ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 AN DONG

1 39 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:21

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM Trường THCS, THPT An Đông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2016-2017 ) MÔN: VẬT LÝ LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút Câu (2 điểm): a) Nêu định nghĩa công trường hợp tổng quát viết công thức để tính cơng ur b) Một lực F có độ lớn 10 N tác dụng lên vật m làm điểm đặt ur ur lực F chuyển dời đoạn AB = m thời gian giây Biết lực F ur có hướng hình vẽ Tính cơng suất trung bình lực F đoạn đường AB Câu (1,5 điểm): Nêu đặc điểm chất rắn kết tinh Câu (1 điểm): Viết công thức định luật bảo toàn hai trường hợp: a) Vật chịu tác dụng trọng lực b) Vật chịu tác dụng lực đàn hồi Câu (1,5 điểm): a) Nêu định nghĩa nội nhiệt động lực học b) Người ta truyền cho khối khí xi-lanh nhiệt lượng 120 J Khí nở đẩy pit-tơng di chuyển Cơng khí thực q trình 20 J Nội khối khí tăng hay giảm jun? Câu (2 điểm): Một khối khí lý tưởng nhiệt độ 270C tích 10 lít, áp suất atm biến đổi qua hai giai đoạn :  Giai đoạn 1: biến đổi đẳng tích, áp suất tăng gấp đôi  Giai đoạn 2: biến đổi đẳng áp, thể tích sau 15 lít a) Tính nhiệt độ sau khối khí b) Vẽ đồ thị biểu diễn trình biến đổi hệ trục tọa độ (p,V) (cần ghi rõ số liệu trục) Câu (2 điểm): Một vật A có khối lượng chuyển động nhanh dần không vận tốc đầu đường ngang tác dụng lực kéo nằm ngang có độ lớn 7000 N, sau quãng đường 100 m vật A đạt vận tốc 72 km/h Lấy g = 10 m/s2 Coi hệ số ma sát không đổi a) Hãy áp dụng định lí động để tính hệ số ma sát vật mặt đường b) Tại thời điểm vật A đạt vận tốc 72 km/h, va chạm mềm với vật B có khối lượng 250 kg đứng yên Tính vận tốc hai vật A, B sau thời điểm va chạm Bỏ qua tác dụng lực kéo lực ma sát thời gian xảy va chạm./
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 AN DONG , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 AN DONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay