Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)

145 72 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2018, 08:17

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC BÙI QUANG PHÚ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠCQUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC BÙI QUANG PHÚ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠCQUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Quốc Bảo HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu đề tài, để luận văn hoàn thành, tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến: - Các thầy, giáo Học viện Quản giáo dục trực tiếp giảng dạy, dẫn kiến thức, kỹ nghiên cứu Quản giáo dục - Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Quốc Bảo tận tình hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ định hướng nghiên cứu cho tác giả Xin chân thành cảm ơn quan tâm tạo điều kiện đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Lập; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện; lãnh đạo xã, thị trấn đồng chí CBQL, giáo viên trường THCS địa bàn huyện giúp đỡ, hợp tác với tác giả trình nghiên cứu Trong thời gian nghiên cứu, nhiều nỗ lực, cố gắng thân, điều kiện, hồn cảnh thời gian hạn, chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận góp ý, bảo thầy, giáo, nhà nghiên cứu khoa học nói chung Khoa học quản nói riêng bạn đồng nghệp Xin trân trọng cảm ơn! Phú Thọ, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Bùi Quang Phú LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên Bùi Quang Phú DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATK An toàn khu CBQL Cán quản CNH, HĐH Cơng nghiệp hố, đại hố CNTT Công nghệ thông tin CSVC sở vật chất ĐBKK Đặc biệt khó khăn ĐH Đại học GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDTX Giáo dục thường xuyên HS Học sinh KHGD Khoa học giáo dục KT-XH Kinh tế - Xã hội NXB Nhà xuất PCGDTHĐĐT Phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi PCGDMNTNT Phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi PCGDTHCS Phổ cập giáo dục trung học sở QLGD Quản giáo dục SL Số lượng TB Trung bình TCCB Tổ chức cán TH&THCS Tiểu học trung học sở THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ CÁC BẢNG: Bảng 2.1 Quy mô giáo dục THCS .42 Bảng 2.2 Trình độ đào tạo đội ngũ CBQL giáo viên trường THCS 42 Bảng 2.3 Xếp loại hạnh kiểm học sinh trường THCS 45 Bảng 2.4 Xếp loại học lực học sinh trường THCS .45 Bảng 2.5 cấu giới đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập 47 Bảng 2.6 cấu độ tuổi đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập 48 Bảng 2.7 cấu thâm niên quản đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập 49 Bảng 2.8 Trình độ đào tạo đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập 50 Bảng 2.9 Trình độ luận trị đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập 51 Bảng 2.10 Kết xếp loại đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập theo Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS 53 Bảng 2.11 Kết điều tra đánh giá công tác quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS 60 Bảng 2.12 Đánh giá thực trạng công tác lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển CBQL trường THCS 62 Bảng 2.13 Kết điều tra đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL đương chức cán nguồn 64 Bảng 2.14 Thực trạng công tác tra, kiểm tra đánh giá hoạt động quản CBQL 66 Bảng 2.15 Thực trạng thực chế độ sách CBQL trường THCS 67 Bảng 3.1 Mức độ cấp thiết biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS 107 Bảng 3.2 Mức độ khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS 108 ĐỒ: đồ 1.1 Mơ hình quản đồ 3.2 đồ mối quan hệ biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS 106 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ MỞ ĐẦU ……… ………………….………………………………………… 1 chọn đề tài ………………………….……… …….………… Mục đích nghiên cứu …………………………………………………… 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu ………………… ……………… Nhiệm vụ nghiên cứu ………………………………………………… Giả thuyết khoa học ……………………………….………………… Phạm vi giới hạn nghiên cứu …………………………….………… Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………… Cấu trúc luận văn …………………………………………………… CHƯƠNG 1: SỞ LUẬN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ …… ………… 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề ….…………………………………… 1.2 Khái niệm đề tài ……………………………………… 1.2.1 Quản chức quản ……………………………… 1.2.2 Quản giáo dục …………………… ………………………… 11 1.2.3 Quản nhà trường ……………………………… …………… 13 1.2.4 Cán quản lý, cán quản giáo dục cán quản nhà trường, đội ngũ cán quản trường THCS …………… .…………… 14 1.2.5 Phát triển phát triển đội ngũ CBQL trường THCS … …… 16 1.3 Vai trò nhà trường THCS đời sống kinh tế - xã hội …….… 17 1.3.1 Vị trí trường THCS ………….…………………………… 17 1.3.2 Mục tiêu giáo dục THCS ……………………… …………… 18 1.3.3 Nhiệm vụ quyền hạn trường THCS ……… ……………… 18 1.4 Yêu cầu đổi giáo dục THCS yêu cầu CBQL trường THCS sở ………………………………… ……19 1.4.1 Các yêu cầu chủ yếu đổi giáo dục THCS ……… … … 19 1.4.2 Các yêu cầu đội ngũ CBQL trường THCS ……………… 20 1.5 Các hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trường THCS ……… …… 24 1.5.1 Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS ………… 24 1.5.2 Tổ chức lựa chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm luân chuyển CBQL trường THCS ….…………………………………… … 26 1.5.3 Chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng CBQL đương chức cán nguồn theo chuẩn Hiệu trưởng trường THCS…………….……………… … 27 1.5.4 Thanh tra, kiểm tra đánh giá hoạt động quản CBQL trường THCS ……………………………… ………………….….… 29 1.5.5 Thực chế độ sách CBQL trường THCS … 30 1.6 Những yếu tố tác động đến phát triển đội ngũ CBQL trường THCS 31 1.6.1 Yếu tố luật pháp, sách chế quản giáo dục … …… 31 1.6.2 Yếu tố người tổ chức …………………………………… 32 1.6.3 Yếu tố sở vật chất phục vụ cho hoạt động phát triển đội ngũ … 33 1.6.4 Yếu tố môi trường hoạt động phát triển đội ngũ ………… … 33 Tiểu kết chương ……… .……………………… ……… … 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝCÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ… 36 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển KT - XH, giáo dục huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ …………………………… … 36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Yên Lập ……………… …………… 36 2.1.2 Tình hình phát triển KT - XH huyện Yên Lập …… …………… 36 2.1.3 Tình hình phát triển giáo dục huyện Yên Lập …… …………… 39 2.2 Thực trạng giáo dục THCS huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ……… 41 2.2.1 Quy mô trường, lớp học sinh THCS ………………………… 41 2.2.2 Đội ngũ CBQL giáo viên THCS ………………… ………… 42 2.2.3 sở vật chất, thiết bị tài giáo dục THCS …………… 44 2.2.4 Chất lượng giáo dục THCS …………………………………… 45 2.3 Thực trạng đội ngũ cán quản trường THCS huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ…………………………………… …… 46 2.3.1 Thực trạng số lượng CBQL trường THCS …… …………… 46 2.3.2 Thực trạng cấu đội ngũ CBQL trường THCS ……… ……… 47 2.3.3 Thực trạng trình độ đào tạo đội ngũ CBQL trường THCS 50 2.3.4 Thực trạng đạt chuẩn Hiệu trưởng trường THCS đội ngũ CBQL trường THCS ………………… …………………………… 52 2.3.5 Đánh giá chung đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập 56 2.4 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ……………………………………… … 58 2.4.1 Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS …… 59 2.4.2 Công tác lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển CBQL trường THCS 61 2.4.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL trường THCS 63 2.4.4 Công tác tra, kiểm tra đánh giá hoạt động quản CBQL trường THCS 65 2.4.5 Thực chế độ sách CBQL trường THCS 67 2.5 Đánh giá chung thực trạng đội ngũ phát triển đội ngũ CBQL trường THCS thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ……….……… 68 2.5.1 Những mặt mạnh …………………………………… …………… 68 2.5.2 Những hạn chế ……………… ……………………… 71 2.5.3 Những thuận lợi ………………………… ……………………… 73 2.5.4 Những khó khăn ……………………………… ………………… 74 Tiểu kết chương 75 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 77 3.1 Đổi giáo dục nguyên tắc chọn lựa biện pháp ………… 77 3.1.1 Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo …… ………… 77 3.1.2 Các nguyên tắc lựa chọn biện pháp …….………………… …… 79 3.2 Biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ bối cảnh đổi giáo dục…………………………… 81 3.2.1 Cụ thể hóa vận dụng Chuẩn CBQL trường THCS cho phù hợp với huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ….………………….………………… 81 3.2.2 Hoàn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập theo chuẩn ……………………………………………… … 85 3.2.3 Tổ chức công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển CBQL trường THCS ……………………………………………………… 89 3.2.4 Chỉ đạo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cách thức giao tiếp, ứng xử mực hiệu Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Tiêu chí Hiểu biết chương trình giáo dục phổ thông Hiểu đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục chương trình giáo dục phổ thơng Tiêu chí Trình độ chun mơn a) Đạt trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục cấp học; đạt trình độ chuẩn cấp học cao trường phổ thơng nhiều cấp học; b) Nắm vững môn học đảm nhận giảng dạy, hiểu biết môn học khác đáp ứng yêu cầu quản lý; c) Am hiểu lí luận, nghiệp vụ quản giáo dục Tiêu chí Nghiệp vụ sư phạm khả tổ chức, thực hiệu phương pháp dạy học giáo dục tích cực Tiêu chí Tự học sáng tạo ý thức, tinh thần tự học xây dựng tập thể sư phạm thành tổ chức học tập, sáng tạo Tiêu chí 10 Năng lực ngoại ngữ ứng dụng cơng nghệ thông tin a) Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc (đối với hiệu trưởng công tác trường dân tộc nội trú, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số); b) Sử dụng công nghệ thông tin công việc Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lí nhà trường Tiêu chí 11 Phân tích dự báo a) Hiểu biết tình hình trị, kinh tế, xã hội đất nước, địa phương; b) Nắm bắt kịp thời chủ trương, sách quy định ngành giáo dục; c) Phân tích tình hình dự báo xu phát triển nhà trường Tiêu chí 12 Tầm nhìn chiến lược a) Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị nhà trường hướng tới phát triển toàn diện học sinh nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục nhà trường; b) Tuyên truyền quảng bá giá trị nhà trường; công khai mục tiêu, chương trình giáo dục, kết đánh giá chất lượng giáo dục hệ thống văn bằng, chứng nhà trường tạo đồng thuận ủng hộ nhằm phát triển nhà trường Tiêu chí 13 Thiết kế định hướng triển khai a) Xác định mục tiêu ưu tiên; b) Thiết kế triển khai chương trình hành động nhằm thực kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường; c) Hướng hoạt động nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập rèn luyện học sinh, nâng cao hiệu làm việc thày giáo; động viên, khích lệ thành viên nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng ”Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; d) Chủ động tham gia khuyến khích thành viên trường tích cực tham gia hoạt động xã hội Tiêu chí 14 Quyết đốn, lĩnh đổi khả định đắn, kịp thời dám chịu trách nhiệm định nhằm đảm bảo hội học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục nhà trường Tiêu chí 15 Lập kế hoạch hoạt động Tổ chức xây dựng kế hoạch nhà trường phù hợp với tầm nhìn chiến lược chương trình hành động nhà trường Tiêu chí 16 Tổ chức máy phát triển đội ngũ a) Xây dựng, tổ chức máy nhà trường hoạt động hiệu quả; b) Quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng thực chế độ, sách đội ngũ giáo viên, cán nhân viên; c) kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán nhân viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, đảm bảo phát triển lâu dài nhà trường; d) Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến xây dựng nhà trường, thực hành dân chủ sở, xây dựng đoàn kết đơn vị tồn trường; thầy giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo; e) Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất giáo viên, cán nhân viên Tiêu chí 17 Quản hoạt động dạy học a) Tuyển sinh, tiếp nhận học sinh quy định, làm tốt công tác quản học sinh; b) Thực chương trình mơn học theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh nhằm đạt kết học tập cao sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ theo quy định hành; c) Tổ chức hoạt động dạy học giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sáng tạo giáo viên, tổ môn tập thể sư phạm trường; d) Thực giáo dục toàn diện, phát triển tối đa tiềm người học, để học sinh phẩm chất đạo đức làm tảng cho công dân tốt, khả định hướng vào lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với tiềm sẵn nhu cầu xã hội Tiêu chí 18 Quản tài tài sản nhà trường a) Huy động sử dụng hiệu quả, minh bạch, quy định nguồn tài phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục nhà trường, thực cơng khai tài trường theo quy định; b) Quản sử dụng hiệu tài sản nhà trường, thiết bị dạy học phục vụ đổi giáo dục phổ thơng Tiêu chí 19 Phát triển môi trường giáo dục a) Xây dựng nếp sống văn hố mơi trường sư phạm; b) Tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn lành mạnh; c) Xây dựng trì mối quan hệ thường xuyên với gia đình học sinh để đạt hiệu hoạt động giáo dục nhà trường; d) Tổ chức, phối hợp với đoàn thể lực lượng cộng đồng xã hội nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, tạo dựng niềm tin, giá trị đạo đức, văn hoá tư vấn hướng nghiệp cho học sinh 10 Tiêu chí 20 Quản hành a) Xây dựng cải tiến quy trình hoạt động, thủ tục hành nhà trường; b) Quản hồ sơ, sổ sách theo quy định 11 Tiêu chí 21 Quản cơng tác thi đua, khen thưởng a) Tổ chức hiệu phong trào thi đua; b) Động viên, khích lệ, trân trọng đánh giá thành tích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường; 12 Tiêu chí 22 Xây dựng hệ thống thơng tin a) Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiệu hoạt động giáo dục; b) Ứng dụng kết cơng nghệ thơng tin quản lý, dạy học; c) Tiếp nhận xử thông tin phản hồi để đổi nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường; d) Hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm lãnh đạo, quản với sở giáo dục, cá nhân tổ chức khác để hỗ trợ phát triển nhà trường; e) Thông tin, báo cáo lĩnh vực hoạt động nhà trường đầy đủ, xác kịp thời theo quy định 13 Tiêu chí 23 Kiểm tra đánh giá a) Tổ chức đánh giá khách quan, khoa học, công kết học tập rèn luyện học sinh, kết công tác, rèn luyện giáo viên, cán bộ, nhân viên lãnh đạo nhà trường; b) Thực tự đánh giá nhà trường chấp hành kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA CBQL TRƯỜNG THCS Để giúp chúng tơi sở đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, nhằm góp phần xây dựng biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện giai đoạn tiếp theo, xin q ơng (bà) vui lòng đánh giá tự nhận xét (nếu ông, bà CBQL trường THCS) mức độ đạt đội ngũ CBQL trường THCS tiêu chí Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS đây, cách cho điểm từ đến 10 cho Hiệu trưởng (HT) Phó Hiệu trưởng (PHT) tiêu chí, sau xem xét tổng thể nội dung tiêu chí Đánh giá phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp CBQL trường THCS S TT Các tiêu chí đánh giá phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp CBQL trường THCS Tiêu chí Phẩm chất trị: - Yêu nước, u chủ nghĩa xã hội, lợi ích dân tộc; - Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối Đảng; - Hiểu biết thực pháp luật, chế độ, sách, quy định Nhà nước, quy định ngành, địa phương; - Tích cực tham gia hoạt động trị, xã hội; - ý chí vượt khó khăn để hồn thành nhiệm vụ giao; - khả động viên, khích lệ giáo viên, cán bộ, nhân viên học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Được tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên tín nhiệm Tiêu chí Đạo đức nghề nghiệp: - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; - Trung thực, tâm huyết với nghề nghiệp trách nhiệm quản nhà trường; - Ngăn ngừa kiên đấu tranh chống biểu tiêu cực; - Không lợi dụng chức vụ hiệu trưởng mục đích vụ lợi, đảm bảo dân chủ hoạt động nhà trường Tiêu chí Lối sống: lối sống lành mạnh, phù hợp với sắc văn hoá dân tộc xu hội nhập Tiêu chí Tác phong làm việc: tác phong làm việc khoa học, sư phạm Tiêu chí Giao tiếp, ứng xử: cách thức giao tiếp, ứng xử mực hiệu Điểm tiêu chí HT PHT Đánh giá lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm CBQL trường THCS S Các tiêu chí đánh giá lực chun mơn, nghiệp vụ sư phạm TT CBQL trường THCS Điểm tiêu chí HT PHT Tiêu chí Hiểu biết chương trình giáo dục phổ thơng: Hiểu đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục chương trình giáo dục phổ thơng Tiêu chí Trình độ chun mơn: - Đạt trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục cấp học; đạt trình độ chuẩn cấp học cao trường phổ thơng nhiều cấp học; - Nắm vững mơn học đảm nhận giảng dạy, hiểu biết môn học khác đáp ứng yêu cầu quản lý; - Am hiểu lí luận, nghiệp vụ quản giáo dục Tiêu chí Nghiệp vụ sư phạm: khả tổ chức, thực hiệu phương pháp dạy học giáo dục tích cực Tiêu chí Tự học sáng tạo: ý thức, tinh thần tự học xây dựng tập thể sư phạm thành tổ chức học tập, sáng tạo Tiêu chí 10 Năng lực ngoại ngữ ứng dụng công nghệ thông tin: - Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc (đối với hiệu trưởng 10 công tác trường dân tộc nội trú, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số); - Sử dụng công nghệ thông tin công việc Đánh giá lực quản nhà trường CBQL trường THCS S TT 11 12 Các tiêu chí đánh giá lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm CBQL trường THCS Tiêu chí 11 Phân tích dự báo: - Hiểu biết tình hình trị, KT - XH đất nước, địa phương; - Nắm bắt kịp thời chủ trương, sách quy định ngành GD; - Phân tích tình hình dự báo xu phát triển nhà trường Tiêu chí 12 Tầm nhìn chiến lược: - Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị nhà trường hướng tới phát triển toàn diện học sinh nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục nhà trường; - Tuyên truyền quảng bá giá trị NT; cơng khai mục tiêu, chương trình GD, kết đánh giá chất lượng GD hệ thống văn bằng, chứng NT tạo đồng thuận ủng hộ nhằm phát triển NT Điểm tiêu chí HT PHT S TT 13 14 15 16 17 Các tiêu chí đánh giá lực chun mơn, nghiệp vụ sư phạm CBQL trường THCS Tiêu chí 13 Thiết kế định hướng triển khai: - Xác định mục tiêu ưu tiên; - Thiết kế triển khai chương trình hành động nhằm thực kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường; - Hướng hoạt động NT vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập rèn luyện HS, nâng cao hiệu làm việc GV; động viên, khích lệ thành viên NT tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Chủ động tham gia khuyến khích thành viên trường tích cực tham gia hoạt động xã hội Tiêu chí 14 Quyết đốn, lĩnh đổi mới: khả định đắn, kịp thời dám chịu trách nhiệm định nhằm đảm bảo hội học tập cho HS, nâng cao chất lượng hiệu GD NT Lập kế hoạch hoạt động: Tổ chức xây dựng kế hoạch NT phù hợp với tầm nhìn chiến lược chương trình hành động NT Tiêu chí 16 Tổ chức máy phát triển đội ngũ: - Xây dựng, tổ chức máy nhà trường hoạt động hiệu quả; - Quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng thực chế độ, sách đội ngũ GV, CB NV; - kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV, CB NV đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, đảm bảo phát triển lâu dài NT; - Động viên đội ngũ GV, CB, NV phát huy sáng kiến xây dựng NT, thực hành dân chủ sở, xây dựng đoàn kết đơn vị tồn trường; thầy giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo; - Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất GV, cán nhân viên Tiêu chí 17 Quản hoạt động dạy học: - Tuyển sinh, tiếp nhận HS quy định, làm tốt công tác quản HS; - Thực chương trình mơn học theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo HS nhằm đạt kết học tập cao sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ theo quy định hành; - Tổ chức hoạt động dạy học GV theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sáng tạo GV, tổ môn tập thể sư phạm trường; - Thực giáo dục toàn diện, phát triển tối đa tiềm người học, để học sinh phẩm chất đạo đức làm tảng cho cơng dân tốt, khả định hướng vào lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với tiềm sẵn nhu cầu xã hội Điểm tiêu chí HT PHT S TT 18 19 20 21 22 23 Các tiêu chí đánh giá lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm CBQL trường THCS Tiêu chí 18 Quản tài tài sản nhà trường: - Huy động sử dụng hiệu quả, minh bạch, quy định nguồn tài phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục NT, thực cơng khai tài trường theo quy định; - Quản sử dụng hiệu tài sản NT, thiết bị dạy học phục vụ đổi GD phổ thơng Tiêu chí 19 Phát triển môi trường giáo dục: - Xây dựng nếp sống văn hố mơi trường sư phạm; - Tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn lành mạnh; - Xây dựng trì mối quan hệ thường xuyên với gia đình học sinh để đạt hiệu hoạt động giáo dục NT; - Tổ chức, phối hợp với đoàn thể lực lượng cộng đồng xã hội nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, tạo dựng niềm tin, giá trị đạo đức, văn hoá tư vấn hướng nghiệp cho HS Tiêu chí 20 Quản hành chính: - Xây dựng cải tiến quy trình hoạt động, thủ tục hành NT; - Quản hồ sơ, sổ sách theo quy định Tiêu chí 21 Quản công tác thi đua, khen thưởng: - Tổ chức hiệu phong trào thi đua; - Động viên, khích lệ, trân trọng đánh giá thành tích CB, GV, NV, HS NT; Tiêu chí 22 Xây dựng hệ thống thơng tin: - Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiệu hoạt động GD; - Ứng dụng kết công nghệ thông tin quản lý, dạy học; - Tiếp nhận xử thông tin phản hồi để đổi nâng cao chất lượng GDcủa NT; - Hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm lãnh đạo, quản với sở giáo dục, cá nhân tổ chức khác để hỗ trợ phát triển NT; - Thông tin, báo cáo lĩnh vực hoạt động NT đầy đủ, xác kịp thời theo quy định Tiêu chí 23 Kiểm tra đánh giá: - Tổ chức đánh giá khách quan, khoa học, công kết học tập rèn luyện học sinh, kết công tác, rèn luyện GV, CB, NV lãnh đạo NT; - Thực tự đánh giá NT chấp hành kiểm định chất lượng GD theo quy định Xin trân trọng cảm ơn cộng tác quý ông (bà)! Điểm tiêu chí HT PHT Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL CÁC TRƯỜNG THCS CỦA HUYỆN YÊN LẬP Để khách quan, toàn diện thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trường THCS địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, nhằm góp phần xây dựng biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện giai đoạn tiếp theo, xin ông (bà) vui lòng đánh giá mức độ hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trường THCS thuộc huyện Yên Lập cách đánh dấu (x) vào cột dòng trống bên phải bảng đây: Bảng Hoạt động thiết lập quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS Mức độ đạt S Các hoạt động quản Trung TT Tốt Khá Yếu bình Đánh giá hội thách thức từ bối cảnh bên hoạt động giáo dục hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trường THCS Đành giá thực trạng đội ngũ quản hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trường THCS để nhận biết rõ khó khăn thuận lợi số lượng, cấu, trình độ đào tạo, lực phẩm chất đội ngũ Thực dự báo quy mô phát triển mạng lưới trường THCS để nhận biết nhu cầu đội ngũ CBQL số lượng Đề mục tiêu phát triển đội ngũ số lượng, cấu, trình độ đào tạo, lực phẩm chất đội ngũ CBQL trường THCS Xác định rõ lộ trình hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trường THCS để đạt mục tiêu quy hoạch Xác định giải pháp biện pháp thực hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trường THCS Dự kiến nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) để thực phát triển đội ngũ CBQL trường THCS Xây dựng thực thường xuyên hoạt động rà soát, đánh giá, lựa chọn CBQL từ đội ngũ giáo viên CBQL trường học Xác định thực phương thức kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm giai đoạn thực quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS để kịp thời rút kinh nghiệm Bảng Hoạt động lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển CBQL trường THCS S TT Các hoạt động quản Mức độ đạt Trung Tốt Khá Yếu bình Tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng hoạt động lựa chọn, bổ nhiệm bổ nhiệm lại CBQL trường THCS; ý tới việc phổ biến quy trình thủ tục, nguyên tắc thực tiêu chuẩn người bổ nhiệm Hoạt động giới thiệu người lựa chọn để bổ nhiệm làm CBQL trường THCS theo nguyên tắc tập trung dân chủ Lập hồ sơ, lịch, nguyện vọng cá nhân người giới thiệu bổ nhiệm làm CBQL cơng khai hồ ngồi nhà trường Tổ chức việc lựa chọn hình thức xét tuyển thi tuyển (nếu đủ điều kiện cho phép) Thông báo công khai kết lựa chọn người để bổ nhiệm vào chức danh CBQL nhà trường nhằm xin ý kiến phản hồi tổ chức cá nhân nhà trường Xem xét thơng tin phản hồi, giải thích ý kiến phản hồi tổ chức, cá nhân nhà trường người lựa chọn Ban hành định quản quan thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ cho người lựa chọn; bổ nhiệm lại cho CBQL hết nhiệm kỳ định luân chuyển CBQL theo quy định Bảng Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBQL đương chức cán nguồn S TT Các hoạt động quản Đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL theo chuẩn quy định để hiểu rõ đội ngũ CBQL trường THCS thiếu so với chuẩn Tìm hiểu nguyện vọng hoàn cảnh CBQL trường THCS để lựa chọn người tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng Liên hệ phối hợp với sở giáo dục chức Mức độ đạt Trung Tốt Khá Yếu bình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực QLGD để gửi CBQL đương chức, dự nguồn CBQL đến học sở giáo dục Xác định nội dung cần bồi dưỡng cho CBQL đương chức dự nguồn CBQL trường THCS Tổ chức hoạt động tự bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS hiệu hình thức kèm cặp lẫn nhau, tự học từ xa qua mạng, Tạo điều kiện thuận lợi thời gian, kinh phí để hỗ trợi cho đội ngũ CBQL đương chức đối tượng dự nguồn đào tạo, bồi dưỡng Tổ chức việc gắn kết kết đào tạo, bồi dưỡng tự bồi dưỡng người hồn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng với việc tuyển chọn, bổ nhiệm chức vụ quản giải chế độ sách họ Bảng Hoạt động tra, kiểm tra đánh giá CBQL trường THCS S TT Các hoạt động quản Đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL theo chuẩn quy định để hiểu rõ đội ngũ CBQL trường THCS thiếu so với chuẩn Tìm hiểu nguyện vọng hồn cảnh CBQL trường THCS để lựa chọn người tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng Liên hệ phối hợp với sở giáo dục chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực QLGD để gửi CBQL đương chức, dự nguồn CBQL đến học sở giáo dục Xác định nội dung cần bồi dưỡng cho CBQL đương chức dự nguồn CBQL trường THCS Tổ chức hoạt động tự bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS hiệu hình thức kèm cặp lẫn nhau, tự học từ xa qua mạng, Tạo điều kiện thuận lợi thời gian, kinh phí để hỗ trợi cho đội ngũ CBQL đương chức đối tượng dự nguồn đào tạo, bồi dưỡng Tổ chức việc gắn kết kết đào tạo, bồi dưỡng tự bồi dưỡng người hồn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng với việc tuyển chọn, bổ nhiệm chức vụ quản Mức độ đạt Trung Tốt Khá Yếu bình giải chế độ sách họ Bảng Hoạt động thực chế độ sách CBQL S TT Các hoạt động quản Mức độ đạt Trung Tốt Khá Yếu bình Thực đúng, đủ kip thời chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp khu vực đội ngũ CBQL trường THCS mà Nhà nước quyền địa phương ban hành Xây dựng sách ưu đãi hỗ trợ điều kiện sinh hoạt cá nhân hợp hóa gia đình, để thu hút người tài, giáo viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi đến giảng dạy địa phương nhằm tạo nguồn CBQL trường THCS Tạo chế phối hợp trách nhiệm cá nhân công việc phân công để giáo viên CBQL hội điều kiện thử thách trình phát triển cá nhân Huy động nguồn kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ CBQL trường THCS thăm quan, học tập đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến ngồi nước Bố trí, xếp thời gian hợp lý, tạo điều kiện cho CBQL nghỉ ngơi, tham quan, giao lưu học tập nước vào dịp hè Phối hợp với tổ chức, đoàn thể ngồi nhà trường, đặc biệt tổ chức cơng đoàn sở trường để thực việc quan tâm, chăm lo đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng hồn cảnh gia đình tất giáo viên CBQL trường THCS Ý kiến khác quý ông (bà) có: Xin trân trọng cảm ơn cộng tác quý ông (bà)! Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ MỨC ĐỘ CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN Để sở xây dựng biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ bối cảnh đổi giáo dục nay, xin ông (bà) cho ý kiến mức độ cấp thiết mức độ khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS, cách đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với biện pháp bảng Bảng Mức độ cấp thiết biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS S TT Các biện pháp Mức độ cấp thiết Rất Cấp Ít cấp thiết thiết cấp thiết Cụ thể hóa vận dụng Chuẩn CBQL trường THCS huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ Hoàn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập theo Chuẩn Tổ chức công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển CBQL trường THCS Chỉ đạo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ CBQL trường THCS Tăng cường tra, kiểm tra đánh giá công tác quản nhà trường CBQLcác trường THCS Thực sách cung ứng điều kiện làm việc phát huy lực đội ngũ CBQL trường THCS Bảng Mức độ khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS S TT Các biện pháp Mức độ khả thi Rất Khả Ít khả thi thi khả thi Cụ thể hóa vận dụng Chuẩn CBQL trường THCS huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ Hoàn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập theo Chuẩn Tổ chức công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển CBQL trường THCS Chỉ đạo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ CBQL trường THCS Tăng cường tra, kiểm tra đánh giá công tác quản nhà trường CBQLcác trường THCS Thực sách cung ứng điều kiện làm việc phát huy lực đội ngũ CBQL trường THCS - Xin ông (bà) cho biết biện pháp (nếu có) để phát triển đội ngũ CBQL trường THCS thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ? .Nếu khơng trở ngại gì, xin ơng (bà) cho biết: - Họ tên: - Chức vụ (hoặc nhiệm vụ công tác): - Đơn vị công tác: Xin trân trọng cảm ơn cộng tác quý ông (bà)! ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC BÙI QUANG PHÚ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên... CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 77 3.1 Đổi giáo dục nguyên tắc chọn lựa biện... Yên Lập, tỉnh Phú Thọ bối cảnh đổi giáo dục 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Các tư tưởng quản lý xuất phát từ tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ), Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ), DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………...116, Cấu trúc luận văn, CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, Theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (từ đây gọi tắt là Điều lệ trường THCS), trường THCS có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:, - Điều 27 khẳng định: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã h, (3). Các yêu cầu về năng lực quản lý nhà trường, Thanh tra, kiểm tra và đánh giá là một trong các chức năng của nhà quản lý. Công tác phát triển đội ngũ phải luôn được kiểm tra, đánh giá từ khâu dự báo, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo số , Để đội ngũ CBQL các trường THCS thực sự yên tâm công tác và phấn đấu phát triển toàn diện, đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THCS, thì trong quản lý đội ngũ CBQL trường THCS cần quan tâm thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của , Phát triển đội ngũ CBQL trường THCS phải lấy đích để hướng tới là Chuẩn của đội ngũ CBQL trường THCS, trong đó lấy căn cứ làm cơ sở là các quy định trong Luật Giáo dục, Điều lệ trường THCS và chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông , Huyện Yên Lập nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phố Việt Trì khoảng 70 km; phía Đông giáp huyện Cẩm Khê và huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), phía Tây giáp huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), phía Nam giáp huyện Thanh Sơn, Tân Sơn (tỉnh Ph, Trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học nhìn chung đã cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học và giáo dục của các trường, song còn thiếu tính đồng bộ và cân đối giữa các trường theo vùng, miền trong huyện. Hiện nay, 100% trường THCS được kết nối mạng internet, , Tuy nhiên, còn một số CBQL chưa hiểu đúng, đầy đủ về chương trình giáo dục phổ thông, nguyên nhân do một số mới được bổ nhiệm làm CBQL, thời gian làm công tác quản lý chưa nhiều, chưa thể cập nhật hết ngay được chương trình một cách tốt nhất; một số CBQL , Phần lớn CBQL các trường THCS của huyện Yên Lập được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục và kiến thức về quản lý nhà nước, bên cạnh đó đa số đều có trình độ lý luận chính trị trung cấp, do đó có kiến thức cơ bản để điều hành các hoạt động của, Để đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS huyện Yên Lập, trên cơ sở các nội dung công tác phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS đã trình bày tại chương 1, chúng tôi dùng hệ thống phiếu hỏi (Phụ lục 3). Đối tượng là 100 ngườ, Số CBQL có học vị Thạc sỹ trở lên chưa có; điều này đã làm cản trở nhiều trong việc chỉ đạo công tác chuyên môn, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tinh thần đổi mới giáo dục THCS. Còn CBQL, Phòng GD&ĐT chưa tham mưu được với Huyện ủy, UBND huyện xây dựng và ban hành tiêu chuẩn CBQL các trường THCS để làm căn cứ đánh giá hàng năm và là cơ sở để xem xét lựa chọn đội ngũ CBQL nguồn cho quy hoạch., Yên Lập là một huyện miền núi nghèo (có16/17 xã, thị trấn thuộc diện ĐBKK và ATK), xuất phát điểm KT - XH thấp, đời sống của nhân dân đã được nâng lên nhiều song còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao. Chính vì vậy việ, Khi đề xuất các biện pháp đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đúng đắn và sâu sắc các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác phát triển đội ngũ CBQL nói chung và đội ngũ CBQL trường THCS nói riêng, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ba, - UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định văn bản Chuẩn CBQL trường THCS huyện Yên Lập gồm: Đại diện Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT, Phòng Tư pháp, đại diện CBQL trường THCS. Hội đồng thẩm đị, - Phòng Nội vụ huyện hoàn chỉnh văn bản Chuẩn theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định trình UBND huyện ký quyết định ban hành Chuẩn CBQL trường THCS huyện Yên Lập., Căn cứ thực hiện: Theo quy định tại Điều 42 và 44, mục 4, chương III, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ., - Biện pháp 4: Chỉ đạo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ CBQL các trường THCS., - Tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý nhà trường. Thường xuyên cập nhật thông tin về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, trong nước và tình hình quốc tế; cập nhật những, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay