ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 huỳnh thúc kháng

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ (2016 – 2017) MÔN: VẬT LÝ KHỐI : 10 THỜI GIAN: 45 phút Câu (1,5 điểm): Câu (2 điểm): - Em phát biểu định nghĩa viết biểu thức công suất - Nói cơng suất máy 2000W có nghĩa nào? - Thế khí lí tưởng? - Phát biểu nội dung viết hệ thức định luật Bôi lơ – Mariốt ? Câu (1,5 điểm): – Thế độ biến thiên nội năng? Kể tên cách làm thay đổi nội vật? - Phát biểu nguyên lí I nhiệt động lực học? Câu 4: (0,5 điểm) Cho biết tên q trình biến đổi trạng thái khí biểu diễn đồ thị bên? (1)  (2) (2)  (3) (3)  (1) Câu 5: (1 điểm) Một thùng gỗ kéo lực 50N hợp với phương nằm ngang góc 600, thùng gỗ di chuyển đoạn 10m Tìm cơng lực kéo Câu 6: (1 điểm) Xe ô tô khối lượng m chuyển động với vận tốc 8m/s có động 64000J Cho biết khối lượng m xe? Câu 7: (1 điểm) Khi người ta truyền cho khí xi lanh nhiệt lượng 120J, khí nở thực cơng 50J Tính độ biến thiên nội khí Câu 8: (1,5 điểm) Khi đun nồi áp suất, người ta áp dụng đẳng trình nào? Van an toàn nồi áp suất mở áp suất nồi 9atm Ở 200C, nồi có áp suất 1,5atm Hỏi nhiệt độ van an toàn mở - HẾT - SỞ GD-ĐT TPHCM KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn Vật lí Lớp 10 TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ĐÁP ÁN Câu Phát biểu định nghĩa công suất (SGK) Viết biểu thức công suất (SGK) Giải thích (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) Câu Định nghĩa khí lí tưởng Phát biểu định luật Boilơ – Mariot (SGK) Viết hệ thức định luật B– M (SGK) (0,75đ) (0,75đ) (0,5đ) Câu Nêu nội Nêu tên cách biến đổi nội Phát biểu nguyên lí I nhiệt động lực học (SGK) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) Câu Quá trình đẳng nhiệt từ (1) đến (2) Quá trình đẳng áp từ (2) đến (3) Q trình đẳng tích từ (3) đến (1) Viết biểu thức A  F s cos  Thế số A = 50.10.cos600 Tính A = 250(J) (0,5đ) Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Viết biểu thức m.v Wđ  (0,5đ) (0,25đ) (0,25đ)  m 2Wđ v2 Thế số Tính m = 2000kg Viết biểu thức ∆U = A+Q Thế số Tính ∆U =70J Nói đẳng q trình Viết biểu thức p1 p2 T p  � T2   1758 K T1 T2 p1 Thế số Tính T2 = 1758 K * Chú ý: thiếu sai đơn vị: trừ 0,25đ Cả trừ không 0,5đ (0,5đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,5đ) (0,25đ) (0,25đ) 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25 đ ...SỞ GD-ĐT TPHCM KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn Vật lí Lớp 10 TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ĐÁP ÁN Câu Phát biểu định nghĩa công suất... đẳng áp từ (2) đến (3) Q trình đẳng tích từ (3) đến (1) Viết biểu thức A  F s cos  Thế số A = 50 .10. cos600 Tính A = 250(J) (0,5đ) Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Viết biểu thức m.v Wđ  (0,5đ) (0,25đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 huỳnh thúc kháng , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 huỳnh thúc kháng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay