Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

111 51 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2018, 21:05

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC - ĐÀO THỊ PHƯỢNG Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu học tr-ờng trung học sở Huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội Chuyờn ngnh: Qun lý giáo dục Mã số: 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ MINH HẰNG HÀ NỘI - 2017 i LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo cô giáo trường Học viện quản lý giáo dục Hà Nội tận tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Tác giả xin trân trọng cám ơn Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Ban giám hiệu trường THCS tam Hiệp thầy cô, THCS Ngọc Hồi, THCS Thanh Liệt, THCS Thị Trấn Văn Điển, THCS Vĩnh Quỳnh, THCS Chu Văn An thuộc huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội cung cấp số liệu tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Thị Minh Hằng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả mặt khoa học suốt trình nghiện cứu hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu thực đề tài , tác giả cố gắng, song không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận dẫn đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo,các nhà quản lý bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Đào Thị Phượng ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH : Ban giám hiệu BHMH : Bài học minh họa BP : Biện pháp BPQL CM CNTT : Biện pháp quản lý : Chuyên môn : Công nghệ thông tin CBQL GD&ĐT : Cán quản lý : Giáo dục đào tạo GV HĐ : Giáo viên : Hoạt động HS KTĐG KT-XH : Học sinh : Kiểm tra đánh giá : Kinh tế - xã hội NCBH NV NCBH : Nghiên cứu học : Nhân viên : Nghiên cứu học PPDH QL QLGD SGK SHTCM SL TCM THCS THPT : Phương pháp dạy học : Quản lý : Quản lý giáo dục : Sách giáo khoa : Sinh hoạt tổ chuyên môn : Số lượng : Tổ chuyên môn : Trung học sở : Trung học phổ thơng TB TP TTCM UBND : Trung bình : Thành phố : Tổ trưởng chuyên môn : Ủy ban nhân dân iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH 10 1.2.1 Hoạt động tổ chuyên môn 10 1.2.2 Hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH 13 1.3 Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH hiệu trưởng 14 1.4 Nội dung quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH Hiệu trưởng 17 1.4.1 Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động NCBH nhà trường 17 1.4.2 Tổ chức bồi dưỡng lực NCBH cho giáo viên 18 1.4.3 Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động NCBH 20 1.4.4 Đánh giá hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH 23 1.4.5 Tạo động lực cho đội ngũ TTCM, GV HS 23 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo hướng NCBH 24 1.5.1 Nhóm yếu tố thuộc chủ thể quản lý 24 1.5.2 Nhóm yếu tố thuộc đối tượng quản lý 24 1.5.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý 25 Kết luận chương 26 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN THANH TRÌ – TP HÀ NỘI 27 2.1 Khái quát tình hình kinh tế-xã hội-giáo dục Huyện Thanh Trì 27 2.1.1 Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì 27 2.1.2 Khái quát tình hình giáo dục Huyện Thanh Trì 28 iv 2.2 Tình hình phát triển giáo dục THCS Huyện Thanh Trì 28 2.2.1 Quy mô trường lớp chất lượng giáo dục 28 2.2.2 Đội ngũ cán quản lý giáo dục giáo viên, nhân viên 32 2.3 Thực trạng hoạt động chuyên môn theo NCBH trường THCS Huyện Thanh Trì 35 2.3.1 Nhận thức CBQL GV HĐ TCM theo NCBH 35 2.3.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch NCBH tổ chuyên môn 36 2.3.3 Thực trạng tiến hành dạy minh họa theo NCBH 37 2.3.4 Thực trạng thảo luận học nghiên cứu 41 2.3.5 Thực trạng áp dụng dạy học theo hướng NCBH vào thực tiễn hàng ngày 43 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 44 2.4.1 Nhận thức CBQL, GV quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH hiệu trưởng trường THCS 44 2.4.2 Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động NCBH TCM nhà trường 46 2.4.3 Tổ chức bồi dưỡng lực NCBH cho giáo viên 48 2.4.4 Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động NCBH 49 2.4.5 Đánh giá hoạt động tổ chuyên môn theo hướng NCBH 51 2.4.6 Tạo động lực cho đội ngũ TTCM, GV học sinh 53 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo hướng NCBH hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 54 2.5.1 Những điểm thành công 56 2.5.2 Những điểm tồn 56 2.5.3 Phân tích nguyên nhân 57 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH 58 2.6.1 Yếu tố thuộc chủ thể quản lý 58 2.6.2 Nhóm yếu tố thuộc đối tượng quản lý 58 2.6.3 Yếu tố thuộc môi trường quản lý 59 Kết luận chương 61 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI 62 3.1 Một số nguyên tắc đề xuất hệ thống biện pháp 62 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu 62 v 3.1.2 Đảm bảo tính đồng 63 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn 63 3.1.4 Đảm bảo tính hiệu 64 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 64 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho TTCM đội ngũ giáo viên ý nghĩa, tầm quan trọng HĐ TCM theo NCBH cách thức tiến hành 64 3.2.2 Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH TCM nhà trường 68 3.2.3 Tổ chức bồi dưỡng kiến thức NCBH cho CBQL, GV 70 3.2.4 Phát triển lực quản lý cho CBQL, TTCM HĐ TCM theo NCBH 72 3.2.5 Xây dựng chế thưởng phạt để tạo động lực thúc đẩy đội ngũ TTCM GV tích cực thực hoạt động NCBH 74 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chuyên môn theo hướng NCBH 75 3.2.7 Chỉ đạo xây dựng mạng lưới kết nối TCM ngồi nhà trường thơng qua khai thác website Trường học kết nối 77 3.3 Mối quan hệ biện pháp 79 3.4 Khảo sát nhận thức tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 79 3.4.1 Mục đích khảo sát 79 3.4.2 Công cụ khảo sát 80 3.4.3 Thang đánh giá 80 3.4.4 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi hệ thống biện pháp 81 Kết luận chương 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86 Kết luận 86 Khuyến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Quy mô số lượng học sinh trường THCS Huyện Thanh Trì 28 Kết xếp loại mặt giáo dục trường THCS Huyện Bảng 2.3 Thanh Trì 29 Kết thi vào 10 số trường THCS địa bàn Huyện Thanh Trì 30 Bảng 2.4 Kết thi học sinh giỏi cấp TP trường THCS Huyện Thanh Trì 31 Bảng 2.5 Đội ngũ hiệu trưởng sáu trường THCS địa bàn Huyện Thanh Trì 32 Bảng 2.6 Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 20162017 33 Thực trạng nhận thức CBQL, GV tầm quan trọng hoạt động NCBH phát triển nghề nghiệp giáo viên 35 Thực trạng xây dựng kế hoạch NCBH tổ chuyên môn trường THCS Huyện Thanh Trì 36 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Thực trạng việc thực dạy minh họa tổ chuyên môn dự lớp giáo viên trường THCS Huyện Thanh Trì 37 Thực trạng việc thảo luận, chia sẻ học sau dự tổ chun mơn trường THCS Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 41 Thực trạng việc áp dụng học cho thực tế dạy học hàng ngày giáo viên trường THCS Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 43 Thực trạng đánh giá tầm quan trọng quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu học trường THCS Huyện Thanh Trì 45 Thực trạng đánh giá xây dựng kế hoạch NCBH Hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 46 Thực trạng bồi dưỡng lực NCBH cho giáo viên Hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì 48 Thực trạng đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động NCBH tổ chuyên môn Hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì 50 vii Bảng 2.16 Bảng 2.17 Thực trạng đánh giá kết thực hoạt động tổ chuyên môn theo hướng NCBH Hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì 52 Thực trạng tạo động lực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên học sinh Hiệu trưởng trường THCS Huyện Bảng 3.1 Thanh Trì 53 Kết mức độ tính cấp thiết biện pháp 81 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Kết mức độ tính khả thi biện pháp 82 Mức độ tương quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 83 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: So sánh mức độ nhận thức mức độ thực nội dung quản lý hoạt động NCBH hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì 54 Biểu đồ 2.2: So sánh mức độ nhận thức mức độ thực quản lý hoạt động NCBH hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì 55 Biểu đồ 3.1 Mức độ tương quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 84 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổ chuyên môn phận cấu thành máy tổ chức, quản lý trường THCS, THPT Trong trường tổ, nhóm chun mơn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp phận nghiệp vụ khác tổ chức Đảng, đoàn thể nhà trường nhằm thực chiến lượng phát triển nhà trường, chương trình giáo dục hoạt động giáo dục hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục Tổ chun mơn có vai trò quan trọng q trình thực đổi PPDH KTĐG, “trung tâm” bồi dưỡng giáo viên nhằm giúp giáo viên nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ; phát điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi khó khăn giáo viên trình giảng dạy giáo dục Chỉ có tổ chun mơn, giáo viên có điều kiện trực tiếp thuận lợi để rèn luyện bước nâng cao trình độ tay nghề Bởi HĐ TCM có tính tổ chức, chủ động mang tính tập thể cao, nơi thực hoạt động chia sẻ đồng nghiệp chuyên môn Nếu coi TCM với tư cách môi trường nâng cao lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhờ nâng cao chất lượng dạy học tinh thần cốt lõi “nghiên cứu học” TCM Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI định hướng cho giáo dục thời gian tới cần: “…tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học” [2,tr.6] Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đề giải pháp: “Củng cố, hoàn thiện hệ thống đào tạo giáo viên, đổi toàn diện nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục đủ sức thực đổi chương trình giáo dục phổ thơng sau 2015” [26,tr.10] Tuy nhiên, thực tế cho thấy tổ, nhóm chun mơn bộc lộ khó khăn vướng mắc cách thức hoạt động, quản lý dẫn đến hiệu buổi hoạt động hạn chế, khơng phát huy vai trò TCM nâng cao chất lượng dạy học, chưa trở thành môi trường để giáo viên phát triển nghề nghiệp cho Bên cạnh triển khai hoạt động nghiên cứu học, giáo viên TTCM chưa nắm rõ tinh thần đổi hoạt động TCM, dẫn tới việc nâng cao chất lượng HĐ TCM nhà trường chưa đạt Xuất phát từ thực trạng HĐ TCM, văn hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm 2013-2014, Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) đặt giải pháp quan trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV cán quản lý (CBQL) giáo dục : “Tập trung đổi hoạt động chun mơn tổ/nhóm chun mơn thơng qua hoạt động nghiên cứu học Tăng cường hoạt động dự thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá…”[5,tr.6] Tiếp theo, ngày 25/2/2014 Bộ GD&ĐT có Kế hoạch số 80/KH-BGDĐT tổ chức đổi hoạt động chuyên môn trường phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên [7] Năm học 2015-2016, Bộ GD&ĐT lại tiếp tục đạo văn hướng dẫn thực năm nhiệm vụ Giáo dục Trung học: “Tiếp tục đổi hoạt động tổ/nhóm chuyên môn sở GDTrH dựa nghiên cứu học Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán môn học sở GDTrH Chủ động triển khai hoạt động chuyên môn trang mạng “Trường học kết nối” để tổ chức, đạo hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán quản lý; tăng cường tổ chức hoạt động chun mơn trường, cụm trường, phòng/sở GDĐT” [8,tr.5] 89 tác triển khai hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH trường THCS toàn Thành phố, động viên khen thưởng trường có tiến bộ, rút kinh nghiệm với trường chưa làm tốt công tác đạo, thực hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH Phân cụm trường, đạo sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, phân công, tổ chức thực giải pháp “trường giúp trường” công tác bồi dưỡng giáo viên Tổ chức cho CBQL trường học tham quan, học hỏi kinh nghiệm điển hình tiên tiến giáo dục, học tập chuyên đề, cập nhật kiến thức QL trường học 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Atshushi Tsukui, Murase Masatsugu, 2014, Phân tích diễn ngơn nhận xét giáo viên học nghiên cứu số dân tộc thiểu số Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Đổi học tập – Nhà trường – Xã hội, tháng 12/2014 Hà Nội Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2013, Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI (số 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013) “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa – đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Bộ Giáo dục Đào tạo, 2009, Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thơng tư số 29/2009/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo, 2011, Thông tư ban hành điều lệ Trường THCS, Trường THPT Trường phổ thơng có nhiều cấp học, Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo, 2013, Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, 2013, Tài liệu hướng dẫn hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu học, Tài liệu tập huấn cho Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo, 2014, Tổ chức thực đổi hoạt động chuyên môn trường phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, 2015, Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016, Hà Nội Nguyễn Mậu Đức, Lê Huy Hoàng, 2012, Phương pháp bồi dưỡng 91 chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, sinh viên sư phạm thơng qua mơ hình “Nghiên cứu học”, Tạp chí Giáo dục 10 Nguyễn Minh Đạo, 1997, Cơ sở khoa học quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Phạm Minh Hạc, 2001, Một số vấn đề giáo dục, khoa học giáo dục, NXB Chính trị quốc gia 12 Bùi Minh Hiền (Chủ biên), 2006, Quản lý giáo dục, NXBĐHSP, Hà Nội 13 Nguyễn Hữu Hòa, 2009, "Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS tỉnh Đà Lạt- Lâm Đồng" - Luận văn Thạc sĩ QLGD 14 Đặng Vũ Hoạt - Hà Thế Ngữ, 1986, Giáo dục học, tập 1- Nhà xuất giáo dục 15 Phạm Quang Huân, 2012, Tổ chuyên môn trường phổ thông tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên, đăng tạp chí Giáo dục (số 286) 16 Wang Iverson, Trang Yoshida, M., 2005, Xây dựng hiểu biết việc nghiên cứu học 17 Trần Kiểm, 2007, Tiếp cận đại quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm 18 Trần Kiểm, 2012, Những vấn đề Khoa học quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm 19 Harold Koontz-Cyril-Odonnell-Heinz Weihrieh, 1992, Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Ngọc Quang, 1989, Những khái niệm quản lý giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Eisuke Saito, 2013, “Bài trình diễn phân tích học dựa nghiên cứu học”, Hội nghị đổi HĐ TCM theo NCBH, Bắc Giang tháng 3/2013 92 22 Eisuke Saito, 2014, Những vấn đề thách thức đổi dạy học, nhà trường xã hội, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Đổi học tập – Nhà trường – Xã hội, tháng 12/2014 Hà Nội 23 Eisuke Saito – Masatsugu Murase – Atsushi Tsukui – John Yeo, Khổng Thị Diễm Hằng dịch, 2015, Nghiên cứu học cộng đồng học tập, NXB ĐHSP 24 Tổ chức Plan Việt Nam, Những vấn đề chủ chốt nghiên cứu học Nhật Bản Hoa Kì: bàn luận phản hồi 25 Tổ chức Plan Việt Nam, Tài liệu hướng dẫn Hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu học 26 Thủ tướng phủ, 2012, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Quyết định số 711/QĐ-TT ngày 13 tháng năm 2012 27 Phạm Viết Vượng – Nguyễn Xuân Thức, 2011, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 28 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2005, Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 29 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 30 Yoshida Makoto (2003), Khái quát nghiên cứu học Japan, www.lessonstudy.com PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Về hoạt động nghiên cứu học tổ chun mơn Hiệu trưởng trường THCS huyện Thanh Trì Xin Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến cá nhân thực trạng hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường THCS nơi Thầy/Cô công tác nhằm giúp cho Hiệu trưởng có sở thực tiễn cho việc quản lý Nhà trường Đề nghị đánh dấu X vào ô mà Thầy/Cô cho phù hợp Nhận thức Thầy/Cô tầm quan trọng hoạt động NCBH phát triển nghề nghiệp giáo viên? Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiêt Đánh giá Thầy/Cô kết thực hoạt động NCBH trường? Tần suất thực Stt Nội dung Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch NCBH Các cá nhân nghiên cứu dạy soạn theo nhiệm vụ phân công Tổ chuyên môn thảo luận mục tiêu, nội dung dạy Cá nhân tự soạn - Sáng tạo cá nhân Tổ chuyên môn dự tiết dạy minh hoạ Tổ chuyên môn thảo luận Áp dụng cho thực tế dạy học hàng ngày Kết thực Rất Không thường thường Thường xuyên xuyên Tốt xuyên Khá T.bình Đánh giá Thầy/Cơ xây dựng kế hoạch NCBH tổ chuyên môn nhà trường? Mức độ nhận thức Nội dung Stt Rất quan trọng Lập kế hoạch dạy học TCM triển khai kế hoạch TCM phân công giáo viên cốt cán (hoặc GV tự nguyện) lựa chọn, nghiên cứu dạy Quan trọng Mức độ thực Không quan Tốt trọng Khá T.bình Đánh giá Thầy/Cơ thực trạng thực dạy minh họa tổ chuyên môn dự lớp giáo viên nhà trường? Stt Nội dung Người dạy Người dạy minh họa 1.1 GV tự nguyện người nhóm thiết kế lựa chọn Người dạy minh họa thay mặt 1.2 nhóm thiết kế thể ý tưởng thiết kế học Quan tâm đến khó khăn học sinh, lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, 1.3 gần gũi, dễ hiểu phù hợp với khả nhận thức học sinh Kết học kết 1.4 chung nhóm thiết kế Mức độ nhận thức Rất Khơng Quan quan quan trọng trọng trọng Mức độ thực Tốt Khá T.bình Người dự Người dự đứng vị trí thuận lợi để quan sát, ghi chép, quay phim, vẽ sơ đồ 2.1 chỗ ngồi học sinh cách dễ dàng Đặt trọng tâm quan sát vào biểu tâm lí, hành vi 2.2 tình huống, hoạt động học tập cụ thể học sinh Kết hợp sử dụng kĩ thuật: 2.3 nghe, nhìn, suy nghĩ, ghi chép quay phim, chụp ảnh,… Đánh giá Thầy/Cô thực trạng việc thảo luận, chia sẻ học sau dự mẫu tổ chuyên môn nhà trường? Mức độ nhận thức Stt Nội dung Dựa kết học tập học sinh rút kinh nghiệm Tập trung phân tích việc học HS, đưa minh chứng cụ thể Mọi người phát vấn đề học HS, tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục Người chủ trì tóm tắt vấn đề, tìm nguyên nhân giải pháp Mỗi GV tự rút học Mức độ thực Rất Khơng quan Quan quan Tốt Khá T.bình trọng trọng trọng Đánh giá Thầy/Cô thực trạng việc áp dụng học cho thực tế dạy học hàng ngày giáo viên nhà trường? Stt Nội dung Mức độ nhận thức Mức độ thực Rất Khơng quan Quan quan Tốt Khá T.bình trọng trọng trọng Giáo viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, kiểm nghiệm học để dạy lại học đó, chuẩn bị minh hoạ áp dụng dạy hàng ngày Giáo viên trao đổi vấn đề thắc mắc, băn khoăn HĐ TCM Giáo viên không ngừng nâng cao lực chuyên môn để đảm bảo tôt việc nâng cao chất lượng dạy Đồng chí vui lòng cho biết thêm thông tin cá nhân: Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Năm vào ngành: Chức vụ/Chuyên môn: Đơn vị công tác (tổ, trường): Chân thành cảm ơn đồng chí! PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Về quản lý hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn Hiệu trưởng trường THCS huyện Thanh Trì Xin Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến cá nhân thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn Hiệu trưởng trường THCS, nơi Thầy/Cô cơng tác nhằm giúp cho Hiệu trưởng có sở thực tiễn cho việc quản lý Nhà trường Đề nghị đánh dấu X vào ô mà Thầy/Cô cho phù hợp Đánh giá Thầy/Cô tầm quan trọng quản lý hoạt động NCBH phát triển nghề nghiệp giáo viên? Rất Stt Biện pháp quản lý quan trọng Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động NCBH nhà trường Bồi dưỡng lực NCBH cho giáo viên Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động NCBH Đánh giá kết thực nhiệm vụ NCBH tổ chuyên môn Tạo động lực cho đội ngũ TTCM, GV học sinh Quan trọng Không quan trọng Đánh giá Thầy/Cô xây dựng kế hoạch NCBH Hiệu trưởng? Stt Nội dung Phân tích thực trạng hoạt động NCBH quản lý hoạt động NCBH Mức độ nhận thức Mức độ thực Rất Không quan Quan quan Tốt Khá T.bình trọng trọng trọng Xác định mục tiêu, tiêu cần đạt hoạt động NCBH đánh giá tính khả thi tiêu, mục tiêu Xác định hoạt động NCBH nhà trường tương ứng với mục tiêu Xác định nguồn lực thực hoạt động NCBH nhà trường Xác định biện pháp số theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động NCBH nhà trường Trình bày kế hoạch NCBH nhà trường trước Hội đồng sư phạm Đánh giá Thầy/Cô công tác tổ chức bồi dưỡng lực NCBH cho giáo viên Hiệu trưởng? Stt Nội dung Thay đổi nhận thức GV HĐ TCM Mời chuyên gia bồi dưỡng kiến thức phát triển kĩ NCBH cho GV Tổ chức làm mẫu (một tổ CM GV cốt cán tổ) học cụ thể Bồi dưỡng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức điều hành cho TTCM Mức độ nhận thức Mức độ thực Rất Khơng Quan quan quan Tốt Khá T.bình trọng trọng trọng Đánh giá Thầy/Cô công tác đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động NCBH Hiệu trưởng? Mức độ nhận thức Mức độ thực Rất Khơng Quan quan quan Tốt Khá T.bình trọng trọng trọng Stt Nội dung Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch NCBH Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên đầu đàn hoạt động NCBH nhà trường tổ chuyên môn Giám sát việc thực quy trình NCBH tổ chuyên môn Chỉ đạo tổ chuyên môn trọng nâng cao chất lượng buổi thảo luận cho dạy nghiên cứu Phát triển tổ chuyên môn theo tinh thần “Tổ chức biết học hỏi” Ý kiến Thầy/Cô việc đánh giá hoạt động TCM theo NCBH Hiệu trưởng tổ chuyên môn? Stt Nội dung Đánh giá việc thực quy trình NCBH tổ chuyên môn Đánh giá việc chia sẻ kiến thức chuyên môn, đổi PPDH giáo viên tổ chuyên môn Đánh giá việc hỗ trợ trợ giúp để hồn thiện kĩ có, bổ sung kĩ giải vấn đề liên quan tới lớp học giáo viên tổ chuyên môn Đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn thực NCBH nhà trường đề đề Mức độ nhận thức Mức độ thực Rất Khơng Quan quan quan Tốt Khá T.bình trọng trọng trọng Đánh giá Thầy/Cô việc xây dựng chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn giáo viên Hiệu trưởng? Nội dung Stt Mức độ nhận thức Mức độ thực Rất Khơng Quan quan quan Tốt Khá T.bình trọng trọng trọng Xây dựng sách động viên, khen thưởng phê bình kịp thời, cơng khách quan Tạo mơi trường làm việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, tôn trọng cá nhân Thông qua hình thức tổ chức dạy học, hoạt động ngoại khóa để giáo dục học sinh có động học tập đắn, ước mơ, hoài bão cho tương lai Đồng chí vui lòng cho biết thêm thơng tin cá nhân: Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Năm vào ngành: Chức vụ/Chuyên môn: Đơn vị công tác (tổ, trường) Xin chân thành cảm ơn đồng chí! PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Cán quản lý, giáo viên tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Quản lý hoạt động chun mơn theo nghiên cứu học trưòng THCS huyện Thanh Trì Để nâng cao chất lượng cơng tác QL hoạt động tổ chuyên môn theo hướng NCBH hiệu trưởng trường THCS huyện Thanh Trì, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý cách đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến đồng chí Tính cấp thiết Tính khả thi Biện pháp QL sinh hoạt tổ chun Rất Ít Khơng TT Cần Rất Chưa môn theo NCBH cần cần cần Tốt TB thiết tốt tốt thiết thiết thiết Nâng cao nhận thức cho TTCM đội ngũ giáo viên ý nghĩa, tầm quan trọng HĐ TCM theo NCBH cách thức tiến hành Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH TCM nhà trường Triển khai bồi dưỡng kiến thức NCBH cho CBQL, GV Tổ chức bồi dưỡng kiến thức lực quản lý cho CBQL, TTCM theo NCBH Xây dựng môi trường thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ TTCM GV tích cực thực hoạt động NCBH Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH Chi đạo xây dựng mạng lưới kết nối TCM ngồi nhà trường thơng qua khai thác website “Trường học kết nối” Đồng chí vui lòng cho biết thêm thơng tin cá nhân: Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Năm vào ngành: Chức vụ/Chuyên môn: Đơn vị công tác (tổ, trường) Xin chân thành cảm ơn đồng chí! ... cơng trình nghiên cứu quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu học trường THCS Xuất phát từ lí trên, đề tài: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu học trường THCS Huyện Thanh. .. quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC... nghiên cứu Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH hiệu trưởng trường THCS Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội Giả thuyết khoa học Hoạt động tổ chuyên môn theo NCBH trường THCS địa bàn Huyện Thanh Trì
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay