Tìm hiểu về IAAS OpenStack

35 36 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2018, 22:56

Điện toán đám mây (Cloud Computing) hiện nay đang là một xu thế về công nghệ về các dịch vụ lưu trữ, nền tảng dịch vụ, ứng dụng, … Cloud Computing là mô hình cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng tài nguyên có thể được tính toán (ví dụ: mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ) theo nhu cầu một cách thuận tiện và nhanh chóng; đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng, giảm thiểu các giao tiếp với nhà cung cấp. Công nghệ điện toán đám mây cũng là một tiềm năng rất lớn trong tương lai bởi những ưu điểm vượt trội của nó.OpenStack là một phầm mềm mã nguồn mở hỗ trợ việc xây dựng một hệ thống Cloud Computing, OpenStack được rất nhiều các nhà phát triển thực hiện xây dựng và hoàn thiện trong các năm vừa qua và cả trong tương lai để hoàn thiện phát triển theo các xu hướng, yêu cầu về công nghệ nhu cầu của các cá nhân tổ chức sử dụng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về IAAS OpenStack, Tìm hiểu về IAAS OpenStack, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY, 5 AN TOÀN BẢO MẬT TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY, CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ OPENSTACK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay