ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hoa lư

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS & THPT HOA NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN: VẬT LÍ 10 Thời gian: 45 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC PHẦN CHUNG: (8 ĐIỂM) Câu 1:(2đ) a) Viết biểu thức tính động năng, giải thích ý nghĩa, đơn vị đại lượng biểu thức? b) Chọn mặt đất làm mốc Trong trường hợp sau, trường hợp có động năng: Xe máy đậu bãi gữi xe Máy bay bay Một bạn học ngồi học tầng Chiếc rơi Con cá bơi Quả dưa hấu kệ Một bạn bơi nước Câu 2:(2đ) a) Phát biểu định luật Bôi lơ – Ma ri ốt? Viết biểu thức, giải thích ý nghĩa, đơn vị đại lượng biểu thức đó? b) Quá trình đẳng áp gì? Câu 3:(1đ) Tại người thường khun, vào ngày nắng nóng khơng nên bơm căng bánh xe đạp? Em dùng định luật Sác lơ để giải thích điều thắc mắc Câu 4:(3đ) Một vật có khối lượng 500g thả rơi từ độ cao 40m Lấy g = 10(m/s2) a) Tính lúc thả vật? b) Tính vận tốc chạm đất vật? c) Ở độ cao nửa lần động năng? d) Do đất mềm nên vật sâu vào đất 10cm, tính lực cản trung bình đất tác dụng vào vật V(l) (3) PHẦN RIÊNG: ( ĐI ỂM) Câu 5A: (2điểm) (Dành cho học sinh lớp 10A2 ) a) Một lượng khí nén đẳng tích từ nhiệt độ 270C làm áp suất tăng gấp 1,5 lần Tính nhiệt độ lúc sau khối khí b) Một khối khí thực chu trình biến đổi trạng thái biểu diễn hình Cho biết tên trình biến đổi trạng thái, từ 1->2, 2->3, 3->1 So sánh O áp suất trạng thái (2) (1) T(K) Hình Câu 5B: ( 2điểm) (Dành cho học sinh lớp 10A1,10A3) p(at ) a) Một lượng khí nén đẳng tích từ nhiệt độ 1270C làm áp suất giảm lần Tính nhiệt độ lúc sau khối khí b) Một khối khí thực chu trình biến đổi trạng thái biểu diễn hình Cho biết tên trình biến đổi trạng thái, từ 1->2, 2->3, 3->4, 4->1 So sánh thể tích trạng thái O (4) (3) (2) (1) V(l) Hình Hết -1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS & THPT HOA NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN: VẬT LÍ 10 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Đề: Câu 1:(2đ) c) Viết biểu thức tính trọng trường, giải thích ý nghĩa, đơn vị đại lượng biểu thức? d) Chọn mặt đất làm mốc Trong trường hợp sau, trường hợp trọng trường: Quả dưa hấu mặt đất Xe máy đậu bên đường 10 Máy bay bay 11 Một bạn học ngồi học tầng 12 Xe tơ chạy ngồi đường 13 Một bạn học sinh chạy sân trường 14 Một rơi Câu 2:(2đ) c) Phát biểu định luật Sác lơ? Viết biểu thức, giải thích ý nghĩa, đơn vị đại lượng biểu thức đó? d) Quá trình đẳng nhiệt gì? Câu 3:(1đ) Một bóng bay thổi căng cột chặt để khơng khí khơng Ta dùng hai tay vỗ mạnh vào bóng bay bóng bay bị nổ Em dùng định luật Bôi lơ – Ma ri ốt giải thích tượng Câu 4:(3đ) Một vật có khối lượng 300g thả rơi từ độ cao 60m Lấy g = 10(m/s2) e) Tính lúc thả vật? f) Tính vận tốc chạm đất vật? g) Vận tốc vật động nửa lần năng? h) Do đất mềm nên vật sâu vào đất 5cm, tính lực cản trung bình đất tác dụng vào vật p(l) Câu 5: (2điểm) (Dành cho học sinh lớp 10A2 10A3) (3) (2) c) Một lượng khí nén đẳng tích từ nhiệt độ C làm áp suất tăng gấp lần Tính nhiệt độ lúc sau khối khí d) Một khối khí thực chu trình biến đổi trạng thái biểu diễn hình Cho biết tên trình biến đổi trạng thái, từ 1->2, 2->3, 3->1 So sánh (1) thể tích trạng thái T(K) O Câu 6: ( 2điểm) (Dành cho học sinh lớp 10A1) p(at ) c) Một lượng khí nén đẳng tích từ nhiệt độ 2270C làm áp suất giảm lần Tính nhiệt độ lúc sau khối khí d) Một khối khí thực chu trình biến đổi trạng thái biểu diễn hình Cho biết tên trình biến đổi trạng thái, từ 1->2, 2->3, 3->4, 4->1 So sánh thể tích trạng thái O Hình (1) (4) (3) (2) V(l) Hình Hết -2 ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS & THPT HOA LƯ NĂM HỌC 2016- 2017 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN: VẬT LÍ 10 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Đề: Câu 1:(2đ)... lực cản trung bình đất tác dụng vào vật p(l) Câu 5: (2điểm) (Dành cho học sinh lớp 10A2 10A3) (3) (2) c) Một lư ng khí nén đẳng tích từ nhiệt độ C làm áp suất tăng gấp lần Tính nhiệt độ lúc sau... dùng định luật Bôi lơ – Ma ri ốt giải thích tượng Câu 4:(3đ) Một vật có khối lư ng 300g thả rơi từ độ cao 60m Lấy g = 10( m/s2) e) Tính lúc thả vật? f) Tính vận tốc chạm đất vật? g) Vận tốc vật
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hoa lư , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hoa lư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay