Đề tiêu chuẩn 3 môn Vật lý 2018 có lời giải

8 845 47
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 15:55

Tải trọn đề link sau https://goo.gl/BnwM 9S BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Vật - ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề  MA TRẬN ĐỀ THI Cấp độ nhận thức Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng Dao động Câu Câu 22 Câu 23, 26, 34 Câu 36 Sóng học Câu Câu 20 Câu 27 Câu 38 Điện xoay chiều Câu Câu 15, 17 Câu 28, 32, 35 Câu 37, 40 Dao động sóng điện Câu 3, 10 từ Sóng ánh sáng Câu Câu 11, 13 Lượng tử ánh sáng Câu Câu 12, 19 Hạt nhân nguyên tử Câu Điện học Câu 18 Câu 24, 25, 30, 33 Câu 29, 31 Câu Câu 21 10 Quang học Câu Câu 14, 16 10 Câu 39 Từ học Tổng 12 13 40 Cho biết: số Plăng h = 6, 625.10−34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1, 6.10−19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Nhóm câu hỏi Nhận biết Câu 1: Một nam châm thẳng NS đặt vng góc với mặt phẳng khung dây kín (C) Trong trường hợp sau dòng điện cảm ứng xuất khung dây kín (C) A Nam châm cố định quay (C) quanh trục xx’ http://dethithpt.com B Tịnh tiến (C) nam châm chiều, vận tốc C Giữ khung dây (C) cố định, tịnh tiến nam châm xa khung dây (C) D Giữ khung dây (C) cố định, quay nam châm quanh trục xx’ Câu 2: Khi từ thông qua khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức Φ = Φ cos ωt (với Φ ω không đổi) khung dây xuất suất điện động cảm ứng biểu thức e = E cos ( ωt + ϕ ) Giá trị ϕ A B − π C π D π Câu 3: Trong sơ đồ khối máy thu vơ tuyến đơn giản khơng phận sau đây? A Mạch khuếch đạ âm tần B Mạch biến điệu C Loa D Mạch tách sóng 12 14 Câu 4: Khi so sánh hạt nhân C hạt nhân C , phát biểu sau đúng? A Số nuclôn hạt nhân 126 C số nuclôn hạt nhân 146 C 12 14 B Điện tích hạt nhân C nhỏ điện tích hạt nhân C C Số prôtôn hạt nhân 126 C lớn số prôtôn hạt nhân 146 C 12 14 D Số nơtron hạt nhân C nhỏ số nơtron hạt nhân C Câu 5: Gọi ε D lượng photon ánh sáng đỏ, ε L lượng photon ánh sáng lục, ε V lượng photon ánh sáng vàng Sắp xếp sau A ε V > ε L > ε D B ε L > ε V > ε D C ε L > ε D > ε V D ε D > ε V > ε L Câu 6: Trong thực hành, để đo gia tốc trọng trường, học sinh dùng lắc đơn chiều dài dây treo 80 cm Khi cho lắc dao động điều hòa, học sinh thấy lắc thực 20 dao động toàn phần thời gian 36 s Theo kết thí nghiệm trên, gia tốc trọng trường nơi học sinh làm thí nghiệm A 9,748 m/s2 B 9,874 m/s2 C 9,847 m/s2 D 9,783 m/s2 Câu 7: Một sóng âm chu kì 80 ms Sóng âm A âm nghe B siêu âm C truyền chân không D hạ âm Câu 8: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia tử ngoại bước sóng lớn 0,76 μm B Tia tử ngoại sử dụng để dò tìm khuyết tật bên vật đúc kim loại C Tia tử ngoại khơng khả gây tượng quang điện D Tia tử ngoại bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh http://dethithpt.com Câu 9: Chiếu ba tia sáng truyền từ khơng khí đến ba môi trường suốt 1, 2, góc tới i góc khúc xạ ba môi trường r1 , r2 , r3 với r1 > r2 > r3 Hiện tượng phản xạ tồn khơng thể xảy ánh sáng truyền từ môi trường A vào B vào C vào D vào Câu 10: Một sóng điện từ truyền theo hướng Đơng - Tây Tại điểm phương truyền sóng, vectơ từ trường độ lớn nửa giá trị cực đại phương Nam - Bắc vectơ điện trường độ lớn A nửa giá trị cực đại hướng thẳng đứng từ lên B nửa giá trị cực đại hướng thẳng đứng từ xuống C D cực đại hướng thẳng đứng từ xuống Nhóm câu hỏi Thơng hiểu Câu 11: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,50.10‒6 m B 0,55.10‒6 m C 0,45.10‒6 m D 0,60.10‒6 m Câu 12: Biết cơng êlectron kim loại canxi, kali, bạc đồng 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV 4,14 eV Chiếu ánh sáng bước sóng 0,33 μm vào bề mặt kim loại Hiện tượng quang điện không xảy với kim loại sau đây? A Kali đồng B Canxi bạc C Bạc đồng D Kali canxi Câu 13: Chiết suất thuỷ tinh ánh sáng đỏ n đ ánh sáng tím nt 0,07 Nếu thủy tinh tốc độ truyền ánh sáng đỏ lớn tốc độ truyền ánh sáng tím 9,154.10 m/s giá trị nđ A 1,48 B 1,50 C 1,53 D 1,55 Câu 14: Mắt thường khoảng cách từ thấu kính mắt tới màng lưới 16 mm Điểm cực cận cách mắt 25 cm Tiêu cự thấu kính mắt khơng điều tiết điều tiết tối đa A 17 mm 16 mm B 16 mm 15 mm C 16 mm 17 mm D 15 mm 16 mm Câu 15: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện điện dung 18 nF cuộn cảm độ tự cảm μH Trong mạch dao động điện từ với hiệu điện cực đại hai tụ điện 2,4 V Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch giá trị A 92,95 mA B 131,45 mA C 65,73 mA D 212,54 mA Câu 16: Một người sử dụng kính thiên văn để ngắm chừng vơ cực Vật kính tiêu cự m, vật kính thị kính cách 104 cm Số bội giác kính là? A 25 B 10 C 10,4 http://dethithpt.com D 15 Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều 120 V - 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C Điện áp hiệu dụng hai bảng tụ điện 96 V Giá trị C A 2.10−4 F 3π B 3.10−4 F 2π C 3.10−4 F 4π D 2.10−4 F π Câu 18: Một điện tích điểm q = 10‒9 C chuyển động từ A tới B tam giác ABC điện trường đường sức điện song song với BC, chiều hướng từ B đến C E = 2.10 V/m Tam giác ABC cạnh a = 20 cm Công lực điện là? A 4.10−6 J B −4.10−6 J C 2.10−6 J D −2.10−6 J Câu 19: Đối với nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K ngun tử phát phơtơn ứng với bước sóng 121,8 nm Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L nguyên tử phát phôtôn ứng với bước sóng 656,3 nm Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K, nguyên tử phát phôtôn ứng với bước sóng A 534,5 nm B 95,7 nm C 102,7 nm D 309,1 nm Câu 20: Một động đất phát đồng thời hai sóng đất sóng ngang (S) sóng dọc (P) Biết tốc độ sóng (S) 34,5 km/s sóng (P) km/s Một máy địa chấn ghi sóng (S) sóng (P) cho thấy sóng (S) đến sớm sóng (P) phút Tâm động đất cách máy ghi A 250 km B 25 km C 5000 km D 2500 km Câu 21: Trong máy gia tốc, ion He2+ (mỗi ion khối lượng 6,64.10‒27 kg), gia tốc tới vận tốc độ lớn 1,25.107 m/s Nó vào từ trường cảm ứng từ B = 1,3 T, vecto cảm ứng từ vng góc với vận tốc hạt Lực từ tác dụng lên ion độ lớn A 5,2 mN B 5,2 μN C 5,2 nN D 5,2 pN Câu 22: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương π π   x1 = 5cos 10πt − ÷ cm x = 5sin 10πt + ÷ cm 3 2   Tốc độ trung bình vật từ t = đến qua vị trí cân lần đầu A 0,47 m/s B 2,47 m/s C 0,87 m/s D 1,47 m/s Nhóm câu hỏi Vận dụng Câu 23: Một vật dao động điều hòa trục Ox (vị trí cân O gốc năng) Gọi ∆ t khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật động Tại thời điểm t, vật tốc độ 8π cm/s độ lớn gia tốc 96π2 (cm/s2); sau khoảng thời gian Δt vật tốc độ 24π (cm/s) Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 24: Nối cặp nhiệt điện đồng - constantan với milivôn kế tạo thành mạch kín Nhúng mối hàn hàn thứ vào nước đá tan mối hàn thứ hai vào nước sôi Biết hệ số nhiệt điện động cặp nhiệt điện 42,5 μV/K Số milivôn kế là? http://dethithpt.com A 4,25 V B 42,5 mV C 42,5 V D 4,25 mV Câu 25: Hai điện trở R = 6Ω R = 12Ω mắc song song nối vào hai cực nguồn điện chiều điện trở Ω , cường độ dòng điện chay qua nguồn A Nếu tháo điện trở R2 khỏi mạch điện cường độ dòng điện chạy qua R1 là? A 1,5 A B A C 0,67 A D A Câu 26: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s nơi gia tốc rơi tự 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Vật nhỏ lắc khối lượng 50 g Lực kéo cực đại tác dụng lên vật 0,05 N Lực căng dây vật nhỏ qua vị trí mà nửa động A 0,5050 N B 0,5025 N C 0,4950 N D 0,4975 N Câu 27: Một sợi dây AB dài 24 cm, hai đầu cố định, sóng dừng với hai bụng sóng Khi dây duỗi thẳng, M N hai điểm dây chia sợi dây thành ba đoạn Tỉ số khoảng cách lớn nhỏ hai điểm M N trình sợi dây dao động 1,25 Biên độ dao động bụng sóng A cm B cm C m D 3 cm Câu 28: Điện truyền từ nhà máy điện A cơng suất khơng đổi tới nơi tiêu thụ B đường dây pha Nếu điện áp truyền U B lắp máy hạ áp với tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp k = 30 đáp ứng 20 nhu cầu điện B Bây muốn cung 21 cấp đủ điện cho B với điện áp truyền 2U B phải dùng máy hạ áp k A 63 B 58 C.53 D 44 Câu 29: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song khơng khí cách cm, cường độ dòng điện A ngược chiều Cảm ứng từ điểm cách hai dây cm cm ? A 0,167.10−5 T B 1,15.10−5 T C 1, 67.10−5 T D 1,15.10−10 T Câu 30: Hai nguồn giống suất điện động điện trở E r ghép thành Mạch mắc với điện trở R = Ω Nếu hai nguồn mắc song song cường độ dòng điện chạy qua R 1,5 A, mắc nối tiếp cường độ dòng điện chạy qua R A Giá trị E r A 5,4 V 1,2 Ω B 3,6 V 1,8Ω C 4,8 V 1,5Ω D 6,4 V 2Ω Câu 31: Hai kim loại thẳng đứng điện trở không đáng kể, hai đầu nối với điện trở R, kim loại MN chiều dài l , khối lượng m thả nhẹ tiếp xúc, không ma sát với hai kim loại thẳng đứng, MN nằm ur ngang q trình chuyển động Từ trường vecto cảm ứng B ln vng góc với mặt phẳng khung hình Tốc độ cực đại MN ? A v max = mg RB2 l B v max = C v max = B2 l mgR D v m = mgR Bl mgR B2 l http://dethithpt.com Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm RLC nối tiếp, cuộn cảm thuần, tụ điện điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại Khi điện áp hiệu dụng R 75 V điện áp tức thời hai tụ điện 50 điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 75 V Điện áp hiệu dụng đoạn mạch A 150 V B 150 V C 75 V D 75 V Câu 33: Hai cầu nhỏ giống hệt tích điện dấu giá trị khác nhau, đặt hai cầu điểm A B chân khơng chúng đẩy lực F Cho hai cầu tiếp xúc đặt lại vào điểm A B cũ thấy chúng đẩy lực F Nhận định sau đúng? A F1 > F2 B F1 < F2 C F1 = F2 D F1 = 2F2 Câu 34: Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 100 g lò xo độ cứng 10 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang hệ số ma sát 0,2 Lấy g = l0 m/s Đưa vật tới vị trí lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ Ngay sau thả vật, chuyển động theo chiều dương Tốc độ cực đại vật nhỏ q trình chuyển động theo chiều âm lần A 0,80 m/s B 0,35 m/s C 0,40 m/s D 0,70 m/s Câu 35: ba phần tử gồm điện trở R; cuộn dây điện trở r = 0,5R; tụ điện C Mắc ba phần tử song song với mắc vào hiệu điện khơng đổi U dòng điện mạch cường độ I Khi mắc nối tiếp ba phần tử mắc vào nguồn xoay chiều giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng ba phần tử Cường độ dòng điện qua mạch lúc giá trị hiệu dụng xấp xỉ A 0,29I B 0,33I C 0,251 D 0,22I Nhóm câu hỏi Vận dụng cao Câu 36: Vật nặng lắc đơn khối lượng 100 g mang điện tích ‒10μC dao động điều hòa với biên độ góc 6° Khi vật nặng qua vị trí cân người ta thiết lập điện trường theo phương thẳng đứng hướng xuống với cường độ 25 kV/m Lấy g = 10 m/s Biên độ góc vật sau A 3° ( ) B ° C 6° ( ) D ° Câu 37: Đặt điện áp u = U cos ωt (V), U0 khơng đổi ω hay đổi được, vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L = H tụ điện điện 4π dung C mắc nối tiếp Khi ω = ω0 hệ số công suất mạch cực đại Khi ω = ω1 ω = ω2 hệ số cơng suất mạch 0,5 Biết ω2 − ω1 = 200π rad/s Giá trị R A 50Ω B 100Ω C 150Ω D 200Ω Câu 38: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số đặt hai điểm S S2 cách 10 cm Xét http://dethithpt.com điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn xa a b Cho biết b ‒ a = 12 cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn thẳng nối hai nguồn A B C D Câu 39: Hai kim loại A, B hình tròn đặt gần nhau, đối diện (trong chân không) A nối với cực âm B nối với cực dương nguồn điện chiều Để làm bứt electron từ mặt A người ta chiếu chùm ánh sáng đơn sắc công suất 4,9 mW mà photon lượng 9,8.10‒19 J vào mặt A 100 phơton chiếu vào electron quang điện bứt Một số electron bứt chuyển động đến B để tạo dòng điện cường độ 1,6 μA Tỉ lệ phần trăm electron quang điện bứt khỏi A không đến B A 30% B 20% C 70% D 80% Câu 40: Cho mạch điện hình vẽ X, Y hai hộp, hộp chứa phần tử điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Ampe kế điện trở nhỏ, f vơn kế điện trở lớn Các vơn kế ampe kế đo dòng điện chiều xoay chiều Ban đầu mắc vào điểm N D vào nguồn điện khơng đổi vơn kế V 45 V ampe kế 1,5 A Sau đó, mắc M, D vào nguồn điện xoay chiều điện áp u = 120 cos100πt V ampe kế A, hai vơn kế giá trị điện áp uMN lệch pha 0,5π với uND Sau tiếp tục thay đổi điện dung tụ điện mạch thấy số vơn kế V1 lớn U1max, giá trị U1max gần với giá trị sau nhất: A 120 V B 90 V C 105 V D 85 V ĐÁP ÁN Tải đáp án link sau: https://goo.gl/BnwM9S ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Để xuất dòng điện cảm ứng nam châm vòng dây phải chuyển động tương  Đáp án C Câu 2: + ec = dφ d ( φ0 cosωt ) π  = = −ωφ0 sin ωt = E 0cos  ωt − ÷ dt dt 2  →ϕ=− π http://dethithpt.com  Đáp án B  Tải lời giải link sau: https://goo.gl/BnwM9S http://dethithpt.com ... điện có điện dung 18 nF cuộn cảm có độ tự cảm μH Trong mạch có dao động điện từ với hiệu điện cực đại hai tụ điện 2,4 V Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị A 92,95 mA B 131 ,45 mA C 65, 73. .. F1 = F2 D F1 = 2F2 Câu 34 : Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g lò xo có độ cứng 10 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát 0,2 Lấy g = l0 m/s Đưa vật tới vị trí lò xo bị... thả vật, chuyển động theo chiều dương Tốc độ cực đại vật nhỏ q trình chuyển động theo chiều âm lần A 0,80 m/s B 0 ,35 m/s C 0,40 m/s D 0,70 m/s Câu 35 : Có ba phần tử gồm điện trở R; cuộn dây có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tiêu chuẩn 3 môn Vật lý 2018 có lời giải, Đề tiêu chuẩn 3 môn Vật lý 2018 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn