ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG TH-THCS-THPT CHU VĂN AN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 10 Ngày kiểm tra: 04/05/2017 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (1,0 điểm) Thế đàn hồi ? Viết biểu thức cho biết ý nghĩa, đơn vị đại lượng biểu thức ? Câu 2: (1,5 điểm) Viết phương trình trạng thái khí lý tưởng ? Từ suy hệ thức đẳng trình chất khí nêu rõ mối quan hệ thông số trạng thái đẳng trình ? Câu 3: (2,0 điểm) a) Phát biểu viết công thức nở dài vật rắn, cho biết tên đơn vị đại lượng công thức ? b) Một thép có chiều dài 40 m 10 0C Tính độ nở dài nhiệt độ tăng đến 45 0C ? Biết hệ số nở dài thép α = 12.10-6 K-1 Câu 4: (0,5 điểm) Tại hai ray đường sắt người ta phải để khe hở ? Câu 5: (1,0 điểm) Một viên đạn có khối lượng 35 g bay khỏi nòng súng với vận tốc 700 m/s Tính động lượng động viên đạn? Câu 6: (1,0 điểm) Một lượng khí nhiệt độ t1 = 270C tích V1 = 400 cm3 áp suất p1 = 1,5 atm Nén khối khí đến nhiệt độ t = 3270C thể tích khí bị nén xuống V2 = 100 cm3 Tính áp suất p2? Câu 7: (1,0 điểm) Người ta tác dụng lực F = 800 N để nén khí xi lanh Khí bị nén lại đoạn 10 cm Tính nhiệt lượng khí trao đổi với mơi trường biết nội khí tăng 20J ? Câu 8: (1,0 điểm) Một viên đá nặng 300 g ném thẳng đứng xuống với vận tốc m/s từ điểm A cách mặt đất 2,8 m Lấy g = 10 m/s2 Bỏ qua lực cản không khí a) Tính vận tốc viên đá lúc chạm đất ? b) Ở độ cao 1/4 lần động nó? Câu 9: (1,0 điểm) Đồ thị bên cho biết chu trình biến đổi trạng p (atm) thái khối khí lí tưởng, biểu diễn hệ tọa độ (p,V) (2) a) Cho biết tên trình biến đổi trạng thái → → → ? 3,6 b) Biết t3 - t1 = 3850C - Tính t1, t2, t3 ? (1) 1,5 - Biểu diễn chu trình biến đổi hệ tọa độ (p,T)? O 2,5 (3) 6,0 .………… HẾT………… GIÁM THỊ COI THI KHƠNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM HỌ VÀ TÊN HS: SỐ BÁO DANH V(l) Trường TiH-THCS-THPT Chu Văn An ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 10 Câu (1,0 điểm) Nội dung Thế đàn hồi dạng lượng vật chịu tác dụng lực đàn hồi Cơng thức: Wt(đh) = k Trong đó: k độ cứng lò xo (N/m) Điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm độ biến dạng lò xo (m) Wt(đh) đàn hồi vật (J) p1V1 p2V2 = Phương trình trạng thái: T1 T2 (1,5 điểm) ( 2,0 điểm) (0,5 điểm) (1,0 điểm) (1,0 điểm) (1,0 điểm) 0,75 điểm => Quá trình đẳng nhiệt: p1V1 = p2V2 , áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích p1 p2 = => Q trình đẳng tích: , áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T1 T2 V1 V2 = , thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối => Quá trình đẳng áp: T1 T2 a) Phát biểu: Độ nở dài vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ độ dài ban đầu vật ∆l = l0 α ∆t α (anpha ) hệ số nở dài chất cấu tạo nên vật (K-1) Trong đó: 0,25 điểm ∆l độ nở dài vật (m) l0 chiều dài ban đầu vật (m) ∆t độ biến thiên nhiệt độ (0C) b) Thay số tính ∆l = l0 α ∆t = 40.12.10-6.(45 – 10) = 0,0168 (m) - Tại trời nắng nóng, nhiệt độ tăng ray bị giãn nở nhiệt Để ray không bị uốn cong giãn nở nhiệt ray người ta phải để khe hở - Động lượng: p = mv = 24,5 kg.m/s - Động năng: Wd = mv = 8575 J p1V1 p2V2 = Ta có: T1 T2 1,5.400 p2 100 ⇔ = 300 600 ⇔ p2 = 12atm Công: A = F.s = 800.0,1 = 80 (J) Ta có: ∆U = A + Q 0,25 điểm 20 = 80 + Q → Q = - 60 (J) Vậy: Nhiệt lượng khí truyền ngồi mơi trường 60 J 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm a) - Ta có: WA = 1 mv A2 + mgz A = 0,3.52 + 0,3.10.2,8 = 12,15 J 2 0,5 điểm - Gọi B vị trí vật chạm đất (zB = 0) (1,0 điểm) - Áp dụng định luật bảo toàn năng: WA=WB ⇔ 12,15 = 0,3vB 2 ⇔ vB = m / s 0,25 điểm b) Gọi C vị trí vật có WtC = 1/4.WđC => WđC = WtC Ta có: WC = WđC + WtC = WtC + WtC = WtC = 5.mgzC 0,25 điểm - Áp dụng định luật bảo toàn năng: WA=WC ⇔ 12,15 = 5mgzC ⇔ zC = 0,81m a) -(1) đến (2): Đẳng tích -(2) đến (3): Đẳng nhiệt -(3) đến (1): Đẳng áp b) - Theo đề bài: t3 – t1 = 375 → T3 – T1 = 385 (1) 0,25 điểm Mặt khác: (3) đến (1) trình đẳng áp nên ta có: (1,0 điểm) V3 V1 = T3 T1 ↔ V1.T3 – V3.T1 = ↔ 2,5T3 – 6T1 = (2) Từ (1) (2) suy ra: T3 = 660K; T1 = 275K Từ xác định được: t1 = 20C, t2 = t3 = 3870C - Vẽ lại hệ tọa độ (p, T) p (atm) O 0,25 điểm (2) 3,6 1,5 0,25 điểm (1) 275 (3) 0,25 điểm 660 T(K) Lưu ý: - Nếu HS làm theo cách khác mà cách làm trọn điểm câu hỏi - Thiếu sai đơn vị bị trừ 0,25 điểm ...Trường TiH-THCS-THPT Chu Văn An ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016- 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 10 Câu (1,0 điểm) Nội dung Thế đàn hồi dạng lượng vật chịu tác dụng... chiều dài ban đầu vật (m) ∆t độ biến thiên nhiệt độ (0C) b) Thay số tính ∆l = l0 α ∆t = 40.12 .10- 6.(45 – 10) = 0,0168 (m) - Tại trời nắng nóng, nhiệt độ tăng ray bị giãn nở nhiệt Để ray không bị... Động lượng: p = mv = 24,5 kg.m/s - Động năng: Wd = mv = 8575 J p1V1 p2V2 = Ta có: T1 T2 1,5.400 p2 100 ⇔ = 300 600 ⇔ p2 = 12atm Công: A = F.s = 800.0,1 = 80 (J) Ta có: ∆U = A + Q 0,25 điểm 20 = 80
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay