Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (3)

58 51 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:31

LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự kiện Việt Nam nhập WTO bước tiến lớn việc khẳng định vị trí kinh tế Việt Nam nói riêng trường quốc tế Song khơng khó khăn mà kinh tế Việt Nam phải đặt câu hỏi, liệu doanh nghiệp nước có đứng vững để cạnh tranh với cơng ty nước ngồi mạnh có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh khơng? Người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam hay khơng? Chính mà Nhà nước doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, nhà doanh nghiệp sức nhau, bắt tay vào làm Tiền lương không nguồn thu nhập chủ yếu cán công nhân viên chức người lao động để họ ổn định sống mà đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động quan tâm đến thời gian lao động, kết lao động chất lượng công việc giao sở tăng suất lao động, tăng doanh thu đồng thời tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất tinh thần người lao động Ngồi khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ kích thích lao động CB CNV khoản trích theo lương khoản trợ cấp cho NLĐ ốm đau, thai sản, Do nhận thức rõ vai trò quan trọng tiền lương em chọn đề tài: "Kế toán tiền lương khoản trích theo lương" làm báo cáo thực tập Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu kế tốn tiền lương khoản trích theo lương đơn vị nhằm tìm tồn từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt Đối tượng nghiên cứu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Phạm vi nghiên cứu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương năm 2013 Cơng ty cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt Phương pháp nghiên cứu Sử dụng số phương pháp chủ yếu sau : - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp kế toán - Phương pháp thống kê Bố cục đề tài Ngoài phần mục lục, danh mục sơ đồ bảng biểu, danh mục viết tắt, mở đầu, tài liệu tham khảo kết luận nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp em gồm phần sau: Phần – Khái quát chung Công ty Cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt Phần - Thực tế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt Phần 3- Một số ý kiến nhận xét hoàn thiện nghiệp vụ kế tốn cơng ty cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt Trong thời gian thu thập số liệu sâu nghiên cứu em nhận giúp đỡ tập thể cán công nhân viên cán phòng kế tốn tài vụ cung cấp nhiều thông tin tài liệu Công ty liên quan đến đề tài, với giúp đỡ nhiệt tình thày, giáo hướng dẫn Song hạn chế thời gian, khả nghiên cứu thực tiễn thân nên báo cáo thực tập tốt nghiệp em khó tránh khỏi thiếu xót Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo mơn kế tốn trường giúp đỡ em hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT 1.1 Giới thiệu khái quát công ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ ô tô Liên Việt 1.2 Chức nhiệm vụ công ty 1.3 Quy trình sản xuất - kinh doanh công ty 1.3.1 Giới thiệu quy trình cơng nghệ sản xuất .9 1.3.2 Nội dung bước công việc quy trình 1.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh công ty 10 1.5 Tổ chức máy quản lý công ty .11 1.5.1 Sơ đồ máy quản lý công ty .11 1.5.2 Chức phận .11 1.6 Đặc điểm phận kế tốn cơng ty .12 1.6.1 Chế độ sách kế toán 12 1.6.2 Tổ chức máy kế toán 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT 15 2.1 Quy trình hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 15 2.2 Quy định, nguyên tắc kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 16 2.2.1 Phân loại người lao động hình thức trả lương cho người lao động 16 2.2.2 Các sách khác tiền lương 21 2.2.3 Phương pháp theo dõi thời gian, kết lao động người lao động 21 2.3 Kế toán tiền lương 22 2.3.1 Nội dung 22 2.3.2 Chứng từ sử dụng .23 2.3.3 Tài khoản kế toán .24 2.3.4 Trình tự kế toán 25 2.4 Kế tốn khoản trích theo lương 39 2.4.1 Nội dung chi phí nhân cơng trực tiếp 39 2.4.2 Chứng từ sử dung .40 2.4.3 Tài khoản kế toán: 41 2.4.4 Trình tự kế tốn 41 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎA TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY 50 3.1 Nhận xét kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 50 3.1.1 Cơng tác kế tốn nói chung 50 3.1.2 Công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 51 3.2 Các nguyên nhân thành công hạn chế công ty công tác kế toán 52 3.3 Những kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty .53 KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 60 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất kinh doanh công ty Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổng quan chuỗi hoạt động công ty 10 Sơ đồ 1.3: Bộ máy quản lý công ty 11 Sơ đồ 1.4: Tổ chức hạch tốn theo hình thức Chứng từ – ghi sổ 12 Sơ đồ 1.5 : Tổ chức máy kế tốn cơng ty 13 Sơ đồ 2.1 : Quy trình hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương .15 Sơ đồ 2.2: Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương cơng ty .24 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn tiền lương theo hình thức chứng từ ghi sổ 25 Sơ đồ 2.4 Trình tự tính lương kế tốn tiền lương 26 BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Phản ánh tình hình cấu lao động cơng ty năm 2013 13 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn lao động công ty năm 2013 13 PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TƠ LIÊN VIỆT 1.1 Giới thiệu khái qt cơng ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ ô tô Liên Việt Tên cơng ty Tên cơng ty: CƠNG TY CP ĐTTM VÀ DV Ô TÔ LIÊN VIỆT  Tên tiếng Anh: LIENVIET COMMERCIAL INVESTMENT AND CAR SERVICE JOINT STOCK COMPANY  Tên viết tắt: LIENVIET CICS , JSC Giám đốc, kế tốn cơng ty Giám đốc: Ơng Vũ Xuân Lâm Kế toán trường: Nguyễn Thị Thu Hà Địa công ty  Trụ sở tại: Số Lê Quang Đạo, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Cơ sở pháp lý công ty Vào ngày 01 tháng 01 năm 2007 công ty tơ Liên Việt thức thành lập với số vốn điều lệ 4.000.000.000đ sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng kí thay đổi lần thứ ngày tháng năm 2013 với số vốn điều lệ lên đến 10.000.000 đ Loại hình cơng ty Cơng ty thuộc hình thức sở hữu tổ chức kinh tế tư nhân - công ty cổ phần Nắm bắt nhu cầu mua xe sửa chữa xe ngày cao, Công ty xây dựng công ty chuyên cung cấp phân phối phụ tùng ô tô với đầy đủ trang thiết bị tân tiến khu dịch vụ ô tô Mỹ Đình, Hà Nội Vào ngày 19 tháng 05 năm 2007 cơng ty tơ Liên Việt thức vào hoạt động, với diện tích nhà văn phòng kho hàng gần 1000 m2 gần 30 đội ngũ nhân viên, Công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng loại phụ tùng với giá mẫu mã khác Qua năm công ty dần thu hồi vốn vào hoạt động có hiệu Năm 2008 vốn kinh doanh lao động tăng dần 10.000.000đ với gần 40 lao đồng qua thời gian hoạt động 1.2 Chức nhiệm vụ công ty Chức nhiệm vụ công ty Với lợi cổ đông Công ty cung cấp phụ tùng ô tô lâu năm thị trường miền Bắc, Cơng ty ln có kho phụ tùng, linh kiện thay với đủ chủng loại, đáp ứng khối lượng cơng việc sửa chữa, đại tu lớn nhỏ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động cho khách hàng có nhu cầu sửa chữa, bán buôn, đại lý ô tơ xe có động khác, bán mơ tơ xe máy, tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại, bán phụ tùng phận phụ trợ khác ô tô, mô tô xe máy cho xưởng sửa chữa dịch vụ thời gian hàng hóa theo u cầu Mã Ngành Ngành Chính 4530 Y Bán buôn kim loại quặng kim loại 4662 N Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại 2592 N Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N STT Tên Ngành Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tơ xe có động khác Hiện cơng ty có lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ sửa chữa, dọn rửa nội thất đánh bóng sơn xe, may đệm da cho gara, dịch vụ khách hàng, cửa hàng bán buôn bán lẻ phụ tùng ô tô thị trường Hà Nội, tỉnh thành lân cận Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Vinh, Hà Tĩnh, Nam Định….do phạm vi nghiên cứu trình độ hiểu biết nhiều hạn chế Em xin nghiên cứu riêng lĩnh vực thương mại phụ tùng đồ chơi xe cho gara, cửa hàng phân phối bán buôn bán lẻ Đặc biệt không nghiên cứu vấn đề dịch vụ chăm sóc 1.3 Quy trình sản xuất - kinh doanh cơng ty 1.3.1 Giới thiệu quy trình cơng nghệ sản xuất Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất kinh doanh cơng ty Nhận xe Kiểm tra xe Sửa chữa xe Thanh toán bàn giao xe cho khách hàng 1.3.2 Nội dung bước cơng việc quy trình Sau có đơn đặt hàng khách hàng khách hàng nội thành phận kinh doanh phối hợp với phòng kế tốn, xuất kho tiền hành cho nhân viên giao hàng tận nơi cho khách hàng hay vận chuyển cửa hàng công ty với Đối với khách hàng ngoại tỉnh hàng hóa vận chuyển với đơn hàng khác Đối với đơn hàng trị giá vài chục triệu đồng cơng ty cho xe cơng ty vận chuyển đơn hàng nhỏ lẻ công ty cho người giao hàng vận chuyển hàng tới bến xe để gửi tỉnh thành cho khách hàng Cũng khách hàng đưa xe vào xưởng phận nhận xe tiến hành nhận xe đưa vào kiểm tra sau thông báo với khách hàng lỗi, giá thời gian sửa chữa toán giao nhận xe 1.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh công ty Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổng quan chuỗi hoạt động cơng ty QUY TRÌNH NHẬN XE QUY TRÌNH SỬA CHỮA THANH TỐN VÀ BÀN GIAO XE CHO KHÁCH QUY TRÌNH Kiểm tra xe, nhận xe Lập kế hoạch xếp thứ tự có hệ thống CV Kiểm tra xe () OK Lập lệnh sửa chữa (Y/c bắt buộc phải có chữ ký xác nhận) Kiểm tra đồ dung cá nhân khách Kiểm tra hạng mục cv lệnh sửa chữa chuyển lệnh cho tổ trưởng đơn vị khác tiếp tục thực công việc Bàn giao lại cho phòng kế tốn làm tốn cho khách Sau khách toán P kế toán viết giấy xưởng cho khách Bàn giao đồ dùng cá nhân cho khách P Bảo vệ thu lại giấy xưởng Sau tiến hàng bước quy trình giao nhận xe cho khách hàng chi tiết công việc cho phận làm rõ Nhận xe, kiểm tra lên giá thành cho hạng mục đưa đến phận sửa chữa kiểm tra toán cho phận 10 Mr Lâm làm lại lệnh sửa chữa bàn giao lại Các tổ viên hoàn thành xong hạng mục yêu cầu xin xác nhận tổ trưởng đơn vị nộp lại lệnh Kiểm tra hoàn tất hạng mục OK Bàn giao CV cho tổ trưởng Lên báo giá hạng mục, kế hoạch giao trả x echo khách No Đơn vị: Công ty Liên Việt Mẫu số S02c1-DN Địa chỉ: Số Lê Quang Đạo-Mễ Trì – Từ (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Liêm – Hà Nội ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 3năm 2013 Tên tài khoản: phải trả phải nộp khác Số hiệu: 338 Đơn vị tính: VNĐ CTGS NT GS SH N,T A B C 31/3 331 31/3 31/3 340 31/3 Diễn giải D Số dư đầu tháng Số phát sinh tháng Nộp tiền bảo hiểm Các khoản trích theo lương TK Đ Ư E Số tiền Nợ 111 54.687.11 Có 62 64 33 G 13.813.349 22.587.450 18.286.314 Cộng số phát sinh 54.687.112 tháng Số dư cuối tháng Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có .trang, đánh số từ trang 01 đến trang Ghi 54.687.112 - Ngày mở sổ: 01/01/2013 Ngày 31 tháng3 năm 2013 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Công ty CP ĐTTM DV Ô TÔ Liên Việt Mẫu số S38 - DN Sổ chi tiết Tài khoản: TK338.2 Đơn vị tính Ngày tháng ghi sổ Ngày tháng chứng từ A B 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 SH chứng từ Nợ Có C D Số tiền Diễn giải Nợ E - Số dư đầu kỳ 25.000.000 16.840.000 ……………………………… ……… 28 Thu qua toán lương Vp Cty T12/ 2013 30 Thu qua toán lương đệm ghế, T12/ 2013 30 Thu qua toán lương máy gầm , T12/ 2013 30 Thu qua tốn lương sơn gò, T12/ 2013 Cộng phát sinh: Số dư cuối kỳ : Ngời ghi sổ (ký, họ tên) Có ………… … 141.000 94.000 94.000 329.000 …………… ……… … Ngày 31 tháng năm 2013 Kế toán trởng ……… ……… Mẫu số S38 - DN Sæ chi tiết Tài khoản: TK3389 SH Chứn g từ Nợ Có -8.160.00 …………… CP ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIấN VIT Ngày tháng chứng từ T Đơn vị t Số tiền Diễn giải Nợ Có Tồn B C 31/12/20 13 31/12/20 13 31/12/20 13 31/12/20 13 31/12/20 13 D E - Số d đầu kỳ Thu qua toán lương Vp Cty T12/ 2013 Thu qua toán lương Đệm Da, T12/ 2013 Thu qua toán lương Gầm Mỏy, T12/ 2013 Thu qua tốn lương Gò Hàn, T12/ 2013 28 30 30 30 30 Nộp tiền bảo hiểm, T12/ 2013 Céng ph¸t sinh: Sè dư ci kú : Ngừêi ghi sỉ (ký, hä tªn) …………… 709.700 …………… 404.905 …………… 427.465 …………… 530.630 2.072.70 2.072.70 2.072.700 …… Ngµy 31 tháng năm 2013 Kế toán trởng (ký, họ tên) Sổ chi tiết Tài khoản: TK3383 Ngy thỏng ghi s A 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 Ngày tháng chứng từ B 31/12/20 13 31/12/20 13 31/12/20 13 SH Chøng tõ Nỵ C Cã D 289 300 302 DiƠn gi¶i E - Số d đầu kỳ Thu qua toỏn lng Vp Cty T12/ 2013 Thu qua toán lương Đệm Da, T12/ 2013 Thu qua toán lương Gầm Máy, T12/ 2013 Nỵ 31/12/2013 31/12/2013 31/12/20 13 31/12/20 13 304 304 Thu qua tốn lương Gò Hàn, T12/ 2013 Nộp tiền bảo hiểm, T12/ 2013 Céng ph¸t sinh: 14.110 10 14.110 10 Sè d cuèi kú : Ngµy Ngừêi ghi sổ (ký, họ tên) Sổ chi tiết Tài khoản: TK3384 Ngày tháng ghi sổ A 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 Ngày tháng chứng từ B 31/12/201 31/12/201 31/12/201 31/12/201 31/12/201 SH Chøng tõ Nỵ C Cã D 289 300 302 304 304 DiƠn gi¶i E - Số d đầu kỳ Thu qua toỏn lương Vp Cty T12/ 2013 Thu qua toán lương Đệm Da, T12/ 2013 Thu qua toán lương Gầm Máy, T12/ 2013 Thu qua tốn lương Gò Hàn, T12/ 2013 Nộp tiền bảo hiểm, T12/ 2013 Céng ph¸t sinh: Sè d cuèi kú : Ngừêi ghi sæ (ký, họ tên) Nợ 3.023.7 3.023.7 Ngày K CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎA TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY 3.1 Nhận xét kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 3.1.1 Cơng tác kế tốn nói chung Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác công ty em thấy cơng tác quản lý, làm, bố trí cơng việc,và ngày mở rộng lĩnh vực dich vụ, phòng ban, cụm trạm ln có mối quan hệ chặt chẽ với công việc Về máy cơng ty bố trí hợp lý, cơng ty ln đạt nhiều thành tích, kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty, dựa kiến thức lý luận hạch toán kế toán trang bị nhà trường, em xin có số nhận xét sau: + Việc hạch tốn kế tốn Cơng ty đánh giá tương đối tốt, sở thực tế Cơng ty tổ chức máy kế tốn phù hợp với u cầu cơng việc, với trình độ chuyên môn người + Về phận cơng tác kế tốn cơng ty nói chung Ban giám đốc phân công cụ thể người phụ trách phần việc có nhiệm vụ phản ánh giám đốc tham mưu, giúp giám đốc hạch toán quản lý tài kinh tế cho cơng ty đảm bảo việc thực chế độ tài quy định hành Nhà nước Mục đích cuối để tiết kiệm khoản chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận Tăng lương cho cán công nhân viên công ty + Về mẫu biểu sổ sách, chứng từ tuân thủ qui định Nhà nước, tính thống cao Cơng tác tốn hàng q, năm thực tốt, rõ ràng thời gian + Về quản lý lao động: chặt chẽ, có đối chiếu việc chấm cơng tổ với công nhân nghỉ BHXH, để xét tỷ lệ hưởng BHXH + Phương pháp tính lương gọn, dễ hiểu, chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp , thực đầy đủ, kỳ hạn, tới tận tay người lao động 3.1.2 Công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Nhìn chung, cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty thực theo chế độ tài Nhà nước ban hành Cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty thực tốt Cơng ty có đội ngũ kế tốn viên nghiệp cụ tốt, giải nhanh công việc Công ty u cầu Tiền lương tính tốn cho cơng nhân viên Cơng ty kịp thời, lương tính đúng, đủ, lĩnh kỳ, tiền thưởng tính trả nhanh Về BHXH tính trả cho người hương nhanh gọn theo chế độ + Nguyên tắc hạch tốn thủ tục cần thiết q trình hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương, tính đủ, đúng, kịp thời rõ ràng, trung thực tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu rõ ràng Hệ thống sổ sách kế toán vận dụng cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất công ty + Việc ghi chép thể thiện có sở khoa học hợp lý, phương pháp hạch toán, rễ hiểu rõ ràng phương pháp quản lý tốt: Trả lương cho người lao động người việc, tạo công thu nhập CBCNV công ty Các nghiệp vụ tiền lương cập nhật vào sổ sách rõ ràng Ngồi mặt tốt cơng tác kế tốn Cơng ty nhiều mặt hạn chế: + Cách trả lương cho nhân viên đơn giản, dễ tính khơng quản lý chặt chẽ chất lượng lao động, người lao động làm để chấm công công việc khơng phát huy tính sáng tạo, cần mẫn, trách nhiệm cơng việc Việc tính lương theo ngày cơng, hàng tháng khơng có thưởng phạt để khuyến khích người lao động hăng say trách nhiệm công việc + Tính lương cho tồn CNV theo lương thời gian: Lương cấp bậc x hệ số (theo chế độ qui định) khơng phản ánh xác kết chất lượng công việc họ + Việc xây dựng định mức theo phương pháp thống kê kinh nghiệm mang tính chung chung, chưa tính đến mức trang bị kỹ thuật trình độ lao động cụ thể + Cơng ty vận dụng hình thức chứng từ ghi sổ phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh, lại có nhược điểm ghi chép trùng lặp, làm tăng số lượng ghi chép chung dẫn đến dễ nhầm lẫn, phải thường xuyên đối chiếu kiểm tra, vào cuối tháng + Công ty chưa có phần mềm phù hợp với đặc điểm nghành nghề trang bị cho phận kế toán nên công việc phải làm thủ công tạo gánh nặng cơng việc Những sai sót tính tốn dễ sảy ra, dễ nhầm lẫn kết chuyển chi phí + Trong việc hạch toán lương cho người lao động kế tốn chưa trích trước tiền lương nghỉ phép, Chưa có quỹ dự phòng trợ cấp việc việc làm Các phòng ban cụm trạm làm cơng việc lơ là, cần phải tác phong công việc phù hợp với chế thị trường mở cửa 3.2 Các nguyên nhân thành công hạn chế công ty công tác kế tốn Bên cạnh ưu điểm cơng tác kế toán tiền lương gặp số hạn chê sau : - Công ty CP ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt cơng ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên, liên tục gửi chứng từ hạch toán ban đầu cho kế toán trưởng, Hơn việc hạch tốn theo hình thức tập trung hạch toán vào cuối kỳ kế toán nên phần việc nhân viên kế toán vất vả Điều ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức cơng tác kế tốn Ngồi hình thức kế tốn khơng có tổ chức kế tốn riêng phận nên công ty xây dựng dịnh mức chi phí SXKD cho phận Do chi phí phận cấp theo định kỳ, cuối tháng, quý kế toán toán lương định mức chi phí cho thuyền viên theo số lượng cơng nhân hạch tốn chi phí theo định mức quy định nên nói việc tốn lương chưa xác Mặc dù cơng thức tính lương cơng bố tồn cơng ty việc tính lương lại phức tạp, để tính lương cần có thời gian Do đòi hỏi cán kế tốn tiền lương phải có kỹ năng, thành thạo cơng việc, có tính đúng, xác kịp thời tốn lương cho người lao động - Cơng ty nên có thêm số chế độ thưởng, phạt hợp lý 3.3 Những kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Trước cần thiết phải hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương, qua mặt tồn cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương, cơng ty phải hoàn thiện theo hướng sau : - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ người lao động, đặc biệt người làm cơng tác kế tốn - Cần phải có chế độ thưởng khác để khuyến khích người lao động hăng say lao động, nâng cao chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm - Các khoản trợ cấp cho người lao động phải tương xứng với sức lao động mà họ bỏ Phải có hỗ trợ kịp thời - Đầu tư thiết bị kỹ thuật phục vụ cho cơng tác kế tốn - Thay đổi hệ thống chứng từ cũ hệ thống chứng từ theo quy định trưởng tài Nhìn chung với đội ngũ cán kế tốn có trình độ chun mơn, nhiệt tình cơng việc, tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt thực cách đầy đủ, xác, theo chuẩn mực kế toán kế toán hành Tuy nhiên với mong muốn cho công ty ngày phát triển em xin đưa số giải pháp kết hợp với phương hướng nhằm khắc phục hạn chế hồn thiện tổ chức kế tốn tiền lương ccác kkhoản trích theo lương sau: Đầu tiên mạng lưới SXKD không cố định mà công ty lựa chọn hình thức kế tốn tập trung nên phần việc nhân viên kế toán vất vả vào cuối ký kế toán Điều ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức kế tốn Vì để khắc phục tồn công ty nên tổ chức thêm phần hạch toán ỏ phận việc tổ chức kế tốn phận giảm nhẹ hơn, cung cấp thông tin kịp thời cho ban lãnh đạo công ty Đối với công nhân ảnh hưởng lương thời gian phải định mức khối lượng cơng việc cần hồn thành tối thiểu công nhân viên hưởng lương thời gian Nên bố trí cơng việc trả lương theo trình độ, lực CNV mức độ ảnh hưởng họ cơng việc chung Có kích thích người lao động sáng tạo, hăng say lao động, học hỏi, mang lại hiệu kinh tế cao Việc tính trả lương đúng, đủ theo khối lượng chất lượng công việc giúp đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày CNV gia đình họ Từ động viên cơng nhân viên n tâm công tác phát huy lực thân góp phần tăng suất lao động Hiện quỹ trợ cấp việc làm nhiều công ty áp dụng xem trọng điều giúp khuyến khích NLĐ Vì cơng ty nên quan tâm tới vấn đề Cơng ty khơng thực trích trước tiền lương nghỉ phép cho người lao động để tránh biến động lớn mà nhiều lao động cơng ty nghỉ lý đáng điều ảnh hưởng lớn tới tình hình KD cơng ty Bên cạnh tiền lương tiền thưởng có ý nghĩa quan trọng sản xuất kinh doanh, công ty cần bổ sung thêm chế độ khen thưởng khác Từ khuyến khích tất đối tượng lao động công ty hăng hái lao động Theo em cần đưa thêm chế độ khen thưởng sau : - Thưởng nâng cao chất lượng dịch vụ - Thưởng đột xuất thưởng định kỳ : Thưởng đột xuất thưởng cho phát minh sáng kiến, thưởng cho người lao động hồn thành tốt cơng việc giao Thưởng hình thức làm cho người lao động thấy quan tâm động lực lớn để người lao động cố gắng Thưởng định kỳ: Hình thức áp dụng trường hợp mà lợi nhuận công ty tăng lên, lúc cơng ty định trích phần để thưởng cho người lao động, phần để thưởng chia bình quân cho tất lao động, phần lại thưởng tuỳ theo mức đóng góp người Trong thời gian thức tập công ty cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ô Tô Liên Việt hạn chế nhận thức kinh nghiệm công việc nên vài ý kiến nhằm đóng góp để hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty Bảng chấm công làm thêm Tháng năm TT Họ tên A Ngày tháng 31 B 31 Cộng làm thêm Ngày thứ Ngày lễ Ngày làm việc bảy, chủ tết 32 nhật 33 34 Làm đêm 35 Cộng Ngày tháng năm Xác nhận phận có người làm thêm (ký, họ tên) Người chấm công (ký, họ tên) Người duyệt (ký, họ tên) Từ lập thêm bảng tốn tiền thưởng Bảng toán tiền thưởng Quý năm TT A Họ tên B Số Chức Cấp vụ C bậc Xếp loại Mức thưởng Số tiền Ký nhận D Cộng Ngày tháng năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Ghi E Xuất phát từ nhược điểm hình thức chứng từ ghi sổ, để khắc phục, công tác tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng ty chuyển sang hình thức nhật ký chung Hình thức này, tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi vào sổ nhật ký chung Sổ nhật ký chung đơn giản, linh hoạt phản ánh nghiệp vụ kinh tế Sau vào sổ nhật ký chung, số liệu đưa vào sổ tài khoản sổ chi tiết Cuối kỳ cứ, đối chiếu số liệu sổ sổ chi tiết lập báo cáo kế toán Việc áp dụng hình thức mang lại hiệu cao, sử dụng máy vi tính cơng tác nhằm giảm bớt khối lượng ghi chép sổ sách, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, xác, kịp thời cho yêu cầu quản lý Việc áp dụng hình thức ghi sổ - Nhật ký chung thể theo sơ đồ sau : Chứng từ gốc - Bảng chấm công - Bảng toán lương - Phiếu chi, séc Sổ nhật ký chung Sổ Cái TK 334, 335,338 Bảng cân đối số phát sinh Bảng trích lương Vào chi phí Báo cáo tài Cơng ty trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm : quỹ dùng để trợ cấp cho người việc, việc, nâng cao trình độ cho cán cơng nhân viên, người lao động Hàng năm số lượng người học nâng cao trình độ chun mơn, áp dụng phần mềm kỹ thuật cơng ty nhiều cơng ty cần trích lập để chi trả khoản học phí Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm theo sách tài hành: Nợ Tk 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp Có Tk 351 – quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Khi chi trả trợ cấp việc, việc, nâng cao trình độ chun mơn Nợ TK 351 Có TK 111,112 - Thực trích trước tiền lương nghỉ phép người lao động vào chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty cho cán công nhân viên nghỉ phép theo chế độ, tiền nghỉ phép tính theo lương cấp bậc Việc khơng trích trước tiền lương nghỉ phép chưa hợp lý dựa vào thực tế năm trước tiền lương nghỉ phép phát sinh tăng đột biến gây khó khăn cho tình hình tốn lương Theo em nên thực việc trích trước tiền lương nghỉ phép người lao động theo công thức sau: Tỷ lệ trích Tổng tiền lương nghỉ phép năm trước kế hoạch phải trả cho công nhân xây dựng = 100% cho năm Tổng tiền lương phải trả cho kế hoạch công nhân năm kế hoạch Mức trích trước hàng tháng = % trích trước tiền lương phải trả CNV - Về sử dụng TK 335 để hạch tốn việc tính lương tốn lương với cơng nhân hợp đồng chưa phù hợp khơng phải khoản chi phí trích trước.Công ty nên phản ánh tiền lương công nhân hợp đồng TK 334 để phục vụ yêu cầu quản lý Có thể mở tài khoản cấp KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập công ty cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt em hồn thành đề tài: Cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt Nhờ giúp đỡ công ty đặc biệt cán phòng kế tốn hướng dẫn tận tình Thày, giáo hướng dẫn Sau nghiên cứu hồn thiện đề tài lần em khẳng định kế tốn tiền lương khoản trích theo lương có vai trò quan trọng quản lý sản xuất kinh doanh đơn vị SXKD Quản lý kế toán lao động tiền lương giúp cho đơn vị sản xuất kinh doanh quản lý tốt quỹ tiền lương, ngăn ngừa thất thoát lãng phí, làm thiệt hại tới tài sản doanh nghiệp đồng thời góp phần nâng cao việc sử dụng có hiệu quỹ tiền lương, phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho công ty.Hiểu rõ tầm quan kế toán tiền lương khoản trích theo lương, cơng ty cổ phần ĐTTM Dịch Vụ Ơ Tơ Liên Việt tổ chức xếp đưa cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương ngày hồn thiện góp phần mang lại hiệu cho hoạt động quản lý cơng tác kế tốn nói chung kế tốn tiền lương khoản trích theo lương nói riêng Do thời gian có hạn trình độ hạn chế thân em không tránh khỏi thiếu sót q trình tham gia góp ý kiến Em xin chân thành cảm ơn bảo thầy cô giúp đỡ em để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật doanh nghiệp – luật số 60/2005/ QH11 ngày 29/11/2005 Luật kế toán ngày 17/6/2003 Nhà xuất tài Lý thuyết thực hành kế tốn tài chính- PGS TS Nguyễn Văn Công Tài liệu công ty cung cấp Giáo trình hạch tốn kế tốn Doanh nghiệp chủ biên PGS.TS Nguyễn Thị Đông Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán biên soạn PGS.TS Nguyễn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV : Cán công nhân viên BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế HĐKD : Hoạt động kinh doanh KPCĐ : Kinh phí cơng đồn TSCĐ : Tài sản cố định TLNP : Tiền lương nghỉ phép QLDN : Quản lý doanh nghiệp QLKTCTTL : Quản lý khai thác Cơng trình thủy lợi UBND : Uỷ ban nhân dân ... nghiên cứu thực tiễn thân nên báo cáo thực tập tốt nghiệp em khó tránh khỏi thiếu xót Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo mơn kế tốn trường giúp đỡ em hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC... gửi phòng kế tốn làm thủ tục tốn chi phí Sơ đồ 1.5 : Tổ chức máy kế tốn cơng ty Kế tốn trưởng Kế tốn toán, Kế toán thuế, ngân hàng Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư, TSCĐ, thủ quỹ - Kế toán trưởng... định kỳ lập kế hoạch tài chính, kế hoạch vốn lưu động đồng thời làm báo cáo toán theo Quý báo cáo toán năm trình kế tốn trưởng, giám đốc điều hành hội đồng quản trị cơng ty - Kế tốn toán: Trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (3) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (3) , PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT, 6 Đặc điểm bộ phận kế toán tại công ty, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT, Địa chỉ: Số 5 Lê Quang Đạo-Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội, CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎA TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY, Bảng thanh toán tiền thưởng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay