ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hòa bình

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:21

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG TiH- THCS – THPT HỊA BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Vật Lý – Khối 10 Năm học: 20162017 Thời gian: 45 phút – không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC: Theo chương trình Chuẩn Câu (1.0 điểm): So sánh lực tương tác phân tử chất thể khí thể lỏng Câu (1.5 điểm): Phát biểu nguyên lý nhiệt động lực học Viết công thức Nêu rõ qui ước dấu Câu (1.0 điểm): Đường đẳng nhiệt gì? Vẽ đường đẳng nhiệt hệ tọa độ (p,V) (p,T) Câu (1.5 điểm): Phát biểu định luật Sác – Lơ Viết công thức V(l) Câu (2.0 điểm): (3) (2) Cho đồ thị a Cho biết tên q trình biến đổi chất khí Nhận xét thay đổi thông số b (1) Vẽ lại (p,V) O T(K) Câu (1.0 điểm): Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5J cho chất khí đựng xilanh đặt nằm ngang Chất khí nở ra, đẩy pittơng đoạn 5cm Tính độ biến thiên nội chất khí Biết lực ma sát pittơng xilanh có độ lớn 20N Câu (1.0 điểm): Một ray dài 15 m lắp đường sắt 25 0C Phải để hở hai đầu bề rộng để nhiệt độ nóng lên đến 600C đủ chỗ cho ray dãn ra? Biết  = 12.10-6 K-1 Câu (1.0 điểm): Khí nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích lít, áp suất tăng thêm 0,7atm Tính áp suất ban đầu khí Hết Học sinh khơng phép sử dụng tài liệu, giám thị coi thi khơng giải thích thêm 1 ĐÁP ÁN VẬT LÝ 10 Câu 1đ Câu 1,5đ Câu 1đ Câu 1,5đ Câu 2,0đ Câu 1đ Câu 1,0đ Câu 1,0đ - thể khí, lực tương tác phân tử yếu nên phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn - thể lỏng, lực tương tác phân tử lớn thể khí nên phân tử dao động xung quanh vị trí cân di chuyển Độ biến thiên nội hệ tổng công nhiệt lượng mà hệ nhận ΔU = A+Q Hệ nhận nhiệt lượng Q>0; Hệ truyền nhiệt lượng Q0; hệ thực cơng A (2): q trình đẳng áp p khơng đổi; V tăng ; T tăng Quá trình (2) –> (3): q trình đẳng tích V khơng đổi; T giảm; p giảm Quá trình (3) –> (1): trình đẳng nhiệt T không đổi; V giảm; p tăng 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Vẽ (p,V): sai trình – 0,25đ Đổi S = 5cm = 0,05 m Nhận nhiệt lượng nên : Q > 0: Q=1,5J Nhận nhiệt lượng nên khí sinh cơng: A < Do đó: A = - F.S = - 20.0,05 = - 1J Áp dụng nguyên lý I: U  Q  A  0,5J Công thức : Δl = l0.α.Δt Thế số : Δl = 15.12.10-6.35 Đáp số: 6,3.10-3m Vậy cần phải để hở đoạn : 6,3 mm p2 = p1+ 0,7atm Đẳng nhiệt nên : p1.V1 = p2.V2 Thế số : p1.10 = 5.(p1+ 0,7) p1 = 0,7atm 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Làm phương pháp khác, kết đúng, trọn điểm Thiếu sai đơn vị trừ 0,25đ Cả bài, không trừ 0,5 điểm lỗi sai đơn vị ... thức : Δl = l0.α.Δt Thế số : Δl = 15.12 .10- 6.35 Đáp số: 6,3 .10- 3m Vậy cần phải để hở đoạn : 6,3 mm p2 = p1+ 0,7atm Đẳng nhiệt nên : p1.V1 = p2.V2 Thế số : p1 .10 = 5.(p1+ 0,7) p1 = 0,7atm 0,5đ 0,25đ...ĐÁP ÁN VẬT LÝ 10 Câu 1đ Câu 1,5đ Câu 1đ Câu 1,5đ Câu 2,0đ Câu 1đ Câu 1,0đ Câu 1,0đ - thể khí, lực tương tác phân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hòa bình , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hòa bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay