BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH HỌC KỲ 2

31 723 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:26

. ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 2 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9 I.Chọn đúng 1 từ(0 .25 ) 1a 2a 3c 4b 5a 6b 7b 8c 9b 10b II, Đúng 1 câu(0.5) 1T 2F 3F 4T Tape. ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 11 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9 I.Mỗi câu đúng; 0 ,25 đ 1B, 2B, 3D, 6A, 7A, 8A, 9C, 10B. II. Mỗi câu đúng: 0 ,25 đ A/ 1.D, 2B, 3A,
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH HỌC KỲ 2, BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH HỌC KỲ 2, BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH HỌC KỲ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay