Ôn lý thuyết học kỳ 2-12(2009)

20 228 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:25

. - Mặt Trời luôn bức xạ năng lượng ra xung quanh. Hằng số Mặt Trời là H= 1360W/m 2 . Các hạt sơ cấp Phôtôn Các leptôn Các hađrôn Mêzôn Nuclôn Hipêron Barion. Phôtôn (lượng tử ánh sáng) (m o = 0) b) Các leptôn (m 0 : 0 – 200m e ) : gồm các hạt nhẹ như như êlectron, pôzitrôn, nơtrinô, mêzôn μ … c) Các hađrôn (
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn lý thuyết học kỳ 2-12(2009), Ôn lý thuyết học kỳ 2-12(2009), Ôn lý thuyết học kỳ 2-12(2009)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay