ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH Đề thức Chữ ký GT: SBD: ĐỀ KT HỌC KÌ II (2016-2017) MƠN : VẬT LÝ - Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút; (không kể thời gian phát đề) Họ tên học sinh: Lớp: Câu (1 điểm) Quá trình đẳng nhiệt gì? Câu (1,5 điểm) Định nghĩa động viết công thức? Câu (1,5 điểm) Phát biểu nguyên lý nhiệt động lực học? Câu (1,5 điểm) Người ta truyền cho lượng khí chứa xylanh nhiệt lượng 80 J, khí nở thực cơng 60 J đẩy pittơng lên Tính độ biến thiên nội khí Câu (1,5 điểm) Người ta thả đồng thời 200 g sắt nhiệt độ 15 oC 500 g đồng nhiệt độ 25oC vào 200 g nước nhiệt độ 80oC Biết nhiệt dung riêng đồng 400 J/kg.K; nhiệt dung riêng sắt 460 J/kg.K; nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K Tính nhiệt độ có cân nhiệt Câu (1,5 điểm ) Một lượng khí lý tưởng 27OC tích 10 lít áp suất atm biến đổi qua hai trình: q trình (1) đẳng tích, áp suất tăng gấp đơi; q trình (2) đẳng áp, thể tích sau 15 lít Tính nhiệt độ sau khối khí Vẽ đồ thị biến đổi hai trình hệ trục tọa độ (V,T) Câu (1,5 điểm) Cho khối khí lý tưởng có áp suất p (atm), thể tích V (l) nhiệt độ t ( oC) Nếu nhiệt độ khối khí biến đổi 450oC áp suất biến đổi atm q trình đun nóng đẳng tích Nếu nhiệt độ khối khí biến đổi 240oC thí thể tích thay đổi lít q trình dung nóng đẳng áp Nếu nhiệt độ khối khí khơng đổi, nén khối nén lít áp suất biến thiên lượng atm Tính áp suất p (atm), thể tích V (l) nhiệt độ t (oC) ban đầu khối khí - Hết - TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH Đề thức Chữ ký GT: SBD: ĐỀ KT HỌC KÌ II (2016-2017) MƠN : VẬT LÝ - Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút; (không kể thời gian phát đề) Họ tên học sinh: Lớp: Câu (1 điểm) Quá trình đẳng nhiệt gì? Câu (1,5 điểm) Định nghĩa động viết công thức? Câu (1,5 điểm) Phát biểu nguyên lý nhiệt động lực học? Câu (1,5 điểm) Người ta truyền cho lượng khí chứa xylanh nhiệt lượng 80 J, khí nở thực cơng 60 J đẩy pittơng lên Tính độ biến thiên nội khí Câu (1,5 điểm) Người ta thả đồng thời 200 g sắt nhiệt độ 15 oC 500 g đồng nhiệt độ 25oC vào 200 g nước nhiệt độ 80oC Biết nhiệt dung riêng đồng 400 J/kg.K; nhiệt dung riêng sắt 460 J/kg.K; nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K Tính nhiệt độ có cân nhiệt Câu (1,5 điểm ) Một lượng khí lý tưởng 27OC tích 10 lít áp suất atm biến đổi qua hai trình: trình (1) đẳng tích, áp suất tăng gấp đơi; q trình (2) đẳng áp, thể tích sau 15 lít Tính nhiệt độ sau khối khí Vẽ đồ thị biến đổi hai trình hệ trục tọa độ (V,T) Câu (1,5 điểm) Cho khối khí lý tưởng có áp suất p (atm), thể tích V (l) nhiệt độ t ( oC) Nếu nhiệt độ khối khí biến đổi 450oC áp suất biến đổi atm trình đun nóng đẳng tích Nếu nhiệt độ khối khí biến đổi 240oC thí thể tích thay đổi lít q trình dung nóng đẳng áp Nếu nhiệt độ khối khí khơng đổi, nén khối nén lít áp suất biến thiên lượng atm Tính áp suất p (atm), thể tích V (l) nhiệt độ t (oC) ban đầu khối khí - Hết -
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay