Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (16)

50 30 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:32

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH KDTH Văn Trung 36 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh Công ty 1.2.1 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 .6 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 1.3 Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty 10 1.4 Tình hình tài kết kinh doanh Cơng ty TNHH KDTH Văn Trung 36 14 1.4.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty số năm gần 14 1.4.2 Tình hình tài Cơng ty TNHH KDTH Văn Trung 36 14 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36 17 2.1 Tổ chức hệ thống kế tốn Cơng ty TNHH KDTH Văn Trung 36 18 2.1.1 Các sách kế toán chung 18 2.1.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 19 2.1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khản kế toán 20 2.1.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 20 2.1.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 21 2.2 Tổ chức kế tốn phần hành cụ thể Cơng ty 22 2.2.1 Tổ chức hạch toán kế toán Vốn tiền 22 2.2.1.1 Chứng từ( Phụ lục 5- biểu 1,2) 22 2.2.1.2 Tài khoản 22 2.2.1.3 Hạch toán chi tiết 22 2.2.1.4 Hạch toán tổng hợp 23 2.2.2 Tổ chức hạch toán toán Tài sản cố định (TSCĐ) 25 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 25 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 25 2.2.2.3 Hạch toán 25 2.2.3 Tổ chức hạch toán kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ .28 2.2.3.1 Chứng từ sử dụng Phụ lục – biêủ 3,4,5 28 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 29 2.2.3.3 Hạch toán chi tiết 30 2.2.3.4 Hạch toán tổng hơp 31 2.2.4 Tổ chức hạch tốn kế tốn tập hợp chi phí tính giá thánh sản phẩm 31 2.2.4.1 Chứng từ sử dụng 31 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 32 2.2.4.3 Hạch toán 32 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36 36 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế toán 36 3.2 Đánh giá tổ chức công tác kế toán 37 3.3 Kiến nghị cơng tác kế tốn 41 3.3.1 Kiến nghị với lãnh đạo công ty 41 3.3.2 Kiến nghị với phận kế tốn Cơng ty 41 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ1.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Công ty .9 Sơ đồ 1.2: Mơ hình máy quản lý Công ty 11 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 17 Sơ đồ2.2: Trình tự kế tốn theo hình thức Nhật ký chung .21 Sơ đồ 2.3: Luân chuyển chứng từ .23 Sơ đồ 2.4: Tổng hợp kế toán tiền mặt .24 Sơ đồ 2.5: Quy trình luân chuyển chứng từ tăng TSCĐ 26 Sơ đồ 2.6: Hạch toán kế toán tăng TSCĐ .26 Sơ đồ 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ giảm TSCĐ 27 Sơ đồ 2.8: Hạch toán kế toán giảm TSCĐ 28 Sơ đồ 2.9: phương pháp hạch toán thẻ song song 30 Sơ đồ 2.10: Hạch toán kế toán NVL, CCDC 31 Sơ đồ 2.11: Hạch toán chi phí 33 Sơ đồ 2.12: Hạch toán kế toán kết hoạt động kinh doanh 35 BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tóm tắt hoạt động kinh doanh qua năm .42 Bảng 1.2: Tình hình tài sản qua năm 2012-2014 44 Bảng 1.3: Tình hình nguồn vốn Cơng ty năm 2012 -2014 46 Bảng 1.4: Tình hình tải sản nguồn vốn cơng ty qua năm 2012-2014 47 Biểu 1: Phiếu thu tiền mặt .48 Biểu 2: Phiếu chi tiền mặt .49 Biểu 3: Biên kiểm nghiệm vật tư 50 Biểu 4: Giấy đề nghị nhập vật tư 51 Biểu 5: Phiếu nhập kho 52 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TSCĐ Tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu CCDC Công cụ dụng cụ TK Tài khoản SXKD Sản xuất kinh doanh SP Sản phẩm BCTC Báo cáo tài KC Kết chuyển BH Bán hàng TNDN Thu nhập doanh nghiệp GTGT( VAT) Giá trị gia tăng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 Cơng ty TNHH KDTH Văn Trung 36 có trụ sợ số 36 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104049803 sở kế hoạch đầu tư Hà Nội Cấp Người điều hành Công ty: Nguyễn Ngọc Trung Điện thoại: 04 759760 Fax: 04 759679 Mã số thuế: 0104049803 Vốn điều lệ: tỷ đồng Trong đó: + Vốn thuộc tổng công ty: 1.190 triệu đồng chiếm 17% vốn điều lệ + Vốn cổ đông công nhân đóng gớp 3.500 triệu đồng chiếm 50% vốn điều lệ + Vốn cổ đông khác: 2.310 triệu đồng chiếm 33% vốn điều lệ Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 thành lập dựa luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có quyền nghĩa vụ dân theo luật định,tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh doanh số vốn cơng ty quản lý, có dấu riêng, có tài sản quỹ tập trung, mở tài khoản ngân hàng VPBank theo quy định nhà nước Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 không ngừng phát triển lớn mạnh.Hoạt động kinh doanh công ty tiến hành ổn định Trải qua năm xây dựng phát triển đến Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 đứng vững thị trường, tự trang trải chi phí kinh doanh có lãi Doanh thu ngày lớn, đời sống công nhân viên ngày cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ngày tăng 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh Công ty 1.2.1 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36  Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế thi cơng hệ thống điện nước sau điện kế, cơng trình dân dụng, cơng nghiệp  Cho th máy móc, thiết bị ngành xây dựng, điện công nghiệp  Dịch vụ thương mại, đại lý ký gửi hàng hoá  Mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư,vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, điện-điện tử-kỹ nghệ lạnh, kim khí điện máy  Cơng ty tham gia lĩnh vực thương mại, cụ thể thương mại thép mà đặt biệt thép xây dựng : thép tấm, thép lá, thép U, I, V…  Sản xuất sản phẩm trang trí từ inox, sắt, nhơm, sản xuất lắp dựng khung kèo thép  Chức nhiệm vụ Công ty Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 đơn vị làm công tác sản xuất thương mại  Nghiêng cứu thị trường, nắm vững nhu cầu thị trường từ tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường tiêu thụ  Tổ chức tìm kiếm khai thác, sử dụng hợp lý nguồn hàng  Tổ chức trình mua, dự trữ, bảo quản, bán hàng, tổ chức q trình thiết kế thi cơng, sữa chữa cơng trình theo hợp đồng  Khơng ngừng hoàn thiện cấu, tổ chức quản lý mạng lưới kinh doanh công ty theo hướng gọn nhẹ linh hoạt hiệu  Hoạt động kinh doanh lĩnh vực pháp luật cho phép, thực công tác thống kế toán theo pháp lệnh nhà nước, thực nghĩa vụ nhà nước, với xã hội người lao động Chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh  Cơng ty TNHH KDTH Văn Trung 36 nhà phân phối sản phẩm thiết bị có uy tín Việt Nam, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh cơng ty kinh doanh thương mại  Thơng qua q trình kinh doanh, công ty nhằm khai thác hiệu nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển doanh nghiệp tăng tích luỹ cho ngân sách cải thiện đời sống cho nhân viên Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 có chức kinh doanh mặt hàng gia công sản xuất lắp đặt, cọc hàn… phục vụ nhu cầu thị trường theo nguyên tắc kinh doanh có lãi, thực tốt nghĩa vụ thuế khoản phải nộp ngân sách, hoạt động kinh doanh theo pháp luật, đồng thời không ngừng quan tâm đến hoạt động từ thiện xây dựng công ty ngày phát triển thực tốt nhiệm vụ sau: Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh theo pháp luật thực mục đích, nội dung hoạt động công ty Khai thác sử dụng hiệu nguồn vốn doanh nghiệp tự tạo thêm nguồn vốn để đảm bảo cho việc mở rộng công ty, tăng trưởng hoạt động kinh doanh công ty thực trang trải tài có lãi, đáp ứng nhu cầu xã hội Nâng cao hiệu kinh doanh Xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế Tuân thủ sách chế độ luật pháp hành nhà nước có liên quan đến kinh doanh công ty Thực nghĩa vụ người lao động theo quy định luật lao động Bảo đảm chế độ quy định quản lý vốn, tài sản quỹ liên quan, hạch toán kế toán chế độ kiểm toán chế độ khác nhà nước quy định, thực nộp thuế khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH KDTH Văn Trung 36 Hàng hóa kinh doanh công ty loại hàng phục vụ cơng trình xây dựng,lắp đặt lớn như:gia cơng sản xuất lắp đặt… Hoạt động chủ yếu Công ty bao gồm: Tổ chức bán buôn, bán lẻ mặt hàng thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty Thơng qua q trình kinh doanh cơng ty nhằm khai thác có hiệu nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu thị trường phát triển doanh nghiệp, tăng tích luỹ cho ngân sách cải thiện đời sống cho công nhân viên Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 phục vụ cho nhu cầu thị trường theo nguyên tắc kinh doanh có lãi thực tốt nghĩa vụ thuế khoản phải nộp ngân sách, hoạt động kinh doanh theo luật pháp, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống cơng nhân viên tồn công ty quan tâm tốt tới công tác xã hội từ thiện Xây dựng công ty ngày phát triển thực tốt nhiệm vụ sau: Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh theo quy chế hành thực mục đích nội dung hoạt động công ty Khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn doanh nghiệp tự tạo thêm nguồn vốn để đảm bảo cho việc thực mở rộng tăng trưởng hoạt động kinh doanh công ty thực tự trang trải tài kinh doanh có lãi đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội sử dụng chế độ sách quy định có hiệu nguồn vốn Nâng cao hiệu kinh doanh Xây dựng chiến lược phát triển nghành kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế Tuân thủ sách, chế độ luật pháp nhà nước có liên quan đến Kinh doanh cơng ty Đăng ký kinh doanh kinh doanh ngành hàng đăng ký, chịu trách nhiệm trước nhà nước kết hoạt động kinh doanh chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật sản phẩm hàng hố, dịch vụ cơng ty thực hiện, hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán ngoại thương, hợp đồng liên doanh văn khác mà công ty ký kết Thực nghĩa vụ người lao động theo quy định luật lao động Quản lý đạo đơn vị trực thuộc thực chế tổ chức hoạt động công ty Bảo đảm thực chế độ quy định quản lý vốn ,tài sản, quỹ, hạch toán kế toán, chế độ kiểm toán chế độ khác nhà nước quy định, thực nghĩa vụ nộp thuế khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật 1.2.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 Nguyên liệu Tạo khuôn Thiết kế Sản xuất Kiểm tra chất lượng Bao bì đóng gói Thành phẩm nhập kho Sơ đồ1.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Công ty Chuẩn bị sản xuất: bao gồm tất công việc chuẩn bị tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu, công nghệ trước đưa vào sản xuất mã hàng với kiểm tra, đo đếm nguyên phụ liệu Công đoạn chia cắt: bao gồm tạo khuôn , phụ liệu số công việc cần làm trước bắt đầu giai đoạn sản xuất Công đoạn ráp nối: bao gồm trình lắp ghép chi tiết, định hình chi tiết, tạo hình lắp ráp sản phẩm Cơng đoạn tạo dáng sản phẩm sau lắp ráp: bao gồm cơng việc nhiệt ẩm định hình ép tạo dáng Cơng đoạn hồn chỉnh sản phẩm: bao gồm việc phủ chống ăn mòn sản phẩm, bao gói đóng kiện Được thực song song với cơng đoạn q trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tất công đoạn sản xuất kiểm tra chất lượng cuối trước xuất xưởng Đây công đoạn quan trọng, kiểm định Thành Phẩm có đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật hay khơng chất lượng sản phẩm khơng phụ thuộc vào cơng nghệ hồn hảo mà phụ thuộc vào việc giữ quy định tiêu chuẩn kỹ thuật q trình sản xuất Một cơng nghệ sản xuất hoàn hảo dễ đảm bảo tận dụng lực thiết bị, tiết kiệm nguyên phụ liệu, xếp công đoạn hợp lý quay vòng vốn nhanh.Để đảm bảo chất lượng Thành Phẩm, tất công đoạn sản xuất phải tiến hành kiểm tra chất lượng chặt chẽ.Chất lượng hiệu sản xuất công ty phụ thuộc nhiều vào việc hồn thiện cơng nghệ sản xuất kiểm tra chất lượng sản phẩm 1.3 Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 hoạt động kinh doanh cơng ty kinh doanh thương mại Mơ hình tổ chức máy quản lý công ty: 10 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế tốn Cơng ty có đội ngũ kế tốn động nhiệt tình với cơng việc: cơng ty chưa có nhiều kinh nghiệm kinh tế thị trường với đội ngũ nhân viên kế tốn trẻ trung, động nhiệt tình cơng ty đạt thành tựu đáng kể Bộ máy kế toán tổ chức cách hợp lý phù hợp với quy mơ loại hình hoạt động cơng ty Cơng tác kế tốn phân cơng phù hợp với lực trình độ người làm cho kết hoạt động tốt Phòng kế tốn làm tốt nhiệm vụ mình, bảo tồn phát triển vốn công ty, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh - Các chứng từ sử dụng q trình hạch tốn ban đầu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh sở pháp lý nghiệp vụ - Các chứng từ sử dụng mẫu tài ban hành, thong tin kinh tế nọi dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi đầy đủ, xác vào chứng từ - Các chứng từ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hồn chỉnh xử lý kịp thời - Cơng ty có kế hoạch lưu chuyển chứng từ tương đối tốt, chứng từ phân lại, hệ thống hoá theo nghiệp vụ, trình tự thời gian trước lưu trữ Cơng ty có đội ngũ kế tốn động nhiệt tình với cơng việc: cơng ty chưa có nhiều kinh nghiệm kinh tế thị trường với đội ngũ nhân viên kế tốn trẻ trung, động nhiệt tình cơng ty đạt thành tựu đáng kể Bộ máy kế toán tổ chức cách hợp lý phù hợp với quy mơ loại hình hoạt động cơng ty Cơng tác kế tốn phân cơng phù hợp với lực trình độ người làm cho kết hoạt động tốt Phòng kế tốn làm tốt nhiệm vụ mình, bảo tồn phát triển vốn công ty, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh 36 3.2 Đánh giá tổ chức cơng tác kế tốn Cơng tác kế tốn cơng ty tuân thủ theo chuẩn mực chế độ kế tốn hành Mọi hố đơn, chứng từ nói chung hóa đơn chứng từ sử dụng kế toán xác định kết kinh doanh theo mẫu quy định Bộ tài Việc lập, ghi chép yếu tố chứng từ kế toán đầy đủ, xác, đảm bảo tính pháp lý chứng từ kế toán Các chứng từ kế toán tài khoản kế tốn cơng ty áp dụng thống theo QĐ số 15/ QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC Việc lưu chuyển chứng từ sử dụng tài khoản kế toán theo chế độ kế toán hành Việc xác định chứng từ bên kiểm tra chặt chẽ xử lý kịp thời Cơng ty có kế hoạch ln chuyển chứng từ hàng hoá tương đối tốt, chứng từ phân loại, hệ thống hoá theo nghiệp vụ, thời gian lưu trữ gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu Về kế toán tổng hợp: Các tài khoản công ty sử dụng phù hợp với chế độ kế toán hành theo hướng dẫn Bộ tài Với kế tốn xác định kết kinh doanh kế toán sử dụng tài khoản 911- “ Xác định kết kinh doanh” tài khoản 515, 641, 642, 421… phù hợp tuân thủ theo chế độ kế toán Là doanh nghiệp thương mại, khối lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều, liên tục tháng nên để hạch tốn tình hình biến động hàng hố, cơng ty áp dụng phương pháp quản lý hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên hợp lý Với phương pháp khai thường xun việc xác định kết kinh doanh tiến hành nhanh chóng, kịp thời để đáp ứng tốt yêu cầu quản lý Về sổ sách kế tốn: Cơng ty xây dựng hệ thống sổ sách theo nhật ký chung phù hợp với quy mô doanh nghiệp vừa nhỏ Đồng thời công ty áp dụng công nghệ tin học vào cơng tác kế tốn nên với trợ giúp máy vi tính, hình thức nhật ký chung dễ sử dụng, có nhiều ưu việt 37 Hệ thống báo cáo tài cơng ty lập thời hạn quy định Bộ tài chính, số liệu báo cáo, biểu mẫu báo cáo công ty đầy đủ, số liệu phản ánh thực tế tài đơn vị Những năm gần đây, công ty ứng dụng tin học giúp cho việc vào sổ sách kế toán đơn giản, gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu cung cấp thơng tin nhanh giảm bớt chi phí, thuận tiện cho việc lưu trữ, bảo quản số liệu Như cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh đáp ứng tương đối tốt yêu cầu quản lý Kết kinh doanh xác định tính toán thống theo phương pháp, đồng thời kết kinh doanh xác định trung thực kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Tuy nhiên hạn chế cần phải khắc phục - Công ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế tốn Bộ tài ban hành Để phù hợp với tình hình đặc điểm Cơng ty, kế tốn mở tài khoản cấp 2, cấp nhằm phản ánh cách chi tiết, cụ thể tình hình biến động loại tài sản công ty giúp cho kế toán thuận tiện cho việc ghi chép cách đơn giản, rõ ràng mang tính thuyết phục, giảm nhẹ phần khói lượng cơng việc kế tốn, tránh chồng chéo cơng việc ghi chép kế tốn - Cơng ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho hợp lý, Cơng ty TNHH KDTH Văn Trung 36 cơng ty kinh doanh chủng loại hàng hố khác nhau, nghiệp vụ kinh tế phát sinh lien quan nhiều đến hàng hố, khơng thể định kỳ kiểm tra hạch tốn - Cơng ty sử dụng hai loại sổ là: Sỏ tổng hợp sổ chi tiết để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Cơng ty sử dụng hình thức ghi sổ “ Sổ nhật ký chung” hình thức sổ dễ ghi chép, theo dõi đầy đủ nghiệp vụ phát sinh công ty Về chứng từ sử dụng : Kế toán xác định kết kinh doanh sử dụng chứng từ tự lập chủ yếu, nhiên xác định kết kinh doanh công ty không lập chứng từ tự lập bảng tính kết hoạt động kinh doanh hay hoạt động khác mà tiến hành kết chuyển từ 38 tài khoản liên quan tài khoản 911 Việc lập chứng từ tự lập lần kiểm tra cho ta thấy rõ kết kinh doanh hoạt động đồng thời cho phép người sử dụng thơng tin hiểu số báo kết hoạt động kinh doanh Về tài khoản sử dụng: Cơng ty khơng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cơng ty khơng sử dụng tài khoản 159 Lượng hàng hóa kho khơng lớn mà giá hàng hóa thị trường lại ln biến động cơng ty lại không tiến hành đánh giá lại hàng tồn kho điều không đảm bảo nguyên tắc thận trọng Về phương pháp tính giá hàng xuất kho: Cơng ty tính giá vốn thành phẩm xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh nên đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ lơ hàng hóa xuất kho, cơng tác quản lý kho hàng hóa xuất kho cơng ty chưa đảm bảo yêu cầu nên ảnh hưởng đến độ xác trị giá vốn hàng hóa xuất kho, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tính tốn kết quản bán hàng Về sách bán hàng: Bộ phận bán hàng chưa đẩy mạnh tiến hành xúc tiến quảng cáo sản phẩm công ty phương tiện thông tin đại chúng Trong điều kiện cạnh tranh nay, lượng hàng tiêu thụ tháng qua chủ yếu từ khách hàng quen Trong doanh nghiệp lại khơng có hình thức ưu đãi cho khách hàng này, đặc biệt khách hàng mua với số lượng lớn Công ty nên đưa hình thức để khuyến khích khách hàng mua với số lượng lớn chiết khấu thương mại để tăng khối lượng hàng tiêu thụ đồng thời tạo quan hệ thân thiết với khách hàng Về kế toán quản trị: Kế tốn quản trị cung cấp thơng tin thỏa mãn nhu cầu nhà quản trị doanh nghiệp, nhằm giúp nhà quản trị cấp doanh nghiệp thực 39 chức quản trị Thơng tin kế tốn quản trị cung cấp liên quan đến việc báo cáo hoạt động kinh tế phận, hoạt động doanh nghiệp không thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế doanh nghiệp khứ mà cung cấp thơng tin liên quan đến hoạt động kinh tế doanh nghiệp tương lai Vì kế toán quản trị phận cấu thành khơng thể tách rời hệ thống kế tốn doanh nghiệp Trong cơng ty lại khơng có phận toán quản trị Về ứng dụng tin học cơng tác kế tốn: Một mục tiêu cải cách hệ thống kế toán lâu nhà nước tạo điều kiện cho việc ứng dụng tin học vào hạch tốn kế tốn, tin học trở thành công cụ quản lý kinh tế hàng đầu Trong Cơng ty TNHH KDTH Văn Trung 36 công ty kinh doanh thương mại, tháng có nhiều nghiệp vụ phát sinh cần phải ghi chép mà công việc kế toán chủ yếu tiến hành thủ cơng Exel cơng thức tính tốn chép từ sheet sang sheet khác bị sai lệch dòng dẫn đến đưa báo cáo khơng xác làm cho chúng khơng đưa cách kịp thời Do vậy, cần thiết phải sử dụng phần mền kế tốn vì: - Giảm bớt khối lượng ghi chép tính tốn - Tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời nhanh chóng tình hình tài cơng ty cho ban quản lý - Tạo niềm tin vào báo cáo tài mà cơng ty cung cấp bên ngồi Một vấn đề quan trọng để tổ chức kế tốn chi phí banns hàng chi phí quản lý doanh nghiệp việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, khoa học.Mỗi mặt hàng có tính thương phẩm khác nhau, dung lượng chi phí quản lý có tính chất khác nhau, cơng dụng nhóm hàng khác nên sử dụng tiêu thức phân bổ mà phải tuỳ thuộc vào tính chất khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp 40 3.3 Kiến nghị cơng tác kế tốn 3.3.1 Kiến nghị với lãnh đạo công ty Qua trinh thực tập Công ty nghĩ Công ty cần tuyển thêm cán công nhân viên trẻ có trình độ tay nghề cao, động, nhiệt huyết với công việc Cán phận kế tốn ít, người làm hai công việc nhiều khối lượng công việc lớn khơng phù hợp với chế độ kế tốn lãnh đạo nên tuyển thêm nhân viên để máy kế tốn hồn thiện cán tập trung chun sâu vào cơng việc Hiện Công ty kinh doanh nhiều mặt hàng khác để thu hút khách hàng cho, Công ty cần đề vài chiến lược bán hàng giảm giá hàng bán bán buôn cho số Công ty mua với số lượng lớn Công ty nên có chương trình khách hàng trung thành để thu nhiều nhà đầu tư khách hàng Ngoài lãnh đạo Côg ty nên ý việc tổ chức quảng cáo giới thiệu sản phẩm Công ty rộng rãi 3.3.2 Kiến nghị với phận kế tốn Cơng ty Ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày phát triển, nhu cầu xử lý thơng tin cách nhanh chóng xác ngày cao trở thành vũ khí cạnh tranh sắc bén Cơng ty Hơn nữa, việc áp dụng máy vi tính vào quản lý hoàn toàn nằm khả Công ty Công ty nên tăng cường việc sử dụng máy vi tính phần mềm cho kế tốn để giúp cơng việc giải nhanh hơn, xác Khơng cơng ty nên đào tạo đội ngũ nhân viên để hiểu sau thành thạo hạch tốn máy vi tính 41 Phụ lục 1: Bảng 1.1: Tóm tắt hoạt động kinh doanh qua năm ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU Năm 2012 2013 20013/2012 2014 Số tiền 2014/2013 % Số tiền % Doanh thu 821.209 1.009.210 1.330.841 188.001 22,89 321.631 31,87 Chi phí 814.954 998.857 1.312.541 183.903 22,57 313.684 31,40 LNTT 6.255 10.353 18.300 4.098 65,52 7.947 76,76 Thuế 625 1.449 2.562 824 131,84 1.113 76,81 LNR 5.630 8.904 15.738 3.274 58,15 6.834 76,75 ( Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ) 42 Phụ lục 2: Bảng 1.2: Tình hình tài sản qua năm 2012-2014 CHỈ TIÊU Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2013/2012 2014/2013 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % TÀI SẢN NGẮN HẠN 108.975 88 121.099 89 187.692 87 12.124 11 66.593 55 Tiền &khoản tương đương 8.912 8.258 15.219 -654 -7 6.961 84 Khoản phải thu 78.679 63 73.464 54 104.555 49 -5.215 -7 31.091 42 Hàng tồn kho 20.534 17 33.409 24 67.010 31 12.875 63 33.601 101 Tài sản ngắn hạn khác 850 5.968 908 - 5.118 602 -5.060 -85 TÀI SẢN DÀI HẠN 15.014 12 15.647 11 26.932 13 633 11.285 72 Tài sản cố định 14.299 12 15.079 11 15.087 780 - Đầu tư tài dài hạn 26 - 26 - 11.426 - - 11.400 43.846 Chi phí trả trước dài hạn 689 542 - 419 - -147 -21 -123 -23 TỔNG TÀI SẢN 123.989 100 136.746 100 214.624 100 12.757 10 77.878 57 44 Phụ lục Bảng 1.3: Tình hình nguồn vốn Cơng ty năm 2012 -2014 Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU Năm 2009 Số tiền Năm 2010 Chênh lệch Chênh lệch Năm 2011 2010/2009 2011/2010 % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % NỢ PHẢI TRẢ 100.537 81 107.491 79 172.759 80 6.954 65.268 61 Nợ ngắn hạn 100.492 81 107.406 79 172.623 80 6.914 65.217 61 2.Nợ dài hạn 45 85 136 40 89 51 60 SỞ HỮU 23.452 19 29.255 21 41.865 20 5.803 25 12.610 43 Vốn chủ sở hữu 22.695 18 28.753 21 41.050 19 6.058 27 12.297 43 757 502 815 -255 -34 NGUỒN VỐN CHỦ Nguồn vốn kinh phí quỷ TỔNG NGUỒN VỐN 123.989 100 136.746 100 46 214.624 100 12.757 10 313 62 77.878 57 Phụ lục Bảng 1.4: Tình hình tải sản và nguồn vốn công ty qua năm 2012-2014 ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU Năm 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 Số tiền % Số tiền % 12.124 11 66.593 55 633 11.285 72 A.Tài sản ngắn hạn 108.975 121.099 187.692 B.Tài sản dài hạn 15.014 TỔNG TÀI SẢN 123.989 136.746 214.624 12.757 10 77.878 57 A.Nợ phải trả 100.573 107.491 172.759 6.954 65.268 61 B.Vốn chủ sở hữu 23.452 41.865 5.803 25 12.610 43 TỔNG NGUỒN VỐN 123.989 136.746 214.624 12.757 10 77.878 57 15.647 29.255 26.932 ( Nguồn: Bảng cân đối kế toán ) 47 Phụ lục Biểu 1: Phiếu thu tiền mặt Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 36 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Mẫu số 01 - TT (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU TIỀN MẶTSố phiếu : 441/PT Ngày 01 tháng 12 năm 2013Liên số : Tài khoản:111 Tài khoản dư :11218 -Họ tên người nộp: Ngân hàng ĐT – PT Việt Nam -Địa : -Về khoản : Rút TGNH nhập quỹ TM -Số tiền : 200.000.000 -Bẳng chữ : Hai trăm triệu đồng chẵn Kèm theo : chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Hai trăm triệu đồng chẵn Ngày 01 tháng 12 năm 2013 Người nộp Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) 48 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục Biểu 2: Phiếu chi tiền mặt Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 36 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Mẫu số 02 - TT (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI TIỀN MẶTSố phiếu : Ngày 31 tháng 12 1233 /PC năm 2013Liên số :1 Tài khoản:1111 Tài khoản dư : 3383 - Người nhận tiền: BHXH Hà Nội - Đơn vị : - Địa : - Về khoản :Nộp BHXH quý 4/2009 - Số tiền : 19.608.000 - Bẳng chữ : Mười chín triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng chẵn Kèm theo : chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Mười chín triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng chẵn Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Người nộp Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) 49 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục Biểu 3: Biên kiểm nghiệm vật tư Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 36 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Số: 10/01 BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ Ngày 05 tháng 10 năm 2013 Căn BBKN số 10/01 ngày 05 tháng 10 năm 2013 phận kiểm nghiệm Ban kiểm nghiệm gồm có: Ơng: Nguyễn Vũ Tình Đại diện bên nhận Ơng: Nguyễn Văn Kha Đại diện bên giao Đã kiểm nghiệm loại: Số lượng STT Tên, quy cách vật liệu MS PTKN ĐVT Đúng Chứng từ QC Thép 20x20 100 100 Thép 40x40 50 50 Thép5x15 25.000 25.000 Ý kiến ban kiểm nghiệm: Cho nhập kho số lượng hàng quy cách Bên giao Bên nhận 50 Không QC 0 Phụ lục Biểu 4: Giấy đề nghị nhập vật tư Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 36 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬP VẬT TƯ Ngày 05 tháng 10 năm 2013 Họ tên: Nguyễn Thanh Bính Lý nhập: Mua nhập kho STT Bộ phận: Cung ứng vật tư Tên, quy cách vật liệu Thép 20x20 Thép 40x40 Thép5x15 ĐVT Hộp Hộp Viên Người đề nghị Kế toán 51 Số lượng 100 50 25.000 Phụ lục Biểu 5: Phiếu nhập kho Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 36 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội PHIẾU NHẬP KHO Ngày 05 tháng 10 năm 2013 Số PN 10/013 Nợ TK: 152 Nợ TK: 133 Có TK 111 Họ tên người giao: Nguyễn Thanh Bính Theo BBKN số 10/01 ngày 05 tháng 10 năm 2013 BPKN Nhập kho: Công ty Địa điểm: 36 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội STT Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư MS Thép 20x20 Thép 40x40 Thép5x15 ĐVT Hộp Hộp Viên Số lượng Thực Chứng từ nhập 100 100 50 50 25.000 25.000 Tổng cộng Đơn giá Thành tiền 59.000 96.000 2.700 5.900.000 4.800.000 67.500.000 78.200.000 Số tiền chữ: Bảy mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng chẵn Người lập Người giao Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) 52 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ... máy kế tốn tập trung, hầu hết cơng việc kế tốn thực phòng kế tốn trung tâm, từ khâu thu thập kiểm tra chứng từ, ghi sổ đến khâu tổng hợp, lập báo cáo kế toán, từ kế toán chi tiết đến kế toán. .. máy kế tốn cơng ty: Kế tốn trưởng Kê tốn cơng nợ Kế tốn sản xuất Kế toán toán Kê toán kho kiêm bán hàng Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Phòng kế tốn nhân viên kế toán đặt đạo trực tiếp kế. .. tốn: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài - Bảng cân đối tài khoản Ngồi hàng năm Cơng ty phải lập báo cáo: 21 - Tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (16) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (16) , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36, Tình hình nguồn vốn :Bên cạnh việc xem xét tình hình sử dụng vốn thì việc tìm hiểu về nguồn vốn cũng không kém phần quan trọng. Điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư, ban quản trị và những đối tượng khác thấy được khả năng tài trợ về mặt tài chính, mức độ tự ch, CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36, Tài khoản 1132 – Ngoại tệ, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36, Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay