Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (66)

44 24 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:36

... 2: NHẬT KÝ THỰC TẬP Thời gian Tuần (04/04/201709/04 /2017 Nội dung Kết thu nhận -Đến sở thực tập gặp mặt cán công nhân viên, lãnh đạo thông báo Được gặp kế toán trưởng thời gian thực tập sở nghe... Phòng kinh doanh: Là phòng tham mưu cho Ban giám đốc kế hoạch kinh doanh, lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp nhất; điều hoà kế hoạch sản xuất chung cơng ty thích ứng với tình hình thực tế thị... Phỏng vấn, tiếp xúc, học hỏi từ nhân viên kế tốn cơng ty Trong q trình thực tập có so sánh đối chiếu với kiến thức học trường, vận dụng vào thực tế doanh nghiệp Cách tính định mức tiêu hao (05/05/201707/05
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (66) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (66) , PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG, PHẦN 2: NHẬT KÝ THỰC TẬP, PHẦN 3: NỘI DUNG QUY TRÌNH CÔNG VIỆC HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay