Tư duy chính trị hồ chí minh – những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận ( Luận án tiến sĩ)

179 139 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2018, 19:14

Tư duy chính trị Hồ Chí Minh – những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luậnTư duy chính trị Hồ Chí Minh – những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luậnTư duy chính trị Hồ Chí Minh – những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luậnTư duy chính trị Hồ Chí Minh – những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luậnTư duy chính trị Hồ Chí Minh – những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận 5 ý tưởng Walzer kết nối chúng vào dòng tưởng trị rộng lớn Ngồi ra, sách bao gồm vấn gần với Walzer loạt vấn đề thời sự, thư mục chi tiết tác phẩm ông Trong tác phẩm Political Thinking: The Perennial Questions (2004) (Tư trị: Các câu hỏi tồn mãi) mình, Glenn Tinder cho rằng: "tư trị dựa số quan niệm đặc biệt chất người trị khuấy động tưởng cách tập trung vào vấn đề giới trị khơng phải câu trả lời Ngoài ra, câu trả lời triết học vĩ đại "cho câu hỏi truy tìm, giúp học sinh hiểu tầm quan trọng lịch sử đương đại câu hỏi trị đời sống trị” Một số cơng trình khác dựa nghiên cứu thực chứng phân tích lý trị Sự khác biệt Tương thích: Hai khía cạnh trị W Russell Neuman đề cập đến khác biệt khái niệm, đề cập đến số lượng yếu tố thơng tin trị rời rạc mà cá nhân sử dụng đánh giá vấn đề trị Hai phương diện trị liên quan đến xử lý thơng tin trị Dựa kết vấn sâu, phân tích cho thấy thay đổi đáng kể cách công dân liên quan đến điều kiện sống, đến người xung quan trị Các tác giả cho giáo dục đóng vai trò trung tâm việc giải thích mơ hình Kết khảo sát cho thấy có số mối quan hệ tương tác đáng ngạc nhiên giáo dục mơ hình trị Cấu trúc trị: mơ hình đa chiều kích JOEY SPRAGUE cho trị nên xem xét đa chiều Mơ hình trị chiều khơng phù hợp với biết trị - đấu trường nhiều xung đột lợi ích Nó khơng tương thích với biết cấu trúc nhận thức người - bối cảnh phụ thuộc Trong báo lập luận đưa trị nên đặc trưng nhiều phương diện giao đại diện cho 1) mâu thuẫn giai cấp, giới tính quan hệ cộng đồng; 2) phân tách thống trị bị trị 3) phân biệt phân tích trừu tượng có sẵn cho người dân đồng cảm họ tình cụ thể Các tác giả đưa mơ hình kết hợp phương thức kiểm tra Luận án đầy đủ file: Luận án Full .. .Luận án đầy đủ file: Luận án Full
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư duy chính trị hồ chí minh – những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận ( Luận án tiến sĩ), Tư duy chính trị hồ chí minh – những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn