ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hermann gmeiner

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GD VÀ ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG PTDL HERMANN GMEINER ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn thi: VẬT LÝ - LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Lưu ý: Học sinh làm giấy thi) Câu 1: (1,5điểm) Trình bày nội dung thuyết cấu tạo chất Câu 2: (2,5 điểm) Phát biểu viết biểu thức định luật Bôi-lơ – Mariốt? 2.Áp dụng:Dưới áp suất atm lượng khí tích 10 lít Tính thể tích lượng khí áp suất 1,25 atm Biết nhiệt độ khối khí giữ khơng đổi Câu 3: (2,5 điểm) 1.Phát biểu viết biểu thức nguyên lý I Nhiệt động lực học? 2.Áp dụng: Người ta truyền khí xilanh nhiệt lượng 120 J Khí nở thực cơng có độ lớn 90 J đẩy piston lên Hỏi độ biến thiên nội khí ? Câu 4: (2,0 điểm) Một bơm chứa 120 cm3 khí nhiệt độ 270C áp suất 105 Pa.Tính áp suất khơng khí bơm khơng khí bị nén xuống 30 cm3 nhiệt độ tang lên tới 420C Câu 6: (1,5 điểm) Từ độ cao 0,8m so với mặt đất, vật có khối lượng 200 gam ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 5m/s Bỏ qua ma sát lực cản khơng khí, lấy g = 10m/s 1.Xác định động vật vị trí ném 2.Cơ vật ? HẾT - ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NH: 2016-2017 MÔN: Vật lý – Khối 10 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Ý 2 Đáp án Trình bày đủ, xác nội dung thuyết cấu tạo chất Phát biểu định luật Bôilơ – Mariốt Viết biểu thức định luật Trạng thái  Trạng thái V1 = 10 lit V2 = ? p1 = atm p2 = 1,25 atm trình biến đổi từ trạng thái sang trạng thái trình đẳng nhiệt, nên áp dụng định luật Bơilơ – Mariốt, ta có.: Điểm 1,5 điểm 0,75 điểm 0,75 điểm điểm p1V p 2V p1V1   V2  8lit T1 T2 p2 Phát biểu nguyên lý I Nhiệt động lực học Viết biểu thức nguyên lý I Nhiệt động lực học Khí sinh cơng A< 0, khí nhận nhiệt Q > U = A + Q = – 90 + 120 = 30 (J) >  nội khí tăng 0,75 điểm 0,75 điểm Tinh p = 4,2.105 Pa điểm điểm Tính động 2,5 J 1.6 J điểm Tính 4,1 m 0,5 điểm ...ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NH: 2016- 2017 MÔN: Vật lý – Khối 10 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Ý 2 Đáp án Trình bày đủ, xác nội dung thuyết... tạo chất Phát biểu định luật Bôilơ – Mariốt Viết biểu thức định luật Trạng thái  Trạng thái V1 = 10 lit V2 = ? p1 = atm p2 = 1,25 atm trình biến đổi từ trạng thái sang trạng thái trình đẳng nhiệt,... nhận nhiệt Q > U = A + Q = – 90 + 120 = 30 (J) >  nội khí tăng 0,75 điểm 0,75 điểm Tinh p = 4,2 .105 Pa điểm điểm Tính động 2,5 J 1.6 J điểm Tính 4,1 m 0,5 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hermann gmeiner , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hermann gmeiner

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay