ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:21

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2016 – 2017) MÔN: VẬT LÝ ; KHỐI: 10 -oOo - Thời lượng: 45phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ THI( gồm trang, có câu) Câu (2 đ): a Nơi gì? (1đ) b Phát biểu viết hệ thức định luật Bôi lơ ma ri ốt (1đ) Câu (2đ): a Phát biểu nội dung thuyết động học phân tử chất khí? b Phát biểu viết biểu thức nguyên lí I Nhiệt động lực học ?(1đ) Câu (1 đ): Nén đẳng nhiệt lượng khí Nếu thể tích giảm lần áp suất tăng thêm atm Tìm áp suất trước sau nén? Câu (1 đ): Một lượng khí chứa xy lanh có nhiệt độ 27 0C Nếu tăng áp suất lên lần giảm thể tích lần nhiệt độ chất khí Câu (1.5 đ): Một xe máy có khối lượng 100 kg chuyển động với vận tốc 36 km/h hãm phanh, sau thêm 30 m dừng lại a Tính động trước sau hãm phanh V(l) b Tính độ lớn lực hãm phanh Câu (2.5đ): Cho khối khí lí tưởng có p3=6 atm Biến đổi theo chu trình đồ thị : a Hãy kể tên trình chu trình? b Xác định thông số p1,T3 c Chuyển sang đồ thị (p,V) (V,T) O 300 - HẾT Họ tên học sinh:……………………………………Lớp…………………… Số báo danh: ……………………………………………………………………… T(K)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay