Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (27)

58 52 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:33

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .4 PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY – CHI NHÁNH HÀ NAM NINH 1.1 Sự hình thành phát triển công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh: .5 1.2 Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 1.2.1 Chức nhiệm vụ Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh .6 1.2.2 Mục tiêu phương hướng hoạt công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh .8 1.3 Tổ chức máy quản lý công ty 1.3.1 Sơ đồ máy quản lý công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh .9 1.3.2 Chức nhiệm vụ chủ yếu phận cấu quản lý 10 1.4 Phân tích, đánh giá tình hình kế hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh 11 1.5.Tổ chức công tác kế tốn cơng ty .14 1.5.1 Bộ máy kế toán 14 1.5.2 Hình thức kế tốn cơng ty 16 1.5.3 Quy định nguyên tắc kế toán công ty 17 PHẦN 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY – CHI NHÁNH HÀ NAM NINH 17 2.1 Thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh .17 2.1.1 Đặc điểm chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 17 2.1.2.Các hình thức tiền lương cơng ty 18 2.1.3.Các cách tính lương, khoản trích theo lương phương pháp trả lương công ty .18 2.1.4.Kế toán chi tiết 19 2.1.4.1 Chứng từ sử dụng .19 2.1.4.2 Sổ sách sử dụng 20 2.1.4.3 Quy trình kế tốn 20 2.1.5.Kế toán tổng hợp .24 2.2 Phương pháp kế tốn hàng hóa .26 2.2.1 Đặc điểm hàng hóa cơng ty 26 2.2.2 Kế tốn chi tiết hàng hóa .27 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 27 2.2.2.2 Sổ sách sử dụng 27 2.2.2.3 Quy trình kế tốn 27 2.2.2.4.Kế toán tổng hợp 30 2.3 Thực trạng kế toán tài sản cố định công ty 32 2.3.1.Đặc điểm tài sản cố định công ty 32 33 2.3.2 Quy trình hoạch tốn 33 2.3.3 Kế toán chi tiết 34 2.3.3.1 Chứng từ sử dụng: 34 2.3.3.2 Sổ sách sử dụng: 35 2.3.4 Kế toán tổng hợp 35 2.4 Thực trạng kế tốn tốn vốn tiền cơng ty .36 2.4.1 Kế toán tiền mặt .36 2.4.1.1 Chứng từ sử dụng .36 2.4.1.2 TK sử dụng 36 2.4.1.3 Sổ sách sử dụng 36 2.4.1.4 Quy trình ghi sổ 37 2.4.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng .37 2.4.2.1 Chứng từ sử dụng .37 2.4.2.2 TK sử dụng 37 2.4.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ 37 2.4.3 Kế toán chi tiết vốn tiền 38 2.4.4 Kế toán tổng hợp vốn tiền .41 2.5 Kế toán bán hàng xác định kết sản xuất kinh doanh 44 2.5.1 Kế toán doanh thu 44 2.5.2 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp công ty 47 2.5.3 Kế toán xác định kết kinh doanh .49 2.6 Thực trạng công tác khai, toán thuế kế toán thuế cơng ty50 2.6.1 Phương pháp kế tốn 50 2.6.2 Quy trình kế tốn thuế GTGT 50 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM CỦA BỘ MÁY KẾ TOÁN 55 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế toán 55 3.1.1 Ưu điểm 55 3.1.2 Nhược điểm 55 3.2 Đánh giá tổ chức cơng tác kế tốn .56 3.2.1 Ưu điểm 56 3.2.2 Nhược điểm 57 3.3 Kiến nghị công tác kế toán 57 3.3.1 Kiến nghị với lãnh đạo công ty 57 3.3.2 Kiến nghị với phận kế tốn Cơng ty .58 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ máy quản lý Công ty Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 15 Sơ đồ 2.1: Quy trình kế tốn 27 Sơ đồ 2.2: Quy trình hạch tốn 33 Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ 37 Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển chứng từ 38 Sơ đồ 3.1: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 58 BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Bảng cân đối kế toán 12 Biểu 1.2: Báo cáo kết kinh doanh .13 Biểu 2.1: Bảng chấm công 21 BẢNG CHẤM CÔNG 21 Biểu 2.2: Bảng toán lương .22 Biểu 2.3: Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương 23 Biểu 2.4: Sổ chi tiết TK 338 25 Biểu 2.5: Sổ chi tiết TK 334 26 Biểu 2.6: Bảng phiếu xuất 31 Biểu 2.7: Sổ chi tiết TK 156 31 Biểu 2.8: Báo cáo chi tiết tài sản .33 Biểu 2.9: Sổ chi tiết TK 214 35 Biểu 2.10: Sổ chi tiết TK 112 42 Biểu 2.11: Sổ TK 111 43 Biểu 2.12: Sổ TK 111 43 Biểu 2.13: Sổ chi tiết TK 642 49 Biểu 2.14: Bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào 51 LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường ngày phát triển, đặc biệt xu hội nhập kinh tế quốc tế nay,một doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững cần phải biết tự chủ mặt hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn,tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng lực , hội để lựa chọn cho hướng đắn Trước tình hình đó, sinh viên muốn thực tập tốt doanh nghiệp u cầu đối khơng thể thiếu phải nắm bắt chế hoạt động doanh nghiệp biết cách vận dụng cách tối đa kiến thức học ghế nhà trường vào thực tiễn Thông qua giai đoạn thực tập giúp sinh viên làm quen với công việc làm phát huy phần lực thân Sinh viên tận dụng hội để quan sát, so sánh lý thuyết thực tiễn từ rút kinh nghiệm cho Trong q trình thực tập,em giúp đỡ tận tình giáo Th.S Nguyễn Thị Kim Chi cán trog phòng kế tốn Cơng ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh, nhiên lý luận nhiều hạn chế thời gian thực tập chưa nhiều nên làm nhiều thiếu sót Em mong góp ý tận tình giáo hướng dẫn cán kế tốn cơng ty để làm em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Bài báo cáo thực tập nghề nghiệp em gồm có phần : Phần 1: Tổng quan chung công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh Phần 2: Hạch toán nghiệp vụ kế tốn cơng ty Phần 3: Nhận xét kiến nghị Hà Nội, ngày tháng năm 2016 PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY – CHI NHÁNH HÀ NAM NINH 1.1 Sự hình thành phát triển công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh: Một số thông tin tổng quan Công ty : Địa chỉ: Số 213 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định Mã số thuế: 0100108871-005 (05-12-1998) Điện thoại: 03503849724 Người ĐDPL: Bùi Xuân Phú Ngày hoạt động: 05-12-1998 Giấy phép kinh doanh: 0100108871-005 () Lĩnh vực: Sản xuất đồ điện dân dụng Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh thành lập vào ngày 19/09/1998 với đăng ký kinh doanh số: 0100108871-005 sở kế hoạch đầu tư thành phố hà nội cấp ngày 19/09/2007 với số vốn điều lệ là: 5.000.000.000 đồng Công ty chuyên hoạt động lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ Thông tin Truyền hình Với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tế lĩnh vực Viễn thông di động, Mạng thông minh, Dịch vụ tin nhắn SMS, dịch vụ liệu mạng di động (WAP/GPRS/MMS), Cơ sở liệu, Tính ước dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) mạng di động Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh có quan hệ đối tác nhiều đối tác sản xuất thiết bị viễn thông, tin học, với đội ngũ CBCNV với nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chun mơn cao, ngồi việc cung cấp sản phẩm thuộc lĩnh vực trên, Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh cung cấp loại hình dịch vụ bao gồm: Dịch vụ tư vấn xây dựng giải pháp tối ưu, toàn diện cho cơng trình thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hinh, điện tử tin học Dịch vụ đào tạo chuyển giao công nghệ lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin, điện tử tin học Dịch vụ cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viễn thông, truyền hình điện tử tin học 1.2 Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 1.2.1 Chức nhiệm vụ Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh Lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị thiết bị viễn thông, tổng đài, thiết bị phụ trợ, nguồn điện, thiết bị truyền dẫn mà mạng cáp thơng tin Xây dựng cơng trình thơng tin, bưu chính, viễn thơng, nhà trạm, cột anten, cơng trình điện đến 35KV, cơng trình dân dụng, cơng nghiệp Sản xuất, gia công phần mềm, cung cấp giải pháp phần mềm lĩnh vực bưu viễn thông Sản xuất, mua bán vật tư, trang thiết bị, máy móc sản phẩm nghành điện, điện tử, điện lạnh, phát truyền hình, bưu viễn thơng, tự động hóa tin học, thiết bị giám sát, phòng cháy chữa chay, đo lường Tư vấn, cung cấp chuyển giao công nghệ lĩnh vực điện, điện tử, tin học, viễn thông, công nghệ thông tin Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) internet, truyền hình, hệ thống điện thoại di động điện thoại cố định Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh tập hợp đội ngũ chuyên gia kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm, công tác phận kỹ thuật nhà khai thác thông tin di động Việt Nam Vinaphone MobiFone Nhiều cán bộ, kỹ sư ITELCO qua khóa đào tạo nước, nước lấy chứng hãng Viễn thơng có tên tuổi Motorola, Ericsson, Alcatel, Siemens, Huawei, Nortel…., chuyên gia Itelco hoàn tồn có khả làm chủ hệ thống tất hãng Viễn thông cung cấp thiết bị cho nhà khai thác thông tin di động Việt Nam Vinaphone, MobiFone, Viettel, SFone , EVN HT Mobile Với mạnh lĩnh vực kỹ thuật thông tin di động, Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh hồn tồn đảm nhận tốt công việc sau đây:  Triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị thông tin di động, bao gồm hệ thống mạng lõi MSC/HLR/SGSN hệ thống thiết bị vô tuyến BSS TRAU/BSC/BTS, thiết bị phụ trợ thiết bị nguồn AC/DC, hệ thống Accu, cảnh báo v.v…theo tiêu chuẩn nhà khai thác di động Vinaphone, MobiFone, Viettel, Sfone, EVN Telecom HT Mobile  Thiết kế triển khai lắp đặt hệ thống truyền dẫn viba mạng viễn thông tất hãng cung cấp  Thực commissioning thiết bị vô tuyến BSS, khai báo sở liệu (database) hòa mạng (Integration), đo kiểm vùng phủ sóng (driving test) tối ưu hóa (Optimization) vùng phủ sóng trạm vơ tuyến BTS cho tất chủng loại thiết bị hãng Motorola, Ericsson, Siemens, Alcatel, Huawei, ZTE  Thực bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị vô tuyến BSS mạng di động, bao gồm thiết bị Indoor, Oudoor thiết bị phụ trợ nguồn, accu, cảnh báo tất chủng loại thiết bị sử dụng nhà khai thác di động Vinaphone, MobiFone, Viettel, Sfone, EVN HT Mobile  Thực đo kiểm trạm di động theo tiêu chuẩn Bộ Bưu Viễn thơng (Nay Bộ Thơng tin Truyền thơng) ban hành bắt buộc áp dụng nhà khai thác thông tin di động đo kiểm hệ thống đất, chống sét, đo kiểm phơi nhiễm trạm di động, đo kiểm chất lượng thoại Qvoice… 1.2.2 Mục tiêu phương hướng hoạt công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh Mục tiêu hoạt động Công ty sử dụng đạt hiệu cao nguồn vốn cổ đông, không ngừng tổ chức phát triển hoạt động kinh doanh lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho cổ đơng, tạo việc làm ổn định nâng cao đời sống cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế Nhà nước, xây dựng Công ty phát triển bền vững Mặc dù kinh tế tình trạng khó khăn xong với khả Cơng ty đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ GTGT đảm bảo nguồn thu nhập cho cán công nhân viên Công ty cố gắng thay đổi trang thiết bị, máy móc phương tiện lại giúp cán công nhân viên công ty ln hồn thành tốt cơng việc chất lượng cơng trình đảm bảo Cố gắng đổi phương trâm làm việc cho hiệu quả, tư cao để phù hợp với thời kỳ kinh tế đại hóa Hiện hệ thống SMS Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh kết nối trực tiếp với nhà khai thác di động GSM lớn Việt nam Vinaphone, Mobifone Viettel cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng VAS cho số lượng lớn khách hàng thuê bao di động Trong thời gian hệ thống SMS tiếp tục kết nối với hệ thống SMSC mạng di động Sphone HT Mobile sử dung công nghệ CDMA để cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho thuê bao di động CDMA Việt Nam Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh làm việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty VDC-Net2E FPT để chuẩn bị kết nối cung cấp dịch vụ nạp tài khoản máy di động cho trò chơi trực tuyến Game online thông qua dịch vụ tin nhắn SMS Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh trình lựa chọn đối tác liên doanh nước để hợp tác lập kế hoạch cung cấp hệ thống dịch vụ Mobile Payment toàn quốc Với kinh nghiệm thực tế việc xây dựng triển khai dịch vụ GTGT mạng di động, Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ nằm TOP 10 công ty cung cấp dịch vụ tương tự Công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh tự tin vào điều số lý sau: Chủ động hoàn toàn mặt kỹ thuật: xây dựng phần mềm, tích hợp hệ thống, phát triển nội dung… Kinh nghiệm triển khai khai thác dịch vụ tương tự Định hướng phát triển thị trường rõ ràng Mơ hình kinh doanh mềm dẻo HỘI ĐỒNG QUẢN 1.3 Tổ chức máy quản lý côngTRỊ ty 1.3.1 Sơ đồ máy quản lý công ty cổ phần điện máy - Chi nhánh Hà Nam Ninh BAN GIÁM ĐỐC Sơ đồ 1.1 Sơ đồ máy quản lý Công ty P KẾ TỐN TỔNG HỢP P TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH P KỸ THUẬT P DỰ ÁN THIẾT KẾ ĐỘI ĐỘI ĐỘI ĐỘI 1.3.2 Chức nhiệm vụ chủ yếu phận cấu quản lý +) Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty HĐQT có trách nhiệm giám sát giám đốc quản lý Hội đồng quản trị bổ nhiệm, định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm, xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đơng thơng qua, ngồi HĐQT định cấu tổ chức Công ty, đề xuất loại cổ phiếu phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo loại… +) Ban Giám đốc: Ban Giám đốc người đại diện theo pháp luật hội đồng quản trị bổ nhiệm với nhiệm vụ thực đầy đủ nghị hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đơng triển khai có hiệu kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định vấn đề tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật công ty theo điều lệ quy chế quản lý Công ty.Tổng giám đốc định số lượng người lao động, mức lương, phụ cấp, lợi ích khác người lao động chức khác giám đốc công ty phép bổ nhiệm… Ban giám đốc trực tiếp tuyển dụng, thuê mướn bố trí sử dụng người lao động theo phê duyệt hội đồng quản trị, phù hợp với quy định pháp luật phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh Cơng ty +) Phòng Tổ chức – hành chính: Là phận tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc tổ chức lao động, tình hình tiền lương, xếp cơng việc, chế độ khen thưởng… Tổ chức tuyển dụng, đào 10 Biểu 2.12: Sổ TK 111 44 2.5 Kế toán bán hàng xác định kết sản xuất kinh doanh 2.5.1 Kế toán doanh thu *Tài khoản kế toán sử dụng: Doanh thu công ty bao gồm doanh thu bán hàng doanh thu hoạt động tài chính.Tài khoản kế toán sử dụng bao gồm: TK511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 515 – Doanh thu từ hoạt động tài Ngồi có TK: 111, 112, 131, 3331, 632, 641, 642, 911 * Chứng từ sử dụng: Là chứng từ thu, chi, hóa đơn bán hàng (Hóa đơn GTGT), Ủy nhiệm chi ngân hàng (trong trường hợp toán qua ngân hàng), Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC tiến hành hạch toán doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng định kỳ vào cuối tháng Hàng tháng vào số lượng thành phẩm xuất bán, giá vốn hàng bán giá bán, kế toán tiến hành xác định doanh thu thành phẩm tiêu thụ tháng *Trường hợp bán hàng thu tiền Trước hết vào hợp đồng kinh tế yêu cầu mua hàng khách hàng, kế tốn viết phiếu xuất kho Khi từ phiếu xuất kho kế toán kiêm bán hàng viết hóa đơn GTGT Sau vào Liên hóa đơn GTGT Liên phiếu thu Cuối tháng kế tốn nhập vào máy tính sau: Từ hình Windowns nhấp chuột vào biểu tượng Fast, gõ password hình chức Fast Chọn phân hệ kế tốn tiền mặt, tiền gửi, sau chọn tiếp phiếu thu tiền mặt Sau nhấn nút lưu (Ctrl+L) phần mềm tự động vào sổ sổ chi tiết TK 511,33311,… Cuối tháng, kế toán in sổ tương tự in sổ cái, sổ chi tiết TK 632, … * Trường hợp khách hàng trả bằng tiền gửi ngân hàng ( ỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản) vào giấy báo có ngân hàng kế tốn nhập liệu vào phần mềm sau : Từ hình chức Fast chọn phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi -> cập nhật số liệu -> Giấy báo có (thu) ngân hàng Sau nhập liệu vào loại phiếu thu, mã khách, địa chỉ, lý nộp,…tương tự phiếu thu tiền mặt 45 46 47 2.5.2 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty Thuộc chi phí bán hàng cua cơng ty gồm có khoản: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí khấu hao TSCĐ khâu bán hàng, chi phí điện thoại, điện nước thuộc phận bán hàng, Để hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp, kế tốn Cơng ty sử dụng tiểu khoản sau : Chứng từ sử dụng: - Phiếu chi - Bảng phân bổ tiền lương trích BHXH - Phiếu xuất kho - Bảng phân bổ khấu hao chứng từ khác có liên quan khác 48 * Chi phí nhân viên bán hàng: Gồm khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn Cuối tháng vào bảng phân bổ tiền lương kế toán phản ánh tiền lương nhân viên bán hàng vào máy Từ hình chức Fast chọn phân hệ kế toán tổng hợp -> cập nhật số liệu -> phiếu kế tốn Kế tốn nhập thơng tin vào ô Ngày ht, Quyển số, Diễn giải chung, Tk,…Sau nhấn nút Lưu Máy tự luân chuyển số liệu đến sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết TK 6411,…Cuối tháng kết chuyển TK 6411 – Chi phí nhân viên sang TK 911 – Xác định kết kinh doanh Để phản ánh khoản khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động bán hàng từ đầu đưa tài sản vào sử dụng doanh nghiệp phải khai báo tiêu thức khấu hao, thời gian khấu hao sử dụng cho phận Cuối tháng kế tốn tính khấu hao TSCĐ dùng cho phận bán hàng sau: Chọn phân hệ kế toán hàng tồn kho -> Cập nhật số liệu -> Tính khấu hao TSCĐ Kế tốn chọn tháng, năm khấu hao, rùi nhấn nút nhận, máy tính tự động tính khấu hao Sau từ phân hệ kế toán tài sản cố định kế toán chọn cập nhật số liệu, chọn bút toán phân bổ khấu haoTSCĐ Các bút toán tạo từ tháng trước Ấn F4 Khi phát sinh khoản chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, thuế, phí, lệ phí,… vào chứng từ gốc hóa đơn GTGT, hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ,….kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào máy Máy tính tự động kết chuyển liệu đến sổ cái, sổ chi tiết TK6412, 6413, 6415, 6417, 6418, Dựa vào phiếu chi tiền mặt kế tốn nhập liệu vào máy tính sau: Từ hình chức Fast chọn phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, chọn cập nhật số liệu, sau chọn phiếu chi tiền mặt Khi kế tốn nhập thơng tin vào loại phiếu chi, mã khách, tk nợ, tên tài khoản, Sau nhấn nút Lưu (hoặc Ctrl+L) 49 Biểu 2.13: Sổ chi tiết TK 642 2.5.3 Kế toán xác định kết kinh doanh Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác Công ty sau thời kỳ định, biểu số tiền lãi hay lỗ Kết kinh doanh Công ty bao gồm kết hoạt động sản xuất kinh doanh, kết hoạt động tài Để xác định kết kinh doanh nói chung kết bán hàng nói riêng Kế tốn sử dụng Sổ TK 911- Xác định kết kinh doanh, sổ tài khoản lập vào cuối quý vào dòng kết chuyển Sổ TK:511;515;632;641;642 Kết kinh doanh xác định phải kết chuyển sang TK 4212- Lãi chưa phân phối năm Trên máy tính, trước tiên kế tốn khai báo bút toán kết chuyển sau: Từ hình chức Fast, chọn phân hệ kế tốn tổng hợp -> cập nhật số liệu -> Khai báo bút tốn kết chuyển tự động Sau xuất hộp thoại, kế tốn nhập thơng tin vào ô : stt, tên bút toán, Tk ghi nợ, Tk ghi có, Loại k/c, Sau nhấn nút nhận (hoặc Ctrl +N) 50 2.6 Thực trạng công tác khai, tốn thuế kế tốn thuế cơng ty 2.6.1 Phương pháp kế tốn Cơng ty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ - Thuế GTGT đầu theo dõi bảng hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán Cuối tháng cộng dồn lấy số tổng cộng tiêu thuế GTGT - Thuế GTGT đầu vào theo dõi bảng hoá đơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào Cuối tháng cộng dồn lấy số tổng cộng tiêu thuế GTGT đầu vào Việc nộp thuế GTGT Công ty theo định kỳ hàng tháng Công ty tiến hành khai vào tờ khai thuế GTGT nộp tờ khai thuế kèm theo bảng hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán , bảng hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào Trong tờ khai thuế GTGT ghi rõ : - Chỉ tiêu khai : hàng hoá , dịch vụ , phần trăm thuế GTGT - Doanh số hàng hoá dịch vụ mua vào , bán phân theo phần trăm chịu thuế - Thuế GTGT tính theo phần trăm hàng hố , dịch vụ - Phương pháp xác định kết kinh doanh Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí 2.6.2 Quy trình kế tốn thuế GTGT Quy trình kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanhCuối kỳ kinh doanh, kế toán tiến hành xác định kết tiêu thụ, nhằm cung cấp thông tin liên quan đến lợi nhuận tiêu thụ cho quản lý - Kết chuyển giá vốn sản phẩm , hàng hoá, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ 51 - Tổ chức kế toán chi tiết cơng ty - Tổ chức kế tốn tổng hợp công ty - Tổ chức Báo cáo tài cơng ty - Hàng q vào tài khoản 511, 515, 641, 642,….kế toán viên xác định tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Từ xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính q - Hiện cơng tác sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế tổng cục thuế cung cấp Cuối quý kế toán lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Sau kết xuất excel, tờ khai để doanh nghiệp nộp lên quan thuế Biểu 2.14: Bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào 52 53 - Kế toán lập tờ khai thuế TNDN tạm tính ( Mẫu số 01A/TNDN) sau: từ biểu tượng htkk hình destop, kế tốn kick đúp chuột, chọn thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ->chọn tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) Sau nhập nội dung rùi ấn nút ghi theo hình đây: - Tiếp kế tốn nhập chi phí thuế vào phần mềm kế tốn sau: Từ hình chức Fast chọn phân hệ kế toán tổng hợp -> phiếu kế toán -> nhập liệu vào ngày hạch toán, ngày lập chứng từ, diễn giải, tk nợ, tk có,…rùi ấn nút lưu (Ctrl+L) Cuối q, thơng qua bút toán kết chuyển tự động, kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sang TK 911 – Xác định kết kinh doanh.Ta có sổ TK 821 quý năm 2015 sau 54 55 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM CỦA BỘ MÁY KẾ TOÁN 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế toán 3.1.1 Ưu điểm Về máy kế toán đội ngũ kế toán viên : Cơng ty có đội ngũ cán kế tốn trẻ, có trình độ chun mơn, có lực, động, sáng tạo, nhiệt tình cơng việc, ln đồn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khơng ngừng học hỏi, cầu thị, cầu tiến Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ nghiệp vụ Bộ máy kế toán tổ chức phù hợp với quy mơ, u cầu quản lý, phù hợp với trình độ, lực người Về tổng thể, công tác kế tốn cơng ty ln tn thủ chế độ kế tốn hành góp phần nâng cao hiệu quản lý Công tác quản lý hạch tốn kế tốn Cơng ty đảm bảo cung cấp thơng tin tài đầy đủ, xác, kịp thời để phục vụ tốt cho trình định ban lãnh đạo 3.1.2 Nhược điểm Hiện tai cơng tác kế tốn cơng ty kế tốn thủ cơng ứng dụng Excel, vừa khơng đảm bảo tính kịp thời, xác thơng tin kế tốn với việc định lãnh đạo Cơng ty, lại vừa thiếu tính hệ thống khoa học Cơng ty có đội ngũ nhân viên kế tốn trẻ động nhiệt tình họ lại thiếu kinh nghiệm thực tế, vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác kế tốn cơng ty - Phòng kế tốn có nhân viên nên khơng tránh khỏi tình trạng nhân viên phải kiêm nhiệm thêm phần hành kế tốn khác Điều vi phạm quy tắc bất kiêm nhiệm kế tốn, ngun nhân hạn chế cơng tác kế tốn cơng ty khối lượng cơng việc lớn - Công ty chưa trọng đến cơng tác Kế tốn Quản trị Kế tốn quản trị công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý định quan trọng Kế toán quản trị Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm quan trọng 56 3.2 Đánh giá tổ chức cơng tác kế tốn 3.2.1 Ưu điểm Về hệ thống kế tốn : Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn “ Nhật ký chung“ phần mềm kế tốn FAST Đây hình thức kế tốn phổ biến nhìn chung phù hợp với quy mơ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với trình độ khả chun mơn người Trình độ cán kế toán tương đối vững vàng, đa số cán có nhiều năm công tác ngành, nên việc ghi chép tương đối cẩn thận xác Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung, đảm bảo lãnh đạo thống nhất, tập trung điều kiện thuận lợi cho việc phân công, chuyên môn hố nâng cao trình độ nghiệp vụ cán kế tốn - Doanh nghiệp thực theo thơng tư 200 áp dụng cho doanh quy mô lớn, niên độ kế toán ngày 01/01 đến ngày 31/12 phù hợp với quy định Nhà nước.Kỳ kế toán tháng, đảm bảo việc cung cấp thơng tin kinh tế tài cách kịp thời, nhanh chóng giúp ban lãnh đạo Cơng ty nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất doanh nghiệp định quản lý Hiện nay, cơng tác tính phân bổ khấu hao cơng ty tính phân bổ khấu hao cách sát Số khấu hao phải trích thể « Báo cáo chi tiết tài sản cố định » mà báo cáo lập định kỳ theo từng tháng Như đảm bảo yêu cầu thông tin cách xác liên tụch nhanh chóng, hiệu - Công ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho Phương pháp đảm bảo cung cấp thơng tin thường xun, xác tình hình hàng hóa mặt: tiêu thụ, dự trữ cung ứng tạo quản lý bảo quản tốt hàng hóa mặt số lượng giá trị - Cơng ty có hệ thống máy tính lập trình sẵn phần mềm kế toán Phầm mềm kế toán FAST phần mềm sử dụng rộng rãi nay, phần mềm dễ sử dụng, cập nhật nhiều chế độ kế tốn, nhiều tính mạnh, nối mạng máy với nhau.Vì cơng việc kế tốn thực nhanh chóng, hiệu giảm bớt khối lượng công việc - Về chứng từ kế tốn sử dụng, Cơng ty sử dụng phần mềm kế toán chứng từ như: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho,…đều có sẵn máy Trên sở đề mục có sẵn, kế tốn cần nhập nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tài 57 khoản sử dụng, Các Tài khoản mà Công ty sử dụng phù hợp với chế độ kế toán hành Hàng năm cuối niên độ Công ty lập báo cáo tài theo quy định Bộ tài theo quy định Nhà nước Các thơng tin báo cáo tài công khai, đảm bảo thông tin minh bạch đơn vị quan tâm - Các nghiệp vụ phát sinh doanh nghiệp kế toán phản ánh cách nhanh chóng kịp thời thơng qua chứng từ kế tốn Cơng ty sử dụng mẫu chứng từ theo quy định tài để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Các chứng từ trước nhập vào máy kế toán kiểm tra kỹ lưỡng Như giảm bước sai sót ban đầu Đảm bảo tính xác cao cho số liệu kế tốn cơng ty 3.2.2 Nhược điểm - Cơng nghệ máy tính cơng ty ứng dụng phòng kế tốn, lại chưa phổ biến kho Đến cuối tháng, số lượng công việc nhiều khiến cho việc đối chiếu, kiểm tra kế tốn kho nhiều hạn chế Việc cuối tháng cập nhật chứng từ từ Công ty vào máy phục vụ việc hạch tốn khiến lượng cơng việc Kế tốn viên q tải, chất lượng cơng việc khơng hiệu Các chứng từ hạch toán vào ngày cuối tháng không khoa học 3.3 Kiến nghị cơng tác kế tốn 3.3.1 Kiến nghị với lãnh đạo công ty + Cần phải nâng cấp phần mềm kế toán để hợp với phát triển công nghệ, hỗ trợ tốt cho công tác hạch toán, đáp ứng nhu cầu thiết yếu báo cáo quản trị có ảnh hưởng đến định Doanh nghiệp, cung cấp số liệu cụ thể, xác Về tổ chức máy kế tốn Công ty Công ty cần bổ sung thêm số kế toán viên chuyên phụ trách mảng khác phù hợp với mục đích kinh doanh Kế tốn kho hay bổ sung thêm kế tốn cơng nợ bán 58 ... 2.4.3 Kế toán chi tiết vốn tiền 38 2.4.4 Kế toán tổng hợp vốn tiền .41 2.5 Kế toán bán hàng xác định kết sản xuất kinh doanh 44 2.5.1 Kế toán doanh thu 44 2.5.2 Kế tốn... kiểm tra đối chiếu kế toán thực phần hành máy vi tính Theo phận sau: - Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đạo, công việc nhân viên kế toán thực Tổ chức lập báo cáo theo yêu cầu... chuyển chứng từ: Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị, kế toán tiến hành định khoản, phản ánh nghiệp vụ chứng từ theo hệ thống kế toán đơn vị PHẦN 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (27) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (27) , PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY – CHI NHÁNH HÀ NAM NINH, PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY – CHI NHÁNH HÀ NAM NINH, CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM CỦA BỘ MÁY KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay