ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:21

Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM Trường THCS-THPT Đức Trí ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016-2017 MÔN VẬT LÝ LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 điểm) Phát biểu định luật bảo toàn cho vật chuyển động trọng trường Viết biểu thức Câu (1,5 điểm) Phát biểu viết biểu thức định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt Câu (1,0 điểm) Định nghĩa nội Gọi tên cách làm thay đổi nội miếng đồng chà sát mặt bàn cho vào nước nóng Câu (1,0 điểm) Hiệu ứng nhà kính gì? Hãy đề xuất giải pháp hạn chế khí nhà kính Câu (1,5 điểm) Người ta tác dụng lực có độ lớn khơng đổi 200N lên píttơng nén khí làm píttơng dịch chuyển 30cm nội khối khí xilanh tăng thêm 40J Khối khí tỏa nhiệt lượng bao nhiêu? Câu (1,0 điểm) Thả miếng thép kg nhiệt độ t vào bình đựng lít nước 70C Sau cân nhiệt độ cuối 30 C Bỏ qua tỏa nhiệt môi trường Biết nhiệt dung riêng thép, nước 460J/kg.K, 4200J/kg.K Tìm nhiệt độ ban đầu t1 miếng thép Câu (2,5 điểm) Một lượng khí xi lanh ban đầu tích V = 10 lít, nhiệt độ 2270C, áp suất p1 = atm biến đổi qua trình liên tiếp: + Dãn nở đẳng nhiệt để áp suất giảm lần + Làm lạnh đẳng áp thể tích trở ban đầu a) Hãy xác định thông số (p, V, T) chưa biết trạng trái b) Vẽ đồ thị biểu diễn q trình biến đổi trạng thái khí hệ trục (OpV) - HẾT - Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM Trường THCS-THPT Đức Trí ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016-2017 MÔN VẬT LÝ LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 điểm) Phát biểu định luật bảo toàn cho vật chuyển động trọng trường Viết biểu thức Câu (1,5 điểm) Phát biểu viết biểu thức định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt Câu (1,0 điểm) Định nghĩa nội Gọi tên cách làm thay đổi nội miếng đồng chà sát mặt bàn cho vào nước nóng Câu (1,0 điểm) Hiệu ứng nhà kính gì? Hãy đề xuất giải pháp hạn chế khí nhà kính Câu (1,5 điểm) Người ta tác dụng lực có độ lớn khơng đổi 200N lên píttơng nén khí làm píttơng dịch chuyển 30cm nội khối khí xilanh tăng thêm 40J Khối khí tỏa nhiệt lượng bao nhiêu? Câu (1,0 điểm) Thả miếng thép kg nhiệt độ t vào bình đựng lít nước 70C Sau cân nhiệt độ cuối 30 C Bỏ qua tỏa nhiệt môi trường Biết nhiệt dung riêng thép, nước 460J/kg.K, 4200J/kg.K Tìm nhiệt độ ban đầu t1 miếng thép Câu (2,5 điểm) Một lượng khí xi lanh ban đầu tích V = 10 lít, nhiệt độ 2270C, áp suất p1 = atm biến đổi qua trình liên tiếp: + Dãn nở đẳng nhiệt để áp suất giảm lần + Làm lạnh đẳng áp thể tích trở ban đầu a) Hãy xác định thông số (p, V, T) chưa biết trạng trái b) Vẽ đồ thị biểu diễn trình biến đổi trạng thái khí hệ trục (OpV) - HẾT - ...Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM Trường THCS-THPT Đức Trí ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016- 2017 MÔN VẬT LÝ LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 điểm)... 4200J/kg.K Tìm nhiệt độ ban đầu t1 miếng thép Câu (2,5 điểm) Một lượng khí xi lanh ban đầu tích V = 10 lít, nhiệt độ 2270C, áp suất p1 = atm biến đổi qua trình liên tiếp: + Dãn nở đẳng nhiệt để áp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay