảm 2.99% Tỷ trọng chi phí QLDN giảm 2.45% Cả hai chi phí chiếm 11.3% Điều cho thấy công tác quản lý doanh nghiệp đạt hiệu cao giúp tiết kiệm chi phí điều làm tỷ trọng lợi nhuận năm sau tăng năm trước 1.54% đạt 1.64% doanh thu 57 - Từ điều mà tỷ trọng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 1.22% chiếm 1.64% doanh thu Tương ứng tỷ trọng lợi nhuận kế toán sau thuế tăng 1.22% đạt 1.32% doanh thu 3.2 Đánh giá đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán vốn tiền khoản toán Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO 3.2.1 Một số nhận xét đánh giá công tác kế toán vốn tiền khoản toán cơng ty Để kế tốn phát huy vai trò quản lý kinh tế thơng qua việc phản ánh với giam đốc cách chặt chẽ, tồn vẹn tài sản tiền vốn cơng ty khâu qua trình sản xuất nhằm cung cấp thơng tin xác hợp lý phục vụ cho việc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Do việc hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền khoản tốn cơng ty tất yếu, trình chuyển đổi kinh tế sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước Vốn tiền trở thành mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp nhà quản lý việc hạch tốn vốn tiền đòi hỏi phải kiện tồn Cơng tác kế tốn vốn tiền quản lý chặt chẽ, thơng tin kịp thời, xác nghiệp vụ thu chi quỹ Vào sổ sách theo trình tự, chứng sử dụng theo mẫu quy định Bộ tài ban hành Các phần hành kế toán liên quan khác làm theo trình tự ghi chép, theo phương pháp kế tốn, hình thức kế tốn áp dụng theo quy định Bộ tài ban hành Cơng tác kế tốn vốn tiền công ty chi tiết rõ ràng khoản thu, chi tiền mặt, tiền gửi Cùng với khoản tốn với khách hàng hạch toán khoa học hợp lý Mọi khoản toán với Ngân sách nhà nước nàh cung cấp thực thời gian sớm nhất.Kế toán hạch toán theo quy định Nhà nước, ngun tắc hạch tốn kế tốn nói chung kế tốn vốn tiền nói riêng Tuy nhiên, cơng tác kế tốn cơng ty tồn số nhược điểm Một số ưu, nhược điểm việc hạch tốn kế tốn cơng ty: * Ưu điểm: - Hạch toán chi tiết, rõ ràng khoản tiền mặt, tiền gửi, ngoại tệ khoản toán giúp cho việc tập hợp số liệu dễ dàng - Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh kịp thời xác - Mọi hoạt động thu, chi có chứng từ đầy đủ, hợp lý 58 - Luôn phản ánh chân thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Mỗi khách hàng nhà cung cấp mở sổ chi tiết riêng thuận tiện cho việc theo dõi việc tốn cơng ty - Tồn phòng kế tốn nhân viên cơng ty khách quan trung thực công tác thu chi tiền mặt - Thực toán trực tiếp hay qua chuyển khoản nhanh chóng, đầy đủ tạo lòng tin uy tín cho khách hàng nhà cung cấp * Nhược điểm: - Cách ghi sổ TK 131 331 chưa phù hợp với quy định - Số tiền tồn quỹ lớn gây khó khăn việc quản lý đảm bảo an toàn gây lượng tiền nhàn rỗi q nhiều gây ứ đọng vốn khơng có khả sinh lời - Việc kiểm quỹ tiền mặt chưa thường xun dẫn đến việc khơng kịp thời phát sai phạm quản lý tiền mặt - Cơng ty chưa trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền khoản tốn cơng ty * Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền công ty: Đối với doanh nghiệp hiểu tầm quan trọng việc quản lý tiền mặt điều cốt yếu cho sống doanh nghiệp Việc quản lý vốn tiền không tôt dễ dẫn đến việc lượng vốn công ty bị tham ô mát nên đòi hỏi cơng ty phải có biện pháp tốt để khâu quản lý chặt chẽ không để xảy tình trạng thiếu hụt quỹ Ngân quỹ doanh nghiệp đảm bảo cho khả toán doanh nghiệp khoảng thời gian doanh nghiệp trả tiền cho nhà cung cấp chưa thu tiền khách hàng Trước thực hiên chi tiền cần xác nhận đầy đủ chứng từ liên quan có đầy đủ chữ ký dấu cần thiết Khi thực nghiệp vụ tốn hộ cần phải có văn uỷ quyền với đầy đủ chữ ký Đặc điểm tiền mặt có tính khoản tính rủi ro cao đối tượng để gian lận sai sót Giải pháp cụ thể sau; - Do nhu cầu toán tiền mặt doanh nghiệp không cao vây công ty nên để mức tồn quỹ vừa phải mức vài chục triệu đồng Điều đảm bảo an toàn việc bảo quản nâng cao hiệu kinh doanh hạn chế lượng tiền nhàn rỗi 59 - Tiến hành kiểm quỹ định kỳ tháng lần để đảm bảo an toàn quỹ giúp nhanh chóng phát sai phạm Ngồi ra, cơng ty nên tiến hành kiểm quỹ đột xuất (khơng báo trước) lần quý - Toàn tiền mặt tồn quỹ phải lưu giữ két công ty không để nhiều nơi mang khỏi quan không để tiền cá nhân vào két * Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn khoản tốn cơng ty - Do đặc điểm cơng ty hoạt động lĩnh vực xây dựng thời gian thi công thường kéo dài Do vây, công ty nên đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình sớm hoàn thành bàn giao để thu hồi vốn nhanh - Cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu khách hàng toán trước hạn để từ thu hồi vốn đưa vốn vào sử dụng cách nhanh chóng - Sổ TK 131 TK 331 nên ghi theo trình tự ngày tháng theo quy định để thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu - Nên trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi cho khoản nợ q hạn KẾT LUẬN CHUNG Sau thời gian thực tập Công ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEIMO, tìm hiểu thực tế hoạt động công ty Em thấy cơng ty có số vốn tương đối lớn, mặt hàng công ty kinh doanh mặt hàng có giá trị lớn, có mơ hình tổ chức quản lý gọn nhẹ vốn sử dụng mục đích Cơng ty có đội ngũ cán quản lý giỏi, cán công nhân viên công ty người có trình độ, thơng minh nhanh nhẹn, phục vụ khách hàng nhiệt tình chu đáo Sự diễn biến mau lẹ q trình xã hội hố kinh tế thị trường, với cạnh tranh ngày liệt dựa vào kết đạt năm trước tồn nó, cơng ty đặt phương hướng nhiệm vụ kinh doanh để đảm bảo đời sống công nhân viên Phát huy triệt để sức lao động sáng tạo đội ngũ cán công nhân viên Các chứng từ trình bày quy định, đầy đủ chữ ký đảm bảo tính xác khơng bị tẩy xố Việc thu thập, xử lý chứng từ cẩn thận khoa học, hợp lệ, thuận lợi cho q trình tính tốn kiểm tra Mặc dù trình độ hiểu biết nghiệp vụ thân hạn chế, em mạnh dạn đưa nhận xét đánh giá khái qt chung tình hình cơng ty, đưa nhận xét kiến nghị thân cấu tổ chức công tác kế tốn cơng ty Như cách quản lý chứng từ cách khoa học hơn, đề nghị phòng kế toán nên tuyển thêm người để đảm bảo khối lượng cơng việc có thời gian đào tạo thêm kỹ cho người 60 Tới em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Thái An tồn thể phòng kế tốn Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tử xác WEI-MO, giúp cho em hiểu thực tế cơng tác kế tốn đơn vị Từ giúp em hồn thành báo cáo Tuy nhiên thời gian, trình độ chun mơn hạn chế khơng tránh khỏi thiếu xót, lần em mong góp ý thầy bạn đọc để em hoàn thiện báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! 61 ... chức máy kế toán cơng ty: Kế tốn trưởng Thủ Quỹ Kế tốn vật tư Kế toán tài sản cố định Kế toán tốn Bộ phận kế tốn xí nghiệp Kế tốn ngân hàng Kế toán tổng hợp Bộ phận kế toán đội Bộ máy kế toán chịu... số liệu sổ kế toán với báo cáo tài sau in giấy Thực thao tác để in báo cáo tài theo quy định Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết dượt in giấy, đóng thành thực thủ tục... thể để sử lý Cuối tháng tập hợp số liệu từ nhân viên phòng để tính kết hoạt động sản xuất kinh doanh niên đội kế toán, báo cáo lên kế tốn trưởng + Kế tốn xí nghiệp, đội Tập hợp chứng từ gốc phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (81) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (81) , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEI-MO, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEI-MO, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEI- MO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay